پذیرش هتل

آموزش مکالمه انگلیسی هتل (واژگان، جملات و عبارات رایج)

گاما

در ادامه مکالمه ای معمولی بین پذیرش هتل در هتل گراند وودوارد و یک میهمان را میخوانیم. در ادامه مکالمه ای معمولی برای اموراتی مثل رزرو کردن، تحویل مدارک و تحویل اتاق را خواهید خواند. به این نکته مهم دقت کنید در انتهای همین مطلب واژگان رایج و اصطلاحات کاربردی هتل را حتما ذخیره کنید:

رزرو کردن هتل

 • Receptionist: Good morning. Welcome to the Grand Woodward Hotel.  پذیرش: صبح بخیر. به هتل گراند وودوارد خوش آمدید
 • Client: Hi, good morning. I’d like to make a reservation for the third weekend in September. Do you have any vacancies?  مشتری: سلام صبح بخیر. میخوام برای هفته سوم سپتامبر رزرو کنم. جای خالی دارین؟
 • R: Yes sir, we have several rooms available for that particular weekend. And what is the exact date of your arrival?  برای آن آخر هفته چندین اتاق داریم. و تاریخ دقیق ورود شما چه روزیه؟
 • C: The 24th.  بیست و چهارم
 • R: How long will you be staying?  چه مدت اقامت خواهید داشت؟
 • C: I’ll be staying for two nights.  دو شب میمونم
 • R: How many people is the reservation for?  برای چند نفر رزرو میکنید؟
 • C: There will be two of us.  دو نفریم
 • R: And would you like a room with twin beds or a double bed?  اتاق با دو تخت یه نفره میخوایید یا یک تخت دو نفره؟
 • C: A double bed, please.  یک تخت دو نفره لطفا
 • R: Great. And would you prefer to have a room with a view of the ocean?  بسیار عالی و مایل دارید اتاقی با نمای اقیانوس داشته باشید؟
 • C: If that type of room is available, I would love to have an ocean view. What’s the rate for the room?  اگه همچین اتاقی داشته باشید، مایلم اتاق با نمای اقیانوس داشته باشیم. هزینه این اتاق چقدره؟
 • R: Your room is five hundred and ninety dollars per night. Now what name will the reservation be listed under?  اتاق شما مبلغ پونصد و نود دلار برای هر شبه. اتاق رو به چه اسمی رزرو کنم
 • C: Charles Hannighan.  چارلز هانیگان
 • R: Could you spell your last name for me, please?  میتونید فامیلیتون رو هجی کنید؟
 • C: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N … البته
 • R: And is there a phone number where you can be contacted?  و با چه شماره ای باهاتون در تماس باشیم
 • C: Yes, my cell phone number is 555-26386.  …بله شماره همراهم پنج پنج
 • R: Great. Now I’ll need your credit card information to reserve the room for you. What type of card is it?  بسیار عالی، اطلاعات کارت اعتباریتون رو برای رزرو اتاقتون میخوام. از چه نوع کارت اعتباری ای استفاده میکنید؟
 • C: Visa. The number is 987654321.  ویزا کارت. شماره کارت من فلانه
 • R: And what is the name of the cardholder?  و کارت به نام چه کسیه؟
 • C: Charles H. Hannighan.  چارلز اچ هانیگان
 • R: Alright, Mr. Hannighan, your reservation has been made for the twenty-fourth of September for a room with a double bed and view of the ocean. Check-in is at 2 o’clock. If you have any other questions, please do not hesitate to call us.  بسیار عالی آقای هانیگان، رزرو اتاقتون برای بیست و چهارم سپتامبر برای یک اتاق با تخت دو نفره و نمای اقیانوس تکمیل شد. ورود و تکمیل مدارک ساعت ۲ است. اگر هر سوالی دارید میتونید از من بپرسید
 • C: Great, thank you so much.  بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم
 • R: My pleasure. We’ll see you in September, Mr. Hannighan. Have a nice day.  باعث افتخاره، ماه سپتامبر میبینیمتون آقای هانیگان. روز خوبی داشته باشید

از اون کاربردی هاست: مکالمه تاکسی به زبان انگلیسی

تحویل مدارک check in (بعد از رزرو هتل وارد هتل می شین برای پذیرش)

 • Hotel: Good afternoon. Welcome to the Grand Woodward Hotel. How may I help you?  هتل: عصر بخیر به هتل گراند وودوارد خوش اومدین. چطور میتونم در خدمتتون باشم؟
 • Guest: I have a reservation for today. It’s under the name of Hannighan.  میهمان: برای امروز اتاق رزرو کرده بودم. به نام هانیگان
 • Hotel: Can you please spell that for me, sir?  میتونید برام هجی کنید؟
 • Guest: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N. … حتما
 • Hotel: Yes, Mr. Hannighan, we’ve reserved a double room for you with a view of the ocean for two nights. Is that correct?  بله آقای هانیگان. براتون یک اتاق دو نفره با نمای اقیانوس برای دو شب براتون رزرو کردیم، درسته؟
 • Guest: Yes, it is.  بله درسته
 • Hotel: Excellent. We already have your credit card information on file. If you’ll just sign the receipt along the bottom, please.  بسیار عالی. قبلا اطلاعاتتون رو در پروندتون ثبت کرده بودیم. ار لطف کنید پایین رسید رو امضا کنید
 • Guest: Whoa! Five hundred and ninety dollars a night!  واو! شبی پانصد و نود دلار
 • Hotel: Yes, sir. We are a five star hotel after all.  بله قربان، به هر حال هتل ما پنج ستارست
 • Guest: Well, fine. I’m here on business anyway, so at least I’m staying on the company’s dime. What’s included in this cost anyway?  باشه مشکلی نیست. سفر بنده سفر کاریه و از جیب شرکت خرج میکنم. چه مواردی در این هزینه لحاظ شده
 • Hotel: A full Continental buffet every morning, free airport shuttle service, and use of the hotel’s safe are all included.  هر روز صبح یک بوفه بین المللی، سرویس رفت و برگشت به فرودگاه، و استفاده از صندوق امانات هتل همگی لحاظ شدن
 • Guest: So what’s not included in the price?  پس چی در این هزینه لحاظ نشده؟
 • Hotel: Well, you will find a mini-bar in your room. Use of it will be charged to your account. Also, the hotel provides room service, at an additional charge of course.  خب توی یخچال یه بوفه هست که اگر ازش استفاده کنید به حسابتون منظور میشه و خدمات تغذیه درون اتاق هم هست که اگر سفارش بدید براتون هزینه داره
 • Guest: Hmm. Ok, so what room am I in?  اممم باشه. من تو کدوم اتاق اقامت دارم؟
 • Hotel: Room 487. Here is your key. To get to your room, take the elevator on the right up to the fourth floor. Turn left once you exit the elevator and your room will be on the left hand side. A bellboy will bring your bags up shortly.  اتاق چهارصد و هفتاد و هشت این کلید اتاقتون. برای اینکه به اتاقتون برسید، از آسانسور سمت راست استفاده کنید و به طبقه چهارم برید. از آسانسور خارج بشید به سمت چپ برید. اتاقتون ردیف سمت چپتون قرار داره. یکی از خدمات وسایلتون رو به زودی براتون میاره بالا
 • Guest: Great. Thanks.  بسیار عالی. ممنون
 • Hotel: Should you have any questions or requests, please dial ‘O’ from your room. Also, there is internet available in the lobby 24 hours a day.  اگر سوالی داشتید از اتاقتون با شماره صفر تماس بگیرید. به علاوه در لابی هتل بیست و چهار ساعته اینترنت متصل است
 • Guest: Ok, and what time is check-out?  باشه و زمان تحویل اتاق کی؟
 • Hotel: At midday, sir.  در نیمروز قربان
 • Guest: Ok, thanks.  باشه ممنونم
 • Hotel: My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Grand Woodward Hotel.  خواهش میکنم قربان. اقامت خوبی در هتل گراند وودوارد داشته باشید

این جملات رو بااااید بلد باشید: بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت مکالمه +معنی

تحویل اتاق و عازم شدن به فرودگاه – Check-out / Getting to the airport

 • Hotel: Did you enjoy your stay with us?  هتل: از اقامت تون با ما راضی بودید؟
 • Guest: Yes, very much so. However, I now need to get to the airport. I have a flight that leaves in about two hours, so what is the quickest way to get there?  میهمان: بله بسیار ممنونم. با این حال، نیاز دارم به فرودگاه برسم. پروازم تا دو ساعت دیگه پرواز میکنه، سریعترین راه رسیدن به فرودگاه چیه؟
 • Hotel: We do have a free airport shuttle service.  سرویس رفت و برگشت به فرودگاه رایگان داریم
 • Guest: That sounds great, but will it get me to the airport on time?  عالیه، ولی منو به موقع به فرودگاه میرسونه؟
 • Hotel: Yes, it should. The next shuttle leaves in 15 minutes, and it takes approximately 25 minutes to get to the airport.  بله، اتوبوس بعدی پانزده دقیقه دیگه حرکت میکنه، و حدودا بیست پنج دقیقه طول میکشه تا به فرودگاه برسه
 • Guest: Fantastic. I’ll just wait in the lounge area. Will you please let me know when it will be leaving?  بسیار عالی. تو لابی منتظر میمونم. هر زمان موقع حرکت بود به بنده اطلاع میدید؟
 • Hotel: Of course, sir. Oh, before you go would you be able to settle the mini-bar bill?  البته قربان. لطف میکنید قبل از اینکه تشریف ببرید هزینه بوفه یخچال رو پرداخت کنید؟
 • Guest: Oh yes certainly. How much will that be?  البته، چقدر باید تقدیم کنیم
 • Hotel: Let’s see. The bill comes to $37.50. How would you like to pay for that?  بذارید ببینم. قبضتون سی و هفت دلار و پنجاه سنت میشه. چطور میخواید پرداخت کنید
 • Guest: I’ll pay with my Visa thanks, but I’ll need a receipt so I can charge it to my company.  از ویزا کارتم استفاده میکنم، ممنونم. منتهی یه رسید میخوام تا بتونم از شرکت هزینه رو دریافت کنم
 • Hotel: Absolutely. Here we are sir. If you like you can leave your bags with the porter and he can load them onto the shuttle for you when it arrives.  البته. خدمت شما قربان. اگر بخواید میتونید وسایلتون رو پیشدربان بذارید تا وقتی اتوبوس اومد سوار اتوبوس کنه
 • Guest: That would be great thank you.  خیلی خوب میشه ممنونم
 • Hotel: Would you like to sign the hotel guestbook too while you wait?  مایلید دفتر میهمانان هتل رو برامون امضا کنید؟
 • Guest: Sure, I had a really good stay here and I’ll tell other people to come here.  بله اقامت خوبی داشتم و به مردم هم میخوام همین پیشنهاد رو بدم
 • Hotel: That’s good to hear. Thank you again for staying at The Grand Woodward Hotel.  خوشحال شدم این رو شنیدم. باز هم از اقامتتون در هتل گراند وودوارد متشکرم

یک بار برای همیشه مکالمات ضروری زبان رو یاد بگیر: مکالمات عمومی زبان انگلیسی (دانلود رایگان ۱۰۰ درس مبتدی)

ویدیوی آموزش مکالمه در هتل

 

در کنار این مطلب دانلود کنید: ۷ فیلم مکالمه انگلیسی در فرودگاه (کاربردی +رایگان)

این واژه ها و اصطلاحات برای مکالمات هتل بسیار کاربردی هستند

 1. Hotel – هتل
 2. Reservation – رزرو
 3. Check-in – پذیرش
 4. Check-out – تسویه حساب
 5. Room – اتاق
 6. Single room – اتاق یک‌نفره
 7. Double room – اتاق دو‌نفره
 8. Suite – سوییت
 9. Lobby – لابی
 10. Reception – پذیرش
 11. Receptionist – پذیرش‌گر
 12. Guest – مهمان
 13. Booking – رزرو
 14. Cancellation – لغو
 15. Confirmation – تاییدیه
 16. Key card – کارت کلید
 17. Elevator (Lift) – آسانسور
 18. Stairs – پله‌ها
 19. Luggage – چمدان
 20. Bellboy – پادو
 21. Housekeeping – خدمات نظافت
 22. Laundry service – خدمات خشکشویی
 23. Room service – خدمات اتاق
 24. Amenities – امکانات
 25. Mini bar – مینی‌بار
 26. Air conditioning – تهویه مطبوع
 27. Wi-Fi – وای‌فای
 28. Breakfast included – صبحانه شامل می‌شود
 29. Complimentary breakfast – صبحانه رایگان
 30. Non-smoking room – اتاق غیرسیگاری
 31. Bed and breakfast (B&B) – تخت و صبحانه
 32. Full board – فول برد (شامل صبحانه، ناهار و شام)
 33. Half board – هاف برد (شامل صبحانه و یک وعده غذایی)
 34. All-inclusive – همه‌چیز شامل
 35. Vacancy – اتاق خالی
 36. No vacancy – اتاق خالی نیست
 37. Concierge – مسئول راهنمایی
 38. Safe deposit box – صندوق امانات
 39. Wake-up call – تماس بیداری
 40. Hotel policy – قوانین هتل

عبارات رایج

 1. I’d like to make a reservation. من می‌خواهم یک رزرو انجام دهم
 2. Do you have any vacancies? آیا اتاق خالی دارید؟
 3. Can I see the room first? می‌توانم اول اتاق را ببینم؟
 4. I have a reservation under the name [Name]. من یک رزرو به نام [نام] دارم
 5. What time is check-in/check-out? زمان پذیرش/تسویه حساب کی است؟
 6. Could I get a wake-up call at 7 AM? می‌توانم یک تماس بیداری در ساعت 7 صبح داشته باشم؟
 7. Is breakfast included? آیا صبحانه شامل می‌شود؟
 8. Do you offer room service? آیا خدمات اتاق ارائه می‌دهید؟
 9. Where is the elevator? آسانسور کجاست؟
 10. Can I have the Wi-Fi password, please? می‌توانم رمز وای‌فای را داشته باشم؟
 11. I’d like to check out, please. می‌خواهم تسویه حساب کنم، لطفاً
 12. Can I leave my luggage here for a few hours? می‌توانم چمدانم را برای چند ساعت اینجا بگذارم؟
 13. Do you have a map of the city? آیا نقشه‌ای از شهر دارید؟
 14. Is there a gym in the hotel? آیا در هتل سالن ورزشی وجود دارد؟
 15. Could you call a taxi for me? می‌توانید برای من یک تاکسی بگیرید؟

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست