آموزش نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ (آموزش گام به گام تصویری)

ielts gama-min

نوشتن ۲۶ حرف الفبای انگلیسی می تواند یک چالش بزرگ به نظر برسد. اما اگر می خواهید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید، باید ابتدا با الفبای آن آشنا شوید. برای یادگیری نحوه نوشتن حروف الفبای انگلیسی، باید به آرامی شروع کنید و هر حرف را تمرین کنید تا نوشتن آن برایتان آسان شود.

روش ۱- حروف بزرگ

۱) یک کاغذ خط دار بردارید. کاغذ خط دار به شما کمک می کند که هر حرف را به راحتی و بطور صحیح بنویسید. همچنین این کاغذها به شما در تشخیص تفاوت اندازه حروف بزرگ و کوچک کمک خواهند کرد.

  • اگر نوشتن حروف الفبا را به فرزند خود می آموزید، همزمان با نوشتن هر حرف با او ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال، زمانیکه نوشتن حرفA یاB را یاد گرفت، در مورد تفاوت بین این دو حرف از او سؤال کنید. این به فرزند شما کمک می کند تا هر حرف را به خاطر بسپارد و شکل های مختلف هر حرف را بهتر درک کند.

۲) حرف A را بنویسید. یک خط عمودی زاویه دار به سمت راست بکشید: /. خط عمودی زاویه دار دیگری را به سمت چپ بکشید: \ ، دو خط باید یکدیگر را در قسمت بالا لمس کنند: /\. یک خط افقی در وسط دو خط ایجاد کنید:A .

بهترین روش یادگیری زبان در منزل از صفر (تحقیقات ۲۰۱۹ مجله Effortless)

۳) حرف B را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: | . در سمت راست آن، دو نیم دایره رسم کنید و به سمت پایین خط بروید: B.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

۴) حرف C را تمرین کنید. یک ماه نیمه بکشید، و سمت راست آن را باز بگذارید: C.

۵) حرف D : یک خط عمودی رسم کنید: |. سپس از قسمت بالای سمت راست، یک C برعکس (مرحله ۴) بکشید: D.

۶) حرف E را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. در سمت راست آن سه خط افقی رسم کنید، هر۳ خط باید کوتاهتر از خط اصلی باشند (اگر می خواهید، می توانید خط میانی را کوتاه تر از خطوط بالا و پایین بکشید). یکی بالا، یکی در وسط ، و دیگری در پایین قرار می گیرد: E.

۷) حرف F را امتحان کنید. مانند مرحله ۶ یک حرف E بنویسید، اما خط افقی پایین را حذف کنید: F.

۸) حرف G: مانند مرحله ۴ یک حرف C بنویسید. سپس یک خط افقی بکشید، که از لبه پایین شروع می شود، و به سمت داخل C می رود: G.

۹) حرف H را امتحان کنید. دو خط عمودی کنار یکدیگر بکشید: | | سپس یک خط افقی از وسط آنها رسم کنید، آنها را به یکدیگر وصل کنید: H.

۱۰) حرف I را امتحان کنید. یک خط عمودی بکشید: |. در صورت تمایل، دو خط افقی کوتاه در بالا و پایین خط عمودی قرار دهید، آنها را طوری قرار دهید تا خط عمودی در وسط قرار بگیرد: I.

۱۱) حرف J: یک قلاب ماهی برعکس بکشید: J.

۱۲) حرف K: یک خط عمودی بکشید: |. سپس دو خط از سمت راست آن رسم کنید، این دوخط باید از وسط خط عمودی شروع شوند. یکی رو به بالا، و دیگری رو به پایین: K.

۱۳) حرف L را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک خط افقی کوتاه تر در پایین سمت راست آن رسم کنید: L.

۱۴) حرفM را امتحان کنید. دو خط عمودی در کنار یکدیگر بکشید: | | سپس از بالای هر دو خط، دو خط کوتاه زاویه دار به سمت داخل رسم کنید که در نقطه وسط بین دو خط عمودی به هم برسند: M .

۱۵) حرفN را تمرین کنید. دو خط عمودی کنار یکدیگر بکشید: | | سپس خطی را بکشید که از لبه داخلی بالای خط چپ شروع شود، و آن را زاویه دهید تا خط دیگر را در لبه داخلی پایین لمس کند: N.

۱۶) حرف O را یاد بگیرید. یک ماه کامل بکشید: O.

۱۷) حرف P را امتحان کنید: یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک نیم دایره از لبه بالایی سمت راست ایجاد کنید طوری که انتهای آن وسط خط عمودی را لمس کند: P.

۱۸) حرف Q: یک ماه کامل بکشید:O . سپس، در قسمت پایین سمت راست، یک خط عمودی به سمت راست بکشید طوری که نیمی از آن در داخل O قرار بگیرد: Q.

۱۹) حرفR : یک P مانند مرحله ۱۷ بکشید. سپس از قسمت پایین نیم دایره جایی که خط عمودی را لمس می کند، یک خط کوچک به سمت راست و پایین بکشید: R.

۲۰) حرفS : در یک حرکت، یک خط کج به سمت چپ، سپس راست و سپس چپ بکشید (مانند نصف ۸): S.

۲۱) حرف T را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک خط افقی کوتاه تر در بالای آن ایجاد کنید: T.

۲۲) حرف U را یاد بگیرید. شکل نعل اسبی را بکشید که طرف باز آن رو به بالا باشد: U.

۲۳) حرف V را امتحان کنید. دو خط عمودی را در کنار یکدیگر بکشید، خط سمت چپ را به سمت راست و پایین و خط سمت راست را به سمت چپ و پایین زاویه دهید:V.

۲۴) حرفW : طبق مرحله ۲۳ دو حرف V کنار یکدیگر بنویسید: W.

۲۵) حرف X را یاد بگیرید. یک خط عمودی به سمت بالا و راست بکشید. خط عمودی دیگر را به سمت بالا و سمت چپ رسم کنید: X.

۲۶) حرف Y را امتحان کنید. مانند مرحله ۲۳ یک حرف V بنویسید. سپس، از جایی که این دو خط به هم می رسند، یک خط عمودی بکشید: Y.

۲۷) حرف Z: در یک حرکت، یک خط افقی بکشید، سپس یک خط عمودی که به سمت پایین زاویه دارد، و بعد یک خط افقی به سمت راست رسم کنید: Z.

روش ۲- حروف کوچک

۱) یک کاغذ خط دار بردارید. کاغذ خط دار به شما کمک می کند که هر حرف را به راحتی و درستی بنویسید. همچنین این کاغذها به شما در تشخیص تفاوت اندازه حروف بزرگ و کوچک کمک خواهند کرد.

  • اگر نوشتن حروف الفبا را به فرزند خود می آموزید، همزمان با نوشتن هر حرف با او ارتباط برقرار کنید. به عنوان مثال، زمانیکه نوشتن حرفA یاB را یاد گرفت، در مورد تفاوت بین این دو حرف از او سؤال کنید. این به فرزند شما کمک می کند تا هر حرف را به خاطر بسپارد و شکل های مختلف هر حرف را بهتر درک کند.

۲) حرف a را تمرین کنید. ابتدا یک دایره بکشید. وقتی به نقطه ای که دایره را شروع کردید رسیدید، یک خط عمودی ایجاد کنید: |.  a.

۲۲ تا از موثرترین فوت و فن های یادگیری یک زبان خارجی

۳) حرف b: یک خط عمودی بکشید: |، سپس یک c کوچک برعکس را به خط عمودی بچسبانید: b.

۴) حرف c را یاد بگیرید. حرف c را به همان روش حروف بزرگ می نویسیم، c کوچک باید از C بزرگ کوچکتر باشد، درست به اندازه سایر حروف کوچک: c.

۵) حرف d: d کوچک مانند b برعکس (مرحله ۳ حروف کوچک) نوشته می شود. یک خط عمودی بکشید، سپس در سمت چپ آن، یک حرف c کوچک برعکس ایجاد کنید: d.

۶) حرف e را امتحان کنید. e کوچک را با چند منحنی ترسیم می کنیم. ابتدا یک خط کوتاه و افقی ترسیم کنید. آن را خم کنید تا یک شکل c با یک خط در وسط ایجاد شود: e.

۷) حرف f: یک منحنی بکشید، و آن را به صورت یک خط عمودی به سمت پایین امتداد دهید. یک خط افقی کوتاه روی قسمت وسط خط عمودی بکشید: f.

۸) حرف g را تمرین کنید. یک c و سپس در پایین آن یک f وارونه رو به پایین بکشید (مانند مرحله ۷ حروف کوچک، بدون خط افقی در وسط): g.

۹) حرف h: یک خط عمودی بکشید، سپس در وسط خط از سمت پایین، یک منحنی ایجاد کنید و یک خط عمودی دیگر بکشید: h.

۱۰) حرف i را یاد بگیرید. یک خط عمودی بکشید، سپس یک نقطه در بالای آن قرار دهید: i.

۱۱) حرف j را تمرین کنید. مانند J بزرگ، اما آن را یک خط پایینتر بیاورید و یک نقطه در بالای آن قرار دهید: j.

۱۲) حرف k را امتحان کنید. مانند K بزرگ است، با این تفاوت که خطوط زاویه دار بالا و پایین، کاملاً به بالای صفحه نمی رسند: k.

۱۳) حرف l را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید. می توانید در اینجا متوقف شوید یا یک خط افقی کوتاه زیر خط عمودی رسم کنید (خط عمودی باید در مرکز خط افقی باشد) و یک خط افقی کوتاه تر در بالای خط عمودی از سمت چپ بکشید: l.

۱۴) حرف m: یک خط مستقیم بکشید. کمی پایین تر از نقطه شروع خط از بالا در سمت راست، یک منحنی به سمت پایین ایجاد کنید، و یک خط مستقیم رو به پایین بکشید. سپس از بالای آن خط مستقیم یک منحنی دیگر کشیده و آن را با همان روش قبلی به پایین امتداد دهید: m.

۱۵) حرف n: مانند m کوچک است، اما فقط یک منحنی دارد: n.

۱۶) حرف o را یاد بگیرید. مانند حرف O بزرگ اما در اندازه حروف کوچک نوشته می شود: o.

۱۷) حرف p را امتحان کنید. همانند P بزرگ، اما در پایین خط نوشتار قرار می گیرد: p.

۱۸) حرف q را یاد بگیرید. مانند حرف p کوچک برعکس نوشته می شود: q.

۱۹) حرف r را تمرین کنید. یک خط مستقیم بکشید. از کمی پایین تر از بالای خط شروع کنید، یک منحنی کوچک به سمت راست بکشید و رو به پایین امتداد دهید: r.

۲۰) حرف s: مانند حرف S بزرگ اما در اندازه کوچک نوشته می شود: s.

۲۱) حرف t را امتحان کنید. شبیه T بزرگ با این تفاوت که خط افقی کمی پایین تر قرار می گیرد. در صورت تمایل می توانید قسمت پایین خط عمودی را به سمت بالا گرد کنید: t.

۲۲) حرف u را امتحان کنید. یک U بزرگ به اندازه حروف کوچک بنویسید، سپس یک خط مستقیم در سمت راست آن اضافه کنید و یک “دم” کوچک در انتهای آن خط قرار دهید: u.

۲۳) حرف v: شبیه V بزرگ اما به اندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: v.

۲۴) حرف w را تمرین کنید. دو روش برای نوشتن این حرف وجود دارد. یا یک W بزرگ در اندازه حروف کوچک ، یا دو U بزرگ در کنار یکدیگر و به اندازه حروف کوچک بنویسید. همانطور که می دانید نام این حرفDouble u تلفظ می شود: w.

۲۵) حرف x را امتحان کنید. مانند X بزرگ در اندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: x .

بهترین ترفندهای افزایش کارایی مغز برای یادگیری یک زبان خارجی

۲۶) حرف y: یک v کوچک مانند مرحله ۲۳ بنویسید، اما در نقطه ای که خطوط یکدیگر را قطع می کنند، خطی بکشید که خط راست v را ادامه دهد: y.

۲۷) حرف z را امتحان کنید. مانند حرف Z بزرگ اما دراندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: z.

English

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست