ضمیر نامعین

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (آموزش به زبان ساده + مثال)

گاما

ضمایر (Pronouns) فقط به شخص، حیوان، مکان یا چیز خاصی اشاره نمی کنند، بلکه با استفاده از آنها می توان به هیچ نوع فرد، حیوان یا شئ خاصی هم اشاره کرد و آنها را برای بیان مقادیر نامحدودی از چیزهای مختلف هم به کار برد. ما در این مطلب درباره ضمایر نامعین (indefinite pronouns)، تعریف و نحوه استفاده از آنها در جملات صحبت می کنیم.

ضمیر نامعین چیست؟

ضمیر نامعین ضمیر است که از آنها به جای اسمهایی که خاص نیستند استفاده می کنیم. این ضمایر را می توان به صورت مفرد و جمع به کار برد.

در فرهنگ لغت مریام وبستر (Merriam-Webster) ضمیر نامعین به صورت “a pronoun that does not refer to a specific person or thing.” تعریف می کند که یعنی: “ضمیری که به شخص یا چیز خاصی اشاره نمی کند”. در فرهنگ لغت آکسفورد (Oxford) نیز ضمیر نامعین به این صورت تعریف می شود:

a pronoun that does not refer to any person or thing in particular, for example, ‘anything’ and ‘everyone

که یعنی: «ضمیری که به شخص یا چیز خاصی اشاره نمی کند، مثلاً «هر چیزی» و «همه»». در فرهنگ لغت مک میلان (Macmillan) هم ضمیر نامعین به این نحو تعریف می شود:

a pronoun that does not refer to any particular person or thing, for example, ‘anybody’, ‘everyone’, or ‘anything

که یعنی: ضمیری که به شخص یا چیز خاصی اشاره نمی کند، مثلاً «هر کس»، «همه» یا «هر چیزی».

اجزای جمله به انگلیسی: آموزش اجزای جمله انگلیسی به زبان ساده

نکاتی که باید موقع استفاده از ضمایر نامعین به خاطر سپرد

قبل از اینکه با نحوه استفاده از ضمایر نامعین آشنا شوید باید حتما این نکته را به خاطر داشته باشید که درست مثل هر ضمیر دیگری، ضمایر نامعین مفرد برای شکل مفرد فعل و ضمایر جمع هم برای افعال جمع به کار می روند.

لیست ضمایر نامعین

ضمایر نامعین

مثال

Each

هر

The teacher asked each to present their projects.

معلم از هر کدام خواست تا پروژه های خود را ارائه دهند.

Another

دیگری

Another one of them entered the house.

یکی دیگر از آنها وارد خانه شد.

Anyone

هر کسی

Is there anyone who likes a pretzel?

آیا کسی هست که چوب شور دوست داشته باشد؟

Everyone

همه

Can everyone sit down, please?

ممکنه همه بنشینند لطفا؟

Anything

هر چیزی

Anything would be fine for me.

هر چیزی برای من خوب است.

Everything

همه چیز

I found everything I was looking for.

من تمام چیزهایی که دنبالشان بودم را پیدا کردم.

Everybody

همه

Everybody reached here on time.

همه به موقع به اینجا رسیدند.

Nobody

هیچ کس

Nobody was okay with what was happening around them.

هیچ کس از اتفاقاتی که اطرافش می افتاد خوشش نمی آمد.

None

هیچ کدام

Allison had invited all of her cousins, but none had come yet.

آلیسون همه پسرعموهایش را دعوت کرده بود، اما هنوز هیچ کدام نیامده بودند.

Nothing

هیچ چیز

Nothing happened yesterday.

دیروز هیچ اتفاقی نیفتاد.

Other

دیگری

They wanted to find out who the other was.

آنها می خواستند بفهمند نفر دیگر کیست.

Somebody

کسی، یک نفر

Somebody took my bag from the shelf.

یک نفر کیف من را از روی قفسه برداشت.

Someone

کسی

Could someone tell me where to find a doctor?

کسی می تواند به من بگوید دکتر را کجا پیدا کنم؟

Something

چیزی

I do not like that there should always be something to do.

از اینکه همیشه کاری برای انجام دادن است خوشم نمی آید.

Both

هر دو

I think I love both.

فکر می کنم هر دو را دوست دارم.

Many

خیلی

Many have been asked to come for the audition.

از خیلیها خواسته شده که برای آزمون حضوری بیایند.

Several

چندین

Did you look at the options? There are several.

به گزینه ها نگاه کردید؟ چندین گزینه وجود دارد.

Any

هر، چیزی

I was looking for a pencil. Is there any left?

دنبال مداد می گشتم. چیزی باقی مانده؟

All

همه

All have arrived on time.

همه سر وقت رسیده اند.

Some

برخی، مقداری

I have a lot of chocolates. Do you want some?

من کلی شکلات دارم. مقداری می خواهی؟

یک بار برای همیشه گرامر زبان رو یاد بگیر: آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد

سوالات رایج درباره ضمایر نامعین

1- ضمیر نامعین چیست؟

ضمیر نامعین که در انگلیسی به آن indefinite pronoun گفته می شود ضمیری است که به جای اسمهایی که خاص نیستند استفاده می شود.

2- چه ضمایر نامعینی در انگلیسی وجود دارد؟

برخی از این ضمایر عبارتند از: Any (هر)، each (هرکدام)، nothing (هیچ چیز)، no one (هیچ کس)، nobody (هیچ کس)، everyone (همه)، everybody (همه)، nothing (هیچ چیز)، everything (همه چیز)، someone (کسی)، something (چیزی)، many (بسیاری)، all (همه)، some (برخی، مقداری)، anyone (هر کسی)، anything (هر چیزی)، anybody (هر کسی) و another (دیگری).

حتما دانلود کنید: آموزش زبان انگلیسی با 100 درس مکالمات روزمره

وقت امتحان دادن است!

حالا که با ضمایر نا معین و نحوه استفاده از آنها آشنا شدید وقت آن می رسد که دانش خودتان را امتحان کنید و ببینید چقدر به این مطلب مسلط شده اید. سوالات زیر را خوب بخوانید و به آنها جواب بدهید. بعد از اتمام تست می توانید جواب سوالات را در پایین آزمون پیدا کنید.

جاهای خالی زیر را با ضمیر نامعین مناسب پر کنید:

1. Can _____________ tell me what is happening here?

2. I was looking for ______ ice cubes. I did not find _________ here.

3. Ally invited _________ to the party.

4. Is it possible for you to give me ___________?

5. ___________ liked the movie.

6. ___________ will be coming home for dinner tonight.

7. The nurse asked ____________ to settle down according to their slot numbers.

8. I think __________ took my science text book.

9. ____________ wants to know what is going on around here.

10. The doctor asked Telly not to eat _________ as the test should be taken on an empty stomach.

کلید سوالات:

1. Can someone/somebody tell me what is happening here?

2. I was looking for some ice cubes. I did not find any here.

3. Ally invited everyone/everybody to the party.

4. Is it possible for you to give me something?

5. Everybody/ Everyone liked the movie.

6. No one/ Everyone/Nobody/Everybody will be coming home for dinner tonight.

7. The nurse asked everyone/everybody to settle down according to their slot numbers.

8. I think someone/somebody took my science textbook.

9. No one/everyone/nobody/everybody wants to know what is going on around here.

10. The doctor asked Telly not to eat anything as the test should be taken on an empty stomach.

lesson  دانلود داستان های کوتاه  با ترجمه

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست