مکالمه در بانک

آموزش مکالمه انگلیسی در بانک (5 حالت مختلف)

گاما

در این آموزش، 5 مکالمه رایج بانکی بین مشتری و متصدی بانکی را با همه عبارت های رایج به شما یاد می دهیم. با این مکالمات دیگر مشکلی در گفتگوهای بانکی نخواهید داشت.

1-یک مکالمه عمومی

 • A: Hello, what can I do you?
 • B: Yes please. I’m a financial manager of Dahua export Company.

کارمند: سلام، من چه کاری می توانم برایتان انجام بدهم؟

مشتری: بله خواهش می کنم. من مدیر مالی شرکت صادراتی داهوا هستم.

 • A: Nice to meet you.
 • B: Our company want to open a US dollar account in bank of China. Could you give me detail information?

کارمند: از آشنایی با شما خوشحالم.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

مشتری: شرکت ما می خواهد یک حساب دلار آمریکایی در بانک چین باز کند. آیا می توانید اطلاعات دقیقی به من بدهید؟

 • A: Yes, You need an approval to open a foreign currency account with the State Administration of Foreign Exchange by submitting the business license and application form.
 • B: What shall I do next?

کارمند: بله، شما برای باز کردن حساب باید یک تاییدیه از اداره امور ارز خارجی به همراه پروانه کسب و کار و فرم درخواست داشته باشید.

مشتری: بعد باید چکار کنم؟

 • A: Then you go through the formalities for opening a foreign currency account with our bank by submitting the Certificate of Use of Foreign Exchange Account and the Foreign Exchange Account Opening Notice issued by the State Administration of Foreign Exchange.
 • B: Ok, I understand. Thanks for your kindly answer, I will follow your advise

کارمند: بعد با ارائه گواهی استفاده از حساب ارزی خارجی و اطلاعیه افتتاح حساب ارزی صادر شده توسط اداره امور ارز خارجی، تشریفات افتتاح حساب ارزی را در بانک ما انجام می دهید.

مشتری: خوب، متوجه شدم . با تشکر از پاسخ صمیمانه شما، به توصیه شما عمل می کنم.

2-مبادله دلار امریکایی یا یوان چین

 • Bank Counter: What can I do for you?
 • Kally: Yes. I’d like to change some money.

متصدی بانک: چه کاری می توانم برای تان انجام بدهم؟

کالی: بله. من می خواهم مقداری پول مبادله کنم.

 • Bank Counter: Yes, madam.
 • Kally: What’s the exchange rate of RMB to US dollar today?

متصدی بانک: حتما خانم.

کالی: هر دلار آمریکا چند یوان است؟

 • Bank Counter: 6.28 yuan to the US dollar.
 • Kally: It’s the same as last week.

متصدی بانک: نرخ تبدیل یوان به دلار آمریکا، 6.28 است.

کالی : مثل هفته قبل است.

 • Bank Counter: That’s right. The exchange rate here has been quite stable though it’s subject to alteration.
 • Kally: I know. I want to change 1000 US dollars

متصدی بانک: درست است. فعلا نرخ تبدیل ارز کاملا ثابت مانده است، گر چه ممکن است تغییر کند.

کالی: می دانم. من می خواهم 1000 دلار مبادله کنم.

 • Bank Counter : You want to change 1000 US dollars. So that will be 6280 Yuan? What denominations would you like?
 • Kally: 100 Yuan notes would be better. Could I buy some gold coins here?

متصدی بانک: شما می خواهید 1000 دلار آمریکا را تبدیل کنید. بنابراین می شود 6280 یوان. شما چه نوع پولی دوست دارید؟

کالی: اسکناس 100 یوانی باشد بهتر است. آیا می توانم چند سکه طلا از اینجا بخرم؟

 • Bank Counter: I’m so sorry, not at this window. You have to go to window 8.
 • Kally: That’s ok. Thanks.

متصدی بانک: متاسفم ، در این باجه نمی شود. باید به باجه شماره 8 مراجعه کنید.

کالی: اشکالی نداره. ممنون.

 • Bank Counter: Yes, madam. Here are 6280 Yuan notes, and this is your receipt. Please keep them safe.
 • Kally: Ok. Thank you very much.

متصدی بانک: بفرمایید 6280 یوان و این هم رسیدتان. لطفا آن ها را در جای امنی نگه دارید.

کالی: باشه. خیلی ممنون.

حتما دانلود کنید: 100 مکالمه کاربردی روزمره (رایگان)

3-مکالمه برای افتتاح حساب

 • Bank Clerk: Good morning, welcome to the Grammar Bank. How can I help you?
 • Customer: Good morning. I would like to open a bank account.

متصدی بانک: صبح بخیر، به بانک گرامر خوش آمدید. چطور می توانم کمک تان کنم؟

مشتری: صبح بخیر من می خواهم یک حساب بانکی باز کنم.

 • Bank Clerk: Sure thing. What kind of account would you like to open? A savings account or a checking account?
 • Customer: What’s the difference?

متصدی بانک: حتما. دوست دارید چه نوع حسابی باز شود؟ حساب پس انداز یا حساب جاری؟

مشتری: تفاوت شان در چیست؟

 • Bank Clerk: A checking account is designed to use for everyday transactions. Yet; the money in a savings account is meant to stay in the account and earn interest over time.
 • Customer: I see, actually I want to apply for a credit card. That’s why I need an account.

متصدی بانک: حساب جاری برای تراکنش ها و معاملات روزمره طراحی شده است. اما پول موجود در حساب پس انداز در حساب باقی می ماند و در طول زمان سود به آن تعلق می گیرد.

مشتری: فهمیدم، در واقع می خواهم برای کارت اعتباری درخواست بدهم . به همین دلیل باید یک حساب داشته باشم.

 • Bank Clerk: Okay then, you probably want a checking account.
 • Customer: Well, thank you. I’d like that.

متصدی بانک: خوب، پس احتمالا شما یک حساب جاری می خواهید.

مشتری: بله، متشکرم.

 • Bank Clerk: Sure, we will have you fill out an application form, please.
 • Customer: No problem.

متصدی بانک: از شما می خواهیم لطف کنید و فرم درخواست را پر کنید.

مشتری: مشکلی نیست . حتما.

 • Bank Clerk: How much of a credit limit were you looking for?
 • Customer: I would like a $10,000 spending limit.

متصدی بانک: سقف اعتباری مد نظرتان چقدر است؟

مشتری: من می خواهم 10 هزار دلار سرمایه گذاری کنم.

 • Bank Clerk: Alright, we will see what we can do. We might be able to get you one of our gold cards with a $10,000 spending limit.
 • Customer: Wonderful. Will I also collect points when I use the card?

متصدی بانک: بسیار خوب، ببینیم چه کار می توانیم بکنیم . ما یکی از کارت هایمان با محدودیت اعتباری 10 هزار دلار را به شما می دهیم.

مشتری: فوق العاده است. آیا هنگام استفاده از این کارت امتیازی هم به من تعلق می گیرد؟

 • Bank Clerk: Sure, with our gold card you will get 10 reward points for every dollar spent.
 • Customer: Perfect, I have filled out the form. Do you need anything else?

متصدی بانک: صد در صد، با کارت طلایی ما به ازای هر دلار خرج شده، 10 امتیاز دریافت خواهید کرد.

مشتری: عالی است، من فرم را پر کرده ام. آیا چیز دیگری هم هست؟

 • Bank Clerk: You just need to deposit a minimum of $250 into your new checking account.
 • Customer: Very well, here you are.

متصدی بانک: فقط شما باید حداقل 250 دلار به حساب جاری تان واریز کنید.

مشتری: بسیار خوب، بفرمایید.

 • Bank Clerk: Thank you, your account is set up now and your credit card will be mailed to your address within 5 to 10 business days. 
 • Customer: Thank you for your help, have a good day.
 • Bank Clerk: Thank you, you too.

متصدی بانک: متشکرم ، حساب شما همین الان افتتاح شد و کارت اعتباری تان ظرف 5 تا 10 روز کاری به آدرس تان ارسال می شود.

مشتری: از راهنمایی تان متشکرم، روز خوبی داشته باشید.

متصدی بانک: از شما هم ممنونم.

اصطلاحات انگلیسی در بانک

4-مکالمه برای سپرده گذاری

 • A: Hello Miss. I want to save money to my bank account?
 • B: Ok, can you tell me your account number?

کارمند: سلام خانم. می خواهم پول هایم را در حساب بانکی ام بگذارم.

مشتری: بسیار خب، می توانید شماره حساب تان را به من بگویید؟

 • A: Yes, it’s 622800008888123, I want to make a deposit at your bank.
 • B: Would you like fixed deposit or current deposit?

کارمند: بله، شماره حسابم 622800008888123 است، من می خواهم در بانک شما سپرده گذاری کنم.

مشتری: حساب سپرده ثابت می خواهید یا جاری؟

 • A: Current one.
 • B: We have variable term deposit, notice deposit and current deposit here? Which one would you like?

کارمند: جاری.

مشتری: ما در این شعبه سپرده مدت دار متغیر، سپرده پیش آگهی و سپرده جاری داریم ، کدام را می خواهید؟

 • A: The notice deposit.
 • B: All right. I can help you with that.

کارمند: سپرده پیش آگهی.

مشتری: بسیار خوب. من می توانم در این مورد به شما کمک کنم.

 • B: How much do you want to save?
 • A: 5000 dollar, here you are.

کارمند: چقدر می خواهید پس انداز کنید؟

مشتری: 5 هزار دلار، بفرمایید.

 • B: OK, everything is done.
 • A: Thank you

کارمند: خوب، تمام شد.

مشتری: ممنون.

 • B: Anytime.

کارمند: خواهش می کنم.

۷ فیلم مکالمه انگلیسی در فرودگاه (کاربردی +رایگان)

5-مکالمه برای برداشت پول

 • A: Could I help you?
 • B: Yes. I want to withdraw some money from my bank account.

کارمند: می توانم کمک تان کنم؟

مشتری: بله. می خواهم مقداری پول از حساب بانکی ام برداشت کنم.

 • A: OK , Please fill out a withdrawal slip. The red one.
 • B: Thanks, I will finish right now.

کارمند: بسیار خب، لطفا یک فیش برداشت پر کنید، یکی از فیش های قرمز.

مشتری: متشکرم، همین الان پر می کنم.

 • A: Please show me your card with the slip?
 • B: Here they are.

کارمند: می شود کارت را همراه برگه نشانم بدهید؟

مشتری: بفرمایید.

 • A: How much do you want?
 • B: 800 dollar.

کارمند: چقدر می خواهید؟

مشتری: 800 دلار.

 • A: Give me your ID card and enter your password.
 • B: All right.

کارمند: کارت شناسایی تان را به من بدهید و رمز عبور را وارد کنید.

مشتری: بسیار خوب.

 • A: I am sorry , your password is incorrect. Please try again.
 • B: I try it one more time.

کارمند: متاسفم، رمز عبورتان اشتباه است. لطفا دوباره وارد کنید.

مشتری: من یک بار دیگر امتحان می کنم.

 • A: Ok, success now. Here your money.
 • B: Thanks

کارمند: بسیار خوب، موفق باشید بفرمایید این هم پول تان.

مشتری: ممنون.

یک نمونه ویدیوی آموزشی

 

مکالمه در رستوران به انگلیسی (واژگان و عبارات کاربردی)

حتما بخوانید!

1 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست