این صفحه را ذخیره کنید، هرچیز برای یادگیری فرانسه نیاز دارید همینجاست! ترفندهای یادگیری سریعتر فرانسه در مطلب اول و دوم و آموزش مکالمات و همه عبارات کاربردی  در 100 درس و بعد هم سایر منابع. به همین راحتی 90 درصد راه را رفته اید. با همین 10 مطلب زبان فرانسه را در 3 ماه خودآموز یاد می گیرید (البته اپلیکیشن چرب زبان هم نیاز است). موفقیت هموطنانم آرزوست! دقت کنید اگر میخواهید یکبار برای همیشه فرانسه را راحت یاد بگیرید، اپلیکیشن چرب زبان را دانلود و استفاده نمایید (کلیک کنید)

فهرست