حروف ربط

آموزش حروف ربط در انگلیسی (و همه نکات کاربردی با مثال)

گاما

کلمات بیانگر تضاد و مغایرت (Contrast words) و حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions)، هر دو برای متصل کردن بخش های مختلف جمله به کار می روند. با اینکه این دو مورد بسیار شبیه همند، اما در عین حال تفاوت های زیادی با هم دارند و این دقیقا همان چیزیست که ما در مطلب امروزمان قرار است به بررسی آن بپردازیم.

ما در این مقاله تعریف حروف ربط و دلایل اهمیتشان، تعریف مفصل حروف ربط هم پایه (coordinating conjunctions)، تعریف حروف ربط جفتی یا زوجی (correlative conjunctions)، راهنمایی برای آشنایی بیشتر و عمیق تر با حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions) و نکات و ترفندهایی برای استفاده از انواع مختلف کلمات ربطی در اختیارتان می گذاریم. با این مطلب یک بار برای همیشه حروف ربط انگلیسی را به طور کامل مسلط می شوید!

خیلی خب! بیایید شروع کنیم!

حروف ربط (Conjunctions) چه هستند و چه اهمیتی دارند؟

حروف یا عبارات ربطی در انگلیسی، در واقع بندهای وابسته (dependent clauses) و عبارت های مختلف جمله را به همدیگر وصل می کنند تا جمله معنای بهتری ارائه کند. حروف ربط اساسا این امکان را به شما می دهند که بدون اینکه لازم باشد چند جمله کوتاه و پشت سر هم بیاورید تا معنای مورد نظرتان را انتقال بدهید، همه آنها را در قالب یک جمله پیچیده و به شکل زیبایی کنار هم بچینید.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

بدون استفاده از حروف ربط، شما در نهایت مجبورید فکر و ایده تان را به شکلی و اجباری ارائه کنید. به عنوان مثال: I love eating. I don’t like to cook. (من غذا خوردن را دوست دارم. من از آشپزی کردن خوشم نمی آید).

به لطف استفاده از حروف ربط، به راحتی می توانید این دو جمله را به صورت یک جمله یعنی: love eating but I don’t like to cook (من غذا خوردن را دوست دارم اما از آشپزی کردن خوشم نمی آید).

دیدید چقدر راحت با استفاده از کلمه ربط but توانستیم دو جمله را به یک جمله تبدیل کنیم؟ همین کلمه ساده باعث شد جمله ما روانتر و قابل فهم تر باشد. مراحتی می توانید این دو جمله را به صورت یک جمله یعنی: تا معنای مورد نظرتان را انتقال بدهید، همه

حروف ربط هم پایه: تعریف دقیق و مثالها

حروف ربط هم پایه یا همان coordinating conjunctions، عبارات و بندهای مختلف جمله را به هم متصل می کنند. فقط نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که برای استفاده از این حروف ربط، هر دو قسمت جمله باید به طور جداگانه و مجزا معنا دار باشند.

 • I was very sick. I still went to school.من خیلی مریض بودم. من هنوز به مدرسه می رفتم

شما می توانید این دو جمله مستقل را با حرف ربط “but” به هم متصل کنید تا تشکیل یک جمله بدهند:

 • I was very sick but I still went to school.  من خیلی مریض بودم، اما هنوز به مدرسه می رفتم

رایج ترین حروف ربط هم پایه for, and, nor, but, or, yet و so هستند.

 • My cat cleans herself all the time but hates to take baths.  گربه من همیشه خودش را تمیز می کند اما از حمام کردن متنفر است
 • You can eat this meal using a spoon or fork.  می توانید این غذا را با استفاده از قاشق یا چنگال بخورید
 • I was exhausted, yet I couldn’t sleep last night.  دیشب خسته بودم، اما نمی توانستم بخوابم
 • I hate to waste gas, for it is insanely expensive this week.  من از هدر دادن بنزین بدم می آید، چون این هفته خیلی گران است
 • She ordered a pizza and a glass of wine.  او یک پیتزا و یک لیوان دلستر سفارش داد

حروف ربطی جفتی، زوجی یا دوتایی: تعریف دقیق و مثالها

حروف ربط جفتی یا Correlative Conjunctions، کلمات ربطی هستند که کلمات یا بندهایی که در جمله اهمیت یکسانی دارند را به هم متصل می کنند مثل حروف ربط not / but also. این حرف های ربط به یک قید یا مفعول مرتبط هستند.

رایج ترین حروف ربط جفتی عبارتند از:

 • either…or یا… یا
 • not only…but (also) نه تنها… بلکه
 • neither…nor نه این، نه آن
 • both…and هم این، هم آن
 • whether…or چه این، چه آن
 • just as…so همانطور که… آن هم…
 • the…the حرف ربط معین کننده
 • as…as مثل… مثل
 • as much…as همانقدر که…
 • no sooner…than همانقدر سریع…
 • rather…than به جای….

مثال:

 • Not only was I able to sleep all night, but I also had a great dream that woke me up in a wonderful mood.  نه تنها توانستم تمام شب را بخوابم، بلکه خواب خیلی خوبی هم دیدم که باعث شد صبح با حال خیلی خوبی بیدار شوم
 • Marry will eat either vegetables or fruits for lunch.  ماری برای ناهار یا سبزیجات می خورد و یا میوه
 • I like neither coffee nor milk.  من نه قهوه دوست دارم نه شیر
 • Do you care whether we go to the movies or the club for our date?  برایت فرقی می کند که قرار ملاقات هایمان را به سینما برویم یا کلوب؟
 • He is both handsome and intelligent.  او هم خوش تیپ است و هم باهوش

حروف ربطی جفتی، زوجی یا دوتایی

حروف ربط وابسته: تعریف دقیق و مثالها

حروف ربط وابسته یا subordinating conjunctions، برای اتصال جملات پیچیده ای که حداقل دارای دو بند هستند استفاده می شوند. در این حالت، یکی از بندها اصلی (مستقل) و دیگری بند فرعی (وابسته) است. به طور کلی حروف ربط وابسته هم مثل حروف ربط هم پایه، بین دو قسمت جمله ارتباط برقرار می کنند.

علاوه بر این، حروف ربط وابسته در جمله دو نقش ایفا می کنند:

 • اول اینکه اهمیت بند مستقل را نشان می دهند. در چنین مواردی عبارت حاوی بند فرعی اهمیت کمتری نسبت به بند اصلی دارد.
 • دوم اینکه حروف ربط باعث می شوند دو ایده مختلفی که در دو بند اصلی و فرعی وجود دارد در یک جمله انتقال داده شود. این انتقال همیشه مکان، زمان یا رابطه علت و معلولی و موارد دیگر را نشان می دهد.

مثال:

 • As I was walking to the library, I realized I had forgotten my library card. (forgetting my library card > walking to the library)  وقتی داشتم به سمت کتابخانه می رفتم ، متوجه شدم که کارت کتابخانه ام را فراموش کرده ام (فراموش کردن کارت کتابخانه ام > موقع رفتن به کتابخانه)
 • She begins sneezing whenever there is pollen in the air. (sneezing > smelling pollen being in the air)  هر وقت که گرده گلها در هوا باشد او عطسه می کند (عطسه > بخاطر وجود گرده در هوا)
 • Let me know if I can help you.  اگر می توانم کمکت کنم به من اطلاع بده

سایر حروف ربط وابسته عبارتند از:

 • Where جایی که
 • Unless مگر اینکه
 • Although اگر چه، اما
 • When وقتی که
 • While در حالیکه
 • Before قبل از اینکه
 • After بعد از اینکه
 • Until تا اینکه، تا وقتی که
 • Since از موقع

ساختار جمله در انگلیسی (و انواع جمله با مثال)

نکات مهم

وقتی بند فرعی اول بیاید، آن را باید با کاما از بند اصلی جدا کرد.

 • When she arrived, she immediately took off her wet boots.  وقتی او رسید، بلافاصله چکمه های خیسش را درآورد

اگر شک داشتید که جمله تان بند فرعی دارد یا نه، دو قسمت جمله را با هم جابجا کنید و ببینید که آیا باز هم جمله معنی دار است یا نه.

 • He got into an accident after the driver cut him off.  بعد از اینکه ارتباط راننده با او قطع شد، تصادف کرد
 • After the driver cut him off, he got into an accident.  بعد از اینکه ارتباط راننده با او قطع شد، او تصادف کرد

حروف ربط وابسته (subordinating conjunctions)

مقایسه

زمان

برتری

Rather than

به جای

After

بعد از

Although

اگر چه

Than

نسبت به

As soon as

به محض اینکه

Though

اگر چه

Whether

چه

Until

تا وقتی که

Even though

با اینکه

As much as

به همان اندازه

Whenever

هر زمان که

Whereas

در حالی که

Now that

در حال حاضر

مثال ها

You have a better accent than my little brother’s accent.

شما نسبت به برادر کوچک من لهجه بهتری دارید.

I will pick you up after I finish my errands.

بعد از اینکه کارم تمام شد تو را میبرم.

Although the house is small, it is very beautiful.

با اینکه این خانه کوچک است، اما خیلی زیباست.

I will travel whether it rains or not.

چه باران ببارد و چه نه، من به سفر خواهم رفت.

Whenever I travel, I forget to take pictures.

هر زمان که به سفر می روم، یادم می رود که عکس بگیرم.

Though it was snowing, I had to come here.

با اینکه برف می بارید، مجبور شدم به اینجا بیایم.

I love my pets as much as I love my kids.

من حیوانات خانگی ام را به اندازه بچه هایم دوست دارم.

Now that you live here, we can meet every day.

حالا که اینجا زندگی می کنی، هر روز می توانیم همدیگر را ببینیم.

They still love each other, even though they are old.

با اینکه سن آنها بالاست، اما هنوز هم عاشق هم هستند.

ضمایر موصولی (Relative Pronouns)

بیان دلیل

بیان شرط

Who

کسی که

Because

چون

If

اگر

whoever

هر کسی

Since

از آنجایی که

Only if

فقط اگر

Whom

کسی را

So that

برای همین

Unless

مگر اینکه

Whomever

هر کسی را

In order to

به خاطر اینکه

Provided that

به شرطی که

Whose

برای کسی

As

چون

Assuming that

فرض کنید که

مثال ها

Whoever broke the vase, needs to replace it.

کسی که گلدان را شکسته باید آن را تعویض کند.

I love to read novels because they broaden my imagination.

من عاشق خواندن رمان هستم چون تخیلاتم را گسترش می دهد.

I will go to practice only if you go, too.

فقط اگر تو برای تمرین کردن بروی من هم می روم.

The person who cares for animals must be protected at all costs.

شخصی که از حیوانات مراقبت می کند باید به هر قیمتی تحت حمایت قرار بگیرد.

Since I am not allowed to say anything, you will not make me say.

از آنجایی که من مجاز به گفتن چیزی نیستم، تو نمی توانی مرا وادار به گفتن کنی.

Unless they called, I will not join their dinner party.

من به مهمانی شما آنها نمی روم، مگر اینکه تماس بگیرند.

She is the girl whom I met in Germany.

او دختری است که من در آلمان با او آشنا شدم.

You have to go to the gym in order to stay fit.

برای حفظ تناسب اندام باید به باشگاه بروید.

Assuming that I graduated, what will you get me?

فرض کن که من فارغ التحصیل شده ام، چه چیزی به من میدهی؟

اشاره به مکان

صفات موصولی (Relative Adjectives)

بیان چگونگی

Wherever

هر جا

That

که

How

چقدر، چطور

Where

جایی که

Whatever

هر چه

As though

انگار که، مثل اینکه

Which

که

As if

گویا، مثل اینکه

Whichever

هر کدام

مثال ها

Wherever my kids go, I will be there.

هر جا که بچه هایم بروند، من همانجا خواهم بود.

I live in the house that my grandparents built.

من در خانه ای که پدربزرگم ساخته زندگی می کنم.

Joe taught me how to play the guitar.

جو به من یاد داد چطور گیتار بنوازم.

I can’t remember where I hid my ring.

نمی توانم به خاطر بیاورم که حلقه ام را کجا قایم کرده ام.

I will do whatever you want me to.

هر کاری که بخواهی انجام می دهم.

As though we are not the same age, we get along perfectly.

انگار ما هم سن نیستیم، اما کاملاً با هم کنار می آییم.

You make great friends wherever you travel to.

تو به هر جا که سفر می کنی دوستان خوبی پیدا می کنی.

She is wearing the outfit which she sewed herself.

او لباسی را پوشیده که خودش دوخته است.

The painting looks as if it is real life.

انگار این نقاشی زندگی واقعیست.

نکات و ترفندهای مهم برای استفاده از حروف ربط در انگلیسی

1- حروف ربط جفتی

وقتی از کلمات ربط جفتی استفاده می کنید، حتما باید حواستان باشد که هر کدام از حروف یا کلمات ربط قبل از کلمه ای که باید متصل شود قرار بگیرد.

 • He not only visited Italy but also Greece. >> غلط
 • He visited not only Italy but also Greece. >> درست

او نه تنها از ایتالیا بلکه از یونان نیز دیدن کرد

2- حروف اضافه و ربط

لازم است یادآوری کنیم که از حروف اضافه (Preposition) نمی توان برای متصل کردن دو جمله به هم استفاده کرد، چون این حروف باید به همراه یک اسم یا معادل اسمی بیایند که نقش مفعول آنها را داشته باشد. اما کلماتی وجود دارند که هم به عنوان حرف اضافه و هم به عنوان حرف ربط عمل می کنند.

 • The cat ran after the mouse.  گربه دنبال موش دوید (کلمه after در اینجا یک حرف اضافه است)
 • Mary came after David had left.  ماری بعد از رفتن دیوید آمد (کلمه after در اینجا یک حرف ربط است)

3- حروف ربط هم پایه

به جز “or” و “nor”، همه حروف ربط هم پایه را می توان از جمله حذف کرد و به جایشان ویرگول، دو نقطه و یا نقطه ویرگول گذاشت.

 • He went to work but I stayed home.  او سر کار رفت اما من در خانه ماندم (but در اینجا حرف ربط است)
 • He went to work; I stayed home.  او سر کار رفت؛ من در خانه ماندم (می توانیم but را حذف کنیم و به جایش نقطه ویرگول بگذاریم)

4- Since

وقتی از کلمه “Since” به معنای “from” (از) در جمله استفاده می کنیم، باید قبل از آن یک فعل حال کامل (present perfect) و بعد از آن فعل گذشته ساده (simple past) به کار ببریم. همه این موارد زمانی تغییر می کنند که “Since” در جمله معنای “because” (زیرا، چون، از آنجایی که) داشته باشد.

 • You have changed impressively since the last time I saw you. >> From.  از آخرین باری که شما را دیدم خیلی تغییر کرده اید (From)
 • Since I don’t come here often, I want to take many pictures. >> Because.  چون من خیلی اینجا نمی آیم، دلم میخواهد عکس های زیادی بگیرم (Because)

5- Yet

وقتی می خواهیم کلمه ای را برجسته کنیم و به یک اثر قوی تر اشاره داشته باشیم، از “yet” به عنوان حرف ربط استفاده می نماییم.

 • I have been following a diet, yet I didn’t lose any weight.  من رژیم داشته ام، اما هیچ وزنی کم نکرده ام

علاوه بر این، از “yet” برای صحبت در مورد زمان هم استفاده می شود. در این حالت معنای جمله به صورت پرسشی منفی در می آید و “yet” معنای هنوز، تا کنون و یا تا الان میگیرد.

 • Are the guests up yet?  مهمانان هنوز آماده نشده اند؟
 • Don’t touch the walls, they are not dry yet.  به دیوارها دست نزنید، هنوز خشک نشده اند

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

قیدهای ربطی (Conjunctive Adverbs)

هدف قیدهای ربطی اتصال دو بند یا جمله مستقل به همدیگر است. ما می دانیم که قیدها می توانند افعال، صفات و قیدهای دیگر را توصیف کنند، اما قیدهای ربطی به جای این کار، دو جمله مستقل را توصیف و آنها را به هم وصل می نمایند و از این لحاظ شبیه حروف ربط هم پایه عمل می کنند.

لیست زیر شامل قیدهای ربطی است:

 • Accordingly بر این اساس
 • Again دوباره
 • All in all در مجموع
 • Anyway به هر حال
 • Indeed در واقع
 • Besides علاوه بر این
 • Otherwise در غیر این صورت
 • However با این حال

مثال:

 • You must study for your exams; otherwise, you will not graduate.  باید برای امتحاناتت درس بخوانی، فارغ التحصیل نمی شوی
 • I will deep clean the house; next, I will take a long, warm shower to relax.  من خانه را کاملا تمیز خواهم کرد و بعد برای استراحت، یک دوش گرم و طولانی می گیرم
 • We were supposed to sleep early tonight, however, we ended up going dancing.  قرار بود امشب زود بخوابیم، با این حال به رقصیدن ادامه دادیم
 • My daughter is in her ballet class, meanwhile, my son is playing football at his school.  دخترم در کلاس باله اش است و در همین حال پسرم مشغول فوتبال بازی کردن در مدرسه اش است
 • Indeed I will go to the concert; I have been waiting for the band to come here for so long.  راستی من به کنسرت می روم. من مدتها منتظر آمدن گروه به اینجا بودم

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

کلمات بیان کننده تضاد و مغایرت

کلماتی مثل though (اگر چه)، however (اما، با اینکه) و but (اما) برخی از کلماتی هستند که می توان با استفاده از آنها تضاد و مغایرت را در جملات انگلیسی نشان داد. علاوه بر این، چنین کلماتی برای تاکید روی ایده های مثبت و منفی هم استفاده می شوند.

Though و however می توانند آخر جمله هم بیاید ولی but را نمی توان در انتهای جمله آورد. وقتی Though و however را در آخر جمله می آوریم، باعث می شود که جمله ای که در آنها از این کلمات استفاده شده به عنوان یک تفکر یا نظر پسین به نظر برسد تا اینکه قسمتی از نظر یا ایده اصلی باشد.

 • I want to buy some candy, but my father does not want me to buy any.  من میخواهم مقداری آبنبات بخرم، اما پدرم نمیخواهد من چیزی بخرم
 • I want to buy some candy; however, my father does not want me to buy any.  من می خواهم مقداری آب نبات بخرم، با این حال پدرم نمیخواهد من چیزی بخرم
 • I want to buy some candy. My father does not want me to buy any, however.  با اینکه پدرم نمیخواهد من چیزی بخرم، من میخواهم مقداری آبنبات بخرم
 • I want to buy some candy, though my father does not want me to buy any.  من می خواهم مقداری آب نبات بخرم، ولی پدرم نمیخواهد من چیزی بخرم
 • I want to buy some candy. My father does not want me to buy any, though.  من می خواهم مقداری آبنبات بخرم، اگر چه پدرم نمیخواهد من چیزی بخرم

کلمات دیگری که می توان از آنها برای اشاره به تضاد در جمله استفاده کرد شامل nonetheless (با این حال)، yet (اما، با این وجود)، otherwise (در غیر این صورت)، nevertheless (با این حال) و notwithstanding (علیرغم، با وجود اینکه) می شوند.

نکته: بعضی از کلمات بیان کننده تضاد که شباهت معنایی زیادی با هم دارند را می توان با همدیگر جابجا کرد.

جمع بندی

برای درک بیشتر و بهتر حروف ربط در انگلیسی، باید خیلی تمرین کنید تا بتوانید روی همه قوانین و نکات مربوط به آنها مسلط شوید. پس فراموش نکنید که تمرین کردن از هر چیزی مهمتر است و به شما امکان می دهد نقاط ضعف و قوت خودتان را بشناسید. موفق باشید.

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست