افعال معلوم و مجهول در انگلیسی

آموزش افعال مجهول (Passive) در زبان انگلیسی (کاربرد با مثال)

گاما

حتما تا به حال دیده اید که برخی افراد در مکالمات شان از شکل مجهول استفاده می کنند و شما با خودتان می گویید منظورشان چه چیزی یا چه کسی است. معمولا در چنین مواقعی حدس این که چه کسی یا چه چیزی آن عمل را انجام داده، سخت و مبهم خواهد بود. حالت یا فرم مجهول ساختار پرکاربردی در دستور زبان انگلیسی مخصوصا برای مکالمات محل کار است. جالب است که اگر بتوانید از این شکل در گفتارتان استفاده کنید، یک گوینده بومی زبان انگلیسی (نیتیو) به نظر می رسید! پس این مقاله که در مورد فرم مجهول در زبان انگلیسی است را از دست ندید.

فرم مجهول چیست؟

شکل مجهول (passive form) ساختار خاصی در دستور زبان است که ما برای اینکه کانون توجه را از روی عمل و مخصوصا فاعل برداریم، از آن استفاده می کنیم. در بیشتر موارد ما جملات معلوم می سازیم که در آن تمرکز بر فاعل و کننده کار است. به این جمله توجه کنید:

 • This company employs 2000 people.  در این شرکت 2000 نفر مشغول به کار هستند

اما در جملات مجهول ما توجه را به سمت مفعول که کار روی آن انجام شده، می بریم:

 • 2000 people are employed by this company.  دو هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند

برای ساختن جملات مجهول، فعل باید گذرا باشد، یعنی فعل یک مفعول داشته باشد. نمونه هایی از این افعال عبارتند از:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • To make a cake   درست کردن کیک
 • To direct a film   کارگردانی کردن یک فیلم
 • To hire someone   استخدام کردن یک شخص

اگر فعل ناگذرا باشد، نمی توانیم از فرم مجهول استفاده کنیم. نمونه هایی از این فعل عبارتند از:

 • To think   فکر کردن
 • To talk   صحبت کردن
 • To work   کار کردن

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

نحوه ساختن فرم مجهول

برای ساختن جملات مجهول از فعل to be + شکل سوم فعل اصلی (past participle) استفاده می کنیم. نمونه ای از ساختار زمان حال ساده با استفاده از فعل “to help” به این صورت است:

معلوم

مجهول

I help.

من کمک می کنم.

I am helped.

به من کمک می شود.

You help.

تو کمک می کنی.

You are helped.

به تو کمک می شود.

He/She/It helps.

او (آن) کمک می کند.

He/She/It is helped.

به او (آن) کمک می شود.

We help.

ما کمک می کنیم.

We are helped.

به ما کمک می شود.

You help.

شما کمک می کنید.

You are helped.

به شما کمک می شود.

They help.

آن ها کمک می کنند.

They are helped.

به آن ها کمک می شود.

برای ساختن جملات سوالی و منفی ما همان کاری را می کنیم که همیشه با فعل ” to be ” انجام می دهیم، یعنی برای سوالی کردن جمله جای فاعل و فعل را عوض کرده و برای منفی کردن به فعل”not” اضافه می کنیم:

منفی

سوالی

I’m not helped.

کمکی به من نمی شود.

Am I helped?

آیا کمکی به من می شود؟

You’re not helped.

کمکی به تو نمی شود.

Are you helped?

آیا کمکی به تو نمی شود؟

He / She / It’s not helped.

کمکی به او ( آن ) نمی شود.

Is he / she / it helped?

آیا کمکی به او (آن) می شود؟

We’re not helped.

کمکی به ما نمی شود.

Are we helped?

آیا کمکی به ما می شود؟

You’re not helped.

کمکی به شما نمی شود.

Are you helped?

آیا کمکی به شما می شود؟

They’re not helped.

کمکی به آن ها نمی شوند.

Are they helped?

آیا کمکی به آن ها می شود؟

هنگامی که می خواهیم عامل یک عمل (شخصی که آن کار را انجام داده است) را مشخص و به جمله اضافه کنیم، از “by” استفاده می کنیم. مثلا:

 • The ambulance drivers are helped by volunteers.  به رانندگان آمبولانس توسط داوطلبان کمک رسانی شد

همه دروس گرامر ما در اینجا

متداول ترین کاربرد های فرم مجهول

فرم مجهول در موارد زیر کاربرد دارد:

توصیف عملی که ما به شدت مجذوب مفعول و چیزی که کار روی آن انجام شده، شده ایم اما نمی دانیم چه کسی آن را کار را کرده است:

 • The Cathedral was built in the 14th Century.  آن کلیسای بزرگ در قرن 14 ام ساخته شده بود
 • The roads are cleaned once a week.  جاده ها هفته ای یک بار تمیز می شوند

توصیف فرایند انجام یک کار:

 • The grapes are picked in September.  انگورها در ماه سپتامبر برداشت می شوند
 • Then they are packaged and sent to shops.  بعد آن ها بسته بندی شده و به فروشگاه ها ارسال می شوند

معرفی هنرمند یک آهنگ، نقاشی، فیلم، صاحب یک کتاب و . . .

 • The Gioconda was painted by Leonardo da Vinci.  جیوکوندا توسط لئوناردو داوینچی کشیده شد
 • E.T. was directed by Steven Spielberg.  کارگردانی فیلم ای تی توسط استیون اسپیلبرگ انجام شد

بیان یا دستور رسمی و مودبانه به روش غیرمستقیم:

 • Visitors are kindly asked to turn off their phones in the waiting area.  از ملاقات کنندگان دوستانه خواسته می شود تا گوشی هایشان را در محوطه انتظار خاموش کنند
 • The payment has not yet been made.  تراکنش پرداخت هنوز انجام نشده است

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

فعل مجهول در زمان های دیگر

ما می توانیم از حالت مجهول فعل در زمان های مختلف استفاده کنیم. در هر کدام از زمان ها، فعل “to be” را به زمان مورد نظر تبدیل کرده و شکل سوم فعل را اضافه می کنیم:

حال استمراری معلوم

They are painting the school.

آن ها مشغول رنگ کردن مدرسه هستند.

حال استمراری مجهول

The school is being painted.

مدرسه در حال رنگ شدن است.

گذشته ساده معلوم

Audi made this car.

آئودی این ماشین را ساخت.

گذشته ساده مجهول

This car was made by Audi.

این ماشین توسط آئودی ساخته شد.

گذشته استمراری معلوم

I was doing the report.

من در حال ارائه گزارش بودم.

گذشته استمراری مجهول

The report was being done.

گزارش در حال ارائه بود.

حال کامل معلوم

We have shipped the goods.

ما کالاها را با کشتی فرستاده ایم.

حال کامل مجهول

The goods have been shipped.

کالاها با کشتی فرستاده شده اند.

گذشته کامل معلوم

He had already served dinner.

او قبلا شام را سِرو کرده بود.

گذشته کامل مجهول

Dinner had already been served.

شام از قبل سرو شده بود.

آینده معلوم

The CEO will interview me next week.

مدیر عامل هفته بعد با من مصاحبه خواهد کرد.

آینده مجهول

I’ll be interviewed by the CEO next week.

من هفته آینده با مدیر عامل مصاحبه خواهم داشت.

آینده کامل معلوم

They will have finished the work.

آن ها کار را به اتمام خواهند رساند.

آینده کامل مجهول

The work will have been finished.

کار توسط آن ها به اتمام خواهد رسید.

آینده معلوم با be going to

They are going to televise the match.

آن ها قصد دارند مسابقه را از تلویزیون پخش کنند.

آینده مجهول با be going to

The match is going to be televised.

مسابقه قرار است از تلویزیون پخش شود.

معلوم یا مجهول؟

اگر نمی دانید کجا از فرم معلوم و کجا از فرم مجهول استفاده کنید، این سوال ها را از خودتان بپرسید:

 • آیا فعل مفعول دارد (یعنی گذرا است) ؟ اگر پاسخ “بله” بود، می توانید از حالت مجهول استفاده کنید.
 • چه چیزی مهم تر است، فاعل یا مفعول؟ اگر پاسخ “مفعول” است، پس باید از شکل مجهول مناسب است و در غیر این صورت از “معلوم”.
 • آیا طرز بیان جمله رسمی است یا غیر رسمی ؟ اگر رسمی بود، حالت مجهول توصیه می شود.

در اینجا چند نمونه دیگر از فرم مجهول فعل آمده است:

 • The criminal was arrested as he came out of the bank.  مجرم هنگام بیرون آمدن از بانک دستگیر شد
 • Interest rates will probably be increased next year.  احتمالا در سال آینده نرخ بهره افزایش می یابد
 • Who were you introduced to at the meeting?  در جلسه با چه کسانی معرفی شدید
 • The Christmas cakes are already being distributed.  کیک های کریسمس در حال حاضر در حال توزیع هستند
 • My grandfather was born in 1898.  پدربزرگم در سال 1898 به دنیا آمده است
 • We haven’t been informed about the new price list yet.  هنوز در مورد لیست قیمت جدید به ما اطلاعی داده نشده است
 • This book was written by John Grisham. Have you read it?  این کتاب توسط جان گریشام نوشته شده است. آیا آن را خوانده اید

ویدیوی آموزشی

 

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

8 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • تو جمله ای که چن فعل هس باید چطوزی مجهول کنیم

  پاسخ
 • در جدول جای کلمه ی‌ مجهول و معلوم را جابجا نوشتید

  پاسخ
 • مرسی خیلی خوب و مفید بود علاوه بر این مثال های خیلی خوبی استفاده شده بود

  پاسخ
 • خیلی کامل بود ، ممنون از توضیحاتتون😍🌹

  پاسخ
 • عالی بود

  پاسخ
 • ممنونم خیلی آسان وقابل فهم بیان شده بود سلامت باشید

  پاسخ
 • لیست قیمت جدید هنوز به ما داده نشده است
  The new price list has not been given to us yet

  پدربزرگم در سال ۱۹۱۰ به دنیا آمده است
  My grandfather has been born in 1910

  کمک های مردمی دارد توزیع می شود
  people helps are being distributed

  احتمالا نرخ بهره در سال آینده افزایش خواهد یافت
  leanding rate will have been increased in next year probably

  محکوم هنگام خروج از بانک دستگیر شد
  convict was arrested when leaving the bank

  مسابقه از تلویزیون تا۳ ساعت دیگر پخش خواهد شد
  match will have been telecastd on TV 3 hours

  من هفته آینده با مدیر عامل صحبت خواهم داشت
  I will be spoken with managing next week

  شام قبلا سرو شده بود
  dinner had been served before

  کالاها دوچرخه پیک فرستاده شده اند
  goods have been sent by bike delivery

  گزارش داشت ارائه می شد
  report was being done

  مدرسه دارد رنگ آمیزی می شود
  school is being painted

  آن کاردستی دستی توسط دوستم ساخته شده بود
  that handy craft had been built by my friend

  انگورها در سپتامبر برداشت شده اند
  the grapes have been cropped in September

  سپس آنها بسته می شود وبه فروشگاه ارسال می شده اند
  then they are packet and they have been sent to store

  جاده ها هفته ای یکبار پاکسازی می شده بودند
  roads had been being cleaned once a week

  کلیسای بزرگ در قرن 15 ساخته شده بود
  the big church had been built in 15th century

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست