حیوانات در انگلیسی

لیست کامل حیوانات به زبان انگلیسی +آموزش گروه جانوران

ielts gama-min

لیست کامل حیوانات به انگلیسی را بیاموزید. در انگلستان و سایر کشورهای غربی، حیوانات وحشی زیادی داریم. پرندگان، ماهی ها، حشرات و پستانداران. علاوه بر این گروه حیوانات اهلی و حیوانات دیگری نیز داریم که در خانه نگهداری می شوند.

حیوانات وحشی

در اینجا به برخی از متداول ترین آنها اشاره می کنیم.

نام جانور نر ماده بچه نام گروهی اطلاعات دیگر

Mammals

پستانداران

Badger(s)

گورکن

Boar Sow Cub or Kit

Colony

نام قدیمی آن brock بوده است. به صورت گروهی زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\bat.gif

Bat(s)

خفاش

Male Female Pup Colony خفاش ها در انگلستان جز گونه های محافظت شده هستند.
C:\Users\MSA\Desktop\deer.gif Deer (Deer)

گوزن

Stag Doe Fawn Herd به گوزن نر (قرمز) که بالای پنج سال دارد hart گفته می شود. البته امروزه stag بیشتر کاربرد دارد.
C:\Users\MSA\Desktop\fox.gif Fox(es)

روباه

Dog-fox / Reynard She-fox / Vixen Cub Skulk روبا ه در خشکی زندگی می کند.
C:\Users\MSA\Desktop\hare.gif Hare(s)

خرگوش صحرایی

Jack Jill Leveret Down خرگوش های صحرایی در سوراخ زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\hedgehog.gif Hedgehog(s)

خارپشت

Boar Sow Piglet Prickle
C:\Users\MSA\Desktop\mole.gif Mole(s)

موش کور

Male Female Pup Labour موش های کور در سوراخ زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\mouse.jpg Mouse (Mice)

موش

Buck Doe Pup Nest
C:\Users\MSA\Desktop\otter.gif Otter(s)

سمور دریایی

Dog Bitch Kitten Family سمورهای دریایی در کنام زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\rabbit.gif Rabbit(s)

خرگوش

Buck Doe Kit / Bunny Colony در زمین های محصور زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\rat.gif Rat(s)

موش صحرایی

Buck Doe Kitten / Pup Nest اغلب در مجراهای فاضلاب زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\squirrelred.gif Squirrel(s)

سنجاب

Buck Doe Pup Dray دو نوع سنجاب در انگلستان وجود دارند. سنجاب خاکستری و سنجاب قرمز که البته فقط دومی بومی محسوب می شود.
C:\Users\MSA\Desktop\stoat.gif Stoat(s)

قاقم

Jack Jill Kit Pack
C:\Users\MSA\Desktop\weasel.gif Weasel(s)

راسو

Jack Jill Kit Sneak
Birds

پرندگان

پرندگان

گروهی از حیوانات پردار، بالدار، دو قطبی، خونگرم، تخم گذار و مهره دار هستند.

Cock Hen Nestling / Hatchling/
Fledgling
Flock(s) بیشتر پرندگان در لانه زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\crow.jpg Crow(s)

کلاغ

Male Female Young Murder
C:\Users\MSA\Desktop\dove.gif Dove(s)

قمری

Cock Hen Squab Cote
C:\Users\MSA\Desktop\duck.gif Duck(s)

اردک

Drake Hen Duckling Flock
C:\Users\MSA\Desktop\goose.gif Goose (Geese)

غاز

Gander Goose Gosling اگر گروهی از غازها در حال پرواز باشند، تبدیل به “skein” می شوند. اگر در خشکی یا آب قرار داشته باشند، یک “gaggle” هستند.
C:\Users\MSA\Desktop\hawk.gif Hawk(s)

شاهین

Hen Tiercel Eyas Aerie
C:\Users\MSA\Desktop\heron.gif Heron(s)

ماهی خوار

Hedge
C:\Users\MSA\Desktop\kingfisher.gif Kingfisher(s)

مرغ ماهی خوار

C:\Users\MSA\Desktop\owl.gif Owl(s)

جغد

Owl Jenny Owlet Parliament
C:\Users\MSA\Desktop\peacock.gif Peafowl

طاووس

Peacock Peahen Peachick Pride
C:\Users\MSA\Desktop\pheasant.gif Pheasant(s)

قرقاول

Cock Hen Chick Brood
C:\Users\MSA\Desktop\pigeon.gif Pigeon(s)

کبوتر

Cock Hen Squab Flight
C:\Users\MSA\Desktop\robin.gif Robin(s)

سینه سرخ

Cock Hen Chick
C:\Users\MSA\Desktop\rook.gif Rook(s)

کلاغ زاغی

Cock Hen Chick Building
C:\Users\MSA\Desktop\sparrow.gif Sparrow(s)

گنجشک

Cock Hen Chick Flock
C:\Users\MSA\Desktop\starling.gif Starling(s)

سار

Cock Hen Chick Flock
C:\Users\MSA\Desktop\swan.gif Swan(s)

قو

Cob Pen Signet Bevy
Insects

حشرات

حشرات بی مهره گانی هستند که بدن آنها از سه بخش و شش پا تشکیل شده است. Swarm
C:\Users\MSA\Desktop\ant.gif Ant(s)

مورچه

Prince / Drone Queen / Princess / Worker Antling Army / Nest مورچه ها سیستم زن سالار عجیب دارند. ملکه زندگی خود را با تخم گذاری می گذراند، در هر کلونی فقط یک ملکه وجود دارد. مورچه های کارگر مولد نیستند. مورچه های کارگر ماده، دختران ملکه هستند. مورچه های سرباز ماده های نازایی هستند که از کلونی دفاع می کنند. مورچه های نر مورچه های کوچکی هستند که بال دارند. آنها از کلونی پرواز می کنند تا با یک ملکه جفت شوند.
C:\Users\MSA\Desktop\bee.gif Bee(s)

زنبور

Drone Queen / Worker Larva Hive سه نوع زنبور عسل وجود دارد. ملکه که تخم می گذارد. زنبورهای کارگر ماده که غذا جمع می کنند، عسل درست می کنند، لانه می سازند، از تخم ها و کند و محافظت می کنند. و زنبورهای نر که با ملکه جفت می شوند.
C:\Users\MSA\Desktop\butterfly.gif Butterfly (Butterflies)

پروانه

Male Female Caterpillar / Chrysalis Swarm
C:\Users\MSA\Desktop\dragonfly.gif Dragonfly (Dragonflies)

سنجاقک

Male Female Nymphs / Naiads Swarm
C:\Users\MSA\Desktop\fly.gif Fly (Flies)

مگس

Male Female Maggot Swarm
C:\Users\MSA\Desktop\moth.gif Moth(s)

بید

Male Female Caterpillar / Chrysalis Swarm
C:\Users\MSA\Desktop\mosquito.jpg Mosquito(es)

پشه

Male Female Larva Swarm هزاران گونه پشه مختلف وجود دارند. پشه هایی که نیش می زنند معمولا ماده هستند.
C:\Users\MSA\Desktop\spider.gif Spider(s)

عنکبوت

Male Female Spiderling Cluster عنکبوتها روی تار می چرخند و زندگی می کنند. خوشبختانه انگلستان هیچ نوع عنکبوت سمی ندارد.
Fish

ماهی ها

مهره داران آبزی خونسردی که معمولاً از طریق آبشش تنفس می کنند. Shoal / School
C:\Users\MSA\Desktop\pike.gif Pike

اردک ماهی

Fry Shoal / School
C:\Users\MSA\Desktop\salmon.gif Salmon

ماهی آزاد

Jack Hen Fry Run
C:\Users\MSA\Desktop\trout.gif Trout

قزل آلا

Jack Hen Fry Hover
Amphibians

دوزیستان

طبقه ای از حیوانات که بخشی از زندگی خود را روی زمین و بخشی از آن را در آب می گذرانند. آنها چیزی بین ماهی ها و خزندگان هستند.
C:\Users\MSA\Desktop\frog.gif Frog(s)

قورباغه

Male Female Tadpole(s) Army قورباغه نر تخم های قورباغه ماده را با اسپرم خود بارور می کند. قورباغه ها بدن نرمی دارند و در نزدیکی آب زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\newt.gif Newt(s)

سمندر آبی

Male Female Larvae
C:\Users\MSA\Desktop\toad.gif Toad(s)

وزغ

Male Female Tadpole(s) Knot وزغ ها پوست خشکی دارند و عمدتا در خشکی زندگی می کنند.
Reptiles

خزندگان

مهره داران خونسردی که تخم می گذارد و دارای پوستی خشک و شاخی هستند.
C:\Users\MSA\Desktop\snake.gif Snake(s)

مار

Male Female Young Nest تنها مار سمی موجود در انگلستان افعی است.
Crustaceans

سخت پوستان

طبقه ای از بی مهرگان که دارای یک بدن تقسیم شده، اسکلت سخت خارجی (اسکلت خارجی)، دو جفت شاخک و یک جفت پا در هر بخش از بدن خود هستند.
C:\Users\MSA\Desktop\crab.gif Crab(s)

عقرب

Male Female Zoea
C:\Users\MSA\Desktop\lobster.gif Lobster(s)

خرچنگ

Male Female Zoea
Mollusca

نرم تنان

C:\Users\MSA\Desktop\clam.gif Clam(s)

صدف دو کفه ای

Male Female Spat Bed
C:\Users\MSA\Desktop\cockle.jpg Cockle(s)

صدف ماهی

Bed صدف ماهی ها نرماده هستند به این معنی که اندام جنسی نر و ماده را به صورت همزمان دارند.
C:\Users\MSA\Desktop\mussle.jpg Mussel(s)

ماسل

Male Female Glochidia Bed
C:\Users\MSA\Desktop\oyster.gif Oyster(s)

صدف خوراکی

Male Female Spat Bed
C:\Users\MSA\Desktop\snail.gif Snail(s)

حلزون

Male Female Baby Rout در انگلستان معمولا حلزون ها خورده نمی شوند.

حیوانات مزرعه

حیواناتی که در مزرعه زندگی می کنند اهلی هستند.

  نام جانور نر ماده بچه نام گروهی سایز اطلاعات
پستانداران
C:\Users\MSA\Desktop\cow.gif Cattle

گاو

Bull Cow Calf Herd / Kine عموما از شیر و گوشت آنها استفاده می شود.
C:\Users\MSA\Desktop\deer.gif Deer (Deer)

گوزن

Stag Doe Fawn Herd گوزن ها در مزارع مخصوص برای تولید گوشت نگهداری می شوند.
C:\Users\MSA\Desktop\dog1_s.gif Dog(s)

سگ

Dog Bitch Puppy بیشتر برای کار، محافظت و مراقبت از مزارع استفاده می شود. گوشت سگ در انگلستان خورده نمی شود.
C:\Users\MSA\Desktop\donkey.gif Donkey

الاغ

Jack Jenny Colt Drove اغلب برای تفریح پرورش داده می شود. گوشت الاغ در انگلستان خورده نمی شود
C:\Users\MSA\Desktop\goat.gif Goat(s)

بز

Billy Nanny Kid Flock بیشتر از شیر و پنیر آن استفاده می شود. گوشت بز در انگلستان طرفداران چندانی ندارد.
C:\Users\MSA\Desktop\horse.gif Horse(s)

اسب

Stallion Mare Foal Herd بیشتر برای کار، اوقات فراغت یا ورزش (سواری و غیره) پرورش داده می شود. بسیاری از افراد در انگلستان گوشت اسب را نمی خورند، اگرچه در غذای حیوانات خانگی استفاده می شود.
C:\Users\MSA\Desktop\pig.gif Pig(s)

خوک

Boar Sow Piglet Litter گوشت خوک  pork نامیده می شود.
C:\Users\MSA\Desktop\sheep.gif Sheep

گوسفند

Ram Ewe Lamb / Mutton Flock بیشتر برای پشم و گوشت نگهداری می شد. گوشت گوسفندان کمتر از یک سال را  lambو گوشت گوسفندان بزرگتر را mutton می نامند.
Birds

پرندگان

C:\Users\MSA\Desktop\hen.gif Chicken(s)

مرغ

Cockerel Hen Chick Brood برای گوشت و تخم مرغ پرورش داده می شود. مزرعه ای که فقط مرغ پرورش می دهد ، مرغداری نام دارد.
C:\Users\MSA\Desktop\duck.gif Duck(s)

اردک

Drake Hen Duckling Brace نوعی پرنده وحشی که در مزارع نگهداری می شود (گوشت آن مصرف می شود)
C:\Users\MSA\Desktop\goose.gif Goose (Geese)

غاز

Gander Goose Gosling Gaggle نوعی پرنده وحشی که در مزارع نگهداری می شود (گوشت آن مصرف می شود)
Insects

حشرات

C:\Users\MSA\Desktop\bee.gif Bee(s)

زنبور

Drone Queen / Worker Larva Swarm زنبور ها در کندو زندگی می کنند و به دلیل عسلی که تولید می کنند در مزارع نگهداری می شوند.

به مزرعه زنبور apiary نیز گفته می شود.

همچنین به کسی که از مزرعه زنبور مراقبت می کند beekeeper گفته می شود.

Fish

ماهی

C:\Users\MSA\Desktop\salmon.gif Salmon

ماهی آزاد

Jack Hen Fry Shoal بله مزرعه ماهی آزاد نیز در انگلستان وجود دارد.
C:\Users\MSA\Desktop\trout.gif Trout

قزل آلا

Jack Hen Fry Shoal بله مزرعه قزل آلا نیز در انگلستان وجود دارد.

حیوانات خانگی

به حیواناتی که در خانه نگهداری می شوند حیوان خانگی گفته می شود.

  نام جانور نر ماده بچه نام گروه سایر اطلاعات
Mammals

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

پستانداران

C:\Users\MSA\Desktop\cat.gif Cat(s)

گربه

Tom Queen Kitten
C:\Users\MSA\Desktop\dog1_s.gif Dog(s)

سگ

Dog Bitch Puppy Pack در انگلستان بین ۶٫۵ تا ۷٫۴ میلیون سگ به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند.
C:\Users\MSA\Desktop\ferret.gif Ferret(s)

موش خرما

Dog Bitch Kit Cast
C:\Users\MSA\Desktop\gerbil.gif Gerbil(s)

موش صحرایی

Male Female Pup Horde
C:\Users\MSA\Desktop\guinea_pig.gif Guinea Pig(s)

خوکچه هندی

Boar Sow Pup Group خوکچه هندی ارتباطی با خوک ندارد.
C:\Users\MSA\Desktop\hamster.gif Hamster(s)

همستر

Male Female Pup Horde من در کودکی چندین همستر داشتم (به عنوان حیوان خانگی)
C:\Users\MSA\Desktop\rabbit.gif Rabbit(s)

خرگوش

Buck Doe Kit / Bunny Colony خرگوش ها در زمین های محصور زندگی می کنند.
C:\Users\MSA\Desktop\rat.gif Rat(s)

موش صحرایی

Buck Doe Kitten / Pup Nest به نظر می رسد موش های صحرایی حیوانات خانگی خوبی هستند.
Birds

پرندگان

C:\Users\MSA\Desktop\budgie.gif Budgerigar(s)

مرغ عشق

Hen Cock Chick Flock در رنگ های مختلفی موجود هستند مانند آبی.

یکی از پرندگان معمول در انگلستان.

C:\Users\MSA\Desktop\canary.gif Canary (Canaries)

قناری

Hen Cock Chick Flock
C:\Users\MSA\Desktop\cockatiel.gif Cockatiel(s)

عروس هلندی

Hen Cock Chick Flock
C:\Users\MSA\Desktop\cockatoo.gif Cockatoo(s)

طوطی کاکل سفید

Hen Cock Chick Flock
C:\Users\MSA\Desktop\parrot.gif Parrot(s)

طوطی

Hen Cock Chick Flock
Insects

حشرات

C:\Users\MSA\Desktop\spider.gif Spider(s)

عنکبوت

Male Female Spiderling Cluster بله در انگلستان عنکبوت هم به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود.
Fish

ماهی ها

C:\Users\MSA\Desktop\goldfish.gif Goldfish

ماهی قرمز

Male Female Fry Shoal به احتمال زیاد معمول ترین حیوان خانگی در انگلستان.
Reptiles

خزندگان

C:\Users\MSA\Desktop\snake.gif Snake(s)

مار

Male Female Baby Nest بله در انگلستان مار هم به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود.

صدای حیوانات

حیوانات صداهای به خصوصی را ایجاد می کنند، برخی از این صداها نامگذاری شده اند. در قسمت بعدی شما را با تعدادی از آنها آشنا خوهیم کرد.

 • زنبورها وزوز می کنند (buzz).
 • پرندگان آواز می خوانند. (sing, tweet, caw)
 • گربه ها meow می کنند و وقتی خوشحال هستند، purr می کنند.
 • جوجه خروس crow می کند.
 • گاوها moo می کنند.
 • سگ ها bark می کنند. وقتی عصبانی می شوند growl می کنند.
 • الاغ ها bray می کنند.
 • اردک ها quack می کند.
 • مگس buzz می کند.
 • قورباغه croak می کنند.
 • غازها honk می کنند.
 • بزها bleat می کنند.
 • اسب ها neigh می کنند.
 • موش squeak و خوک grunt, squeal می کند.
 • گوسفند bleat می کند.
 • صدای مار hiss است.
 • صدای وزغ croak است.

واژگان، جملات و جزوات چرب زبان

واژگان کاربردی

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی روزمره آدرس دادن
اختصارات کاربردی روزمره اصطلاحات ریاضی
۱۰۰ کلمه با معنای متفاوت در آمریکن و بریتیش تشکر و عذرخواهی
۴۵۰ اصطلاح جالب انگلیسی

جملات کاربردی

جملات شروع مکالمه و ادامه گرم آن ۱۰۰ جمله راجب کارهای روزمره
جملات و پیام های عاشقانه

دانلود جزوه،کتاب و فیلم واژگان

۳۰۰۰ واژه پرکاربرد ۶۰۰ کلمه مترادف و متضاد
۲۰۰ واژه دشوار و پرکاربرد در همه آزمونها ۶ کتاب یادگیری واژگان زبان

ترفندهای کاربردی

بهترین روش یادگیری واژگان زبان روش یادگیری زبان انگلیسی
English

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست