در حال مکالمه در رستوران

مکالمه در رستوران به انگلیسی (واژگان و عبارات کاربردی)

ielts gama-min

در این مقاله به معرفی مکالمه هایی که در رستوران بین افراد صورت می گیرد، می پردازیم. شامل مکالمات دو نفره، سه نفره، اصطلاحات، جملات و واژگان کاملا کاربردی که با تسلط به آنها مشکلی در مکالمات داخل رستوران نخواهید داشت.

رزرو کردن

 • “I booked a table for two for … (8pm).   “من یک میز برای دو نفر و برای ساعت ۸ شب رزرو کردم”
 • “It’s under the name of …”   “این میز به نام … رزرو شده است”
 • “A table for two please.”   “یک میز برای دو نفر لطفا”

جمله ای که کارکنان رستوران می گویند:

 • “Of course. Please come this way.”   “حتما. لطفا از این طرف بیایید”

یا…

 • “Your table isn’t quite ready yet.”   “میز شما هنوز کاملا آماده نیست”
 • “Would you like to wait in the bar?”   “آیا می خواهید در کافه منتظر بمانید؟”
 • “We’re fully booked at the moment. Could you come back a bit later?”   “ظرفیت رزرواسیون ما در حال حاضر تکمیل است. ممکن است کمی بعد برگردید؟ “

پرسیدن درباره منو

این جملات را می توانید وقتی که از چیزی در منو مطمئن نیستید، از پیشخدمت بپرسید:

 • “What’s … exactly?”   “دقیقاً … چیست؟”
 • “Is this served with … (salad)?”   “آیا این غذا با … (سالاد) سرو می شود؟”
 • “Does this have any … (seafood) in it?”   “آیا این غذا هیچ … (موجود دریایی) دارد؟”
 • “What do you recommend?”   “شما چه پیشنهاد می کنید؟”

سفارش دادن

آنچه پیشخدمت یا گارسون می گوید و می پرسد:

 • “Are you ready to order?”   “برای سفارش غذا آماده اید؟”
 • “Can I take your order?”   “می توانم سفارش تان را بگیرم؟”
 • “Anything to drink?”   ” نوشیدنی می خواهید؟”
 • “Would you like … (chips) with that?”   “آیا با آن . . . (چیپس) می خواهید؟”

آنچه مشتری می گوید:

 • “I’ll have…”   “من … می خورم”
 • “I’d like…”   “من … دوست دارم”
 • “Can I have …”   “آیا می توانم … سفارش بدهم”
 • “We’d like to order …”   “ما می خواهیم … سفارش بدهیم”

اگر مشکلی در سفارش وجود داشته باشد، پیشخدمت می تواند بگوید:

 • “I don’t think we have any more … ( lobster ) left. I’ll check with the kitchen.”   “فکر نمی کنم ما باز هم … ( خرچنگ دریایی ) داشته باشیم . با آشپزخانه چک می کنم”
 • “I’m sorry, but the king prawn soup is finished.”   “متاسفم، اما سوپ شاه میگو تمام شده است”

مواجه با مشکلات

مشتری در صورت بروز مشکل می تواند بگوید:

 • “Excuse me, but I didn’t order this.”   “ببخشید، اما من این را سفارش ندادم”
 • “I’m sorry, but this is cold.”   “ببخشید، اما این سرد است”
 • “Can I change my order please?”   “آیا می توانم سفارشم را تغییر دهم ؟”

پیشخدمت در پاسخ می گوید:

 • “I’m so sorry about that…”   “از این بابت بسیار متاسفم . . .”
 • “Let me take it back for you.” (take it back = return it to the kitchen)   “بگذارید آن را به آشپزخانه برگردانم.” (Take it back = غذا را به آشپزخانه برگرداندن )
 • “Let me change it for you.”   “بگذارید آن را برای شما عوض کنم”

گرفتن صورتحساب

 • “Can we have the bill please?”   
 • “Could we get the bill?”
 • “Could we pay please?”

( صورتحساب در انگلیسی “bill” و در آمریکایی “check” است. )

لیست همه جملات مربوط به مشتری

 • A table for two, please.   یک میز دو نفره لطفا
 • May we sit at this table?   ممکن است پشت این میز بنشینیم
 • The menu, please.   منو لطفا
 • What’s on the menu?   منوی شما چه چیز هایی دارد
 • What’s Irish Stew like?   خورشت ایرلندی چه نوع خورشتی است
 • We’re not ready yet.   ما هنوز آماده نیستیم
 • The steak for me, please.   برای من یک استیک بیارید لطفا
 • Can you bring me the ketchup, please?   می شود لطفا برایم سس گوجه فرنگی بیاورید
 • A salad, please.   یک سالاد لطفا
 • I’ll have the same.   من هم همین را می خورم
 • That’s all, thank you.   همین، متشکرم
 • Can I have the bill, please?   می توانم صورتحساب را داشته باشم
 • This is on me.   مهمان من باشید، به حساب من
 • Here you are.   بفرمایید
 • The rest is for you.   بقیه برای شما است
 • Do you have cola by the glass?   آیا نوشابه را در لیوان می نوشید
 • I’d prefer red cola.   من نوشابه را ترجیح می دهم
 • Please bring us another cola..   لطفا یک نوشابه دیگر برای ما بیاورید
 • Could I have chips instead of salad?   آیا می توانم به جای سالاد چیپس بگیرم
 • What can you recommend?   چه چیزی را پیشنهاد می کنید
 • Please bring me the bill with my coffee.   لطفا صورتحساب را با قهوه ام برایم بیاورید
 • I think you’ve made a mistake.   فکر کنم اشتباه کردید

لیست همه جملات مربوط به پیشخدمت (گارسون)

 • Hi, I’m Sue, I’ll be your server for tonight.   سلام من سو هستم، امشب در خدمت تان خواهم بود
 • What can I do for you?   چه کاری می توانم برای تان انجام دهم
 • Can I help you?   می توانم کمک تان کنم
 • Can I take your coat?   می توانم کت تان را بگیرم
 • Have you booked a table?   آیا میز رزرو کرده اید
 • How many are you?   چند نفر هستید
 • Would you follow me, please?   میشه لطفا دنبالم بیاید؟
 • Can I take your order, sir/madam? آقا / خانم می توانم سفارش تان را بگیرم
 • What would you like to start with?   دوست دارید غذای تان را با چه چیزی شروع کنید
 • What would you like to drink?   برای نوشیدن چه دوست دارید
 • What would you like for dessert?   برای دسر چه دوست دارید
 • How would you like your steak? (rare, medium, well done)   استیک تان را دوست داشتید (نیم پز، مدیوم، خیلی پخته شده)
 • Do you want a salad with it?   آیا همراهش سالاد هم می خواهید
 • What kind of dressing?   چه نوع سسی مد نظرتان است
 • Anything to drink?   چیزی برای نوشیدن می خواهید
 • Do you want a dessert?   آیا دسر می خواهید
 • The burgers are very good.   همبرگر ها خیلی خوب هستند
 • Sorry, the hamburgers are off.   با عرض معذرت، همبرگر تمام شده است
 • Is everything all right?   همه چیز رو به راه است
 • Did you enjoy your meal?   از غذای تان لذت بردید
 • Are you paying together?   آیا با هم حساب می کنید
 • May I show you to a table?   ممکن است برای نشان دادن میز شما را همراهی کنم
 • If you wait, there’ll be a table for you free in a minute.   اگر صبر کنید تا یک دقیقه دیگر یک میز برای تان خالی می شود
 • Do you want vegetables with it?   آیا همراه غذا سبزیجات می خواهید
 • Why don’t you try the pizza?   چرا پیتزا را امتحان نمی کنید
 • It’ll take about 20 minutes.   حدود ۲۰ دقیقه طول می کشد

۷ فیلم مکالمه انگلیسی در فرودگاه (کاربردی +رایگان)

مکالمه بین ۳ نفر در رستوران موقع سفارش غذا

پیشخدمت: سلام من امروز پیش خدمت شما خواهم بود. آیا می توانم هر دو نوشیدنی را برای شما بیاورم؟

Hello, I will be your waitress today. Can I get you both any drinks?

پائول: بله من یک قهوه یخ می خواهم لطفا.

Yes. I would like an iced coffee, please

جین: و من هم همین را سفارش می دهم.

And I will have the same please.

پیشخدمت: خوب سفارش شما، ۲ قهوه یخ. آیا همین الان سفارش تان را می دهید یا چند دقیقه دیگر وقت می خواهید؟

OK 2 iced coffees, here you are. Are you now ready to order your, or would you like a few more minutes?

پائول: فکر می کنم برای سفارش آماده ایم . برای شروع سوپ مرغ و استیک با سیب زمینی سرخ شده و مخلوط سبزیجات سفارش می دهم.

I think we are ready to order. I will have the chicken soup to start, and the steak with fries and the mixed vegetables.

پیشخدمت: استیک تان نیم پز باشد یا مدیوم و یا کاملا پخته؟

How do you want the steak cooked rare, medium, or well done?

پائول: می خواهم کاملا پخته باشد لطفا.

 I would like it well done, please.

جین: من پیش غذا نمی خواهم. می خواهم مرغ سوخاری همراه با سیب زمینی سرخ شده و یک سالاد در کنارش بخورم.

 I do not want a starter. I would like to have the fried chicken with fries and a side salad please.

پیشخدمت: چند دقیقه دیگر غذای تان آماده است.

Your meals will be here shortly.

پیشخدمت: بفرمایید این هم غذاهای تان. اگر چیز دیگری نیاز داشتید، درخواست کنید . نوش جان.

 Here are your meals. If you need anything else just ask. Have a nice meal.

آموزش ویدیویی

 

مکالمه انگلیسی بین دو دوست (۱۰۰ جمله و ۱۰ مثال)

تمرین

مکالمه ۱: دریافت سفارش

 

 • Hello . Are you ready to order?   سلام. برای سفارش دادن آماده اید
 • We’d like a little longer, please.   به زمان بیشتری نیاز داریم
 • OK   بسیار خوب، باشه

مکالمه ۲: سفارش دادن قطعی

 • Can I take your order?   می توانم سفارش تان را بگیرم
 • Is there anything you recommend?   آیا غذای خاصی را پیشنهاد می کنید
 • The chef’s special is very popular.   غذای ویژه سر آشپز بسیار محبوب است

مکالمه ۳: برخورد با یک مشکل

 • Excuse me, but this is cold.   ببخشید, اما این غذا سرد است
 • Let me take it back for you Madam.   خانم اجازه بدهید غذای تان را برگردانم
 • Thank you.   متشکرم

مکالمه ۴: حل یک مشکل

 • Excuse me, but this isn’t what I ordered.   ببخشید، اما این چیزی نیست که من سفارش دادم
 • Oh, I’m so sorry. I’ll change it for you straightaway.   اوه، خیلی متاسفم. همین الان برای تان عوضش می کنم
 • Thank you.   متشکرم

مکالمه ۵: تغییر سفارش

 • I’m sorry, but can I change my order?   متاسفم، اما آیا می توانم سفارشم را تغییر دهم
 • Of course. What would you like instead?   البته. به جای آن چه چیزی می خواهید
 • The chicken salad.   سالاد مرغ

مکالمه ۶- دریافت صورتحساب

 • Can I help you?   می توانم کمک تان کنم
 • Yes, could we have the bill?   بله، آیا می توانم صورتحساب را بگیرم
 • Of course.   البته. چرا که نه

دانلود رایگان ۱۰۰ درس مکالمات انگلیسی (فایل صوتی و PDF)

English

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست