خانواده

نسبتهای فامیلی به آلمانی+ روش معرفی خانواده به آلمانی

باید بدانید که صحبت کردن در مورد خانواده و مسائل خانوادگی، در آلمان نسبت به ایالات متحده چندان رایج نیست، شاید به این دلیل که آلمانی ها ارزش زیادی برای حفظ حریم خصوصی قائل هستند. حتی اگر بخواهید این کار را انجام دهید، باید بدانید که چگونه در مورد خانواده خود صحبت کنید.

در ایالات متحده، صحبت کردن در مورد خانواده، die Familie (dee fâ-mee-lee-e)، یک راه عالی برای آشنایی با افراد است. حتی ممکن است برخی افراد عکس های اعضای خانواده خود را به دیگران نشان دهند. در اینجا چند روش برای صحبت در مورد خانواده به زبان آلمانی آورده شده اند.

فهرست زیر شامل بیشتر اعضای خانواده است. با این کلمات آشنا شوید تا بتوانید درباره خانواده خود با اشخاص دیگر وارد گفتگو شوید:

 • der Bruder (دِه بُقودِر) (برادر)
 • der Cousin (دِه کوزین) (فرزندان پسر عمو/دایی/خاله/عمه)
 • die Cousine (دی کوزینِ) (فرزندان دختر عمو/دایی/خاله/عمه)
 • die Eltern (دی اِلْتِن) (والدین)
 • die Frau (دی فْخَو) (زن/همسر)
 • die Geschwister (دی گِش ویسْتِر) (خواهر و برادر)
 • die Großeltern (دی گِقوس اِلْتَن) (پدربزرگ و مادربزرگ)
 • die Großmutter (دی گِقوس موتِه) (مادربزرگ)
 • der Großvater (دِ گِقوس فاتِه) (پدربزرگ)
 • der Junge (دِ یونْگْ ای) (پسر)
 • die Kinder (دی کینْدا) (بچه ها)
 • das Mädchen (داسْ مِدْشِن) (دختر)
 • der Mann (دیِ مان) (مرد/شوهر)
 • die Mutter (دی موتِه) (مادر)
 • der Onkel (دِ اونْکِل) (عمو و دایی)
 • die Schwester (دیشْ وِسْتِر) (خواهر)
 • der Sohn (دِ زون) (پسر)
 • die Tante (دی تَنْتِه) (خاله و عمه)
 • die Tochter (دی تاخْتِه) (دختر)
 • der Vater (دِ فاتِر) (پدر)

از کلمات زیر برای نسبت های سببی که به واسطه ازدواج ایجاد می شوند استفاده کنید:

 • der Schwager (دِ شْواگِر) (برادر زن/برادر شوهر/شوهر خواهر/باجناق)
 • die Schwägerin (دی شْویگیقین) (زن برادر/خواهر شوهر/خواهر زن/ جاری)
 • die Schwiegereltern (دیش ویگِه اِلْتِن) (پدر زن و مادر زن/ پدر شوهر و مادر شوهر)
 • die Schwiegermutter (دیش ویگِه موتِه) (مادر زن/مادر شوهر)
 • der Schwiegersohn (دِ شْویگازون) (داماد/شوهر دختر)
 • die Schwiegertochter (دیش ویگِه تاخْتِه) (عروس)
 • der Schwiegervater (دِ شْویگِ فاتِر) (پدر زن/پدر شوهر)

برای توصیف پسوند خوانده، از پیشوند  Stief-به اضافه نسبت استفاده می کنیم، مانند: (Stiefbruder (steef-brooh-der که به معنی برادر خوانده می باشد. برای توصیف پسوند ناتنی از پیشوندHalb – استفاده می کنیم، بنابراین خواهر ناتنی می شود: (Halbschwester (hâlp-shvês-ter.

کودکان آلمانی زبان، برای گفتگو درباره والدین و مادربزرگ و پدربزرگ خود از اصطلاحات زیر استفاده می کنند:

 • die Mama (دی ماما) (مامان)
 • die Mutti (دی مُتی) (مامانی)
 • die Oma (دی اُما) (مامان بزرگ)
 • der Opa (دِ اوپا) (بابا بزرگ)
 • der Papa (دِ پاپا) (بابا)
 • der Vati (دِ فاتی) (بابایی)

کودکان برای اشاره مستقیم به بزرگترها، حروف تعریف (dee (dee و (der (dêr را حذف می کنند. مثلاً (Mama! Komm her! (mâ-mâ!! kom hêr به معنی مامان بیا اینجا!

برای توصیف نسبت ها، می توانید از عبارت زیر استفاده کنید:

 • Ich habe einen + اسم مذکر/eine + اسم مونث/ein + اسم خنثی

اسم/(چیزی قبل از اسم ها در حالت جمع نمی آید:

 • îH hah-be ayn-en/ayn-e/ayn   (من یک … دارم)

شکل صحیح حرف تعریف نکره einen (مردانه) / eine (زنانه)/ ein (خنثی) (ayn-en/ayn-e/ayn) به جنس و حالت دستوری بستگی دارد.

حروف تعریف نامعین (نکره) زنانه و خنثی برای فاعل و مفعول مستقیم یکسان هستند، بنابراین املای آنها تغییر نمی کند. اما حرف تعریف نکره مردانه در حالت مفعولی شکل متفاوتی می گیرد.

بنابراین اگر بخواهید بگویید که خواهر و برادر، سگ، خانه یا هر چیز دیگری را ندارید، چه می کنید؟ در زبان فارسی، شما می گویید، “من خواهر و برادر و یا سگ و خانه ای ندارم.”

درزبان آلمانی، شما فقط از شکل منفی و مفعولی حرف تعریف نکره einen / eine / ein استفاده می کنید، که با اضافه کردن حرف k به ابتدای کلمه بوجود می آید:

 • (kayn-en/kayn-e/kayn) (no) keinen / keine / kein

در جملات زیر به شکل های منفی و مفعولی توجه کنید:

اسمهای مذکر: اسمهای مذکر، مانند der Schwiegervater، از keinen استفاده می کنند:

 • Ich habe keinen Schwiegervater. (ایش هابه کایْنِن شْویگِِ فاتِه)  من پدرشوهر/پدرزن ندارم

اسمهای مونث: اسمهای مونث، مانند Die Familie، از keine استفاده می کنند:

 • Ich habe keine große Familie. (ایش هابِه کایْنِن گِقوسه فَمیلیِه)  من خانواده بزرگی ندارم

اسمهای خنثی: اسمهای خنثی، مانند das Haus، از kein استفاده می کنند:

 •  Ich habe kein Haus. (ایش هابِه کایْن هاوس)  من خانه ندارم

اسم های جمع: اسامی که به شکل جمع درآمده اند و یا مواردی که همیشه جمع هستند، مانند Die Geschwister، از keine استفاده می کنند:

 • Ich habe keine Geschwister. (ایش هابِه کایْنِه گِشْویسْتِه)  من خواهر و برادر ندارم

بسیار کاربردی برای آلمانی

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست