جملات پرسشی

آموزش جملات پرسشی انگلیسی (با مثال و تمرین)

گاما

در زبان انگلیسی، چهار نوع جمله بر اساس عملکرد و نقش وجود دارد. جملات پرسشی یا همان interrogative sentence یکی از آن ها است. این نوع جمله در این مقاله توضیح داده شده است. همچنین در مورد جملات پرسشی با جزئیات بیشتر چیزهایی را خواهید آموخت:

جملات پرسشی چیست؟

جمله پرسشی، جمله ای است که سوال مستقیم می پرسد. این جمله در حرف اول با حروف بزرگ شروع شده و با علامت سوال هم به پایان می رسد. در این نوع جمله، گزاره و فاعل جای خود را تغییر می دهند. یعنی فعل موجود در گزاره قبل از فاعل قرار می گیرد.

 • Where did it come from?   این از کجا آمد؟
 • You are not tired, are you?   تو خسته نیستی، هستی؟
 • Aren’t you going there?   به آنجا نمی روی؟

کلمات پرسشی هم بلد باشید: آموزش کلمات پرسشی (حالات سوالی) در انگلیسی

کاربردهای جملات پرسشی

جملات پرسشی اغلب برای اطلاعات دادن و همچنین برای درخواست کردن برای چیزی، پیشنهاد دادن و … استفاده می شوند. برای انجام این کار از فعل هایی مثل can، shall و … استفاده می کنیم.

 • Can I take one cup, please? (درخواست)  می توانم یک فنجان بردارم، لطفا؟
 • Shall we go by bus? (نظر)  امکان دارد با اتوبوس برویم؟
 • Can I carry the bag for you? (پیشنهاد)  می توانم کیف را برای شما حمل کنم؟
 • May I take one of these samples? (درخواست برای اجازه گرفتن)  ممکن است یکی از این نمونه ها را بردارم؟

جابجایی فعل کمکی با فاعل

در یک جمله (عبارت یا کلاز) عموما فاعل اول و بعد گزاره می آید. این یک ترتیب کلمه معمولی است. اگر یک مفعول وجود داشته باشد، جمله انگلیسی اول با فاعل+ فعل+ مفعول می آید.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • He is playing

این یک جمله یا عبارت است. “He” فاعل است، که اول می آید و بعد گزاره “is playing” می آید

 • Tom eats a mango.   تام یک عنبه می خورد

در این عبارت، تام فاعل است و اول می آید و گزاره بعد از آن قرار می گیرد

زمانی که فعل قبل از فاعل می آید، می گوییم “جابجایی فاعل و فعل” اتفاق افتاده است.

برای شکل دادن جملات پرسشی، از افعال کمکی استفاده می کنیم.

 • Is he playing?
 • Does Tom eat a mango?

آیا او در حال بازی کردن است؟ (در این پرسش، فعل کمکی “is” اول می آید و بعد فاعل “he” می آید.)

آیا تام یک عنبه می خورد؟ (در این پرسش، فعل کمکی “does” اول می آید و بعد فاعل “Tom” می آید.)

دانلود کنید یک بار برای همیشه: آموزش گرامر انگلیسی از صفر تا صد (3 جزوه PDF و 20 درس)

از مثال های بالا می توان دید که در جملات پرسشی یک جابجایی بین فاعل و فعل کمکی اتفاق افتاده است (فعل قبل از فاعل می آید).

نکته: در جملات پرسشی wh-، یک کلمه سوالی می تواند فاعل یک جمله پرسشی باشد. در این موارد، هیچ جابجایی رخ نمی دهد و کلمه به همان شکل باقی می ماند. )

 • Who told you that he was there? (“Who” is subject and there is no inversion.)   چه کسی به تو گفت که او انجاست؟ (“who” فاعل است و هیچ جابجایی وجود ندارد)
 • Who did you ask to help you? (“Who” is object here and there is inversion.)   از چه کسی خواستی به تو کمک کند؟ (“who” در این جا مفعول است و جابجایی وجود ندارد)
 • Whose is this shirt? (“Whose” is complement here and there is inversion.)   این تی شرت مال کیست؟ ( “whose” در این جا یک مکمل است و جابجایی وجود دارد)

انواع جملات پرسشی

چهار نوع جمله پرسشی وجود دارد.

۱-جملات پرسشی wh-

۲-جملات پرسشی بله/ خیر

۳-جملات پرسشی جایگزین

۳-تگ کوئسشن ها

۱-جملات پرسشی wh

این جملات پرسشی سوالاتی هستند که با کلمات پرسشی آغاز می شوند. یک کلمه سوالی یا یک کلمه پرسشی، کلمه ای است که نقش آن پرسیدن ‌سوال می باشد. همچنین ۹ کلمه پرسشی در زبان انگلیسی وجود دارند که به آن ها کلمات wh_ می گویند که how هم جزء آن هاست و به غیر از آن بقیه کلمات با wh شروع می شوند. کلمات پرسشی و شکل جملات پرسشی با استفاده از این کلمات را به شکل زیر می بینید:

کلمات سوالی

Who, where, when, why, what, which, whose, whom و how، کلمات سوالی یا کلمات پرسشی هستند که برای پرسیدن سوال مورد استفاده قرار می گیرند. کلمه سوالی می تواند با فعل، مفعول، مکمل یا حالت قیدی همراه باشد. زمانی که کلمه سوالی فاعل باشد، هیچ تغییری در فاعل و فعل ایجاد نمی گردد. در نتیجه ترکیب کلمات یکسان باقی می مانند.

سوالاتی که با “who” یا “چه کسی” شروع می شود

چه کسی یا “who” همیشه برای ارجاع دادن به یک شخص یا اشخاص مورد استفاده قرار می ‌گیرد که ضمیر است و نمی تواند قبل از اسم بیاید. “Who” می تواند فاعل، مفعول، یک فعل یا مفعول یک حرف اضافه هم باشد. زمانی که “who” مفعول است، می ‌توانیم به جای آن از whom استفاده کنیم اما استفاده از who در گفتگوهای روزانه رواج بیشتری دارد.

 • Who was the chief guest?  چه کسی مهمان آشپز بود؟ (فاعل)
 • Who did you invite to inaugurate your shop?  چه کسی را برای افتتاحیه مغازه دعوت کردید؟ (مفعول)
 • Who were you referring to?  شما به چه کسی ارجاع داده شدی؟ (مفعول حرف اضافه)

سوالاتی که با” where “ شروع می شوند

زمانی که می خواهیم در مورد یک مکان یا یک موقعیت اطلاعات به دست بیاوریم ، از” where” استفاده می ‌کنیم. در واقع این روش حالت قیدی دارد و می تواند مفعول حرف اضافه باشد.

 • Where should I place this flower vase? (position)  ظرف گل را باید کجا قرار دهم؟ (موقعیت)
 • Where do you want to go? (place)  کجا می خواهی بروی؟ (مکان)
 • Where does this puppy come from? (Object of the preposition, from)  توله سگ از کجا می آید؟ (مفعول حرف اضافه، از)

سوالاتی که با “when”  شروع می شود

چه زمانی یا “when” موقعی استفاده می شود که می خواهیم در مورد زمان، موقعیت زمانی و غیره سوال بپرسیم.

 • When will she go?  او چه زمانی خواهد رفت؟
 • When did the bridegroom arrive?  عروس داماد چه زمانی رسیدند؟

“When “ می تواند بخشی از یک عبارت وابسته باشد.

 • When will she know what is happening here?

او چه زمانی خواهد فهمید که در اینجا چه اتفاقی رخ می دهد؟ When will she know) یک عبارت وابسته است.)

سوالاتی که با “why” و “why don’t” شروع می شوند

ما از کلمه پرسشی” why” زمان استفاده می کنیم که می خواهیم دلیل چیزی را بدانیم و یا کسی چیزی را به ما توضیح دهد. همچنین از “why don’t” برای پیشنهاد یا نظر دادن استفاده می کنیم.

 • Why are you late?  چرا دیر کردی؟
 • Why didn’t you come yesterday?  چرا دیروز نیامدی؟
 • Why don’t you go to his office and meet him in person? (Suggestion.)  چرا به محل کارش نمی روی و او را شخصا ملاقات نمی کنی؟ (نظر یا پیشنهاد)

سوالاتی که با “what” آغاز می شود

چه چیزی یا “what” یک کلمه پرسشی است که اغلب برای ارجاع دادن به چیزی غیر از انسان استفاده می شود اما می تواند به افرادی ارجاع داده شود که قبل از اسم آمده ‌اند. “What” یک ضمیر است و می تواند فاعل یا مفعول هم باشد. گاهی اوقات به عنوان یک تعیین ‌کننده هم عمل می ‌کند. همان طور که هم اکنون اشاره کردیم، زمانی که کلمه سوالی ما فاعل باشد، هیچ جابجایی در فعل و فاعل اتفاق نمی ‌افتد.

 • What smells sweet? (subject, no inversion)  شیرینی چه بویی دارد؟ (فاعل، بدون جابجایی)
 • What does he eat? (object, there is inversion of auxiliary verb and subject)  او چه چیزی می خورد؟ (مفعول، جابجایی فعل کمکی و فاعل)
 • What bus can you catch? (determiner)  چه اتوبوسی می توانی بگیری؟ (تعیین ‌کننده)
 • What do you mean?(Pronoun, object, inversion)  منظور تو چیست؟ (ضمیر، مفعول، جابجایی)

چه چیزی یا “what” می ‌تواند با کلمات دیگر هم برای شکل دادن یک عبارت ترکیب شود.

 • What time is the next bus? (Phrase with noun)  اتوبوس بعدی چه ساعتی است یا اتوبوس بعدی چه ساعتی می آید؟ (عبارت با اسم)
 • What about a film after lunch? (Phrase with preposition)  نظرت در مورد فیلم بعد از ناهار چیست؟ (عبارت با حرف اضافه )

سوالاتی که با “which” آغاز می شود

ما از “which” برای سوال پرسیدن هنگام وجود چند شانس و انتخاب استفاده می کنیم. چه چیزی یا “which” می تواند برای ارجاع دادن به انسان و غیر انسان استفاده شود. “which” می تواند به عنوان یک ضمیر یا تعیین کننده مورد استفاده قرار بگیرد. Which می تواند قبل از یک نفر، نفرات و یا قبل از یک عبارت همراه با of بیاید.

کلمات” what” و “which” تفاوت ریزی در معنا دارند “what”. زمانی استفاده می شود که تعداد بی نهایت زیادی از پاسخ ها وجود دارد. در حالی که “which” زمانی استفاده می شود که تعداد محدودی پاسخ وجود دارد. در بعضی از موقعیت ها نیز هر دو مورد می تواند استفاده شود.

 • Which dress do you like? (determiner)  چه پیراهنی دوست دارید؟ ( تعیین کننده)
 • Which do you prefer? (pronoun, object)  کدام را ترجیح می دهید؟ (ضمیر، مفعول)
 • Which of these games do you want to play?  کدام یک از بازی ها را می خواهی که بازی کنی؟
 • Which one is the best?  کدام یک بهترین است؟
 • What part/which part of our country do you like to settle down? (Either what or which can be used)   چه قسمتی یا کدام قسمت از کشور ما را دوست داری که در آن ساکن شوی؟ (هر دو می توانند استفاده شوند)

سوالاتی که با “whose”  آغاز می شود

“چه کسی یا “whose یک نوع ملکی از ضمیر “who” می باشد و عموما قبل از یک اسم ظاهر می ‌شود.

 • Whose house is that?  آن خانه چه کسی است؟
 • Whose car is costlier?  ماشین چه کسی گرانتر است؟

سوالاتی که با “whom” آغاز می ‌شوند

چه کسی یا “whom”  یک کلمه سوالی است و  شکل مفعولی who  می باشد. از “whom” برای ارجاع دادن به انسان استفاده می کنیم. اغلب فقط در نوشتار رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلمه سوالی معمولاً با حروف اضافه استفاده می شود .

 • For whom you are preparing this house plan?  این پلن خانه را برای چه کسی آماده می کنیم؟
 • From whom you expect to get help?  از چه کسی انتظار کمک داری؟

سوالاتی که با “how” آغاز می ‌شوند

این کلمه سوالی برای پرسیدن سوال مستقیم و غیر مستقیم، اطلاعات گرفتن از یک فاصله یا یک مقدار، برای نشان دادن حالت درجه و غیره استفاده می شود. زمانی که درجه را نشان می‌ دهیم ، how قبل از صفت یا قید می آید.” “How می تواند با دیگر کلمات و عبارات نیز ترکیب شود.

 • How did he know?  او چگونه می دانست؟
 • How long have you been here?  چه مدت آن جا بودی؟
 • How many students are there in this school?  چه تعداد دانش آموز در آن جا در مدرسه بودند؟
 • How much money does she require a month?  او در ماه به چقدر پول نیاز دارد؟
 • How often do you go to the boarding school to meet your son?  چند وقت یک بار برای ملاقات پسرت به مدرسه می روی؟
 • How was your weekend?  آخر هفته ات چگونه بود؟

کاربردی برای پرسشی ها: چرا به انگلیسی، وات، واقعا چرا، چی، چطور و بقیه

۲-جملات پرسشی بله/ خیر

سوالات بله/ خیر سوالاتی هستند که می‌ توانند با بله یا خیر پاسخ داده شوند. معمولاً افعال کمکی هم در آن ها استفاده می شود. این افعال کمکی جای خود را با فاعل جملات پرسشی بله/ خیر عوض می کنند.

 • Do you go to the library daily?   آیا تو هر روز به کتابخانه می روی؟
 • Did you meet your friend yesterday?   آیا دوستت را دیروز ملاقات کردی؟
 • Have you collected all the required details?   همه جزئیات لازم را جمع آوری کرده ‌ای؟
 • May I come with you?   آیا ممکن است که من هم با تو بیایم؟

۳-جملات پرسشی جایگزین

جمله پرسشی جایگزین سوالاتی هستند که به شنونده فرصت انتخاب یک، دو یا چند پاسخ را د می دهند. به آن ها سوالات انتخابی هم گفته می شود. سوالات جایگزین عموماً با استفاده از فعل کمکی (be, do or have) ایا افعال وجهی ساخته می شوند. شروع سوال می تواند فعل وجهی یا کمکی باشد. اگر هر کدام از شکل های be به عنوان فعل اصلی در جمله قرار بگیرد، دیگر به فعل کمکی نیاز نیست.

 • Do you want to go to Ooty, or Goa?   آیا می خواهید به اوتی یا گوا بروید؟
 • Will you have fruit juice, or coco cola?   آیا آب میوه یا کوکاکولا می خورید یا خواهید خورد؟
 • Should I come with you, or will you go alone?   آیا من هم باید با شما بیایم یا شما تنهایی خواهید رفت؟
 • Will you come with me now or go with Thomas afterwards?   اکنون با من می آیی یا بعداً با توماس می روی؟

۴-تگ کوئسشن ها

این سوالات، سوالاتی هستند که از طریق استفاده از طرح‌ های سوالی به انتهای جملات خبری اضافه می‌ شوند. مثل عبارت های ساده. زمانی که این عبارت مثبت باشد، قسمت تگ یا انتهای جمله منفی است و برعکس. تگ کوئسشن ها برای تایید گرفتن استفاده می شوند.

 • Anna is laughing, isn’t?   آنا در حال خندیدن است، مگه نه؟
 • Jack went up the hill, didn’t he?   جک از تپه بالا رفت. نرفت؟
 • He should work hard, shouldn’t he?   او باید سخت کار کند، مگه نه؟
 • You are not joking, are you?   تو شوخی نمی کنی، می کنی؟
 • He cannot come, can he?   او نمی تواند بیاید، مگه نه؟
 • He tries hard, doesn’t he?   او سخت تلاش می‌ کند، مگه نه؟

2 نکته این بخش

۱-در جملات مثبت Do مورد نیاز نیست. اما تگ کوئسشن ها در حالت کاملاً صحیح و درست به Do  نیاز دارند.

۲-This, that, these یا those در یک تگ کوئسشن استفاده نمی ‌شود اما اگر فاعل در عبارت there باشد، می تواند در تک کوئسشن استفاده شود.

 • There are a lot of mangoes on the tree, aren’t there?   انبه های زیادی روی درخت هستند، نیستند؟
 • There were a lot of trees here before, weren’t there?   درخت های زیادی قبلاً این جا بودند، مگه نه نبودند؟

جملات پرسشی بلاغی

سوالات بلاغی سوالاتی هستند که برای تاثیرگزاری پرسیده می شود. یعنی فرد صحبت کننده در واقع انتظار این پاسخ را ندارد. شاید پاسخ را می ‌داند و می ‌خواهد سوال را فقط برای تاثیرگذاری بیشتر بپرسد. بعضی از سوالات بلاغی ممکن است هیچ پاسخی هم نداشته باشند.

 • What is happening to our youth today?   امروز بر سر جوانی مان چه اتفاقی می افتد؟
 • Who cares?   چه کسی اهمیت می دهد؟
 • Do you think I am a fool?   آیا فکر می کنید من یک احمق هستم؟

پرطرفدارترین از نظر کاربران سایت: آموزش گرامر past perfect continuous (و نکات آن)

جملات پرسشی غیرمستقیم

بعضی از جملات خبری، سوالاتی را در درون خود دارند. آن ها به شکل سوال و با علامت سوال پرسیده نمی ‌شوند. بلکه الگویی شبیه به جملات سوالی دارند. آن ها معمولاً یک چیزی را به شکل کاملا مودبانه درخواست می کنند، مخصوصاً هنگامی که از فردی پرسیده می شود که او را نمی ‌شناسند.

اگر پرسش به شکل غیر مستقیم داخل یک سوال باشد، علامت سوال در انتها قرار داده می ‌شود.

 • Jill asked where the well was., is embedded in a statement. There is no question mark at the end)
 • Could you tell me where the well is? (is embedded in the question. There is question mark at the end)
 • جیل  پرسید که چشمه کجاست ( “Where the well was” در عبارت گنجانده شده است. هیچ علامت سوالی در انتها وجود ندارد.)
 • می ‌توانید به من بگویید که چشمه کجاست؟ (“Where the well is” داخل سوال گنجانده شده است. یک علامت سوال هم در انتها وجود دارد.

مثال هایی از جملات پرسشی

در زبان انگلیسی، سوالات جملات پرسشی بخش مهمی از زبان انگلیسی هستند. در این مقاله همه چیز را در مورد سوال پرسیدن به زبان انگلیسی یاد خواهید گرفت.

چگونه یک جمله پرسشی را با مثال شکل دهیم؟

در جملات پرسشی معمولاً فاعل را بعد از اولین فعل قرار می دهیم، سپس جای فاعل را با فعل عوض می کنیم.

 • John will make his bed   جان تختش را مرتب خواهد کرد
 • Will John make his bed?   آیا جان تختش را مرتب خواهد کرد؟
ادامه جمله فعل اصلی فاعل فعل کمکی کلمه سوالی
Yesterday? do you did what

کلمه سوالی انتخابی است و بستگی به این دارد که آیا سوال شما باز است یا بسته ؟ همچنین انواع دیگری از سوالات وجود دارد که می توانید در این قسمت جزئیات زیادی را در مورد آن ها یاد بگیرید.

سوالات منفی

سوالات منفی در زبان انگلیسی خیلی نسبت به زبان های دیگر رایج نیستند.

اغلب ما از سوالات منفی هنگام غافلگیر شدن استفاده می کنیم . شرایطی را مثل یک طلاق تصور کنید. جان و ماری طلاق گرفتند و شما هم در یک مهمانی هستید. دوست شما از جان در مورد ماری می پرسد و جان احساس ناراحتی می کند. سپس شما به دوست تان پاسخ می دهید.

 • Didn’t you know John and Mary got divorced??   آیا نمی دانستید که جان و ماری طلاق گرفته اند؟

یک سوال منفی رایج دیگر با “why” پرسیده می شود.

 • Why don’t we try the new fish restaurant tonight?   چرا امشب ماهی جدید را در رستوران امتحان نکردیم؟
 • Why weren’t you at work yesterday?   چرا دیروز در سرکار، کار نکردی؟

همه دروس گرامر ما

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام من سه شنبه امتحان زبان دارم میتونی کمک کنی

  پاسخ
 • maryam... ahmadi
  دی 29, 1400 3:05 ق.ظ

  سلام به تمام اعضای سایت چرب زبان
  خسته نباشین
  ممنون از شما برای کامل و اموزنده. ای که در اختیار زبان اموزان قرار میدهید
  فوق العاده ازتون تشکردارم
  و ارزوی. سلامتی. شادی و موفقیت برای همگی دارم.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست