قید و تعریف آن در انگلیسی

Adverb چیست؟ تفاوت آن با Verb و لیست کامل با مثال

گاما

در زبان انگلیسی به فعل Verb و به قید Adverb گفته می شود. فعل و قید دو جزء مهم و اصلی زبان انگلیسی هستند و اغلب اوقات با هم در جملات استفاده می شوند. با اینکه Verb و Adverb از نظر تلفظ شبیه هم هستند، اما از نظر کاربرد کاملا با هم فرق دارند و شما نباید این دو را با هم اشتباه بگیرید. (منبع)

ما در این مطلب به بررسی Verb و Adverb، نقششان در جمله و نکات مهم برای تشخیص هر کدامشان می پردازیم و مثالهایی هم برایتان می آوریم تا بفهمید از فعل و قید در زبان انگلیسی چطور استفاده می کنند.

Verb چیست؟

Verb یا فعل کلمه ایست که به همراه فاعل (subject) به کار می رود تا بگوید که فاعل جمله ما چه عملی انجام می دهد، چه حالتی دارد و یا با یک چیز دیگر چه نسبتی دارد. از فعل در انگلیسی برای نشان دادن نقش predicate یا همان گزاره (همه جمله بجز فاعل) استفاده می شود. درست مثل زبان فارسی، در انگلیسی هم برای تکمیل جمله حتما به یک فعل نیاز داریم. فاعل یا همان subject به ما می گوید چه کسی یا چه چیزی کاری را انجام داده اما فعل یا Verb نشان می دهد که چه کاری انجام شده است.

مثال:

 • Dogs (subject) bark (predicate, verb)  سگها (فاعل) پارس می کنند (گزاره، فعل)

در زبان انگلیسی 3 نوع فعل وجود دارد: افعالی که به کارهای فیزیکی اشاره می کنند (Physical action)، افعالی که به کارهای ذهنی اشاره می کنند (Mental action) و افعالی که به حالات وجودی اشاره دارند (State of being). کارهای فیزیکی یعنی همان کارهایی که جسم ما یا اشیاء انجام می دهند. کارهای ذهنی به اعمال مغزی گفته می شوند و حالات وجودی هم همان ویژگیهایی هستند که یک فرد یا شئ دارد.

3 دسته قیدهای اصلی انگلیسی در مطالب جداگانه توضیح داده شده اند:

به مثالهای زیر توجه کنید:

 • Physical action: jump, run, cry, eat, swim, climb, play, read   اعمال فیزیکی: پریدن، دویدن، گریه کردن، شنا کردن، بازی کردن، خواندن
 • Mental action: think, consider, believe, hope, doubt, wonder   اعمال ذهنی: فکر کردن، توجه کردن، باور کردن، امیدوار بودن، شک کردن، تعجب کردن
 • State of being: be, exist, become, have, continue   حالات وجودی: بودن، وجود داشتن، تبدیل شدن، داشتن، ادامه دادن

لیست افعال

جدول زیر تعدادی از افعال مختلف و پر کاربرد در زبان انگلیسی به همراه معنی آنها را نشان می دهد:

ظاهر شدن Appear
پریدن Bounce
گرفتن Catch
داشتن، خوردن Have
بستن، محکم کردن Fasten
گرفتن Grab
رفتن Go
راه رفتن Walk
تصور کردن Imagine
ساختن Make
لگد زدن Kick
باز کردن Open
رانندگی کردن Ride
آواز خواندن Sing
نگران شدن Worry
بزرگنمایی کردن Zoom
فریاد زدن Yell

مثالهایی از کاربرد فعل در جمله

جملات زیر نشان می دهند که در انگلیسی چطور از فعل و فاعل استفاده می کنیم. رنگ سبز نشان دهنده فاعل (subject) و رنگ قرمز نشان دهنده فعل (verb) است:

 • Birds fly.   پرنده ها پرواز می کنند
 • I think the movie starts at eight.   من فکر می کنم فیلم ساعت هشت شروع می شود
 • My sister is a psychiatrist.   خواهرم روانپزشک است
 • The milk turned sour because he left it out overnight.   شیر ترش شد چون او شب آن را بیرون گذاشت
 • They washed, dryed, and ironed the clothes.   آنها لباس ها را شستند، خشک کردند و اتو زدند

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

Adverb چیست؟

Adverb یا قید کلمه ایست که اطلاعات بیشتری درباره فعل، صفت، بند یا قید دیگری در جمله به ما می دهد. درست مثل صفتها (adjectives)، قید هم یک کلمه در جمله را توصیف می کند و درباره اش توضیح می دهد. مثلا به این جمله توجه کنید: Jack ran (جک دوید). حالا اگر بگوییم Jack ran quickly (جک به سرعت دوید) یعنی از قید quickly برای توضیح بیشتر درباره چطور دویدن جک استفاده کرده ایم. جک چطور دوید؟ به سرعت! پس quickly همان قیدیست که دویدن جک را توصیف می کند.

در زبان انگلیسی قیدها به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

 • قید ربط (Conjunctive adverbs): قید ربط کلمه ایست که به عنوان حرف ربط دو جمله یا بند را به هم وصل می کند. برخی از قیود ربط انگلیسی شامل این کلمات می شوند: however (اما، هر چند)، therefore (بنابراین)، meanwhile (در این مدت، در این زمان)، thus (بنابراین) و consequently (در نتیجه).
 • قید تکرار (Adverbs of frequency): قیدهای تکرار به ما می گویند یک کار یا یک حالت هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد. از جمله قیود تکرار می توان به frequently (اغلب)، never (هرگز)، always (همیشه)، sometimes (گاهی اوقات) اشاره کرد.
 • قید زمان (Adverbs of time): این نوع قید به زمان اتفاق افتادن اشاره می کنند. برخی از قیدهای زمان عبارتند از: now (حالا)، دیروز (yesterday)، soon (به زودی)، eventually (در نهایت) و yet (هنوز).
 • قید حالت (Adverbs of manner): قیدهای حالت به ما می گویند که یک عمل یا حالت چطور بوده است. قیدهایی مثل weakly (ضعیف)، skillfully (ماهرانه)، amazingly (شگفت انگیز)، slowly (به آهستگی)، surprisingly (شگفت آور) اشاره کرد.
 • قید مقدار (Adverbs of degree): قید مقدار شدت یا کیفیت چیزی را توصیف می کند. نمونه هایی از این نوع قید شامل very (زیاد)، really (واقعا)، extremely (بسیار)، somewhat (تا حدودی)، less (کمتر) و most (بیشتر، بیشترین) می شود.
 • قید مکان (Adverbs of place): قید مکان به جایی که چیزی اتفاق افتاده اشاره می کند. قیدهایی مثل here (اینجا)، there (آنجا)، nowhere (هیچ جا)، under (زیر)، up (بالا)، left (چپ) و right (راست) نمونه هایی از قید مکان هستند.

لیست قیدها

جدول زیر نمونه هایی از قیدهای مختلف که ما در زبان انگلیسی استفاده می کنیم را به همراه معنیشان نشان می دهد:

عذرخواهانه apologetically
بدجور badly
در حال خزیدن creepily
پایین down
همه جا Everywhere
جلو Forward
به وفور Greatly
با گرسنگی hungrily
داخل in
با خوشحالی joyously
با تنبلی lazily
بیشتر more
با بی نیازی، بدون اینکه احتیاج به چیزی باشد needlessly
بیشتر over
کاملا perfectly
بی سر و صدا، به آرامی quietly
واقعا really
جدی seriously
آنجا there
زیرزمینی underground
خیلی very
جایی که where
سالانه yearly
با شور و شوق zestily

مثالهایی از کاربرد قید در جمله

جملات زیر مثال هایی از نحوه استفاده از قید را به شما نشان می دهند:

 • She sadly walked away.  او با ناراحتی از آنجا دور شد
 • Thankfully, we got there early.  خوشبختانه زود به آنجا رسیدیم
 • He was really tired yesterday.  او دیروز واقعا خسته بود
 • When I harshly grabbed the very old door, the handle fell off.  وقتی دستگیره در خیلی قدیمی را محکم گرفتم، دستگیره از جایش کنده شد
 • I’d never eaten a durian before because I’d heard it smells bad. Nevertheless, I tried eating the really stinky fruit anyway.  قبلا هیچ وقت دوریان نخورده بودم، چون شنیده بودم بوی بدی دارد. به این وجود به هر صورتی که بود سعی کردم این میوه واقعا بدبو را بخورم

یک مقاله کامل دیگه درباره قید: آموزش قید در انگلیسی (انواع، کاربرد و گرامر با مثال)

تفاوت verb و adverb

با اینکه verb و adverb هر دو جزو اجزای مهم جمله به حساب می آیند ولی نحوه استفاده آنها در جمله با هم فرق می کند.

احتمالا الان می پرسید چطور verb و adverb را در جمله از هم تشخیص بدهیم؟ خب، همانطور که گفتیم فعل و قید دو نقش مختلف ایفا می کنند، افعال بیانگر یک عمل یا حالت هستند و قیدها توصیف کننده یک کلمه در جمله اند.

تمام جملات برای کامل شدن به فعل نیاز دارند، یعنی بدون فعل جمله ما معنای ناقصی خواهد داشت، اما قید را می توان از جمله حذف یا جدا کرد. اگر به کلمه ای برخورد کردید و نمی دانستید فعل است یا قید، ببینید آن کلمه چه کار می کند؟ اگر حالت یا عملی را نشان می داد پس فعل یا همان verb است. مثلا در جمله Cheetahs run fast (چیتاها سریع می دوند) کلمه run فعل و fast قید است.

از دست ندین: همه دروس گرامر ما در اینجا

تفاوت دیگر فعل و قید در این است که قیدها اصلاح کننده هستند و افعال نه. یعنی ممکن است جمله ای پیدا کنیم که هیچ قیدی نداشته باشد ولی جمله ای که فعل نداشته باشد جمله درستی نیست. قیدها به سؤالاتی مثل How? (چطور؟)، Where? (کجا؟) یا In what way? (از چه راهی؟) جواب می دهند. پس اگر در جمله به کلمه ای برخوردید که به جای نشان دادن یک عمل یا حالت توضیحاتی درباره فعل، صفت یا قید ارائه می کند آن کلمه قید است نه صفت.

به جمله Cheetahs run fast (چیتاها سریع می دوند) دوباره نگاه کنید. این جمله به ما می گوید که چیتاها چطور می دوند؛ یعنی اطلاعات بیشتری درباره نوع دویدن آنها به ما می دهد. در عین حال ما می توانیم کلمه fast که قید است را از جمله حذف کنیم. آن وقت می شود: Cheetahs run (چیتاها می دوند) که جمله درست و کاملی هم است.

مثالهایی از کاربرد قید و فعل در جمله

برای فهمیدن تفاوت قید و فعل بیایید با هم چند جمله را بررسی کنیم. قیدها با رنگ سبز و افعال با رنگ قرمز مشخص شده اند:

 • Luckily, I recovered quickly from my sprained ankle.   خوشبختانه از پیچ خوردگی مچ پایم سریع بهبود پیدا کردم
 • The queen magically transformed into a dragon.   ملکه به طور جادویی به یک اژدها تبدیل شد
 • He has never been here before.   او قبلاً هرگز اینجا نبوده است
 • Yesterday, we got really lost.   دیروز واقعا گم شدیم

دانلود کنید: اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

رادتایم

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست