حال ساده در مقابل حال استمراری

حال ساده و استمراری به زبان انگلیسی (با تمرین و مثال)

گاما

در این مطلب حال ساده (Present simple) و حال استمراری (Present continuous) را در گرامر زبان انگلیسی به گونه ای ساده با مثال یاد می گیرید. ابتدا بطور خلاصه و سریع توضیح می دهیم و بعد توضیحات کامل و نکات:

بطور خلاصه و سریع

حال ساده

فاعل + فعل اصلی (برای سوم شخص مفرد “s” به فعل اضافه می‌شود)

 • کاربردها: بیان عادات و کارهای روزمره + حقایق عمومی و قوانین طبیعت + برنامه‌های ثابت و روزانه
 • I eat breakfast at 7 AM.  من ساعت ۷ صبحانه می‌خورم
 • She drinks coffee every morning.  او هر صبح قهوه می‌نوشد
 • The sun rises in the east.  خورشید از شرق طلوع می‌کند

حال استمراری

فاعل + فعل “to be” (am/is/are) + فعل + ing

 • کاربردها: بیان کارهایی که در همین لحظه در حال انجام هستند+ بیان فعالیت‌های موقتی + برنامه‌های آینده نزدیک
 • I am eating breakfast right now.  من الان دارم صبحانه می‌خورم
 • She is drinking coffee at the moment.  او در حال حاضر دارد قهوه می‌نوشد
 • They are going to the movies tonight.  آن‌ها امشب به سینما می‌روند

مقایسه شون: حال ساده برای کارهای همیشگی و عادات اما حال استمراری برای کارهایی که در حال حاضر یا به صورت موقتی در حال انجام هستند

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • He works every day.  او هر روز کار می‌کند  حال ساده
 • He is working right now.  او الان دارد کار می‌کند   حال استمراری

حال ساده

راهکار و نکات املایی و هجی کردن

به مفرد سوم شخص حال ساده (he, she, it)، s، es یا ies را به بیس فعل اضافه می کنیم.

 • برای افعال باقاعده فقط یک s- اضافه کنید. به عنوان مثال: travel >travels, give > gives, play >plays
 • برای افعالی که با s، ss، sh، ch، x و o به پایان می رسند، یک es- اضافه کنید. به عنوان مثال: wash > washes, mix > mixes, go >goes
 • برای افعالی که به y منتهی می شوند، بعد از یک حرف بی صدا (هر حرفی که صدادار نیست)، y را به i تغییر دهید و es اضافه کنید. به عنوان مثال: study > studies, fly > flies.

گاهی اوقات زمان حال ساده، خیلی هم ساده به نظر نمی رسد. در این قسمت همه آن ها را برای شما دسته بندی می کنیم!

از زمان حال ساده برای نشان دادن ایده های زیر استفاده می کنیم:

۱-برای بیان حقایق شخصی یا حقایق عمومی

۲-برای نشان دادن عادت ها یا رسم ها

۳-برای ارتباط دادن به برنامه هایی در آینده (اغلب مرتبط با جداول زمانی یا برنامه ریزی ها)

۴-برای جوک یا داستان گفتن یا گزارش مراسم های ورزشی در زمان واقعی.

نمونه هایی از حال ساده

 • The sun sets in the west.  خورشید در غرب غروب می کند
 • We produce lasers for cosmetic surgery.  ما برای جراحی زیبایی لیزر ها را تولید می کنیم
 • They move into their new home next week.  آن ها هفته بعد به خانه جدیدشان نقل مکان می کنند
 • So, I go to Mr. D and say “I deserve a better mark in this class”.  بنابراین نزد آقای دی می روم و می گویم من در این کلاس شایسته نمره بهتری هستم
 • Jones stops in mid-court and passes the ball to Schuster.  جانز در وسط زمین توقف می کند و توپ را برای اسکاستر پرتاب می کند

ساخت و شکل دادن حال ساده

فاعل فعل ادامه جمله

I / You / We / They

من/ تو/ ما/ آن ها

Sleep

می خوابم

late on Saturdays

دیر وقت در شنبه ها

He / She / It

او (آقا)/ او (خانم) / این

Goes

می رود

to the beach every weekend

هر آخر هفته به ساحل

اصطلاحات زمانی در حال ساده

رایج ترین اصطلاحات زمانی در حال ساده این ها هستند: usually, always, never, on Wednesdays, every Wednesday, twice a week, once a month, in general, every other day (معمولا، همیشه، هرگز، در چهارشنبه ها، هر چهارشنبه، دوبار در هفته، یک بار در ماه، عموما، یک روز در میان)

اصطلاحات زمانی از یک کلمه بین یک فاعل و فعل در جملات مثبت و سوالی تشکیل شده اند و در جملات منفی بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می گیرند.

 • I always study hard for exams.  من همیشه سخت برای امتحانات درس می خوانم
 • Do you usually speak to him like that?  آیا تو معمولا با او این گونه صحبت می کنی؟

گاهی اوقات اصطلاحات زمانی از دو یا چند کلمه تشکیل شده اند که یا در اول یا در انتهای یک جمله می آیند که معمولا برای سوالات در انتهای جمله قرار می گیرند.

 • Ben goes to football practice every Tuesday.  بن هر سه شنبه به تمرین فوتبال می رود
 • In general, I believe that all people can live in peace.  عموما باور دارم که همه افراد می توانند در آرامش زندگی کنند
 • you go to the supermarket every week?  آیا تو هر هفته به سوپرمارکت می روی؟

جملات منفی در زمان حال ساده

ترفند املایی و هجی کردن

زمانی که می خواهید شکل منفی و مخفف را برای ( he, she, it ) به کار ببرید، فقط o را در not حذف کنید و یک آپوستروفی (‘) اضافه کنید does not > doesn’t

زمانی که جملات منفی می سازیم، معمولا از افعال کمکی don’t و doesn’t استفاده می کنیم + شکل پایه و بیس فعل.

نکته: زمانی که می خواهید روی چیزی تاکید کنید، شکل بلند (do not و does not) را نگه دارید. هنگام صحبت نیز روی  ‘not’ استرس و تاکید را اعمال کنید.

فاعل فعل کمکی فعل در شکل پایه یا بیس ادامه جمله
I / You / We / They don’t (do not) eat late at night
He / She / It doesn’t (does not) watch TV every day
 • I don’t like the food they serve at that restaurant.  من غذایی را که آن ها در رستوران سفارش می دهند را دوست ندارم
 • Jim doesn’t work on Fridays.  جیم جمعه ها کار نمی کند
 • My friends don’t usually leave so early.  دوستم معمولا خیلی زود نمی رود
 • I do not want to go with you!  نمی خواهم با تو بروم

سوالات بله/ خیر در زمان حال ساده

ترفند نشان گزاری

همیشه یک جمله، سوال یا یک سوال wh- را با حرف بزرگ شروع کنید:

 • He always does good work.  او همیشه کار خوب انجام می دهد
 • Do you like me?  آیا من را دوست داری؟
 • What did they bring you?  آن ها چه چیزی برایت آوردند؟

برای ایجاد یک سوال که با بله یا خیر پاسخ داده می شود، از سوالی با Do یا Does شروع کنید، و بعد یک فاعل (شخص یا چیزی که فعالیت را انجام می دهد) اضافه کنید که بعد از آن شکل بیس یا پایه فعل می آید و بعد ادامه جمله را اضافه کنید.

فعل کمکی فاعل شکل بیس فعل ادامه جمله
Do I / you / we / they drive to the city on Mondays
Does he / she / it break down often
 • Do you surf the Internet every day?  آیا هر روز در اینترنت جستجو می کنی؟
 • Does your boss give you positive feedback?  آیا رئیست بازخورد مثبت به تو می دهد؟
 • Does Jonathan always turn off the lights?  آیا جوناتان همیشه چراغ ها را خاموش می کند؟
 • Don’t you ever clean your room?  آیا هرگز اتاقت را تمیز می کنی؟

نکته: در زمان حال ساده:

۱-ممکن است یک اصطلاح زمانی یک کلمه ای مثل ‘always’, ‘usually’ یا ‘often’ را بین فاعل و فعل اضافه کنید.

۲-همچنین می توانید از یک سوال منفی با اصطلاح زمانی مانند ‘ever’ استفاده کنید.

سوالات wh- در حال ساده

سوالات wh-، سوالاتی هستند که به اطلاعات بیشتری در پاسخ خود نیاز دارند. کلمات معمولی wh-، what, where, when, why, who, how, how many, how much است.

برای ایجاد سوالات wh-، با کلمه wh- شروع کنید، سپس do یا does را اضافه کنید، بعد فاعل (یک شخص یا چیزی که فعالیت را انجام می دهد) و بعد از آن بیس فعل می آید و فقط ادامه جمله را اضافه کنید.

کلمه wh- فعل کمکی فاعل بیس فعل ادامه جمله
What do I/ you / we / they want
Why does he / she / it shout at you
 • When do you want to meet me?  چه زمانی می خواهی من را ملاقات کنی؟
 • Why does Beth always complain so much?  چرا بت همیشه بیش از حد شکایت می کند؟
 • How much does the ticket cost?  بلیت چقدر می ارزد؟
 • Why don’t you ever go on vacation?  چرا هرگز به تعطیلات نمی روی/ مرخصی نمی گیری؟

زمان حال استمراری (قوانین و مثال ها)

در این قسمت، به شما کمک می کنیم که زمان حال استمراری (که به آن زمان Present Progressive هم گفته می شود) را بشناسید.

به شما کمک می کنیم که بفهمید چرا از زمان های مختلف فعل استفاده می کنیم و فرم و کاربرد های حال استمراری را نیز برای شما شرح خواهیم داد:

خب، بیایید شروع کنیم…

چگونه حال استمراری بسازیم؟

مثبت

برای جملات مثبت از حال ساده فعل to be و فرم ing (شکل اول فعل)، فعلی که می خواهید، استفاده کنید.

مثال: I am playing the guitar. یا من در حال نواختن گیتار هستم.

منفی

برای ساختن جملات منفی به زمان حال استمراری، not را بعد از فعل to be و قبل از present participle(ING) اضافه می کنیم.

مثال: I am not playing the guitar. یا من در حال نواختن گیتار نیستم.

سوالی

برای ایجاد سوال در حال استمراری، ترتیب فاعل و فعل to be را عوض می کنیم.

بنابراین… ?You are talking —-> Are you talking

مثال: Are you playing the guitar? یا آیا تو در حال نواختن گیتار هستی؟

مثبت منفی سوالی

I am talking

من در حال صحبت کردن هستم

I am not talking

من در حال صحبت کردن نیستم

Am I talking?

آیا من در حال صحبت کردن هستم؟

You are talking

تو در حال صحبت کردن هستی

You are not talking

تو در حال صحبت کردن نیستی

Are you talking?

آیا تو در حال صحبت کردن هستی؟

He/She is talking

او در حال صحبت کردن است

He/She is not talking

او در حال صحبت کردن نیست

Is he/she talking?

آیا او در حل صحبت کردن است؟

We are talking

ما در حال صحبت کردن هستیم

We are not talking

ما در حال صحبت کردن نیستیم.

Are we talking?

آیا ما در حال صحبت کردن هستیم؟

They are talking

آن ها در حال صحبت کردن هستند

They are not talking

آن ها در حال صحبت کردن نیستند

Are they talking?

آیا آن ها در حال صحبت کردن هستند؟

چه مواقعی از زمان های حال ساده و حال استمراری استفاده کنیم؟

این که بخواهیم بفهمیم چه زمانی از حال ساده و حال استمراری استفاده کنیم، کمی برایمان گیج کننده است. در این قسمت مثال هایی را برای کمک به فهم بهتر تفاوت ها به شما معرفی می کنیم.

حال ساده حال استمراری
حقایق و فکت های عمومی فعالیت هایی که اکنون رخ می دهند
از حال ساده برای صحبت کردن در مورد چیز هایی استفاده می کنیم که عموما حقیقت دارند و به عنوان فکت شناخته می شوند. ما از حال استمراری برای صحبت کردن در مورد چیزهایی استفاده می کنیم که در این لحظه اتفاق می افتد.
 • It snows in the Alps.  در آلپ برف می بارد
 • My hair is blonde.  موهای من بلوند است
 • Two plus two equals four.  دو به علاوه دو مساوی با چهار است
 • The earth is round.  زمین گرد است
 • It‘s snowing outside.  بیرون باران در حال باریدن است
 • I‘m finishing dinner now.  الان در حال تمام کردن شام هستم
 • Is someone helping you yet?  آیا کسی تابحال به تو کمک کرده است؟
 • The kids are waiting for the bus.  کودکان منتظر اتوبوس هستند
اغلب در شرایط دائمی استفاده می شود فعالیت های کوتاه مدتی که اکنون در حال رخ دادن هستند
ما از حال ساده برای موقعیت هایی استفاده می کنیم که اغلب دائمی هستند، برای شغل یا سرگرمی ها و چیزهایی که همیشه اتفاق می افتند. ما از زمان حال استمراری برای صحبت کردن در مورد شرایطی استفاده می کنیم که به طور موقتی رخ می دهند.
 • live in New York  من در نیویورک زندگی می کنم
 • Sally studies at Oxford University.  سالی در دانشگاه آکسفورد درس می خواند
 • John works at a law firm.  جان در اداره حقوق کار می کند
 • My brother plays football.  برادرم فوتبال بازی می کند
 • I‘m living in New York this summer.  من این تابستان در نیویورک زندگی می کنم
 • He‘s studying at Oxford this semester.  او این ترم در آکسفورد درس می خواند
 • am working from home today because my daughter’s sick.  من امروز در خانه کار می کنم، چون دخترم بیمار است
عادت ها / توضیح تعداد دفعات یک عمل توضیح عادات خسته کننده یا کلافه کننده
از حال ساده برای صحبت کردن در مورد روتین ها و عادت ها استفاده کنید (چند بار کاری را انجام می دهید یا نمی دهید – مثلا every day, usually on Tuesdays, often, never, sometimes یا هر روز، ممعمولا روز های سه شنبه، اغلب، هرگز، گاهی اوقات). از زمان حال استمراری برای صحبت کردن در مورد عاداتی استفاده کنید که کلافه کننده هستند و شما را آزار می دهند. (“always” “constantly,” “continuously,” و “continually”)
 • We go to church every Sunday.  ما هر یکشنبه به کلیسا می رویم
 • Sarah plays the piano in the afternoon.  سارا عصرها پیانو می نوازد
 • Our baby cries all night.  کودکمان کل شب گریه می کند
 • My son watches cartoons almost every day.  پسرم اغلب هر روز کارتون تماشا می کند
 • My dad is always complaining.  پدرم همیشه در حال شکایت کردن است
 • Ugh! My sister’s constantly banging on the piano.  اوه! خواهرم به طور مداوم پیانو می زند
 • Are you using my computer again?  آیا دوباره از کامپیوتر من استفاده می کنی؟/ در حال استفاده از کامپیوتر من هستی
 • Why are you still talking like a baby at your age?  چرا با این سن مانند بچه ها حرف می زنی؟
فعالیت هایی که بر اساس چارچوب زمانی یا با برنامه تنظیم می شوند برنامه صریح و روشن برای آینده نزدیک
از حال ساده برای فعالیت ها و رویداد هایی که از طریق یک چارچوب زمانی (اغلب چیزهایی که توسط یک سازمان تنظیم می شوند) استفاده کنید. یعنی ما می توانیم از زمان حال برای توضیح چیز هایی در آینده هم استفاده کنیم. از زمان حال استمراری برای فعالیت هایی استفاده می کنیم که برای انجامش در آینده نزدیک برنامه ریزی می کنیم. یعنی می توانیم از زمان های حال برای توضیح دادن چیزهایی در آینده استفاده کنیم.
 • Our flight leaves at 5 PM.  پرواز ما ساعت ۵ بعدازظهر بلند می شود
 • When does the next bus depart?  اتوبوس بعدی چه زمانی راهی می شود؟
 • The movie starts at 1 PM and 4 PM.  فیلم ساعت ۱ و ۴ بعد از ظهر شروع می شود
 • The bank closes on holidays.  بانک در زمان تعطیلات می بندد
 • We are flying to Paris on Friday.  ما جمعه در حال پرواز به پاریس هستیم
 • Is this bus leaving soon?  آیا این اتوبوس زود می رود، زود حرکت می کند؟
 • She’s going to the movies at 4 PM  او ساعت ۴ بعد از ظهر به سینما می رود
 • They’re closing the bank early tomorrow for construction.  آن ها فردا برای ساخت و ساز بانک را زود می بندند

افعال حالتی

افعال خاصی هستند که عقاید، وضعیت ها، احساسات و عواطف (نه اقدامات) را توضیح می دهند.

افعال حالتی رایج شامل: be, belong, seem, realize, think, believe, understand, like, love, hate, hear, smell, see, think, understand, want, wish است.

ما از حال ساده با فعل هایی استفاده می کنیم که وضعیت ها، عقاید، احساسات و عواطف را توضیح می دهند.

 • Do you believe in Santa Claus?  سانتا کلاز را باور داری؟
 • love dogs.  من عاشق سگ ها هستم/ سگ ها را دوست دارم
 • Why don’t you like cats.  چرا از گربه ها خوشت نمیاد؟
 • Your car needs repairs.  ماشینت نیاز به تععمیر دارد
 • My friend knows Britney Spears. دوستم بریتنی اسپیرز را می شناسد
 • Do you understand Spanish?    آیا اسپانیایی متوجه می شوی؟

از افعال حالتی در حال استمراری استفاده نکنید

ما از افعال حالتی با حال استمراری (مگر این که یک معنای پویا استفاده می کنیم) استفاده نمی کنیم.

 • NOT: Are you believing in Santa?
 • NOT: I’m loving dogs.
 • NOT: Why aren’t you liking cats?
 • NOT: Your car is needing repairs.
 • NOT: My friend is knowing Britney.
 • NOT: Are you understanding Spanish.

امیدواریم این مقاله در نشان دادن تفاوت های اصلی بین زمان های حال ساده و حال استمراری کمک کننده بوده باشد.

همه دروس گرامر ما از اینجا

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست