ورب کلاوز

آموزش گرامر adverb clause of condition در انگلیسی

ielts gama-min

جمله واره قیدی شرط که در انگلیسی به آن adverb clause of condition گفته می شود با حروف ربط تابع مثل if, whether, provided that, so long as و unless همراه هستند. به مثال های زیر توجه کنید:

 • If I like it, I will buy it. اگر دوستش داشته باشم، آن را می خرم.
 • If you heat ice, it melts. اگر یخ را حرارت بدهی ذوب می شود.
 • If it rains, we will stay at home. اگر باران بیاید در خانه می مانیم.
 • You may come, if you want to. اگر بخواهی می توانی بیایی.
 • You won’t pass unless you work hard. امتحان را پاس نمی کنی مگر اینکه حسابی تلاش کنی.
 • You will be shot unless you give me the keys of the locker. کلید قفل را به من بده وگرنه شلیک می کنم.
 • There will be no problem provided that you keep your mouth shut. اگر دهانت را ببندی هیچ مشکلی پیش نمی آید.
 • You will have to take the medicine whether you like it or not. چه بخواهی چه نخواهی باید دارو بخوری.

همان طور که میبینید عبارت قیدی شرطی بیان کننده شرایطیست که تحت آن عمل مورد نظر در عبارت اصلی انجام می شود.

حذف if

در برخی موارد می توان if را از جمله حذف کرد. به مثال های زیر دقت کنید:

 • Were the child mine, I would have taken it to a doctor. (= If the child were mine, I would have taken it to a doctor).  اگر آن بچه مال من بود او را به دکتر می بردم.
 • Should you meet my brother, tell him that I have gone to the railway station. (= If you meet my brother, tell him that I have gone to the railway station)  اگر برادرم را دیدی به او بگو من به ایستگاه راه آهن رفتم.

علاوه بر این، گاهی اوقات عبارات شرطی به همراه ضمیر نسبی (relative pronoun)، صفت (adjective) و یا قید (adverb) آورده می شوند.

 • Whatever happens, keep calm. هر اتفاقی افتاد آرامشت را حفظ کن.
 • However cleverly you may cheat, you will ultimately get caught. هر چقدر هم که در تقلب کردن زرنگ باشید بالاخره مچتان گرفته می شود!

همه دروس گرامر ما

قواعد کلی

۱ افعال بی قاعده زمان حال ساده ۹
۲ افعال modal فرق اسم و صفت ۱۰
۳ افعال کمکی صفت ها ۱۱
۴ فعل کمکی اصلی اسامی جمع و مفرد  ۱۲
۵ قواعد صرف زمان ها کلمات استثنا با جمع و مفرد یکسان ۱۳
۶ قواعد قیدهای زمان اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش ۱۴
۷ کلمات پرسشی  اسم های ملکی (مالکیت)  ۱۵
۸ ضمایر (pronouns)  ۱۶

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان ۴
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  ۵
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه ۶

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله جمله واره های قیدی شرطی ۴
۲ جملات شرطی  جمله واره قیدی ۵
۳ جملات سوالی زمان حال ساده عبارات قیدی ۶

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to   ۱۲

دانلود آموزشهای صفر تا صد

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسی pdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی
English

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست