افعال انعکاسی زبان فرانسه

آموزش افعال انعکاسی در فرانسه (با تمرین و مثال)

افعال انعکاسی افعالی هستند که حضور آنها در جمله باعث می شود فاعل و مفعول جمله یکی شوند. در چنین جملاتی فاعل هم کننده کار است و هم مفعول. افعال انعکاسی در جمله به همراه ضمایر انعکاسی مثل خودم، خودت یا خودش می آیند؛ مثلا می گوییم: خودم را شستم، او خودش را اصلاح کرد.

۱- استفاده از افعال انعکاسی

افعال انعکاسی در زبان فرانسه خیلی بیشتر از زبان انگلیسی اند و بسیاری از آنها در گفتگوهای روزمره فرانسوی استفاده می شوند. این افعال در دیکشنری ها به صورت se plus infinitive نشان داده می شوند (Se به معنای خودش یا خودشان است). Se یک ضمیر انعکاسی محسوب می شود. Se در کلماتی که با مصوت شروع می شوند به s’ تبدیل می شود و اول کلمات فرانسوی که با حرف h و حرف فرانسوی y شروع می شوند می آید.

افعال انعکاسی اغلب برای توصیف کارهایی که هر روز (خودتان) انجام می دهید استفاده می شوند و یا برای اشاره به نوعی تغییر (به رختخواب رفتن، نشستن، عصبانی شدن، خوابیدن) به کار می روند. برخی از رایج ترین افعال انعکاسی در زبان فرانسه عبارتند از:

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

کلمه فرانسوی تلفظ فارسی معنی فارسی
s’amuser سامیوزی بازی کردن، لذت بردن
s’appeler ساپُلی مورد خطاب قرار گرفتن
s’arrêter ساقیتی توقف کردن
s’asseoir ساسُوا نشستن
se baigner سو بِنْیه شنا کردن
se coucher سو کوشِه به رختخواب رفتن
se dépêcher سو دِپِشه عجله کردن
s’habiller سابْییه لباس پوشیدن
s’intéresser à quelque chose سانْتِقه سه آ کَلْکو شوز به چیزی علاقمند بودن
se laver سو لاوی شستن
se lever  سو لوی بلند شدن، برخاستن
se passer سو پَاسی اتفاق افتادن، رخ دادن، رفتن
se promener سو پْقومِنی پیاده روی کردن
se rappeler سو قاپولی به یاد آوردن
se réveiller سو قوویه بیدار شدن
se trouver سه تْقووی ترور شدن
Qu’est-ce qui se passé? کِس کی سو پَاسِه؟ چه اتفاقی افتاده؟
Le soleil se lève à cinq heures له سولِه سو لِوَ سینک اُوِق خورشید ساعت ۵ طلوع می کند.
Asseyez-vous! اَسیه وُو! بنشین!

توجه داشته باشید که se و s’ به ندرت به عنوان “خودش” و غیره ترجمه می شود.

 • برخی از افعال زبان فرانسه مثل appeler ، sappeler ، arrêter و s’arrêter را می توان با یا بدون ضمایر انعکاسی به کار برد؛ اما گاهی اوقات ممکن است معنی شان در جمله عوض شود.
جمله فرانسوی تلفظ فارسی معنی فارسی
Appelle le chien. اپِل لو شیان سگ را صدا کن.
Je m’appelle Jacques. ژو ماپِل ژاک من ژاک هستم.
Il arrête le moteur. ایل آقِت لو موتوق او موتور را متوقف می‌کند.
Elle s’arrête devant une vitrine. اِل ساقِت دُوُنت اینْ ویتْخین او جلوی پنجره مغازه می ایستد

۲- شکل حال ساده افعال انعکاسی

برای استفاده از یک فعل انعکاسی در زبان فرانسه، باید از ضمیر انعکاسی استفاده کنید. اشکال نشان داده شده داخل پرانتز در جدول قبل از کلمه ای که مصوت شروع می شود می آیند. اکثر کلمات با حرف h یا حرف فرانسوی y شروع می شوند.

ضمیر فاعلی ضمیر انعکاسی فارسی
je (ژو) me (m’) (مِه) خودم
tu (تیو) te (t’) (تْ) خودت
il (ایل)

elle (اِل)

on (اون)

se (s’) (سو) خودش (مذکر)

خودش (مونث)

خودش (شئ)

nous (نو) nous (نو) خودمان
vous (وو) vous (وو) خودتان
ils (ایل)

elles (اِل)

se (s’) (سو) خودشان (مذکر)

خودشان (مونث)

جمله فرانسوی تلفظ فارسی معنی فارسی
Je me lève tôt. ژو مو لِو تو من زود بیدار می شوم.
Elle s’habille. الْ سابیی او در حال لباس پوشیدن است.
Ils s’intéressent beaucoup aux animaux. ایْلْ سانْتِقِز بوکو اوزْ اِنیمو آنها به حیوانات بسیار علاقمندند.
 • فرم حال ساده فعل انعکاسی دقیقا به همان روال فعل معمولی شکل می گیرد با این تفاوت که در این فعل از ضمیر انعکاسی هم استفاده می شود.
فرانسه تلفظ فارسی معنی فارسی
je me lave ژو مُ لاو من خودم را می شویم.
tu te laves تو تُ لاو تو خودت را می شویی.
il se lave ایل سو لاو او (مذکر) خودش را می شوید.
elle se lave اِل سو لاو او (مونث) خودش را می شوید.
on se lave اون سو لاو او (شئ) خودش را می شوید.
nous nous lavons نو نو لاوُن ما خودمان را می شوییم.
vous vous lavez وو وو لاوِ شما خودتان را می شویید
ils se lavent ایل سو لاو آنها (مذکر) خودشان را می شویند.
elles se lavent اِل سو لاو آنها (مونث) خودشان را می شویند
 • برخی از افعال انعکاسی مثل sasseoir (به معنی نشستن) جزو افعال بی قاعده هستند. تعدادی از این افعال بی قاعده در جدول فعل نشان داده شده اند.

۳- ضمایر انعکاسی را کجای جمله قرار بدهیم؟

در زمان حال ساده، ضمیر انعکاسی تقریبا همیشه قبل از فعل می آید.

فرانسه تلفظ فارسی معنی فارسی
Je me couche tôt. ژو مِ کوش تو من زود خواب می‌شوم.
Comment t’appelles-tu? کومُن تْ اِپِل تیو؟ نام تو چیست؟
 • اگر می خواهید به طرف مقابلتان بگویید که فلان کار را انجام ندهد، باید مثل همیشه ضمیر انعکاسی را قبل از فعل بیاورید:
فرانسه تلفظ فارسی معنی فارسی
Ne te lève pas. نو تو لِوْ پا بلند نشو.
Ne vous habillez pas. نو وو زِبیِه پا لباس نپوش.
 • وقتی می خواهید به کسی بگویید کاری را انجام بدهد، ضمیرانعکاسی را باید بعد از فعل بیاورید و با یک خط تیره این دو کلمه را به هم پیوند بدهید:
فرانسه تلفظ فارسی معنی فارسی
Lève-toi! لیو-توا بلند شو!
Dépêchez-vous! دِپِشه-وو عجله کن!
Habillons-nous. اَبیون-نو بیا لباس بپوشیم.

نکته: وقتی به کسی می گویید این کار را انجام بده te یا t’ به toi تبدیل می شود:

Assieds-toi. (اَسید-توا) : بنشین

 • وقتی به کسی می گویید این کارا انجام نده te یا t’ استفاده می شود نه toi:

Ne te lève pas. (نوتو لِوْ پا): بلند نشو

۴- یکدیگر و همدیگر

در زبان فارسی وقتی درباره دو نفر یا بیشتر حرف می زنیم از کلمه یکدیگر یا همدیگر استفاده می کنیم. در زبان فرانسه، ضمایر انعکاسی nous ، vous و se همگی می توانند به معنای دو یا چند نفر باشند.

فرانسه تلفظ فارسی معنی فارسی
Nous nous parlons tous les jours. نو نو پاقْلون تو لِ ژو. ما هر روز با یکدیگر صحبت می‌کنیم.
On se voit demain? اون سوا ووا دومان؟ آیا فردا یکدیگر را می بینیم؟
Les trois pays se ressemblent beaucoup. له تْقوا پِیی سو قُسومْلو بوکو. این سه کشور واقعا شبیه همدیگر هستند.

نکات کلیدی

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • من ژاک را صدا زدم. اسممم ژاک است درسته, نه من ژاک را صدا زدم!!!

  j’ai appelé Jacques
  Je m’appelle Jacques.

  پاسخ
  • سلام من 4 تا از عموهام فرانسه هستن و آنها زبان فرانسه خوب بلدن. خیلی دلم میخواست بتونم بفهمم چی میگن. ماه پیش اپلیکیشن تون خریدم بعد از یک ماه تقریبا 70 درصد حرفاشون متوجه میشم باورشون نمیشه خودشون. البته هنوز حرف زدنم مثل درک کردن تقویت نشده اگه بهم یاد بدین ممنون میشم

   پاسخ
 • Se trouver میشه واقع شدن
  Trouver میشه پیدا کردن

  پاسخ
 • وای چقدر زبان فرانسه بد هستش این زبان این همه قاعده و قانون رو از کجا اورده. اگه بخاطر علاقه به یادگیری نبود صدباره ولش کرده بودم. هر چی بیشتر می خونم بیشتر به بی سوادیم پی می برم. افرین به اونهایی که دارند مثل بلبل فرانسه حرف میزنند و می نویسند و می خونند. من مه حالا حالا ها کار دارم.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست