قید احتمال

آموزش قیدهای احتمال در انگلیسی (با تمرین و مثال)

گاما

قید های احتمال (به انگلیسی adverbs certainty) در کلام به ما این امکان را می دهند که درباره میزان اطمینان یا عدم اطمینان نسبت به چیزی توضیح دهیم. در ادامه رایج ترین قید های احتمال آورده شده اند:

مقدار احتمال

 • definitely: قطعا (۱۰۰ درصد مطمئن)
 • probably : احتمالا (بسیار مطمئن – ۷۰ تا ۹۰ درصد قطعیت)
 • maybe : شاید (50 درصد مطمئن)
 • probably not : احتمالا نه (۷۰ تا ۹۰ درصد اطمینان دارید اتفاقی نمی افتد یا این که واقعیت ندارد.)
 • definitely not : قطعا نه (۱۰۰ درصد مطمئن هستید که چیزی اتفاق نمی افتد یا درست نیست.)

در اینجا تعدادی دیگر از قید های احتمال که باید بدانیم آمده است:

 • surely مسلما
 • certainly قطعا
 • undoubtedly بی شک
 • clearly به وضوح

دقت کنید: معمولا از این قید ها برای زمان آینده و زمان حال استفاده می شود.

 • I will definitely good.  حتما خوب میشم
 • The movie will undoubtedly be sold out.  این فیلم بدون شک فروخته خواهد شد

اما می توان از آن ها در زمان گذشته و برای بیان حدس و فرضیه های گذشته نیز استفاده کرد:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • She probably went home.  او احتمالا به خانه رفته است
 • He definitely stole the diamonds.  او قطعا الماس ها را دزدیده است

حال بیایید ببینیم این قید در چه قسمتی از جمله قرار می گیرند؛ بسته به زمان فعل و جمله ممکن است جای قرار گیری آن ها متفاوت باشد.

نکته: منظور از فعل های توبی همان Am Is Are Was Were می باشد.

به ترتیب زیر ما این قید ها را در جملاتی با زمان حال و گذشته قرار می دهیم (از چپ به راست بخوانید):

فعل+ قید+ فاعل…

 کلمه not+ قید + TO BE فعل+فاعل

 • She definitely works here.  او ( دختر ) قطعا اینجا کار می کند
 • He probably likes sports.  او احتمالا ورزش را دوست دارد
 • She probably doesn’t like me.  او احتمالا مرا دوست ندارد
 • I definitely need to shower.  حتما باید دوش بگیرم
 • He definitely went home.  او قطعا به خانه رفت
 • They probably left early.  آن ها احتمالا زود رفتند
 • They are definitely brothers.  آن ها قطعا برادر هستند
 • It is probably bad.  این شی احتمالا بد است
 • The girl is probably not a good student.  احتمالا اون دختر دانش آموز خوبی نیست
 • It was probably canceled.  احتمالا لغو شده بود

اما اگر در حال ساخت جمله منفی هستید نباید از ساختار مثال های بالا استفاده کنید؛ بلکه بعد از قید ” حرف نفی ” را بیاورید.

 • The movie isn’t probably good.  این فیلم احتمالا خوب نیست
 • The movie is probably not good.  این فیلم احتمالا خوب نیست

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

و اما نحوه قرار گیری این قید ها در جملاتی با زمان آینده و همراه فعل ” will ” به ترتیب زیر است:

فاعل+will + حالت منفی فعل+ قید

فاعل +will +حالت منفی فعلهای تو بی+ قید

 • I will probably go.  احتمالا می روم
 • I will probably not go.  احتمالا نمی روم
 • It will definitely rain tomorrow.  فردا قطعا تمرین خواهم کرد
 • She will probably not come.  او احتمالا نمی آید
 • He will definitely not come.  او مرد قطعا نخواهد آمد
 • It will definitely not be good.  این شی قطعا خوب نخواهد بود
 • He will probably not be hungry.  او مرد احتمالا گرسنه نخواهد بود
 • He will certainly be upset.  او مرد مطمئنا ناراحت خواهد شد

اگر در حال ساخت جمله منفی هستید، قبل از قید از حرف نفی استفاده نکنید بلکه بعد از قید ” not” بیاورید.

 • It won’t definitely rain.  قطعا باران نمی بارد
 • It will definitely not rain.

بسیاری از انگلیسی زبانان پس از قید از حرف نفی ” won’t” استفاده می کنند.

 • It definitely won’t rain.  قطعا باران نمی بارد
 • She probably won’t be at the party.  او احتمالا در مهمانی نخواهد بود

بیشتر انگلیسی زبانان از قید ها به طور آزاد در جمله استفاده می کنند. به همین خاطر اگر دیدید که از قید ها قبل از ” will ” استفاده می کنند، تعجب نکنید.

 • He definitely will not come.  او قطعا نمی آید
 • She probably will quit.  او احتمالا خواهد رفت
 • She probably won’t be angry.  او احتمالا عصبانی نخواهد شد
 • They surely won’t be happy.  مطمئنا آن ها خوشحال نخواهند شد

اگر از فعل حال استمراری یا ” going to + فعل اصلی ” استفاده کنیم تا زمان را به آینده ببریم، درست مثل زمان حال یا گذشته باید قید را پس از فعل to be بیاوریم.

 • She is probably going to come.  او احتمالا می آید
 • They are definitely not going to be happy.  آن ها قطعا خوشحال نخواهند بود
 • It is definitely not going to rain tomorrow.  قطعا فردا باران نمی بارد

البته برخی از قید های احتمال در اول جمله می آیند.

شما می توانید قید ” maybe ” را در ابتدای جمله قرار دهید وَ آن را با هر فعلی در هر زمانی استفاده کنید.

 • Maybe, I will go.  من شاید، بروم
 • Maybe, she went home.  شاید، او به خانه برگردد
 • Maybe, she doesn’t like chocolate.  شاید، او شکلات دوست ندارد
 • Maybe, he has never been here before.  شاید، او مرد قبلا هرگز این جا نبوده است

در اینجا برخی دیگر از قید های احتمال که اغلب در ابتدای جمله می آیند، آورده شده است .

 • Surely, you are joking.  مطمئنا، شما شوخی می کنید
 • Certainly, he will not do that.  مطمئنا، او این کار را نخواهد کرد
 • Probably, he went home.  احتمالا، او به خانه رفته است
 • Undoubtedly, he is the best player of all time.  بدون شک، او بهترین بازیکن تاریخ است

تمرین ها

تمرین 1: شناسایی قیدهای احتمال جملات زیر را بخوانید و قیدهای احتمال (adverbs of probability) را شناسایی کنید. سپس نوع احتمال (قطعی، احتمالی، ممکن) را تعیین کنید.

 1. She will probably attend the meeting.
 2. They might come to the party.
 3. He is definitely the best candidate for the job.
 4. The weather will possibly improve by the weekend.
 5. She could be the one who called you.

پاسخ نمونه:

 1. She will probably attend the meeting. (احتمالی)
 2. They might come to the party. (ممکن)
 3. He is definitely the best candidate for the job. (قطعی)
 4. The weather will possibly improve by the weekend. (ممکن)
 5. She could be the one who called you. (ممکن)

تمرین 2: تکمیل جملات با قیدهای احتمال  برای هر جمله زیر، یک قید احتمال مناسب اضافه کنید تا جمله کامل شود. از قیدهای احتمال مثل definitely، probably، possibly، maybe، و might استفاده کنید.

 1. She _______ (be) late for the meeting.
 2. They _______ (visit) us this weekend.
 3. I _______ (go) to the gym today.
 4. It _______ (rain) tomorrow.
 5. He _______ (know) the answer to the question.

پاسخ نمونه:

 1. She might be late for the meeting.
 2. They will probably visit us this weekend.
 3. I will possibly go to the gym today.
 4. It may rain tomorrow.
 5. He definitely knows the answer to the question.

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست