در حال آموزش زبان

گرامر زبان انگلیسی در یک نگاه (خلاصه نکات کلی برای مبتدی ها)

گاما

فرقی نمی کند در حال یادگیری مکالمات روزمره انگلیسی هستید یا روی نوشتن یک مقاله انگلیسی خیلی خوب کار می کنید؛ در هر صورت باید با بخش های مختلف دستور زبان انگلیسی آشنا باشید. دانستن نحوه استفاده صحیح از اسم ها، افعال، صفت ها، ضمایر، حروف اضافه و علائم نگارشی و همینطور آگاهی از نحوه صحیح ساخت جملات باعث می شود نمره خوبی در آزمونها بگیرید و سطح تسلطتان به زبان انگلیسی را هم ارتقا بدهید.

اجزای کلام (Parts of speech) در دستور زبان انگلیسی

هر بار که به انگلیسی چیزی مینویسید یا جمله ای را بر زبان می آورید از اسم، فعل، حروف اضافه، حروف ربط و سایر بخش های زبان انگلیسی استفاده می کنید. دانستن نحوه استفاده از این اجزای کلام به شما کمک می کند تا روانتر صحبت کنید، واضح تر بنویسید و موقع برقراری ارتباط با دیگران هم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

 • Noun (اسم): اسم در زبان انگلیسی به یک فرد، مکان، شئ، ایده یا مفهوم اشاره می کند.
 • Pronoun (ضمیر): ضمایر به جای اسم می آیند، مثل he (او)، who (که)، I (من)، what (چه) و غیره.
 • Verb (فعل): افعال نشان دهنده یک عمل یا بیانگر یک حالت هستند مثل scramble (در هم بودن)، was (بود)، should win (باید برنده شود) و غیره.
 • Adjective (صفت): یک اسم یا ضمیر را توصیف می کند مثل messy (به هم ریخته)، strange (عجیب)، alien (بیگانه) و غیره.
 • Adverb (قید): یک فعل، صفت یا قید دیگر را توصیف می کند مثل willingly (با اراده)، woefully (با افسوس)، very (زیاد) و غیره.
 • Preposition (حرف اضافه): یک اسم یا ضمیر را به کلمه دیگری در جمله مرتبط می کند مثل by (با)، for (برای)، from (از) و غیره.
 • Conjunction (حرف ربط): دو کلمه یا دو گروه از کلمات را به هم متصل می کند مثل and (و)، after (بعد از)، although (اگرچه) و غیره.
 • Interjection (حرف ندا): بیان کننده احساسات شدید است مثل yikes! (اَه!)، wow! (وای!)، ouch! (آخ!) و غیره.

اجزای جمله در زبان انگلیسی

حالا که به خوبی با اجزای کلام آشنای شدید، وقت آن رسیده که همه این قسمتها را کنار هم قرار بدهید و جمله بسازید. وقتی کلمات و علائم نگارشی مناسب را در جای درست خودشان به کار می بریم می توانیم منظورمان را به خوبی به دیگران منتقل کنیم. همیشه یادتان باشد که برای ساختن یک جمله کامل حداقل به سه قسمت subject (فاعل)، predicate (گزاره) و علامت انتهایی (endmark) نیاز دارید.

حالا بیاید با بخشهای یک جمله آشنا شویم:

 • Verb (فعل که با نام predicate- گزاره- هم شناخته می شود): فعل جمله عمل یا حالتی را بیان می کند.
 • Subject (فاعل): شخص یا چیزی که در مورد آن صحبت می شود.
 • Complement (متمم): کلمه یا گروهی از کلمات که معنای فعل و فاعل را تکمیل می کند.
 • انواع متمم: direct object (مفعول مستقیم)، indirect object (مفعول غیرمستقیم)، subject complement (متمم فاعلی)، objective complement (متمم مفعولی)

یک بار برای همیشه گرامر زبان رو یاد بگیر: آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد

نکات مربوط به ضمایر در گرامر انگلیسی

تسلط پیدا کردن روی ضمایر انگلیسی به تمرین و زمان نیاز دارد. ضمایر می توانند فاعلی یا مفعولی و یا ملکی باشند. یادگیری ضمایر انگلیسی کمک زیادی به شما می کند تا روانتر صحبت کنید و بنویسید.

 • ضمایری که به عنوان فاعل یا متمم فاعلی استفاده می شوند عبارتند از: I (من)، he (او- مذکر)، she (او- مونث)، we (ما)، they (آنها)، who (کسی که)، whoever (هر کسی که).
 • ضمایری که به عنوان مفعول یا متمم مفعولی به کار می روند عبارتند از: me (من)، him (به او، او را- مذکر)، her (به او، او را- مونث)، us (ما، به ما)، them (آنها)، whom (چه کسی)، whomever (به هر کسی که).
 • ضمایر مشترکی که به عنوان فاعل یا مفعول استفاده می شوند عبارتند از: you (تو)، it (این)، everyone (همه)، anyone (هرکسی)، no one (هیچ کس)، someone (کسی)، mine (مال من)، ours (مال ما)، yours (مال شما)، theirs (مال آنها)، either (یکی از این دو)، neither (هیچکدام)، each (هر)، everybody (همه)، anybody (هر کسی)، nobody (هیچ کسی)، somebody (کسی)، everything (همه چیز)، anything (هر چیزی)، nothing (هیچ چیز)، something (چیزی)، any (هر کدام)، none (هیچکدام)، some (برخی)، which (که)، what (که)، that (که).
 • ضمایری که نشان دهنده مالکیت هستند عبارتند از: my (مال من)، mine (مال من)، your (مال تو)، yours (مال تو)، his (مال او- مذکر)، her (مال او- مونث)، hers (مال او- مونث)، its (مال این)، its (مال این)، our (مال ما)، ours (مال ما)، their (مال آنها)، whose (مال چه کسی).

آموزش کامل ضمایر در اینجا: آموزش صفر تاصد ضمیر در انگلیسی به زبان ساده

نکات مربوط به ضمایر در گرامر انگلیسی

نکاتی درباره فعل و فاعل

برای اینکه جمله ما درست ساخته شود باید یک شخص یا چیزی در آن حضور داشته باشد که عملی را انجام می دهد یا درباره آن صحبت می شود. به این شخص یا شئ در انگلیسی subject (فاعل) گفته می شود. Verbs (افعال) هم کلماتی هستند که بیانگر عملی هستند که فاعل انجام می دهد یا وضعیتی که فاعل در آن قرار دارد را شرح می دهند. بدون داشتن فاعل، جمله شما ناقص و بی معنی می شود.

 • فاعل باید با فعل مطابقت داشته باشد، یعنی اگر فاعلتان مفرد است باید فعل مفرد و اگر جمع است فعلی که مناسب فاعل جمع است بیاورید. مثلا: I run (من می دوم)، she runs (او می دود)، they run (آنها می دوند).
 • معمولا زمان و پول را به عنوان فاعل مفرد در نظر می گیریم و برایشان فعل مفرد می آوریم. مثلا: ten dollars is (ده دلار است).
 • Either/or (یا این/ یا آن) و neither/nor (نه این/ نه آن) را باید با نزدیکترین فاعل تطبیق بدهید. مثلا: neither the boys nor the girl is (نه دخترها هستند و نه پسرها).
 • Either و neitherوقتی به تنهایی و بدون or و nor می آیند، همیشه فعل مفرد می گیرند. مثلا: either of the apples is (هر دو سیب هستند).
 • تمام فاعل هایی که قبل از each و every می آیند فعل مفرد می گیرند. مثلا: each CD is mine; every one of the cheeses is different (هر سی دی مال من است، هر یک از پنیرها متفاوت هستند).
 • Both (هر دو)، few (تعداد کمی)، several (چندین) و many (تعداد زیادی) همیشه جمع هستند، پس با فعل مخصوص اسامی جمع می آیند. مثلا: both/many are qualified; few want the job; several were hired (هر دو/ خیلی ها واجد شرایط هستند؛ تعداد کمی این شغل را می خواهند؛ چند نفر استخدام شدند).

آموزش کامل فعل و فاعل و بقیه اجزا: آموزش اجزای جمله انگلیسی به زبان ساده

استفاده از علائم نگارشی مناسب

عدم استفاده از علائم نگارشی مناسب در جملات، باعث ابهام و گیجی می شود و نمی تواند معنای مورد نظر شما را برساند. اینکه بدانید چه زمانی باید از نقطه، ویرگول، دو نقطه، نقطه ویرگول و سایر علائم نگارشی استفاده کنید باعث می شود نوشته شما روان و قابل فهم شود.

Endmarks (علامت پایانی): تمام جملات به یک علامت پایانی مناسب نیاز دارد. یادتان باشد که آخر جملاتتان از period (نقطه)، question mark (علامت سوال)، exclamation poin (علامت تعجب) و یا ellipsis (سه نقطه) استفاده کنید. هیچ وقت نباید دو علامت را با هم در انتهای جمله بیاورید.

Apostrophes (آپاستروف): به طور کلی از آپاستروف برای اشاره به مالکیت استفاده می کنیم. اگر اسمی مفرد است، برای نشان دادن مالکیت به انتهای آن s ’ اضافه می کنیم. برای اسامی جمع هم فقط کافیست به علامت ’ را به اسم اضافه نماییم.

مثال:

 • It is Ali’s bag. این کیف علی است
 • These are my friends’ bags. اینها کیفهای دوستان من هستند

Commas (ویرگول): از ویرگول یا همان کاما برای جدا کردن اسم ها از بقیه جمله استفاده می کنیم. وقتی چند اسم را پشت سر هم لیست می کنید، باید ویرگول را بین آیتمهای آن لیست قرار بدهید. اما یادتان باشد که قبل از اسم اول ویرگول نمی آوریم. علاوه بر این وقتی می خواهیم دو جمله را با حروف ربط به همدیگر متصل کنیم قبل از حروف ربط ویرگول نمی گذاریم.

مثال:

 • This food is very delicious, cheap and healthy.  این غذا خیلی خوشمزه، ارزان قیمت و سالم است

 

Hyphens (خط فاصله): اگر در متنتان دو کلمه وجود که با هم یک معنی ایجاد می کنند، بینشان یک خط فاصله قرار بدهید. فقط یادتان باشد اگر کلمه اول به -ly ختم می شود، نباید از خط فاصله استفاده کنید.

مثال:

 • son-in-low داماد
 • ice-skate اسکیت روی یخ

Colon (دو نقطه): از دو نقطه بعد از یک بند مستقل، یک قانون یا مثال و برای جدای کردن آن از جمله مستقل قبلی استفاده می کنیم.

مثال:

 • I want to buy these items: bread, cheese and milk.  من میخواهم این اقلام را بخرم: نان، پنیر و شیر
 • Semicolon (نقطه ویرگول): در جملات مرکبی که حروف ربط (مثل and, or, but, nor, for, so, yet) و ویرگول ندارند از نقطه ویرگول استفاده می کنیم. معمولا در چنین جملاتی از کلماتی مثل however (اما)، moreover (علاوه بر این)، thus (بنابراین) و therefore (بنابراین) به عنوان رابط استفاده می شود. علاوه بر این می توان از نقطه ویرگول برای جدا کردن بندهای طولانی یا پیچیده که ویرگول دارند هم استفاده کنید. در مواقعی که دو بند مستقل طولانی یا پیچیده با یک حرف ربط به هم متصل شده اند و استفاده از ویرگول می تواند باعث سردرگمی خواننده شود نیز از نقطه ویرگول استفاده می کنیم.

مثال:

 • I have finished my work; therefore we can go to shop.  کارم را تمام کرده ام؛ بنابراین می توانیم به خرید برویم

آموزش کامل علائم نگارشی در اینجا: آموزش صفر تا صد علائم نگارشی به زبان ساده

نکات مربوط به زمان افعال در انگلیسی

فعل علاوه بر اینکه عمل یا حالت را نشان می دهد، نشان دهنده زمان انجام آن عمل یا “بودن” یک حالت هم هست. یادگیری انواع زمانهای ساده، کامل، گذشته و حال در انگلیسی به شما کمک می کند تا گفتار و نوشتار روانتری داشته باشید.

 • Simple present tense (زمان حال ساده): چیزی که هم اکنون در حال رخ دادن است را بیان می کند.
 • Simple past tense (زمان گذشته ساده): چیزی که قبلا اتفاق افتاده را بیان می کند.
 • Simple future (زمان آینده ساده): درباره چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده صحبت می کند.
 • Present perfect tense (زمان حال کامل): بیانگر عمل یا حالتی در زمان حال است که به گذشته مرتبط است.
 • Past perfect tense (زمان گذشته کامل): درباهر اتفاقی که قبل از یک اتفاق دیگر در گذشته رخ داده صحبت می کند.
 • Future perfect tense (زمان آینده کامل): درباره چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده و مرتبط با اتفاق دیگری در زمان آینده است صحبت می کند.

آموزش کامل زمان فعل در اینجا: آموزش زمان فعل در انگلیسی به زبان ساده

 

20 قانون کاربردی دستور زبان انگلیسی

برای جلوگیری از اشتباهات در دستور زبان انگلیسی، 20 قانون ساده وجود دارد كه در ادامه اين مقاله به آن ها خواهيم پرداخت.

1-جمله با حرف بزرگ شروع می‌ شود و با نقطه، علامت سوال یا علامت تعجب به پایان می ‌رسد.

 • The fat cat sat on the mat گربه چاق روی تشک نشست
 • Where do you liveکجا زندگی می‌ کنيد
 • My dog is very cleverسگم خيلي باهوش است

2- ترتیب در يك جمله مثبت فاعل- فعل – مفعول است. (جملات منفی و سوالی ممکن است ترتیب متفاوتی داشته باشند).

 • John loves Mary.  جان مریم را دوست دارد
 • They were driving their car to Bangkok.  آن ها در حال رانندگی با ماشین شان به سمت بانکوک بودند

3- هر جمله باید فاعل و فعل داشته باشد. وجود مفعول اختیاری است. توجه داشته باشید که یک جمله امری ممکن است فقط فعل داشته باشد، اما فاعل آن هم به صورت مستتر مشخص است.

 • John teaches.  جان انگلیسی تدریس می ‌کند
 • John teaches English.
 • Stop! (You stop!)

4- فاعل و فعل باید از نظر تعداد با هم همخواني داشته باشند، یعنی فاعل مفرد به فعل مفرد و فاعل جمع به فعل جمع نیاز دارد.

 • John works in London.  جان در لندن کار می‌ كند
 • That monk eats once a day.  آن راهب روزی یک بار غذا می‌ خورد
 • John and Mary work in London.  جان و مری در لندن کار می ‌کنند
 • Most people eat three meals a day.  اکثر مردم در روز سه وعده غذا می ‌خورند

5- هنگامی که دو فاعل مفرد با Or به هم متصل می‌ شوند، از یک فعل مفرد استفاده کنید. همین امر برای Either/or و Neither/nor‌ هم صادق است.

 • John or Mary is coming tonight.  جان یا مریم امشب می ‌آید
 • Either coffee or tea is fine.  قهوه یا چای خوب است
 • Neither John nor Mary was late.  نه جان دير كرد، نه مریم

6- صفت‌ ها معمولا قبل از اسم می ‌آیند (البته به جز زمانی که فعل صفت را از اسم جدا می‌ کند).

 • I have a big dog.  من یک سگ بزرگ دارم
 • She married a handsome Italian man.  او با یک مرد خوش ‌تیپ ایتالیایی ازدواج كرد
 • (Her husband is rich.)  شوهر او ثروتمند است

7- هنگام استفاده از دو یا چند صفت با هم، ترتیب معمول عبارت است از صفت نظري + صفت حقيقي + اسم. (قوانین ديگري برای ترتیب صفت‌ های واقعی وجود دارد.)

 • I saw a nice French table.  یک میز فرانسوی زیبا دیدم
 • That was an interesting Shakespearian play.  این یک نمایش نامه جالب از شکسپیر بود

8- اسامی جمعي (مثل Committe، Company، Board of directors) را به صورت مفرد یا جمع در نظر بگیرید. در بريتيش یک اسم جمعي معمولا به صورت جمع تلقی می ‌شود و به فعل و ضمیر جمع نیاز دارد. در انگليسي امريكن یک اسم جمعي اغلب به صورت مفرد در نظر گرفته می ‌شود و به یک فعل و ضمیر مفرد نیاز دارد.

 • The committee are having sandwiches for lunch. Then they will go to London.  اعضاي كميته برای ناهار ساندویچ می ‌خورند. سپس به لندن خواهند رفت . (معمولا در بريتيش)
 • The BBC have changed their logo.  تيم بی‌بی‌سی لوگوی شان را تغییر داده‌ اند. (معمولا در بريتيش)
 • My family likes going to the zoo.  خانواده من دوست دارد به باغ وحش برود . (معمولا در امريكن)
 • CNN has changed its logo.  CNN لوگویش را تغییر داده است. (معمولا در امريكن)

9- کلمات its و it’s دو کلمه متفاوت با معانی متفاوت هستند.

 • The dog has hurt its leg.  سگ پایش آسیب دیده است
 • He says it’s two o’clock.  او می‌ گوید که ساعت دو است

10- کلمات your and you’re دو کلمه متفاوت با معانی متفاوت هستند.

 • Here is your coffee.  بفرماييد، اين هم قهوه شما
 • You’re looking good.  تو خوب به نظر می ‌رسی

11- کلمات There، Their‌و They’re سه کلمه متفاوت با معانی متفاوت هستند.

 • There was nobody at the party.  هیچ کسی در مهمانی نبود
 • I saw their new car.  ماشین جدید شان را دیدم
 • Do you think they’re happy?  آیا فکر می ‌کنید که آن ها خوشحال هستند؟

12- منظور از He’s می ‌تواند به معناي He is يا He has باشد. در مورد she’s هم همين طور. يا مثلا John’s مي ‌تواند John is يا John has باشد.

 • He is working  او در حال کار است
 • He has finished.  او كار را تمام کرده است
 • She is here.  او این جا است
 • She has left.  او رفته است
 • John is married.  جان متاهل است
 • John has divorced his wife.  جان از همسرش طلاق گرفته است

13- اختصار در He’d می ‌تواند به معناي He had يا He would‌ باشد. به طور مشابه، They’d هم می‌ تواند به معناي They had يا They would باشد.

 • He had eaten when I arrived.  وقتی رسیدم، او غذا خورده بود
 • He would eat more if possible.  اگر امكان داشت، بیشتر هم می‌ خورد
 • They had already finished.  آن ها قبلا كار را تمام کرده بودند
 • They would come if they could.  اگر می ‌توانستند، می ‌آمدند

14- یک اسم خاص را با حرف بزرگ بنویسید. اسامي خاص مثل Josef، Mary، Russia، China، British Broadcasting Corporation، English.

 • We have written to Mary.  ما به ماري نامه نوشتیم
 • Is China in Asia?  آیا چین در آسیا است
 • Do you speak English?  آیا شما انگلیسی صحبت مي‌ كنيد

15- صفت‌ های مركب از اسم خاص را با حروف بزرگ بنويسيد. اين صفت‌ ها از اسم‌ های خاص ساخته می ‌شوند. به طور مثال German →Germany، Orwellian →Orwell، Machiavellian →Machiavelli تبديل مي ‌شوند.

 • London is an English town.  لندن یک شهر انگلیسی (زبان) است
 • Who is the Canadian prime minister?  نخست ‌وزیر کانادايي کیست؟
 • Which is your favourite Shakespearian play?  کدام نمایشنامه اثر شکسپیر را دوست دارید؟

16- از حرف نكره a/an برای اسامی قابل شمارش استفاده کنید. از حرف معرفه The هم برای اسم ‌های خاص قابل شمارش و تمام اسم‌ های غیرقابل شمارش استفاده کنید.

 • I saw a bird and a balloon in the sky. The bird was blue and the balloon was yellow.  یک پرنده و یک بادکنک در آسمان دیدم. پرنده آبی و بادکنک زرد بود
 • He always saves some of the money that he earns.  او همیشه مقداری از پولی که به دست می ‌آورد را پس ‌انداز می ‌کند

17- از حرف نكره a با کلماتی که با حروف بي ‌صدا شروع می ‌شوند، استفاده کنید. از حرف نكره an با کلماتی که با حروف صدادار شروع می ‌شوند، استفاده کنید.

 • a cat, a game of golf, a Frenchman, a university.  گربه، بازي گلف ، دانشگاه
 • an apple, an easy job, an interesting story, an old man, an umbrella, an honorable man.    سيب، كار ساده، داستان جالب، مرد پير، چتر، مرد شريف

18- با اسامی قابل شمارش از many یا few استفاده کنید. برای اسامی غیر قابل شمارش از much/a lot یا little استفاده کنید.

 • How many dollars do you have?  چند دلار داريد؟
 • How much money do you have?  چقدر پول داريد؟
 • There are a few cars outside.  بيرون، چند تا ماشین هست
 • There is little traffic on the roads.  ترافیک كمي در جاده ‌ها هست

19- از ويرگول بالا و سپس s برای نشان دادن مالكيت مفرد و از s و ويرگول بالا برای نشان دادن مالكيت جمع استفاده کنید.

 • The boy‘s dog.    سگ اين پسر (یک پسر)
 • The boys’ dog.    سگ اين پسران (دو یا چند پسر)

20- به طور کلی سعي كنيد که از حالت معلوم (Cats eat fish) به جاي حالت مجهول (Fish are eaten by cats) استفاده كنيد.

 • We use active in preference to passive.  ما از حالت معلوم به جاي حالت مجهول استفاده می‌ کنیم
 • Active is used in preference to passive  حالت معلوم به جاي مجهول استفاده مي ‌شود

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست