کلمات مخفف

۹۴ کلمه مخفف در زبان انگلیسی که برای آزمونهای زبان بسیار مفیدند

گاما

این فهرست شامل اختصاراتی برای منابع تمرین یادگیری زبان است، همچنین اختصاراتی برای ارتباطات الکترونیکی مانند ایمیل ها، کلمات اختصاری که در مورد یادگیری زبان و سایر آموزش ها، و برخی از واژه های کلیدی و فعل و انفعالاتی که اغلب در زندگی روزمره ظاهر می شود. همچنین دارای فهرستی از اختصارات مفید برای زبان آموزان EFL است و شامل مخفف هایی مانند “inc” نمی باشند.

برای دانلود این مطلب به صورت PDF کلیک کنید!

حتما توصیه می کنیم که این لیست رایگان و کامل حروف اضافه انگلیسی را دانلود کنید!

 1. AFAIK– مخفف as far as I know به معنای تا آنجایی که من می دانم
 2. AI– مخفف artificial intelligence به معنای هوش مصنوعی
 3. ALT مخفف assistant language teacher به معنای معلم زبان کمکی
 4. a.m/AM مخفف کلمه ی لاتین ante meridiem به معنای قبل از ظهر
 5. AOB مخفف عبارت any other business به معنی موضوعات باقیمانده برای بحث در جلسه
 6. APA. مخفف عبارت  American Psychological Association انجمن روانشناسی امریکا
 7. asap/ASAP مخفف عبارت as soon as possible به معنی در اسرع وقت
 8. ATB مخفف عبارتAll the best به معنی با آرزوی بهترین ها ( به پایان رساندن ایمیل)
 9. AWL مخفف عبارت the Academic word List به معنی فهرست اصطلاحات علمی (لیستی از واژگان کاربردی آکادمیک)
 10. B&B مخفف Bed and breakfast (نوعی هتل ارزان که معمولاً اتاقی در یک خانه یا شبیه به یک خانه می باشد).
 11. BA/BEd/BSc مخفف Bachelor of Arts/ Bachelor of Education/ Bachelor of Science به معنای لیسانس هنر / لیسانس آموزش و پرورش / لیسانس علوم (مدرک کارشناسی) / که یک مدرک ۴ ساله است).
 12. BBC. مخفف British Broadcasting Corporation به معنی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا که در این عبارت؛ کلمه ی Corporation به معنی اصلی خود در زبان بریتانیا اشاره دارد، یک منبع کاربردی برای یادگیری زبان انگلیسی است).
 13. BR مخفف عبارت Best regard به معنای با احترام که در انتهای یک ایمیل برای به اتمام بردن آن به کار می رود؛ حالت مخفف آن در حالت های خیلی خصوصی تر به کار می رود.
 14. BST مخفف British summer time به معنای زمان تابستان بریتانیا
 15. btw/BTW مخفف by the way به معنی به هر حال
 16. BW مخفف Best wishes به معنی همراه با بهترین آرزوها (یک عبارت غیر رسمی برای به اتمام رساندن نامه)
 17. CAE مخفف Cambridge Advanced English به معنای آزمون انگلیسی پیشرفته ی کمبریج (امتحان EFL سطح بالا)
 18. (B)CC – مخفف (blind) carbon copy به معنای رونوشت کاربنی ناپیدا (همچنین یک فعل که به معنای کپی کردن است).
 19. (Cambridge) CELETA – مخفف Certificate in English Language Teaching to Adults به معنای گواهینامه زبان انگلیسی برای بزرگسالان
 20. c/o مخفف care of به معنای مراقبت کردن از
 21. CPE مخفف Cambridge Proficiency (به معنای گواهی تخصصی کمبریج- در واقع بالاترین مدرک زبان است که از طریق دانشگاه کمبریج اعطا می شود)
 22. CUP مخفف Cambridge University Press انتشارات دانشگاه کمبریج (انتشارات بسیاری از مطالب EFL)
 23. CV مخفف Curriculum vitae به معنای رزومه
 24. حتما بخوانید: لیست ۱۰۰ کلمه که در زبان انگلیسی بریتیش و آمریکن معنای متفاوت دارند
 25. (Cambridge) Delta- که پیشتر DELTA نوشته می شد؛ از عبارت Diploma در زبان انگلیسی که به بزرگسالان آموزش داده می شود؛ مشتق شده است.
 26. DoB مخفف Date of birth به معنای تاریخ تولد
 27. EAP مخفف English for academic purpose به معنای انگلیسی برای اهداف آموزشی (مانند دوره های رایتینگ آکادمیک)
 28. EFL مخفف English as a foreign language به معنای انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه
 29. e.g . در زبان لاتین به معنای for example (برای مثال)؛ for instance (برای نمونه) و … می باشد.
 30. ELF/EIF مخفف English as a lingua franca /English as an International language انگلیسی به عنوان زبان خارجی یا انگلیسی به عنوان زبان بین المللی به کسانی تدریس می شود که زبان اولشان انگلیسی نیست.
 31. ESL مخفف English as a second language به معنای انگلیسی به عنوان زبان دوم
 32. ESOL مخفف English for speakers of other languages (انگلیسی برای کسانی که به زبان های دیگر صحبت می کنند- در بریتانیا؛ اساساً به معنای انگلیسی برای مهاجران است).
 33. ESP. مخفف extra-sensory perception/English for special purposes به معنای (ادراک فراحسی/ انگلیسی برای اهداف خاص)
 34. ETA مخفف estimated time of arrival به معنای زمان تقریبی رسیدن (برای اطلاعات و غیره نیز استفاده می شود)
 35. FOA مخفف for attention of به معنای برای توجه
 36. FAQ مخفف frequently asked questions به معنای سؤالاتی که مکرراً پرسیده شده است (برای مثال در مورد امتحان EFL یا در مورد تحصیل در خارج)
 37. FCE/First Cert/ First Certificate مخفف Cambridge First/ Certificate in English به معنای اولین گواهینامه ی کمبریج در زبان انگلیسی (پیش آزمون پیشرفته EFL انگلیسی سطح عمومی).
 38. FT. مخفف Financial Times (روزنامه فایننشال تایمز یکی از معروف ترین و پرنفوذ ترین روزنامه های اقتصادی)
 39. FY مخفف Financial Yearبه معنای سال مالی، برای مثال سال مالی ۲۰۱۸: FY2018
 40. FYI. مخفف for your information به معنای برای آگاهی شما
 41. GB – مخفف Great Britain به معنای بریتانیای کبیر (بریتانیا به جز ایرلند شمالی، می شود: انگلستان، اسکاتلند و ولز).
 42. GMT مخفف Greenwich Mean Time به معنای به وقت گرینویچ
 43. GP مخفف General practitioner به معنی پزشک عمومی (= پزشک خانواده/ پزشک محلی)
 44. GST/VAT مخفف general sales tax/value added tax مالیات بر فروش عمومی / مالیات بر ارزش افزوده (نوعی مالیات مصرفی)
 45. HQ – مخفف Headquarters که به معنای دفتر مرکزی می باشد.
 46. HR (department) مخفف Human resources (departments) به معنای (دپارتمان) منابع انسانی (= دپارتمان پرسنلی)
 47. IB مخفف  International Baccalaureate به معنای مدرک کارشناسی بین المللی (مدارک تحصیلی که در مدارس بین المللی محبوب است)
 48. ID (card/number) مخفف identification (card) به معنای (کارت) شناسایی
 49. i.e در زبان لاتین به معنای in the other words یا به عبارت دیگر، به توضیحی دیگر می باشد.
 50. IELTS مخفف  International English Language Testing System به معنای سیستم بین المللی برگزاری آزمون زبان انگلیسی (آزمونی برای دانش آموزان EFL، اساساً برای ورودی دانشگاه)
 51. IM(H)O – مخفف in my (honest/humble) opinion به معنای (صادقانه) به نظر من
 52. IPA مخفف International phonetic alphabet به معنای الفبای آوانگاری بین المللی (نوعی حروف خاص که تلفظ لغات را به ما نشان می دهد)
 53. (Cambridge) KET مخفف Key English Test به معنای آزمون کلیدی انگلیسی (نوعی آزمون سطح پایین EFL است که توانایی نگارش روزمره را می سنجد)
 54. LA مخفف Los Angeles (شهر لس آنجلس در امریکا)
 55. LGBT مخفف Lesbian, gay, bisexual, and transsexual که مخفف دگرباش های جنسی می باشد.
 56. LOL مخفف laugh out loud که به معنی خنده با صدای بلند است (یعنی وقتی موضوعی از نظرتان خنده دار باشد این کلمه را می توانید به کار ببرید)
 57. MA/ MSc/ MBA/ MEd/ MPhil مخفف Master’s/ Master of Arts/ Master of Science/ Master of Business Administration/ Master of Education/ Master of Philosophy به معنای کارشناسی ارشد / کارشناسی ارشد هنر / کارشناسی ارشد علوم / کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی / کارشناسی ارشد آموزش / کارشناسی ارشد فلسفه
 58. MP مخفف member of parliament/ military police (officer) به معنای عضو پارلمان / (افسر) پلیس نظامی
 59. N/A مخفف not applicable/not available به معنای غیر قابل اجرا/ عدم دسترسی
 60. NB از کلمه ی لاتین nota bene به معنی دقت کنید
 61. NNES(T) مخفف non-native English speaker/ non-native English speaking (teacher) به معنای فرد غیر انگلیسی زبان / (معلم) غیر بومی کشورهای انگلیسی زبان
 62. NYT– مخفف New York Times (روزنامه نیویورک تایمز)
 63. Omg مخفف oh my goodness/ oh my god به معنای اوه خدای من لغت (goodness) مودبانه تر است.
 64. OUP مخفف Oxford University Press (انتشارات دانشگاه آکسفورد که انتشارات خیلی از مطالب EFL است)
 65. PA مخفف per annum (= per year) / public address (system)/ personal assistant به معنای در سال (= در هر سال) / آدرس عمومی (سیستم) / دستیار شخصی
 66. PC مخفف  police constable/ politically correct (language/ expression)/ personal computer به معنای افسر پلیس/ (بیان/زبان) سیاست درست/ کامپیوتر شخصی
 67. PE مخفف  physical education به معنای آموزش ورزش در مدارس
 68. PG مخفف parental guidance نام یک فیلم راهنمایی والدین ( که این فیلم را جوانان نمی توانند بدون پدر و مادرشان نمی توانند ببینند).
 69. PGCE مخفف post-graduate certificate in education به معنای مدرک تحصیلات تکمیلی در آموزش که به معنای صلاحیت تدریس استاندارد بریتانیا، به ویژه برای آموزش به کودکان.
 70. PHD از زبان لاتین به معنای “doctor of philosophy” (= دکترا؛ در هر رشته ای)
 71. PLC مخفف public limited company به معنای شرکت سهامی عام
 72. PM مخفف prime minister به معنای نخست وزیر
 73. pm/p.m./PM از عبارت لاتین “post meridiem” به معنای بعد از ظهر (= در بعد از ظهر/عصر/شب)
 74. PP مخفف past participle به معنای اسم مفعول ( به صورتی که در انگلیسی داریم: حال کامل = has/have + PP)
 75. (P)PS از عبارت لاتین (post) post scriptum به معنای آخرین نکته قبل از اتمام جلسه-نامه- کتاب و …
 76. PTO مخفف عبارت please turn over به معنی لطفاً ورق بزنید (برای اطلاعات بیشتر؛ برای نظرات)
 77. Q&A (session) – مخفف عبارت question and answer به معنی پرسش و پاسخ (جلسه, معمولاً به معنای بخش آخر ارائه می باشد).
 78. RP مخفف  received pronunciation به معنای تلفظ دریافت شده ( یک لهجه انگلیسی، که گاهی اوقات انگلیسی ملکه، انگلیسی BBC/ انگلیسی آکسفورد نامیده می شود).
 79. RSVP از عبارت فرانسوی retournez s’il vous plait به معنای لطفاً پاسخ دهید ( اجازه دهید بدانیم که می توانید بیایید یا خیر)
 80. Sb/so/st مخفف somebody/ someone/ something به معنای کسی/چیزی می باشد و معمولاً در توضیح گرامر به این شکل نوشته می شود: let s/o do s/t که معادل این جمله است: let someone do something
 81. SV (O/C)– subject + verb (+ object/ complement) (فاعل + فعل ( مفعول/متمم))
 82. T/F مخفف عبارت true or false به معنای درست و غلط (نوعی سوال درک مطلب مرسوم)
 83. TA مخفف teaching assistant در فارسی به معنای استاد حل تمرین است
 84. TBA/ TBC/ TBD مخفف عبارت to be arranged/ to be announced/ to be confirmed/ to be decided به معنای ترتیب دادن/اعلام شدن/تأیید کردن / تصمیم گیری کردن
 85. TBH مخفف to be honest به معنای صادق بودن
 86. TOEFL مخفف Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 87. TOEIC مخفف Test of English for International Communication به معنای آزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بین المللی
 88. TP مخفف عبارت teaching practice به معنای تمرین تدریس است (گاهی اوقات فرصتی برای تدریس دروس به دانش آموزان می باشد).
 89. TV مخفف عبارت television به معنای تلویزیون
 90. UK مخفف عبارت (The) United Kingdom به معنای بریتانیا (بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی)
     1. (the) US/USA/The US of A- مخفف عبارت The United States of America (ایالت متحده ی امریکا)
 91. VoA عبارت Voice of America شبکه صدای امریکا (اخبار انگلیسی ساده)
 92. VR مخفف عبارت virtual reality به معنای واقعی مجازی ( در اصل به معنای موضوعی است که به واقعیت نزدیک است)
 93. WC محفف عبارت Water Closet (به معنای توالت/ دستشویی)
 94. WWI مخفف عبارت world war One / The First World War به معنای جنگ جهانی اول
 95. WWII مخفف عبارت world war two/the second world war به معنای جنگ جهانی دوم
 96. Y/N /(NG) – مخفف عبارت Yes/No به معنای بله /خیر (نوعی سؤال مرسوم در امتحانات IELTS)
 97. YA (fiction/films) مخفف عبارت young adult (fiction/ films) (داستان/فیلم) بزرگسال جوان

مخفف های دوستانه

در تصویر زیر نیز مخفف هایی را می بینید که بسیار در چت ها و پیام های دوستانه استفاده می شوند:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

برای دانلود این مطلب به صورت PDF کلیک کنید!

واژگان، جملات و جزوات چرب زبان

واژگان کاربردی

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی روزمره آدرس دادن
اختصارات کاربردی روزمره اصطلاحات ریاضی
۱۰۰ کلمه با معنای متفاوت در آمریکن و بریتیش تشکر و عذرخواهی
۴۵۰ اصطلاح جالب انگلیسی

جملات کاربردی

جملات شروع مکالمه و ادامه گرم آن ۱۰۰ جمله راجب کارهای روزمره
جملات و پیام های عاشقانه

دانلود جزوه،کتاب و فیلم واژگان

۳۰۰۰ واژه پرکاربرد ۶۰۰ کلمه مترادف و متضاد
۲۰۰ واژه دشوار و پرکاربرد در همه آزمونها ۶ کتاب یادگیری واژگان زبان

ترفندهای کاربردی

بهترین روش یادگیری واژگان زبان روش یادگیری زبان انگلیسی
زبانمهر

حتما بخوانید!

41 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست