در فرودگاه

آموزش همه واژگان/عبارات مهم انگلیسی در فرودگاه +معنی

ielts gama-min

فرودگاه ها حتی در زبان مادری هم استرس زا هستند. این عبارات را قبل از سفر به کشوری انگلیسی زبان یاد بگیرید.

نکته: میتوانید این صفحه را پرینت گرفته و به عنوان برگه تقلب به همراه خود داشته باشید.

۱-سوالاتی که در زمان تحویل مدارک خواهید شنید

 • Ticket please.  بلیط لطفاً
 • May I see your ticket?  میتونم بلیطتون رو ببینم؟
 • Do you have an e-ticket?  بلیط الکترونیکی تهیه کرده بودید؟
 • Do you have some photo ID?  کارت شناسایی عکس دار دارید؟
 • How many bags are you checking?  چند کیف به همراه خود دارید؟
 • Did you pack these bags yourself?  این ساک ها رو خودتون جمع کردید؟
 • Do you have a carry-on bag? (a bag or purse to take on the airplane)  کیف همراه دارید؟( کیفی که با خود به داخل هواپیما ببرید)
 • Do you require special assistance? (example a “wheelchair”)  (کمک خاصی نیاز دارید؟(مثلا ویلچر
 • Have you paid your airport improvement fee/tax?  مالیات/هزینه توسعه فرودگاه خود را پرداخت کرده اید؟
 • Would you like a window or an aisle seat? (aisle is pronounced “eye + l”)  صندلی کنار راهرو میخواهید یا کنار پنجره؟

۲- مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوید

 • Your baggage is overweight. (Remove some contents or pay a fine.)  ساک های ما سنگین تر از حد مجاز هستند(برخی از محتویات را برداشته یا (جریمه آن را پرداخت کنید
 • Your carry-on luggage is too large.  کیف همراه شما خیلی بزرگ است
 • Your flight is delayed. (It’s late.)  پرواز شما تاخیر دارد
 • Your flight has been cancelled. (You must rebook a new flight)  (پرواز شما کنسل شده( باید پرواز جدیدی رزرو کنید
 • Your connecting flight/connection has been cancelled/is delayed.  پرواز غیر مستقیم شما کنسل شده است/ تاخیر دارد
 • Your ticket is expired.  اعتبار بلیط شما تمام شده است
 • Your passport is expired.  اعتبار پاسپورت شما تمام شده است

۳- سوالات حفاظت فرودگاه و بازرسی ایمنی

 • Boarding pass, please.  مجوز سوار شدن به هواپیما لطفاً
 • ID please. (show your photo ID)  کارت شناسایی لطفاً(کارت شناسایی عکس دار نشان دهید)
 • Spread your arms out please. (Put your arms up and out to the sides of your body)  دستهای خود را باز کنید.( دستهای خود را بلند کنید و به سمت طرفین باز کنید.)
 • Take your shoes off.  کفش های خود را در بیاورید
 • Open your bag.  ساک خود را باز کنید
 • Take off/remove your belt.  کمربند خود را در بیاورید
 • Do you have any change in your pockets?  در جیب خود سکه دارید؟
 • Do you have any metals?  جسم فلزی به همراه دارید؟
 • Do you have any food/produce?  غذا یا خوراکی به همراه دارید
 • Do you have any liquids or medicine?  نوشیدنی یا دارو به همراه دارید؟
 • Walk through.   از گیت الکترونیک رد بشید
 • You must dump all food or beverages. (You can’t bring it through the gates.)  تمام غذا و نوشیدنی همراه خود را باید دور بریزید. ( نمیتوانید آن را از (گیت رد کنید

۴- سوالاتی که ممکن است بپرسید

 • Is my flight on time?  پروازم سر وقت انجام میشه؟
 • When should I be at the gate?  کی باید جلوی گیت باشم؟
 • Where is the boarding gate?  گیت سوار شدن کجاست؟
 • Where is the washroom?  سرویس بهداشتی کجاست؟
 • Can I get a window seat?  میتونم یه صندلی کنار پنجره داشته باشم؟
 • Is there somewhere to eat?  جایی برای غذا خوردن وجود داره؟
 • Can I get a coffee at the gate?  آیا میتونم سمت گیت قهوه بنوشم؟
 • Is my connection on time?  پرواز غیر مستقیم من سر وقت میرسه؟
 • Where do I collect my baggage?  از کجا میتونم کیف هامو تحویل بگیرم؟
 • Where can I find a taxi?  کجا میتونم تاکسی بگیرم؟
 • Where is the departure gate?  گیت پرواز های خروجی کجاست؟
 • Where is the arrival gate?  گیت پرواز های ورودی کجاست؟
 • Where is the check-in desk for ….airlines?  میز تحویل مدارک خطوط هوایی … کجاست؟
 • Where is the domestics level?  طبقه پرواز های داخلی کجاست؟
 • Where is the international level?  طبقه پرواز های خارجی کجاست؟

۵- اصطلاحاتی که در فرودگاه میشنوید

 • What is the purpose of your trip?  هدفتون از سفر چیه؟
 • Did you pack this bag yourself?  خودتون وسایلتون رو جمع کردید؟
 • Please do not leave any bags unattended.  لطفاً حواستون به چمدوناتون باشه
 • Do you have anything to declare?  وسیله ای برای تحویل دارید؟
 • Flight BC767 is now boarding.  مسافرین پرواز BC767 در حال سوار شدن هستند
 • Flight IA443 has been canceled.  پرواز IA443 کنسل شده است
 • Flight DAN119 has been delayed.  پرواز DAN119 با تاخیر صورت میگیرد
 • Would passenger James Smith please come to…  مسافر محترم آقای جیمز اسمیت لطفاً به بخش … مراجعه فرمایید
 • This is the final call for flight TM121 to  این آخرین پیام برای سوار شدن به پرواز TM121 است
 • Please make your way to Gate 20.  لطفاً خود را به گیت ۲۰ برسانید

۶- در زمان تحویل مدارک

 • May I have your passport, please?  پاسپورتتون لطفاً
 • Do you have any bags to check?  چمدانی برای تحویل دادن دارید؟
 • Would you like a window seat or an aisle/corridor seat?  مایل هستید صندلی راهرو داشته باشید یا کنار پنجره؟
 • Here’s your boarding pass.  مجوز پروازتون
 • Your flight leaves from gate 20.  پرواز شما از طریق گیت ۲۰ انجام میشه
 • Your seat number is 18  صندلی شما شماره ۱۸
 • Do you have anything to declare?  وسیله ای برای تحویل دارید؟

۷- توضیحات و نکات آموزشی مهمان داران

 • Please put your seat in the upright position  لطفاً صندلی خود را به حالت نشسته قرار دهید
 • Please fasten your seat belt.  لطفاً کمربند خود را ببندید
 • There is no smoking on this plane.  نمیتوان در هواپیما سیگار کشید
 • Please turn off electronic devices.  لطفاً وسایل الکترونیک خود را خاموش کنید
 • Place your luggage in the overhead compartments.  لطفاً ساک خود را در محفظه بالای سر قرار دهید

۸- پیدا کردن مکان ها

 • Excuse me, where is baggage claim?  ببخشید از کجا میتونم ساک هامو تحویل بگیرم
 • Could you tell me where customs are?  میشه بفرمایید تشریفات کجاست؟
 • Do you know where Terminal B is?  میدونید ترمینال B کجاست؟
 • How do you get to Gate E?  چطور میتونم به گیت E برم؟

واژگان مهم

 • Departures: پرواز هایی که از فرودگاه خارج میشوند
 • Arrivals: پرواز هایی که وارد فرودگاه میشوند
 • e-ticket: بلیطی که آنلاین خریداری و پرینت گرفته شده باشد
 • aisle seat: صندلی کنار راهرو بین صندلی ها
 • boarding pass: بلیطی که هنگام سوار شدن تحویل میدهید (شماره صندلی شما روی آن نوشته شده است)
 • metals: وسایلی مثل جواهرات، سکه، سگک کمربند، چاقو سنجاق
 • Liquids: نوشیدنی
 • Expired: بدرد نمیخورد (تاریخ آن گذشته است)
 • checkin: مدارک خود را نشان داده و کیف های خود را تحویل دهید
 • connection: منطقه ای که پرواز شما به زمین مینشیند و باید هواپیمای خود را عوض کنید
 • domestic: درون همان کشور
 • international: در کشوری دیگر

بسیار کاربردی در فرودگاه

English

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست