قیدهای اسپانیایی

طرز اصولی استفاده از قیدها در زبان اسپانیایی به زبان ساده

گاما

به طور کلی ، وقتی می خواهید توصیف کنید که یک عمل کجا، یا چگونه انجام می شود، از یک قید استفاده می کنید. همچنین می توانید قیدها را همراه با صفت ها به کار ببرید، تا کیفیت صفت توصیف شده را بهبود ببخشید. به عنوان مثال در اسپانیایی ، ممکن است بگویید muy bien که به معنای “خیلی خوب” است. قیدهای زبان اسپانیایی نسبت به سایر بخش های گفتاری این زبان آسان تر هستند، زیرا قیدها به جای اینکه با اسم تطابق داشته باشند؛ همیشه یکسان هستند. برای استفاده از قید به زبان اسپانیایی ، فقط لازم است که آن را نزدیک به کلمه ای که باید تعریف شود، قرار دهید.

۳ جنبه دشوار زبان اسپانیایی که اکثر زبان آموزان با آن درگیرند!

بخش ۱- شناخت قیدها

۱- بین صفت ها و قیدها تمایز قائل شوید. استفاده از صفت های اسپانیایی می تواند پیچیده تر از به کار بردن قیدها باشند. صفت ها باید با جنسیت اسمی که توصیف می کنند، تطبیق داده شوند و به صورت مفرد یا جمع باشند. قیدها همیشه بدون در نظر گرفتن اینکه آیا یک صفت یا یک فعل را توضیح می دهند ، یکسان هستند.

 • به عنوان مثال ، اگر در اسپانیایی در مورد “دختران زیبا beautiful girls” صحبت می کنید، می گویید las chicas bellas (lahs CHEE-kas BELL-ahs). توجه داشته باشید که صفت در این عبارت، یعنی bellas ، هم جمع است و هم مؤنث. اما اگر یک قید اضافه کردید، اصلاً تغییر نمی کند. “دختران واقعاً زیبا Absolutely beautiful girls” در زبان اسپانیایی به صورت las chicas absolutamente bellas خواهد بود.

۲- اضافه کردن پسوند -mente به صفت. احتمالاً می دانید که برای تشکیل یک قید به زبان انگلیسی، کافی است به سادگی، به صفت های تان ly اضافه کنید. زبان اسپانیایی نیز به همان روش کار می کند، البته در اسپانیایی به جای ly از -mente استفاده می کنید، و آن را به انتهای شکل مفرد مؤنث صفت اضافه می کنید.

 


اسپانیایی

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش اسپانیایی چرب زبان، زبان اسپانیایی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان اسپانیولی رو مثل بلبل حرف بزن!


 

 • به عنوان مثال ، شکل مؤنث صفت که در اسپانیایی به معنی “سریع fast ” می باشد؛ rápida است. بنابراین اگر می خواهید بگویید که کسی سریع می دود، می توانید از قید rápidamente استفاده کنید.
 • توجه داشته باشید که همیشه باید از شکل مؤنث صفت استفاده کنید، حتی اگر در مورد یک مرد یا یک اسم مذکر صحبت می کنید.
 • در زبان انگلیسی برخی اوقات؛ برای شکل دادن به قیدها، حروفی از صفت را حذف می کنید، اما در زبان اسپانیایی این گونه نیست.

۳- قیدهای ساده را بشناسید. برخی از کلمات در اسپانیایی به جای اینکه با اضافه شدن پسوند -mente به شکل صفت ایجاد بشوند، شکل قیدی مخصوص به خود را دارند. ساده ترین راه یادگیری این کلمات صرفاً به خاطر سپردن آنهاست.

 • یکی از رایج ترین قیدها muy (MOO-ee) است که به معنی “خیلی” می باشد. ممکن است متوجه شده باشید که هنگام صحبت کردن به زبان اسپانیایی، این لغت را زیاد به کار می برید. به عنوان مثال ، اگر کسی از شما پرسید که حالتان چطور است، ممکن است بگویید “Muy bien، gracias” که به معنای “خیلی خوب، متشکرم” می باشد.
 • واژه Mucho (MOO-choh) یک قید ساده دیگر به معنی “زیاد” است.
 • بسیاری از این قیدها در انگلیسی کلمات متفاوتی هستند مانند aquí (ah-KEE) که به معنای “اینجاhere- ” است. به این ترتیب ممکن است بهتر بتوانید تشخیص بدهید که چه زمانی باید در جستجوی قیدهایی به این شکل باشید.

۴- تلفظ فرم قید ها را تمرین کنید. تلفظ قید های اسپانیایی نسبتاً آسان است ، به شرطی که تلفظ صفت اصلی را یاد گرفته باشید. درست مانند انگلیسی ، فقط پسوند اضافه می کنید و قید را دقیقاً مانند صفت تلفظ می کنید.

 • اگر یک صفت دارای علامت نوشتاری خاصی باشد ، وقتی آن را به یک قید تغییر می دهید، آن علامت ها حفظ می شوند. استرس روی همان هجاها باقی می ماند – اضافه کردن پسوند این امر را تغییر نمی دهد.
 • پسوند MEN-tay را تلفظ کنید. این دو هجا به سادگی به شکل مؤنث صفت اضافه می شوند و قید نیز مانند حالت قبل از اضافه شدن پسوند؛ تلفظ می شوند.

بخش ۲- قرار دادن قید در جمله

۱- بیاموزید که چگونه باید عبارت های قیدی را شکل دهید. واژگان اسپانیایی شما با این عبارات متنوع می تواند شما را به یک نویسنده یا سخنران فعال تر و جالب تر تبدیل کند.

 • به عنوان مثال ، در انگلیسی ، به جای گفتن “Interestingly” ، ممکن است بگویید که کاری “In an interesting way (به روشی جالب)” یا “In an interesting manner (به شیوه ای جالب)” انجام شده است. شما می توانید در زبان اسپانیایی نیز، عبارت هایی را به این شکل بیان کنید که با عبارت de manera interesante (day mah-NER-ah een-te-re-san-teh) مطرح می شود.

۲- عبارت های ساده ی قیدی را حفظ کنید. برخی از قیدها چگونگی رخداد عمل، زمان ، یا مکان انجام شدن آن عملی را شرح می دهند. این عبارت ها غالباً به جای آن که یک صفت در فرم قیدی باشند؛ خود عبارت های قیدی هستند.

 • این کار در زبان انگلیسی نیز انجام می شود. به عنوان مثال ، اگر می خواهید بگویید که کتاب را ” to the right (سمت راست)” (“a la derecha” به زبان اسپانیایی) کاغذ قرار داده اید، نمی گویید که کتاب را “rightly” قرار داده اید – این کلمه به معنای چیز دیگری است (یعنی به درستی).
 • به عنوان مثال ، اگر می خواهید به زبان اسپانیایی بگویید که چیزی اغلب (often) اتفاق می افتد، احتمالاً از عبارت menudo (ah may-NUE-doh) استفاده می کنید.
 • از طرف دیگر برخی از عبارت های قیدی اسپانیایی با آنچه در انگلیسی می گویید بسیار متفاوت است. به عنوان مثال ، اگر کسی در حال آماده سازی یک مهمانی غافلگیر کننده باشد، ممکن است به انگلیسی بگویید که آنها آماده سازی های خود را secretly (مخفیانه) انجام داده اند. با این حال ، در زبان اسپانیایی ، معمولاً از عبارت escondidas (ahss-cohn-DEED-ahs) استفاده می کنید – اگرچه کلمه secretamente ترجمه ی مستقیم secretly است.

۳ روش برای آن که یک فرد اسپانیایی زبان را برای تمرین مکالمه پیدا کنید!

۳- مکان صحیح قرار دادن قیدها را بیاموزید. معمولاً ، قیدهای اسپانیایی بلافاصله پس از فعلی که در حال تعریف آن هستند؛ قرار می گیرند. اگر آنها یک صفت یا قید دیگری را توضیح دهند، پیش از کلمه توضیح داده شده قرار می گیرند.

 • به عنوان مثال ، اگر می خواهید به یک هم تیمی اسپانیایی زبان خود بگویید “خوب بازی می کنی”، می گویید juegas bien (HOO-e-gahs BEE-EHN) . توجه داشته باشید که همانطور که در انگلیسی انجام می شود، در زبان اسپانیایی نیز قیدها فعل را در آن جمله دنبال می کنند.
 • اما بر خلاف انگلیسی ، شما نمی توانید یک قید بین دو فعل قرار بدهید. در اسپانیایی ، قید باید آخرین فعل را دنبال کند ، همانطور که در “vamos a jugar aquí” ، (VAH-mos ah HOO-gahr ah-KEE) (به معنی “بیایید اینجا بازی کنیم”) مشاهده می کنید.

۴- هنگام ترکیب دو قید ، فرم یکی از آنها را باید تغییر دهید. بعضی اوقات شما می خواهید به جای یک قید؛ از دو یا چند قید برای توصیف یک عمل استفاده کنید. وقتی از دو یا چند قید اسپانیایی پشت سر هم استفاده می کنید ، فقط به آخرین قید پسوند -mente اضافه می شود.

 • برای اولین قید، که پسوندی نیز به آن اضافه نمی شود، صرف نظر از جنسیت یا تعداد فاعل های جمله همچنان باید از فرم مفرد مؤنث صفت استفاده کنید.
 • به عنوان مثال ، اگر می خواهید به اسپانیایی بگویید “او واضح (clearly) و به آرامی (slowly) صحبت می کند” ، می گویید “habla lenta y cleamente” (AH-blah LEN-tah ee CLAIR-ah-MEN-tay) . توجه کنید که lenta شکل صفت مفرد مؤنث است و پسوند -mente را نمی گیرد.

۵- قیدهای پرسشی اسپانیایی را بیاموزید. درست مانند انگلیسی ، می توانید فقط با یک کلمه مانند who (چه کسی) یا when (چه زمانی) در زبان اسپانیایی سؤال کنید. این قیدها که به تنهایی می آیند، به عنوان یک جمله کامل تلفظ می شوند و نیازی نیست که آنها را با چیز دیگری در جمله تطبیق دهید.

 • به عنوان مثال ، فرض کنید شخصی شما را به مهمانی دعوت کرده است ، اما شما تاریخ و زمان شروع مهمانی را کاملاً متوجه نشده اید. برای این منظور می توانید به سادگی می توانی با گفتن “Cuándo?” (KWAN doh) بپرسید “کی؟”
زبانمهر

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست