خانواده

بهترین روش معرفی خانواده به زبان آلمانی

باید بدانید که صحبت کردن در مورد خانواده و مسائل خانوادگی، در آلمان نسبت به ایالات متحده چندان رایج نیست، شاید به این دلیل که آلمانی ها ارزش زیادی برای حفظ حریم خصوصی قائل هستند. حتی اگر بخواهید این کار را انجام دهید، باید بدانید که چگونه در مورد خانواده خود صحبت کنید.

در ایالات متحده، صحبت کردن در مورد خانواده، die Familie (dee fâ-mee-lee-e)، یک راه عالی برای آشنایی با افراد است. حتی ممکن است برخی افراد عکس های اعضای خانواده خود را به دیگران نشان دهند. در اینجا چند روش برای صحبت در مورد خانواده به زبان آلمانی آورده شده اند.

فهرست زیر شامل بیشتر اعضای خانواده است. با این کلمات آشنا شوید تا بتوانید درباره خانواده خود با اشخاص دیگر وارد گفتگو شوید:

 • der Bruder (dêr brooh-der) (برادر)
 • der Cousin (dêr kooh-zen) (فرزندان پسر عمو/دایی/خاله/عمه)
 • die Cousine (dee kooh-zeen-e) (فرزندان دختر عمو/دایی/خاله/عمه)
 • die Eltern (dee êl-tern) (والدین)
 • die Frau (dee frou) (زن/همسر)
 • die Geschwister (dee ge-shvis-ter) (خواهر و برادر)
 • die Großeltern (dee grohs-êl-tern) (پدربزرگ و مادربزرگ)
 • die Großmutter (dee grohs-moot-er) (مادربزرگ)
 • der Großvater (dêr grohs-fah-ter) (پدربزرگ)
 • der Junge (dêr yoong-e) (پسر)
 • die Kinder (dee kin-der) (بچه ها)
 • das Mädchen (dâs maid-Hên) (دختر)
 • der Mann (dêr mân) (مرد/شوهر)
 • die Mutter (dee moot-er) (مادر)
 • der Onkel (dêr on-kel) (عمو و دایی)
 • die Schwester (dee shvês-ter) (خواهر)
 • der Sohn (dêr zohn) (پسر)
 • die Tante (dee tân-te) (خاله و عمه)
 • die Tochter (dee toH-ter) (دختر)
 • der Vater (dêr fah-ter) (پدر)

از کلمات زیر برای نسبت های سببی که به واسطه ازدواج ایجاد می شوند استفاده کنید:

 • der Schwager (dêr shvah-ger) (برادر زن/برادر شوهر/شوهر خواهر/باجناق)
 • die Schwägerin (dee shvai-ger-in) (زن برادر/خواهر شوهر/خواهر زن/ جاری)
 • die Schwiegereltern (dee shvee-ger-êl-tern) (پدر زن و مادر زن/ پدر شوهر و مادر شوهر)
 • die Schwiegermutter (dee shvee-ger-moot-er) (مادر زن/مادر شوهر)
 • der Schwiegersohn (dêr shvee-ger-zohn) (داماد/شوهر دختر)
 • die Schwiegertochter (dee shvee-ger-toH-ter) (عروس)
 • der Schwiegervater (dêr shvee-ger-fah-ter) (پدر زن/پدر شوهر)

برای توصیف پسوند خوانده، از پیشوند  Stief-به اضافه نسبت استفاده می کنیم، مانند: (Stiefbruder (steef-brooh-der که به معنی برادر خوانده می باشد. برای توصیف پسوند ناتنی از پیشوندHalb – استفاده می کنیم، بنابراین خواهر ناتنی می شود: (Halbschwester (hâlp-shvês-ter.

کودکان آلمانی زبان، برای گفتگو درباره والدین و مادربزرگ و پدربزرگ خود از اصطلاحات زیر استفاده می کنند:

 • die Mama (dee mâ-mâ) (مامان)
 • die Mutti (dee moot-ee) (مامانی)
 • die Oma (dee oh-mâ) (مامان بزرگ)
 • der Opa (der oh-pâ) (بابا بزرگ)
 • der Papa (dêr pâ-pâ) (بابا)
 • der Vati (dêr fâ-tee) (بابایی)

کودکان برای اشاره مستقیم به بزرگترها، حروف تعریف (dee (dee و (der (dêr را حذف می کنند. مثلاً (Mama! Komm her! (mâ-mâ!! kom hêr به معنی مامان بیا اینجا!

برای توصیف نسبت ها، می توانید از عبارت زیر استفاده کنید:

 • Ich habe einen + اسم مذکر/eine + اسم مونث/ein + اسم خنثی

اسم/(چیزی قبل از اسم ها در حالت جمع نمی آید:

 • îH hah-be ayn-en/ayn-e/ayn   (من یک … دارم)

شکل صحیح حرف تعریف نکره einen (مردانه) / eine (زنانه)/ ein (خنثی) (ayn-en/ayn-e/ayn) به جنس و حالت دستوری بستگی دارد.

حروف تعریف نامعین (نکره) زنانه و خنثی برای فاعل و مفعول مستقیم یکسان هستند، بنابراین املای آنها تغییر نمی کند. اما حرف تعریف نکره مردانه در حالت مفعولی شکل متفاوتی می گیرد.

بنابراین اگر بخواهید بگویید که خواهر و برادر، سگ، خانه یا هر چیز دیگری را ندارید، چه می کنید؟ در زبان فارسی، شما می گویید، “من خواهر و برادر و یا سگ و خانه ای ندارم.”

درزبان آلمانی، شما فقط از شکل منفی و مفعولی حرف تعریف نکره einen / eine / ein استفاده می کنید، که با اضافه کردن حرف k به ابتدای کلمه بوجود می آید:

 • (kayn-en/kayn-e/kayn) (no) keinen / keine / kein

در جملات زیر به شکل های منفی و مفعولی توجه کنید:

اسمهای مذکر: اسمهای مذکر، مانند der Schwiegervater، از keinen استفاده می کنند:

 • Ich habe keinen Schwiegervater. (iH hah-be kayn-en shvee-ger-fah-ter.)  من پدرشوهر/پدرزن ندارم

اسمهای مونث: اسمهای مونث، مانند Die Familie، از keine استفاده می کنند:

 • Ich habe keine große Familie. (iH hah-be kayn-e groh-se fâ-mi-lee-e.)  من خانواده بزرگی ندارم

اسمهای خنثی: اسمهای خنثی، مانند das Haus، از kein استفاده می کنند:

 •  Ich habe kein Haus. (iH hah-be kayn house.)  من خانه ندارم

اسم های جمع: اسامی که به شکل جمع درآمده اند و یا مواردی که همیشه جمع هستند، مانند Die Geschwister، از keine استفاده می کنند:

 • Ich habe keine Geschwister. (iH hah-be kayn-e ge-shvis-ter.)  من خواهر و برادر ندارم

بسیار کاربردی برای آلمانی

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست