نمونه صفت برتر در انگلیسی

صفت برتر در انگلیسی (آموزش به زبان ساده+ مثال)

گاما

صفات تفضیلی (Comparatives) که به آنها صفات برتر یا مقایسه ای هم گفته می شود و صفات عالی (superlatives) انواع خاصی از صفت در زبان انگلیسی هستند که از آنها برای مقایسه بین دو یا چند مورد استفاده می شود. یکی از مشکلاتی که خیلی از زبان آموزها با آن مواجه می شوند این است که نمی دانند چه موقع باید از این صفات استفاده کنند. اگر شما هم جزو این افراد هستید، اصلا نگران نباشید. با کمی تمرین می توانید روی مبحث صفات برتر و عالی کاملا مسلط شوید.

ما در این مطلب صفت تفضیلی و عالی، قوانین استفاده از آنها و نحوه کاربردشان در جمله را بررسی می کنیم.

اصول اولیه صفت تفضیلی و صفت عالی

صفت تفضیلی یا برتر چیست؟

صفتهای تفضیلی کلماتی هستند که از آنها برای توصیف یک اسم از طریق مقایسه استفاده می شود. وقتی حرف صفت تفضیلی می شود معمولا ما یاد کلماتی می افتیم که به “er” ختم می شوند، مثل bigger (بزرگتر) و یا smaller (کوچکتر)؛ اما قضیه به همین سادگیها هم نیست.

در واقع نحوه ساخت صفات برتر یا همان تفضیلی به تعداد هجاهای صفت و اینکه آیا صفت به حرف “y” ختم می شود یا نه بستگی دارد.

صفت عالی چیست؟

صفات عالی کلماتی هستند که برای توصیف یک اسم موقع مقایسه آن با دو یا چند اسم دیگر بکار می روند و معنای بالاترین یا پایین ترین حد از یک چیزی را می رسانند. به عنوان مثال: big (بزرگ)، bigger (بزرگتر- صفت تفضیلی)، biggest (بزرگترین- صفت عالی) یا small (کوچک)، smaller (کوچکتر)، smallest (کوچکترین).

به کارتون میاد: 110 پیام انگلیسی عاشقانه زیبا  (آپدیت 2022)

درست مثل صفات تفضیلی، صفات عالی هم فقط با اضافه کردن «est» به انتهای کلمه ساخته نمی شوند. تعداد هجاها و اینکه آیا صفت به حرف “y” ختم می شود یا نه، روی نحوه ساخت صفت عالی اثر می گذارد.

صفات تک هجایی

به جدول زیر نگاه کنید. در این جدول نحوه ساخت صفت تفضیلی و عالی برای صفتهای تک هجایی آمده است. همانطور که می بینید، اگر صفت ما فقط یک هجا داشته باشد با اضافه کردن «er» می توانیم صفت تفضیلی و با افزودن «est» صفت عالی آن را بسازیم.

صفت

ADJECTIVE

صفت تفضیلی

COMPARATIVE

صفت عالی

SUPERLATIVE

Big

بزرگ

Bigger

بزرگتر

Biggest

بزرگترین

Tall

بلند

Taller

بلندتر

Tallest

بلندترین

Small

کوچک

Smaller

کوچکتر

Smallest

کوچکترین

Hot

گرم

Hotter

گرمتر

Hottest

گرمترین

مثال برای صفت تفضیلی:

 • I am taller than my friend.  من قد بلندتر از دوستم هستم
 • Ahvaz is hotter than Tehran.  اهواز از تهران گرمتر است

مثال برای صفت عالی:

 • She is the tallest student.  او قد بلندترین دانش آموز است
 • That was the shortest movie in the series.  این فیلم کوتاهترین فیلم این مجموعه بود

به کلماتی که پس و پیش صفات عالی و تفضیلی می آیند دقت کنید. بعد از اکثر صفتهای تفضیلی ما از”than” (به معنای از) و قبل از بیشتر صفات عالی از”the” استفاده می کنیم.

همه دروس گرامر ما در اینجا

صفات دو هجایی

حالا بیایید به جدولی که صفات تفضیلی و عالی دو هجایی را نشان می دهد نگاهی بیندازیم. برای ساخت صفت تفضیلی از کلمات دو هجایی یا به آخر آنها «er» اضافه می کنیم و یا کلمات more (بیشتر) یا less (کمتر) را قبل از آنها می آوریم.

صفت عالی دو هجایی نیز با اضافه کردن «est» به انتهای کلمه و یا آوردن most (بیشترین) یا least (کمترین) قبل از کلمه ساخته می شود.

صفت

ADJECTIVE

صفت تفضیلی

COMPARATIVE

صفت عالی

SUPERLATIVE

Happy

شاد

Happier

شادتر

Happiest

شادترین

Crazy

دیوانه

Crazier

دیوانه تر

Craziest

دیوانه ترین

Nervous

عصبی

More/Less Nervous

عصبی تر/ کمتر عصبی

Most/Least Nervous

عصبی ترین/ کمتر از همه عصبی

Massive More/Less Massive Most/Least Massive
Quiet

ساکت

Quieter or  More/Less Quiet

ساکت تر/ کمتر ساکت

Quietest or  Most/Least Quiet

ساکت ترین/ کمتر از همه ساکت

نکته: در خیلی از موارد می توان از هر دو شکل صفت تفضیلی یا عالی در جمله استفاده کرد؛ اما به طور کلی متداولترین شکلی که بکار می رود استفاده می شود. علاوه بر این، باید بدانید که برای استفاده از «er» یا «est»، همانطور که در مثال آخر جدول بالا می بینید، لازم نیست صفت به «y» ختم شود. در اغلب موارد گوش شما می تواند تشخیص بدهد که کدام مورد بهتر به نظر می رسد.

مثال برای صفات تفضیلی:

 • She tends to be less passive than her brother.  او نسبت به برادرش کمتر منفعل است
 • This quiz is simpler than the last one.  این امتحان آسانتر از قبلی است

مثال برای صفات عالی:

 • Fall is the busiest shopping season.  پاییز شلوغ ترین فصل خرید است
 • This is the most rapid method of delivery.  این روش سریعترین روش تحویل است

در این مثالها هم می توانید به خوبی ببینید که بعد از صفات تفضیلی «than» و قبل از صفات عالی «the» استفاده می کنیم.

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

صفت های سه هجایی یا بیشتر

جدول زیر صفات تفضیلی و عالی برای کلمات سه هجایی و بیشتر را نشان می دهد. در این مورد ما همیشه از کلمات more یا less به معنای بیشترین یا کمترین برای ساخت صفات تفضیلی و most یا least به معنای بیشترین یا کمترین برای ساخت صفات عالی استفاده می کنیم.

صفت

ADJECTIVE

صفت تفضیلی

COMPARATIVE

صفت عالی

SUPERLATIVE

Mysterious

مرموز

More/Less Mysterious

مرموز تر/ کمتر مرموز

Most/Least Mysterious

مرموزترین/ کمتر از همه مرموز

Complicated

پیچیده

More/Less Complicated

پیچیده تر/ کمتر پیچیده

Most/Least Complicated

پیچیده ترین/ کمتر از همه پیچیده

Wonderful

شگفت انگیز

More/Less Wonderful

شگفت انگیزتر/ کمتر شگفت انگیز

Most/Least Wonderful

شگفت انگیزترین/ کمتر از همه شگفت انگیز

مثال برای صفات تفضیلی سه هجایی و بیشتر:

 • I tend to be more reluctant than my friends when trying new things.  موقع امتحان کردن چیزهای جدید، من نسبت به دوستانم تمایل بیشتری دارم
 • The noise at the pool was less bothersome than the noise on the beach.  سر و صدای استخر از صدای ساحل کمتر آزاردهنده بود

مثال برای صفات عالی سه هجایی و بیشتر:

 • Her second compilation was the most exceptional of them all.  تالیف دوم او بین تالیف هایش استثنایی ترین بود
 • Those were the least comfortable couches I have ever sat on.  اونها ناخوشایندترین کاناپه هایی بودند که در تمام عمرم رویشان نشستم

حتما بخوانید: آموزش قید ها و صفات مقایسه ای و عالی در انگلیسی

صفات بی قاعده (Irregular Adjectives)

وقتی حرف از صفات تفضیلی و عالی می شود، توجه به این نکته خیلی مهم است که تعداد انگشت شماری صفات بی قاعده وجود دارند که از قوانین بالا پیروی نمی کنند. جدول زیر این افعال را به همراه شکل تفضیلی و عالی آنها نشان می دهد:

صفت

ADJECTIVE

صفت تفضیلی

COMPARATIVE

صفت عالی

SUPERLATIVE

Good

خوب

Better

بهتر

Best

بهترین

Bad or Ill

بد یا بیمار

Worse

بدتر

Worst

بدترین

Little (Amount)

کم (مقدار)

Less

کمتر

Least

کمترین

Far (Distance)

دور (فاصله)

Farther

دورتر

Farthest

دورترین

Far (Extent)

زیاد (وسعت)

Further

زیادتر

Furthest

زیادترین

Many or Much

زیاد

More

بیشتر

Most

بیشترین

صفات تفضیلی:

 • I did better than the rest of my class on the final.  من در امتحان پایانی بهتر از بقیه کلاس عمل کردم
 • She ran farther in this race than she did in the last one.  او در این مسابقه بیشتر از مسابقه قبلی دوید

صفات عالی:

 • That was the best birthday present ever!  این بهترین هدیه تولد بود
 • I bought the least expensive souvenir that I could find.  ارزان ترین سوغاتی که پیدا کردم را خریدم

pdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

ویدیوی آموزش صفات برتر

 

2 نکته برای شناخت و استفاده از صفات تفضیلی و عالی

نکته 1: جمله را طوری تغییر بدهید که در آن از شکلهای مختلف صفت استفاده بشود.

اگر جمله را متناسب با صفت تنظیم کنید، می توانید شکلهای مختلف صفت را در آن به کار ببرید.

در ادامه چند نمونه جمله که در آنها از صفات تک هجایی استفاده کرده ایم را بررسی می کنیم:

 • I ran faster than my friend.  من سریعتر از دوستم دویدم

حالا بیایید این جمله را طوری تنظیم کنیم که در آن از صفت عالی استفاده شود:

 • Between my friend and I, I ran the fastest.  بین من و دوستم، من سریعتر دویدن را داشتم

در جمله بالا هم همچنان مثل جمله اول، مقایسه بین دو نفر انجام می شود، ولی وقتی اسمهایی که با هم مقایسه می شوند را کم می کنیم می توانیم بجای صفت تفضیلی از صفت عالی استفاده کنیم. دقت داشته باشید که در جمله دوم، قبل از صفت عالی “the” می آوریم:

 • That was the shortest movie in the series.  این کوتاه ترین فیلم در این مجموعه بود

حالا بیایید این جمله را طوری بچینیم که به ما امکان استفاده از صفت تفضیلی را بدهد:

 • That was shorter than any other movie in the series.  این فیلم از فیلمهای دیگر این مجموعه کوتاهتر بود

همانطور که می بینید، در این جمله هم همچنان بین دو یا چند فیلم مقایسه انجام می شود. با اضافه کردن any other قبل از movie in the series می توانیم از شکل تفضیلی صفت استفاده کنیم. حواستان باشد که در این شرایط باید از than بعد از صفت استفاده کنیم.

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی

نکته 2: قبل از ساخت صفت تفضیلی یا عالی، قوانین املایی آنها را به خوبی یاد بگیرید

هر وقت انتهای یک کلمه را تغییر می دهیم باید نحوه املای درست آن را هم یاد بگیریم. اگر اصل صفت با “e” پایان می یابد، برای ساخت صفت تفضیلی فقط “r” و برای ساخت صفت عالی “st” را به آن اضافه می کنیم.

به عنوان مثال:

 • Wide (پهن) می شود Wider (پهن تر) یا Widest (پهن ترین)
 • Brave (شجاع) می شود Braver (شجاعتر) یا Bravest (شجاعترین)

اگر صفت با یک حرف صامت (consonant) + یک مصوت کوتاه (vowel) + صامت یا همان (CVC) (صامت، مصوت، صامت) به پایان برسد، معمولاً آخرین صامت را تکرار می کنیم.

به عنوان مثال:

 • Big (بزرگ) می شود Bigger (بزرگتر) یا Biggest (بزرگترین)
 • Hot (داغ) می شود Hotter (داغتر) یا Hottest (داغترین)

اگر صفت به “y” ختم شود، “y” را به “i” تغییر می دهیم.

به عنوان مثال:

 • Early (زود) می شود Earlier (زودتر) یا Earliest (زودترین)
 • Silly (احمقانه) می شود Sillier (احمقانه تر) یا Silliest (احمقانه ترین)

جمع بندی

همانطور که گفتیم، صفت تفضیلی یا برتر کلمه ایست که یک اسم را از راه مقایسه آن با اسم دیگری توصیف می کند. صفات تفضیلی یا مقایسه ای معمولا به «er» ختم می شوند و بعد از آنها هم کلمه «than» می آید.

صفت عالی نیز به کلمه ای گفته می شود که یک اسم را با دو یا چند اسم دیگر از لحاظ داشتن بالاترین یا پایین ترین میزان از یک چیز مقایسه می کند. صفات عالی معمولا به “est” ختم می شوند و قبل از آنها “the” می آید.

حتما بخوانید: آموزش صفات تفضیلی و مقایسه ای در انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند و یادگیری آنها می تواند مهارت گفتاری و نوشتاری شما در انگلیسی را افزایش بدهد. همیشه یادتان باشد که موقع استفاده از صفات تفضیلی و عالی، آنها را متناسب با تعداد هجاهای کلمه بسازید.

رادتایم

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست