نقل قول کوتاه انگلیسی

انگیزشی انگلیسی کوتاه (55 نقل قول برتر از نگاه کاربران جهانی)

گاما

نقل قول ها تاثیر شگفت انگیزی روی ذهن ما دارند. در ظاهر، آن ها فقط یک دسته از کلمات هستند، اما وقتی در موردشان فکر می کنیم، می بینیم عقاید خاص و ارزشمندی را فاش می کنند که با درونمان هم خوانی دارند. معمولا هم گوینده یک نقل قول آن را به دلایل مختلفی نقل کرده است.

یکی از بزرگ ترین دلایلی که من را علاقه مند به نقل قول ها می کند، این است که ملموس و قابل درک هستند. نقل قول ها معمولا ساده و آسان به خاطر سپرده می شوند و حرف دل ما را منعکس می کنند. به علاوه، من فکر می کنم نقل قول ها برای این که شما را به بهترین ورژن خودتان تبدیل کنند، واقعا موثر می باشند؛ زیرا به ذهن کمک می کنند تا در یک آن؛ روی موضوعات خاصی تمرکز کند. بر خلاف سایر ابزار های ادبی، نقل قول‌ ها، و به ‌ویژه نقل ‌قول ‌های کوتاه، به شما این توانایی را می ‌دهند که بدون حواس ‌پرتی روی یک ایده تمرکز کنید.

بنابراین، چه برای این که به خودتان انگیزه بدهید یا صرفا برای بیوگرافی اینستاگرام تان باشد، می توانید از این مجموعه نقل قول های کوتاه که پر از ایده های قدرتمند است، بهره ببرید. آن ها تأثیر مثبت عمیقی در زندگی من گذاشته اند و من مطمئن هستم که روی زندگی شما هم تأثیر مثبت خواهند گذاشت!

جمله انگیزشی کوتاه

1-Love For All, Hatred For None. – Khalifatul Masih III   عشق را به همه بده، اما نفرت را به هیچ ‌کس. – خلیفه مسیح سوم

2- Change the world by being yourself. – Amy Poehler   تغییر دادن دنیا را از خودت شروع کن.- امی پولر

3- Every moment is a fresh beginning. – T.S Eliot   هر لحظه یک شروع تازه است.- تی اس الیوت

100 جمله فوق العاده زیبای دیگه: 110 پیام انگلیسی عاشقانه زیبا +ترجمه

4- Never regret anything that made you smile. – Mark Twain   هیچ وقت از چیزی و کاری که باعث خندیدن تو می شود، پشیمان نشو.- مارک تواین

5- Die with memories, not dreams. – Unknown   با خاطراتت بمیر نه با رویاها. – نامعلوم

6- Aspire to inspire before we expire. – Unknown   تلاش کن تا قبل از مرگت الهام بخش دیگران باشی – نامعلوم

7- Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso   هر چیزی که شما می توانید تصورش کنید، واقعی است. – پابلو پیکاسو

8- Simplicity is the ultimate sophistication. – Leonardo da Vinci   سادگی نهایت پیچیدگی است. – لئوناردو داوینچی

9- Whatever you do, do it well. – Walt Disney   هر کاری که قرار است انجامش دهید، به خوبی انجام بدهید. – والت دیزنی

10- What we think, we become. – Buddha   ما تبدیل به آن چیزی می شویم که فکر می کنیم. – بودا

11- All limitations are self-imposed. – Oliver Wendell Holmes   همه محدودیت ها خودخواسته و از جانب خودمان هستند. – الیور وندل هلمز

دانلود کنید: ۶۰ عکس آموزنده با متن انگلیسی که باید در آرشیو خود داشته باشید!

12- Tough times never last but tough people do. – Robert H. Schiuller   دوران سخت پایدار و همیشگی نیست؛ ولی انسان های سخت پایدارند.- رابرت اچ. شولر

13- Problems are not stop signs, they are guidelines. – Robert H. Schiuller   مشکلات تابلوی ایست نیستند، راهنما هستند. – رابرت اچ. شولر

14- One day the people that don’t even believe in you will tell everyone how they met you. – Johnny Depp   یک روز کسانی که حتی شما را باور ندارند هم؛ به همه خواهند گفت که شما را ملاقات کرده اند. – جانی دپ

15- If I’m gonna tell a real story, I’m gonna start with my name. – Kendrick Lamar   اگر بخواهم یک داستان واقعی تعریف کنم، با نام خودم شروع می کنم. – کندریک لامار

16- If you tell the truth you don’t have to remember anything. – Mark Twain   اگر حقیقت را بگویید لازم نیست هیچ چیز را به خاطر بسپارید. – مارک تواین

17- Have enough courage to start and enough heart to finish. – Jessica N. S. Yourko   شهامت کافی برای شروع؛ و دل و جرات کافی برای تمام کردن داشته باشید. – جسیکا ان. اس. یورکو

18- Hate comes from intimidation, love comes from appreciation. – Tyga   نفرت از روی ترس به وجود می آید، اما عشق از سپاسگزاری نشات می گیرد. – تایگا

19- I could agree with you but then we’d both be wrong. – Harvey Specter   من می توانم با شما موافق باشم؛ اما در آن صورت هر دو اشتباه می کنیم. – هاروی اسپکتر

20- Oh, the things you can find, if you don’t stay behind. – Dr. Seuss   آه، به چیز های زیادی می رسید، اگر عقب نمانید. – دکتر سوس

21- Determine your priorities and focus on them. – Eileen McDargh   اولویت های تان را مشخص کرده و روی آن ها تمرکز کنید. – آیلین مک درگ

22- Be so good they can’t ignore you. – Steve Martin   آنقدر خوب باش که نتوانند تو را نادیده بگیرند. – استیو مارتین

23- Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today. – James Dean   طوری رویاپردازی کن که انگار تا ابد زندگی می کنی، طوری زندگی کن که انگار همین امروز می میری. – جیمز دین

24-Yesterday you said tomorrow. Just do it. – Nike   دیروز گفتی فردا. حالا امروز فقط انجامش بده – نایک

150 نقل قول فوق العاده دیگه: جملات انگیزشی انگلیسی (150 جمله برتر با معنی)

25- I don’t need it to be easy, I need it to be worth it. – Lil Wayne   من نمی خواهم کاری یا چیزی آسان باشد، می خواهم که ارزش انجامش را داشته باشد. – لیل وین

26- Never let your emotions overpower your intelligence. – Drake   هیچ وقت اجازه نده احساساتت بر هوشت غلبه کند. – دریک

27- Nothing lasts forever but at least we got these memories. – J. Cole   هیچ چیز برای همیشه ماندگار نیست؛ اما حداقل خاطرات برایمان باقی می مانند. – جی کول

28- Don’t you know your imperfections is a blessing? – Kendrick Lamar   آیا نمی دانی که نقص هایت یک نعمت هستند؟ – کندریک لامار

29- Reality is wrong, dreams are for real. – Tupac   واقعیت درست نیست، این رویا ها هستند که واقعی اند. – توپاک

30- To live will be an awfully big adventure. – Peter Pan   زندگی کردن یک ماجراجویی بسیار بزرگ خواهد بود. – پیتر پن

31- Try to be a rainbow in someone’s cloud. – Maya Angelou   سعی کن در روز های ابری و غمِ کسی؛ رنگین کمان و عامل شادی اش باشی. – مایا آنجلو

از دست ندین: سخنان زیبا به زبان انگلیسی (50 سخن زیبا در سال 2022)

32- There is no substitute for hard work. – Thomas Edison   هیچ راهی جز سخت تلاش کردن وجود ندارد. – توماس ادیسون

33- What consumes your mind controls your life- Unknown   آنچه ذهن تان را درگیر می کند، زندگی تان را تحت کنترل در می آورد. – ناشناس

34- Strive for greatness. – Lebron James   برای برتری و جلو افتادن تلاش کن. – لبرون جیمز

35- Wanting to be someone else is a waste of who you are. – Kurt Cobain   تلاش برای شخص دیگری بودن، آن چیزی که هستی را هم نابود می کند. – کرت کوبین

36- And still, I rise. – Maya Angelou   و من باز هم قوی تر بر می خیزم و ادامه می دهم – مایا آنجلو

37- The time is always right to do what is right. – Martin Luther King Jr.   همیشه برای انجامِ کارِ درست زمان مناسبی است. – مارتین لوتر کینگ جونیور

38- Let the beauty of what you love be what you do. – Rumi   بگذار جلوه و زیبایی کاری که دوست داری انجام بدهی، همان کاری باشد که انجام می دهی. – مولانا

39- May your choices reflect your hopes, not your fears. – Nelson Mandela   بگذارید انتخاب های شما نشان دهنده امید های شما باشد، نه ترس های تان. – نلسون ماندلا

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

40- A happy soul is the best shield for a cruel world. – Atticus   روحیه شاد بهترین سپر در برابر دنیای بی رحم است. – آتیکوس

41- White is not always light and black is not always dark. – Habeeb Akande   سفید همیشه روشن و سیاه همیشه تیره نمی ماند. – هابیب آکنده

42- Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. – R. Brault   زندگی زمانی آسان تر می شود که یاد بگیرید عذرخواهی که هیچ وقت نکرده اید را انجام بدهید. – آر. برالت

43- Happiness depends upon ourselves. – Aristotle   خوشحالی و شاد زیستن؛ فقط به خودمان بستگی دارد. – ارسطو

44- Turn your wounds into wisdom. – Oprah Winfrey   از شکستت درس بگیر. – اپرا وینفری

45- Change the game, don ’t let the game change you. – Macklemore   شرایط را تغییر بدهید، اجازه ندهید شرایط شما را تغییر بدهند. – مکلمور

46- It hurt because it mattered. – John Green   چیزی که اهمیت دارد، می رنجاند. – جان گرین

اگه برای بیو می خواین: متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام (110 جمله برتر 2022)

47- If the world was blind how many people would you impress? – Boonaa Mohammed   اگر دنیا در هیچ چیز علم و دانشی نداشت، چند نفر را تحت تاثیر قرار می دادید؟ (یا چه می کردید؟). – بونا محمد

48- I will remember and recover, not forgive and forget. – Unknown   به یاد خواهم آورد و جبران خواهم کرد، نه این که ببخشم و فراموش کنم. – ناشناس

49- The meaning of life is to give life meaning. – Ken Hudgins   مراد از زندگی، معنا دادن به زندگی است. – کن هاجنز

50- The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit. – Nelson Henderson   هدف واقعی زندگی، کاشتن درختانی است که توقعی ندارید تا سودی (سایه) به شما برسانند. – نلسون هندرسون

51- When words fail, music speaks. – Shakespeare   وقتی که کلمه قادر به بیانش نیست ، موسیقی صحبت می کند. – شکسپیر

52- Embrace the glorious mess that you are . – Elizabeth Gilbert   همین آدم ناقصی که هستید را بپذیرید. – الیزابت گیلبرت

53- Normality is a paved road: it’s comfortable to walk but no flowers grow. – Vincent van Gogh   عادی بودن یک جاده آسفالت است؛ راه رفتن روی آن راحت است؛ اما هیچ گُلی در آن رشد نمی کند. – ونسان ون گوگ

54- I have nothing to lose but something to gain. – Eminem    من چیزی برای از دست دادن ندارم؛ اما چیزی هست که بخواهم به دست بیاورم. – اِمینم

55- Doubt kills more dreams than failure ever will. – Suzy Kassem   شک و تردید بیشتر از شکست، رسیدن به رویا ها را غیر ممکن می کند

باز هم انگیزشی اما اینبار ناب ها: جملات ناب انگليسي با معني: 40 نقل قول ناب

(منبع کمکی)

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست