قیدها در انگلیسی

آموزش قید در انگلیسی (انواع، کاربرد و گرامر با مثال)

گاما

قید (به انگلیسی Adverb) بخشی از جمله است که تعریف بیشتری از یک فعل، صفت یا یک قید دیگر را در اختیار خواننده قرار می دهد. بعضی از قید ها همچنین می توانند یک عبارت ( phrase) ، یک کلاز (clause) یا کل جمله whole) (sentence را تغییر دهند. بیشتر قید ها به راحتی شناسایی می شوند، زیرا با ly به پایان می رسند اما پیدا کردن بعضی از آن ها سخت تر است. در این قسمت راجع به قید ها و چگونگی استفاده از آن ها در جملات صحبت می‌کنیم.

تعریف قید

قید ها یکی از چهار بخش اصلی جمله هستند که در کنار اسم، صفت و فعل قرار می‌ گیرند. تعریف قید ساده استY قید اطلاعات زیادی در مورد یک عمل یا یک ایده به ما می‌ دهد. قید ها بخش های مختلف یک جمله ( عمولاً فعل) را تعریف می کنند.

 • The cute dog runs quickly. (“quickly” modifies “runs”)

سگ بامزه با سرعت می دود (واژه با سرعت، دویدن را شرح می‌دهد)

 • My patient mother walks slowly. (“slowly” modifies “walks”)

مادر بیمارم به آرامی راه می رود (واژه به آرامی،‌ راه رفتن را شرح می دهد)

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • The quiet boy plays happily with trucks. (“happily” modifies “plays”)

پسر ساکت با کامیون ها با خوشحالی بازی می‌ کند (واژه با خوشحالی، بازی کردن را شرح می ‌دهد.)

قید ها همچنین می توانند برای تعریف صفت ها هم استفاده شوند.

 • The extremely cute dog runs quickly. (“extremely” modifies “cute”)

سگ خیلی بامزه به سرعت می دود (خیلی، بامزه را شرح می‌دهد.)

 • My very patient mother walks slowly. (“very” modifies “patient”)

مادر خیلی بیمارم به آرامی راه می رود. (خیلی، میزان بیماری را شرح می ‌دهد.)

 • The somewhat quiet boy plays happily with trucks. (“somewhat” modifies “quiet”)

پسر بچه نسبتاً ساکت، خیلی شاد با تراکتور بازی می کند. (نسبتا واژه ساکت را تعریف می کند.)

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

هنگامی که یک قید، قید دیگر را تعریف می کند، معمولا یک عبارت قیدی می سازد.

 • The cute dog runs very quickly. (“very” modifies “quickly”)

سگ بامزه خیلی با سرعت می دود. (خیلی، میزان سرعت را شرح می دهد.)

 • My patient mother walks so slowly. (“so” modifies “slowly”)

مادر بیمارم بسیار آرام راه می رود. ( بسیار، آرام را شرح می دهد)

 • The quiet boy plays rather happily in the corner. (“rather” modifies “happily”)

پسر ساکت در یک گوشه بازی نسبتاً شاد می کند. (نسبتا، میزان شادتر را شرح می دهد.)

اکنون که متوجه شدید قید چیست، به استفاده از قید ها برای قوی تر کردن نوشته خود نزدیک تر می شویم اما چگونه باید این بخش ها را در یک جمله تشخیص دهیم.

تشخیص یک قید

هنگامی که به لیست قید ها نگاهی می‌اندازیم، بسیاری از آن ها را می‌ بینیم که با ly به اتمام می رسند، مخصوصاً قید هایی که فعل ها را تعریف می‌ کنند اما قیدهای دیگر از این قانون یکسان پیروی نمی‌ کنند. بهترین راه برای تشخیص یک قید در جمله این است که تعیین کنیم،‌ عملکرد آن در جمله چیست.

همه دروس گرامر ما در اینجا

انواع قید

پنج نوع اصلی قید وجود دارد که هر کدام به یک سوال مختلف پاسخ می‌ دهد و شامل موارد زیر است:

 • قید حالت (adverb of manner): (چگونگی اتفاق افتادن چیزی)‌ با عصبانیت، با گرسنگی، به زیبایی.
 • قید زمان (adverbs of time): (زمانی که چیزی اتفاق می‌افتد) دیروز، فردا، هفته بعد.
 • قید مکان (adverbs of place): (جایی که چیزی اتفاق می‌افتد) اینجا، آنجا، هیچ جا.
 • قید مقدار (adverbs of degree): (میزان و مقدار چیزی که اتفاق می افتد) تقریباً، زیاد، خیلی
 • قید تکرار (adverbs of frequency): (تعداد دفعاتی که چیزی اتفاق می افتد) همیشه – هرگز – اغلب (توضیح کامل قید تکرار در اینجا)

یکی دیگر از انواع قید ها قید ربط مانند “also,” “besides,” “meanwhile, “likewise است. شما می توانید از قید های جمله مانند Thankfully” یا “Indeed” هم استفاده کنید که در اول کار؛ کل جمله را توصیف می کند.

پیدا کردن قید ها در یک جمله

قید اغلب یکی از کلماتی است که بیشترین میزان توضیح را در یک جمله دارد. هنگامی که قید را پیدا می‌کنید، می ‌توانید تعیین کنید که قید به چه سوالی پاسخ می دهد. به عنوان مثال:

 • The dog messily ate his dinner

سگ خیلی کثیف شامش را خورد. (سگ چگونه شامش را خورد؟‌)

 • We go bowling quite often.

ما اغلب به بولینگ می رویم. (ما چند وقت یکبار به بولینگ می رویم؟)

 • Let’s eat dinner outside.

بیا بریم بیرون شام بخوریم. (کجا باید شام بخوریم؟)

 • My roommate is so annoying.

هم اتاقی من بسیار عصبانی است. (او چقدر عصبانی است؟)

 • Marcia finished the project last night. (When did she finish it?)

مارسیا دیشب پروژه را تمام کرد. (او چه زمانی پروژه را تمام کرد؟)

 • She reluctantly washed the dishes.

او با اکراه ظرف‌ ها را شست. (او چگونه ظرف ها را شست؟)

 • This car is incredibly expensive. (How expensive is it?)

این ماشین واقعاً و خیلی گران است. (این ماشین چقدر گران است؟)

همانطور که مشاهده کردید؛ شما می توانید همه قید ها را بدون اینکه هیچ تاثیری روی معنای جمله داشته باشد، حذف کنید. به عنوان مثال “سگ شامش را خورد” هنوز هم معنی می‌ دهد. اگر چه اضافه کردن قید “به طرز کثیف” یعنی تبدیل جمله به “سگ به طرز کثیفی شامش را خورد” تصویر واضح تری به خواننده می دهد.

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

محل قرار گرفتن قید در یک جمله

شما می توانید قید ها را در سه جای مختلف در یک جمله یا عبارت پیدا کنید که بستگی به این دارد که چه نوع قیدی هستند. موقعیت‌ های قید در جمله شامل موارد زیر است:

 • initial position (Unfortunately, we were too late.)

اول جمله (متاسفانه ما خیلی دیر کردیم)

 • middle position (We were unfortunately too late.)

وسط جمله (ما متاسفانه خیلی دیر کردیم)

 • end position (We were too late, unfortunately.)

انتهای جمله (ما خیلی دیر کردیم، متاسفانه)

بیشتر قید ها در انتهای یک عبارت و یا جمله هستند و کلماتی را دنبال می ‌کنند که می خواهند آن ها را توصیف کنند. قید های جمله، قید های ربطی و قید های زمان اغلب در اول جمله وجود دارند. در حالی که قید هایی که تمرکزشان روی یک عمل و فعالیت است، در وسط جمله قرار می گیرند.

خطا های رایج در مورد قیدها و صفت ها

قید ها و صفت ها هر دو کلمات را توصیف می کنند و اغلب به اشتباه؛ از یک صفت هنگام استفاده از یک قید یا برعکس آن را اشتباه می گیرند. به عنوان مثال:

 • incorrect – He behaved very bad on the field trip.

اشتباه _ او در سفر خیلی بد رفتار کرد.

 • correct – He behaved very badly on the field trip.

صحیح _ او در سفر به طرز خیلی بدی رفتار کرد.

جمله اول اشتباه است، زیرا واژه بد، یک صفت است که برای توضیح دادن رفتار استفاده شده است اما رفتار کردن به شکل قید در جمله آمده است. تغییر واژه “بد” به “به طرز بد” به شکل صحیح فعل را توضیح می دهد. اگر چه همیشه هم نباید این گونه عمل کرد.

 • incorrect – I feel badly about canceling our date.

اشتباه _ در مورد کنسل کردن قرارمان احساس بدی داشتم.

 • correct – I feel bad about canceling our date.

صحیح _ در مورد کنسل کردن قرارمان احساس بدی داشتم.

فعل های ربطی مانند احساس کردن یا feel با صفت دنبال می‌ شوند. به همین دلیل فعل های ربطی از لحاظ تکنیکی، عمل را در یک جمله نشان نمی‌ دهند، بلکه فاعل جمله را به کامل کننده فاعل ربط می‌ دهند.

یکی دیگر از اشتباهات رایج بین صفت و قید، زمانی اتفاق می‌ افتد که  کلمات good و well در جمله وجود دارند. Good یک صفت است.

به عنوان مثال:

“تو در نقاشی کردن خوب هستی ” یا “You’re good at painting” در واقع کلمه good شما را شرح می دهد اما well یک قید است. یعنی تو واقعاً به خوبی نقاشی می کشی یا “You paint really well” که نقاشی کردن را شرح می‌ دهد. هنگامی که این تفاوت ها را بفهمید، با انواع خطا ها آشنا می شوید و دیگر هرگز آن ها را تکرار نخواهید کرد.

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

9 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • اُمیتا دلفان
  آذر 12, 1401 7:03 ب.ظ

  All of those flowers grow best in the sunshine
  ببخشید best اینجا چه نقشی داره؟

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   آذر 13, 1401 4:49 ق.ظ

   قید هست. به معنی در “بهترین” حالت خود رشد می کنند

   پاسخ
  • صفت هست

   پاسخ
   • صادق پیشداد از یزد
    مهر 12, 1402 9:27 ب.ظ

    بسیاری «صفت» و «قید» را با هم اشتباه می گیرند. حال آنکه: قید عموما یک فعل را و صفت یک اسم را توصیف می کند، مانند:
    This baby is hungry
    این بچه گرسنه است.
    (baby و hungry صفت و موصوف اند، چون در این جمله یک اسم: “بچه” به “گرسنه” توصیف می شود.)
    پس مثال فوق: “All of those flowers grow best in the sunshine” یک قید حالت است و نه صفت! چراکه در مقام تعریف و توصیف یک فعل است و نه اسم.!

    پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  ایا این جملهدرسته؟یاغلط replay درست اومده یاخیر؟
  I replay it twice already
  بنظر بنده به خاطر کلمه ی alreadyreplay باید بهصورت گذشته بیاد وچون twice اومده اصلی reنباید استفاده بشه اما جواب استادمون این بوده

  پاسخ
  • It doesn`t matter how many times you replied it. when you say I replied it already, this sentence is good enough. you can also say I replied it three times already.

   پاسخ
 • اگر کلمه ای ly بگیرد یعنی قید هست

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست