ورب کلاوز

آموزش گرامر adverb clause of condition در انگلیسی+ مثال

گاما

جمله واره قیدی شرط که در انگلیسی به آن adverb clause of condition گفته می شود با حروف ربط تابع مثل if, whether, provided that, so long as و unless همراه هستند و عباراتی هستند که شرطی را برای انجام یا عدم انجام عملی بیان می‌کنند.

آموزش سریع و خلاصه جمله واره قیدی شرط

حروف ربط شرطی (Conditional Conjunctions)

 • If (اگر) If it rains, we will stay indoors.  اگر باران ببارد، در خانه خواهیم ماند
 • Unless (مگر اینکه)  You will fail the exam unless you study hard.  در امتحان رد خواهی شد مگر اینکه سخت درس بخوانی
 • Provided that / Providing (that) (به شرط اینکه) You can borrow my car provided that you drive carefully.  می‌توانی ماشین من را قرض بگیری به شرط اینکه با احتیاط رانندگی کنی
 • As long as (تا زمانی که) You can stay here as long as you keep quiet.  می‌توانی اینجا بمانی تا زمانی که ساکت باشی
 • In case (در صورتی که)  Take an umbrella in case it rains.  چتر ببر در صورتی که باران ببارد

ساختار Adverb Clauses of Condition

یک adverb clause of condition شامل دو بخش است: شرط (clause) و نتیجه (main clause). شرط با یک حرف ربط شرطی آغاز می‌شود و نتیجه، جمله اصلی است. یعنی  فرمول کلی (از چپ به راست) به این صورت می شود:

If / Unless / Provided that / As long as + شرط (Subordinate Clause) + نتیجه (Main Clause)

مثال‌ها:

 • If (شرطی) If you study hard, you will pass the exam.  اگر سخت درس بخوانی، در امتحان قبول می‌شوی
 • Unless (شرطی منفی) Unless you hurry, you will miss the bus.  مگر اینکه عجله کنی، اتوبوس را از دست خواهی داد
 • Provided that (شرطی) You can go to the party provided that you finish your homework.  می‌توانی به مهمانی بروی به شرط اینکه تکالیفت را تمام کنی
 • As long as (شرطی) As long as you exercise regularly, you will stay healthy.  تا زمانی که به طور منظم ورزش کنی، سالم خواهی ماند
 • In case (احتمالی) Bring extra cash in case you need it.  پول اضافی بیاور در صورتی که به آن نیاز پیدا کنی

2 نکته این قسمت

1-ترتیب جملات: ترتیب جملات در adverb clauses of condition می‌تواند تغییر کند، اما باید کاما به درستی استفاده شود.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • If it rains, we will stay indoors.
 • We will stay indoors if it rains.

در مواردی که جمله شرطی اول می‌آید، بعد از آن کاما می‌آید.

2-حالت‌های شرطی مختلف: جمله واره های قیدی شرط می‌توانند در حالت‌های شرطی مختلف (شرطی نوع اول، دوم، سوم) استفاده شوند.

 • شرطی نوع اول (First Conditional) If you eat too much, you will feel sick.اگر زیاد بخوری، حالت بد می‌شود
 • شرطی نوع دوم (Second Conditional) If I were you, I would apologize.اگر جای تو بودم، عذرخواهی می‌کردم
 • شرطی نوع سوم (Third Conditional) If he had known, he would have come.  اگر می‌دانست، آمده بود

حالا توضیحات کامل و نکات بیشتر:

مثال از جمله واره قیدی شرط

 • If I like it, I will buy it. اگر دوستش داشته باشم، آن را می خرم
 • If you heat ice, it melts. اگر یخ را حرارت بدهی ذوب می شود
 • If it rains, we will stay at home. اگر باران بیاید در خانه می مانیم
 • You may come, if you want to. اگر بخواهی می توانی بیایی
 • You won’t pass unless you work hard. امتحان را پاس نمی کنی مگر اینکه حسابی تلاش کنی
 • You will be shot unless you give me the keys of the locker. کلید قفل را به من بده وگرنه شلیک می کنم
 • There will be no problem provided that you keep your mouth shut. اگر دهانت را ببندی هیچ مشکلی پیش نمی آید
 • You will have to take the medicine whether you like it or not. چه بخواهی چه نخواهی باید دارو بخوری

همان طور که میبینید عبارت قیدی شرطی بیان کننده شرایطی ست که تحت آن عمل مورد نظر در عبارت اصلی انجام می شود.

حذف if

در برخی موارد می توان if را از جمله حذف کرد. به مثال های زیر دقت کنید:

 • Were the child mine, I would have taken it to a doctor. (= If the child were mine, I would have taken it to a doctor).  اگر آن بچه مال من بود او را به دکتر می بردم
 • Should you meet my brother, tell him that I have gone to the railway station. (= If you meet my brother, tell him that I have gone to the railway station)  اگر برادرم را دیدی به او بگو من به ایستگاه راه آهن رفتم

علاوه بر این، گاهی اوقات عبارات شرطی به همراه ضمیر نسبی (relative pronoun)، صفت (adjective) و یا قید (adverb) آورده می شوند.

 • Whatever happens, keep calm. هر اتفاقی افتاد آرامشت را حفظ کن
 • However cleverly you may cheat, you will ultimately get caught. هر چقدر هم که در تقلب کردن زرنگ باشید بالاخره مچتان گرفته می شود

تمرین

سعی کنید با استفاده از حروف ربط شرطی، جملات زیر را کامل کنید:

 1. You will get wet ________ you take an umbrella.
  • You will get wet unless you take an umbrella.
 2. ________ it stops raining, we will go outside.
  • If it stops raining, we will go outside.
 3. She will succeed ________ she works hard.
  • She will succeed provided that she works hard.
 4. ________ you need help, just call me.
  • In case you need help, just call me.
 5. ________ he keeps practicing, he will improve.

  • As long as he keeps practicing, he will improve.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست