نماد

معادل 100 علامت و اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

گاما

برای اکثر دانشجویان پیش آمده که معادل نمادها و اصطلاحات ریاضی به زبان انگیسی چه می شود و برای همین جویای معنی این اصطلاحات به زبان انگلیسی بوده اند. آنچه ما در این مطلب به شما آموزش می دهیم  معادل نمادهای ریاضی به انگلیسی است .

مکمل این مطلب: معادل صحیح قسمت های مختلف خانه به زبان انگلیسی

ابتدا اصطلاحات مهم ریاضی در زبان انگلیسی بطور خلاصه

زبان انگلیسی دارای اصطلاحات و واژگان مهمی در حوزه‌های مختلف ریاضی است. ابتدا اصطلاحات مهم ریاضی به تفکیک هر حوزه از علم ریاضیات به همراه توضیح کوتاهی آورده شده است و بعد هم توضیحات کامل بقیه اصطلاحات و علائم:

 1. Algebra ( جبر):
 • Variable: متغیر
 • Equation: معادله
 • Expression: عبارت
 • Coefficient: ضریب
 1. Geometry (هندسه):
 • Triangle: مثلث
 • Circle: دایره
 • Angle: زاویه
 • Perimeter: محیط
 • Area: مساحت
 • Volume: حجم
 1. Calculus (محاسبات):
 • Derivative: مشتق
 • Integral: انتگرال
 • Limit: حد
 • Differentiation: تفریق
 • Integration: انتگرال‌گیری
 1. Statistics (آمار):
 • Mean (Average): میانگین
 • Median: میانه
 • Mode: حالت
 • Standard Deviation: انحراف معیار
 • Probability: احتمال
 1. Arithmetic (حساب):
 • Addition: جمع
 • Subtraction: تفریق
 • Multiplication: ضرب
 • Division: تقسیم
 • Prime Number: عدد اول
 1. Number Theory (نظریه اعداد):
 • Prime Factorization: فاکتورهای عدد اول
 • Divisor: مقسوم علیه
 • Multiple: مضرب
 • GCD (Greatest Common Divisor): بزرگترین مقسوم علیه مشترک
 • LCM (Least Common Multiple): کوچکترین مضرب مشترک
 1. Linear Algebra (جبر خطی):
 • Vector: بردار
 • Matrix: ماتریس
 • Determinant: دترمینان
 • Eigenvalues and Eigenvectors: مقادیر و بردارهای ویژه
 • Linear Transformation: تبدیل خطی
 1. Trigonometry (مثلثات):
 • Sine, Cosine, Tangent: سینوس، کسینوس، تانژانت
 • Pythagorean Theorem: قضیه پیتاگورس
 • Unit Circle: دایره واحد
 1. Probability and Combinatorics (احتمال و ترکیبیات):
 • Combinations: ترکیب‌ها
 • Permutations: جایگشت
 • Binomial Distribution: توزیع دوجمله‌ای
 • Expected Value: امیدریاضی
 • Sample Space: فضای نمونه

اما توضیحات کامل:

جدول نمادهای رایج ریاضی به انگلیسی

نام نماد به انگلیسی

نام نماد به فارسی

نماد ریاضی
Plus sign جمع +
Minus sign علامت تفریق
Times Sign علامت ضرب X
division sign ( obelus) تقسیم ÷
equal مساوی =
strict inequality کمتر از >
strict inequality بیشتر از <
less than or equal کمتر و یا مساوی
bigger than or equal بیشتر و یا مساوی
Power توان *
Square root جذر
Percent درصد %
lemniscate بی نهایت
sigma سیگما
probability function احتمال (P(A
braces آکلاد {}
bracket براکت []
function of تابع (F(x
similarity تشابه (~ )
limit حد Lim
union اجتماع A ∪ B
intersection اشتراک A ∩ B
absolute value قدر مطلق ||
Addition عمل جمع کردن +
Subtraction عمل تفریق کردن
Multiplication عمل ضرب کردن X
Division عمل تقسیم کردن ÷
degree درجه °
Angle زاویه Â
Right Angle زاویه قائمه یا ۹۰ درجه
pi constant عدد پی π
decimal point ممیز /
standard deviation) انحراف معیار σ
integer اعدادصحیح Z
natural numbers اعداد طبیعی N
prime number اعداد اول p>1
average میانگین X

برای دریافت فایل pdf این جدول روی این دکمه کلیک کنید .

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

حتما اینم دانلود کنید: دانلود پی دی اف انگلیسی در سفر پر از اصطلاحات کاربردی

ترجمه عبارات انگليسي رياضي به عبارات ریاضی

ما اين بخش را به ترجمه عبارات انگليسي به عبارات ریاضی اختصاص خواهيم داد. با ترجمه عبارات جمع هم شروع مي ‌كنيم. عبارات بسيار زيادي وجود دارد که معناي جمع مي ‌دهند. همچنين يك سري عبارات هم براي بيان تفاضل دو پارامتر از هم كاربرد دارند:

عبارت انگليسي (جمع) معادل رياضي عبارت انگليسي (تفاضل) معادل رياضي
Sum of x and 12 x+12 Difference of x and 12 x-12
4 greater than b b+4 4 less than b b-4
6 more rhan y y+6 7 Subtracted from y y-7
44 plus r 44+r 44 minus r 44-r
3 larger than z Z+3 3 smaller than z z-3
4 more than p 4+p 12 fewer than y 12-y
r decreased by 9 r-9

مثال:

The length of a rectangle is 4 feet longer than its width.   طول يك مستطيل 4 فوت بيشتر از عرضش است

 • Length of the second piece is Total length minus the length of the first piece.   طول دومين قطعه برابر است با طول كل منهاي طول اولين قطعه

براي بيان ضرب و تقسيم در انگليسي هم از عبارات زير استفاده مي ‌كنيم:

عبارات انگليسي (جمع) معادل رياضي عبارات انگليسي (تفاضل) معادل رياضي
product of x and 12 12*x quotient of x and 12 x/12
4 times b 4*b 4 devided by b 4/b
twice r 2*r the ratio of 44 to r 44/r
r devided by 4 r/4

مثال:

 • Length of each piece is Total length divided by 4.   طول اولين تكه برابر است با طول كل تقسيم بر 4
 • Amount in CD 5 times Amount in savings.   مقدار سپرده پنج برابر مقدار پس ‌انداز‌ است

عبارات تركيبي رياضي به انگليسي

گاهي از عمليات تركيبي در رياضيات استفاده مي ‌شود.

مثال

 • Second number is 3 than twice the first number.   دومين عدد 3 واحد از دو برابر عدد اول بيشتر است
 • Width is 3 times the length less 15.    عرض از 3 برابر طول 15 واحد كم تر است
زبانمهر

حتما بخوانید!

23 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست