صحبت کردن

صحبت در مورد عادات روزانه به انگلیسی +مثال ساده

گاما

یکی از متداول ترین موضوعاتی که علاقمندان به زبان انگلیسی درصدد یادگیری آن هستند نحوه صحبت کردن درباره عادات روزانه (routine activities) به زبان انگلیسی است. وقایع روزمره در انگلیسی با دو زمان مهم بیان می شوند:

 • حال ساده (Simple Present)
 • گذشته ساده (Simple Past)

از زمان حال ساده برای گفتگو درباره امور و مسائل روزمره استفاده می کنیم، چون حال ساده اساسا برای توصیف فعالیت هایی استفاده می شود که به طور منظم اتفاق می افتند. از گذشته ساده نیز برای بیان کارها و فعالیت های روزمره در زمان گذشته استفاده می شود.

حتما بخوانید: بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت مکالمه +معنی فارسی

مثال ها:

I always wake up at 5

من همیشه ساعت ۵ از خواب بیدار می شوم

حال ساده (Simple Present)

She never goes to church

او هیچ وقت به کلیسا نمی رود

حال ساده (Simple Present)

They play soccer with us in the afternoons

آنها عصرها با ما فوتبال بازی می کنند

حال ساده (Simple Present)

I woke up around 5

حدود ساعت ۵ از خواب بیدار شدم

گذشته ساده (Simple Past)

I went to church with my cousins

با پسر عموهایم به کلیسا رفتم

گذشته ساده (Simple Past)

They played soccer in the stadium

آنها در استادیوم فوتبال بازی کردند

گذشته ساده (Simple Past)

حتما بخوانید: توصیف یک خانه زیبا به انگلیسی +متن و معنای فارسی

لغات و واژگان مربوط به عادات و کارهای روزمره

برخی از رایج ترین کارهایی که همه ما در طول روز انجام می دهیم عبارتند از:

 • wake up بیدار شدن
 • get up بلند شدن
 • eat breakfast  صبحانه خوردن
 • take a shower دوش گرفتن
 • go to school رفتن به مدرسه
 • take a bus اتوبوس سوار شدن
 • have a lunch ناهار خوردن
 • study for exams درس خواندن برای امتحانات
 • reading book کتاب خواندن
 • go to bed به رختخواب رفتن
 • get along with friends گپ زدن با دوستان
 • swim استخر رفتن
 • wear cloth لباس پوشیدن
 • clean the room تمیز کردن اتاق
 • stay awake until midnight تا دیر وقت بیدار ماندن
 • watch tv تماشای تلویزیون
 • playing game انجام بازی های ویدیویی
 • listen to music گوش دادن به موسیقی
 • wash the dishes ظرف شستن
 • checking social media چک کردن برنامه های اجتماعی
 • hanging with friends وقت گذرانی با دوستان
 • exercise ورزش کردن
 • brush teeth مسواک زدن
 • do homework انجام تکالیف
 • eat dinner شام خوردن
 • jugging پیاده روی کردن
 • talk to fiends صحبت کردن با دوستان

جملات مربوط به عادات روزمره به انگلیسی

در ادامه مثال هایی برای بیان عادات و کارهای روزانه به زبان انگلیسی با هم مرور می کنیم:

 • I usually go to the soccer field in the morning   من معمولا صبح ها به زمین فوتبال می روم
 • I take a breakfast around 8  من حدود ساعت ۸ صبحانه می خورم
 • She usually does the dishes after breakfast  او معمولا ظرف ها را بعد از صبحانه می شوید
 • My mom usually goes to be around 9  مادرم معمولا حدود ساعت ۹ می رود
 • I never wake up before 5  من هیچ وقت قبل از ساعت ۵ از خواب بیدار نمی شوم
 • My brother plays video games every afternoon  برادر من هر روز بعد از ظهر بازی های ویدئویی بازی می کند
 • I check Facebook and Instagram every day  من هر روز فیس بوک و اینستاگرام را چک می کنم
 • My family and I go to the beach every weekend  من و خانواده ام آخر هفته ها به ساحل می رویم
 • My brother is in a soccer team, He play soccer every day  برادر من عضو یک تیم فوتبال است. او هر روز فوتبال بازی می کند
 • I study English every day and I take classes on the weekends  من هر روز زبان انگلیسی می خوانم و آخر هفته ها به کلاس می روم

صحبت کردن انگلیسی زبانان

حتما بخوانید: چگونه انگلیسی را کاملا روان صحبت کنیم؟ (به همراه دانلود رایگان منابع)

سوالات مربوط به عادات و کارهای روزانه

این سوالات را می توانید درباره کارها و اتفاقات روزمره از دیگران سوال کنید:

 • What time do you usually wake up?  معمولا کی از خواب بیدار می شوی؟
 • How many times a week do you go running?  چند بار در هفته می دوی؟
 • How many times a week do you go jogging?  چند بار در هفته پیاده روی تند می کنی؟
 • What time do you usually go to bed?  معمولا چه ساعتی به رختخواب می روی؟
 • How often do you watch a movie at night?  هر چند وقت یکبار شب ها فیلم نگاه می کنی؟

مکالمات روزمره انگلیسی

جملات زیر نمونه ای از مکالمات و صحبت های روزمره به انگلیسی هستند:

James: Hello, what are you doing?   جیمز: سلام، داری چه کار می کنی؟

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • Mike: I always go running in the mornings   مایک: من همیشه صبح ها می دوم
 • James: Do you go running every day of the week?   جیمز همه روزهای هفته می دوی؟
 • Mike: I usually run from Monday to Friday   مایک: معمولا از دوشنبه تا جمعه این کار را می کنم
 • James: I wish I could go running but I have to work.   جیمز: ای کاش می توانستم بروم بیرون و بدوم اما باید کار کنم
 • Mike: Are you going to my birthday party next Sunday?   مایک: شنبه هفته بعد به مهمانی جشن تولد من می آیی؟
 • James: Sorry but I have to go to church with my family   جیمز: ببخشید اما باید با خانواده ام به کلیسا بروم
 • Mike: No problem, have a good day   مایک: مشکلی نیست، روز خوبی داشته باشی
 • James: Take care   جیمز: مواظب خودت باش

حتما بخوانید: رفتار و صحبت کردن مان با انگلیسی زبانها چگونه باشد؟

نمونه های برنامه کارهای روزانه

نمونه 1:

My name is Derek. I always wake up at 5 o’clock in the morning then I take a shower and put my clothes on.

اسم من درک است. من همیشه ساعت ۵ صبح از خواب بیدار می شوم، بعد دوش می گیرم و لباس هایم را می پوشم.

I have my breakfast and then I get the car out of the garage. I arrived to high school at 7

صبحانه ام را می خورم و بعد ماشین را از گاراژ بیرون می آورم. من ساعت ۷ صبح به دبیرستان می رسم.

At 11 o’clock I finish teaching classes then so I often take my lunch break and talk with my friends.

در ساعت ۱۱ کلاس های آموزشی ام تمام می شوند؛ بنابراین اغلب اوقات بعد از آن ناهار می خورم و با دوستانم صحبت می کنم.

At around 12 noon I continue teaching classes until 4: 20 then I drive home.

حد.د ساعت ۱۲ کلاس های آموزشی را ادامه می دهم تا اینکه در ساعت ۴:۲۰ به سمت خانه راه می افتم.

When I get home, I usually watch some TV and chat with my family. At 9 o’clock I read a book and go to sleep.

معمولا وقتی به خانه می روم تلویزیون تماشا می کنم و با خانواده ام گپ می زنم. در ساعت ۹ کتاب می خوانم و به رختخواب می روم.

نمونه صحبت دو نفره درباره عادات روزانه:

Person A: “Hi there! Can you tell me about your daily routine?”

Person B: “Sure! I usually wake up at 6:30 in the morning. The first thing I do is check my phone for any important messages or emails. Then, I get out of bed and head to the bathroom to brush my teeth and wash my face.”

Person A: “That sounds like a good start. What do you do after that?”

Person B: “After freshening up, I usually do a quick 20-minute workout to get my blood flowing. It helps me feel energized for the day. Once I’m done with that, I take a shower and get dressed for work.”

Person A: “Interesting. Do you have breakfast before leaving for work?”

Person B: “Yes, I always make sure to have a healthy breakfast. I usually eat oatmeal with some fruits and nuts, or sometimes I have a smoothie. Breakfast is important to keep me focused and alert throughout the morning.”

Person A: “What time do you leave for work, and how do you commute?”

Person B: “I leave the house around 8:00 AM. I usually take the bus to work, which takes about 30 minutes. During the commute, I like to listen to podcasts or read a book.”

Person A: “That sounds productive. What does your workday look like?”

Person B: “I work from 9:00 AM to 5:00 PM. My job involves a lot of meetings and project management tasks. I try to take short breaks throughout the day to stay refreshed. For lunch, I usually have a salad or a sandwich.”

Person A: “And after work, what do you usually do?”

Person B: “After work, I head back home and relax for a bit. I like to cook dinner around 7:00 PM, trying out new recipes whenever I can. In the evening, I either watch a movie, read, or go for a walk if the weather is nice.”

Person A: “That sounds like a balanced routine. What time do you usually go to bed?”

Person B: “I try to be in bed by 10:30 PM. Before sleeping, I like to unwind by doing some light reading or meditation. It helps me have a good night’s sleep.”

Person A: “Thank you for sharing your daily routine. It’s inspiring to hear how you manage your time so well!”

Person B: “You’re welcome! I’m glad you found it interesting.”

نمونه 3:

Hello everyone,

I would like to share with you my daily routine. I believe having a structured day helps me stay productive and focused.

I usually wake up at 6:30 in the morning. The first thing I do is check my phone for any important messages or emails. After that, I get out of bed and head to the bathroom to brush my teeth and wash my face. This helps me feel refreshed and ready to start the day.

Next, I do a quick 20-minute workout. It might be some stretching exercises, a short jog, or a few yoga poses. Exercising in the morning boosts my energy levels and improves my mood. After working out, I take a shower and get dressed for the day.

Breakfast is an important part of my routine. I usually have something healthy like oatmeal with fruits and nuts, or sometimes a smoothie. Eating a nutritious breakfast keeps me focused and energized throughout the morning.

I leave the house around 8:00 AM to head to work. I take the bus, which takes about 30 minutes. During my commute, I like to listen to podcasts or read a book. It’s a great way to make use of the travel time and learn something new or simply relax.

My workday starts at 9:00 AM and ends at 5:00 PM. My job involves a lot of meetings and project management tasks. To stay refreshed, I take short breaks throughout the day. For lunch, I usually have a salad or a sandwich, something light yet fulfilling.

After work, I return home and take some time to relax. I might watch a show, read a book, or take a short nap. Around 7:00 PM, I start preparing dinner. I enjoy cooking and often try out new recipes. Dinner is usually a balanced meal with vegetables, protein, and some grains.

In the evening, I like to unwind by doing something enjoyable. It could be watching a movie, going for a walk if the weather is nice, or spending time with family and friends. I try to limit my screen time and focus on activities that help me relax and de-stress.

Before going to bed, I spend some time reading or meditating. This helps me calm my mind and prepare for a good night’s sleep. I aim to be in bed by 10:30 PM to ensure I get enough rest and wake up feeling refreshed.

That’s a brief overview of my daily routine. Having a consistent schedule helps me stay organized and make the most out of each day. Thank you for listening!

ویدیوی آموزشی صحبت راجع به کارهای روزانه (پیشرفته)

 

حتما بخوانید: اصطلاحات و جملات مربوط به آدرس دادن در انگلیسی + نکات مهم

تکالیف

تکلیف ۱

 1. به هر دانش آموز یک برگه سوال و جواب داده می شود.
 2. دانش آموزان باید در کلاس به صورت گروهی فعالیت کنند و جواب مربوط به هر سوال و همینطور سوال مرتبط با هر جواب را پیدا کنند.

تکلیف ۲

 1. تصاویر افراد مشهور در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد که در آنها جملات روزمره نوشته شده.
 2. هر دانش آموز واژگان موجود را تجزیه و تحلیل و یک تصویر را انتخاب می کند.
 3. بعد هر یک از دانش آموزان به نوبت جملاتشان را به دیگران می گویند.

تکلیف ۳

 1. از طریق گوگل فرم، به هر دانش آموز یک پرسشنامه داده می شود.
 2. دانش آموزان باید با همکلاسی هایشان مصاحبه و نتایج آن را به گروه ارسال کنند.

تکلیف ۴

 1. دانش آموزان باید درباره برنامه روزانه خودشان مطلب بنویسند.
 2. بعد همه دانش آموزان یادداشت هایشان را با دیگران تبادل می کنند.
 3. در نهایت هر دانش آموز یادداشت یکی از همکلاسی هایش را برای دیگران می خواند.

تکلیف ۵

 1. به هر دانش آموز برگه ای شامل سوال و جواب داده می شود.
 2. دانش آموز باید جاهای خالی را با سوال یا جواب مناسب پر کند.

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست