جدول صرف زمان حال کامل

آموزش حال کامل در انگلیسی (گرامر با مثال)

گاما

از بین تمام زمان های فعل در زبان انگلیسی، احتمالا زمان حال کامل (present perfect) چیزیست که کمی شما را به دردسر می اندازد. فهمیدن کامل کاربردهای مختلف حال کامل و مهمتر از همه به کار بردن آن در جملات مطمئنا سخت خواهد بود. ولی نگران نباشید! خبر خوب اینجاست که با چند ترفند ساده می توانید زمان حال کامل را به راحتی یاد بگیرید و آن را در جملات انگلیسی تان بکار ببرید. دلتان می خواهد هر چه سریعتر حال کامل در انگلیسی را یاد بگیرید؟ خب، منتظر چه هستید؟ بیایید شروع کنیم!

معرفی حال کامل ( Present Perfect)

زمان حال کامل زمانیست که به نحوی گذشته را به زمان حال پیوند می دهد. در واقع past participle که به آن وجه وصفی مفعولی، اسم مفعول و یا قسمت سوم فعل هم گفته می شود یکی از اشکال فعل است که می تواند به صورت باقاعده (regular) و یا بی قاعده (irregular) بیاید. اسم مفعولهای با قاعده به ED ختم می شوند. حالا بیایید چند مثال از past participle با قاعده در زمان حال کامل را بررسی کنیم:

 • I have finished the report.  من گزارش را تمام کرده ام
 • We have opened all of the windows.   ما تمام پنجره ها را باز کرده ایم
 • She has lived in Germany for ten years.   او ده سال در آلمان زندگی کرده است
 • He has called his mother twice today.   او امروز دو بار با مادرش تماس گرفته است

اگر دقت کنید متوجه می شوید که شکل سوم فعل یا همان past participle این افعال کاملا شبیه زمان گذشته ساده (past simple) آنها است.

اما همانطور که گفتیم، برخی افعال بی قاعده هستند؛ یعنی قسمت سوم این فعلها برخلاف افعال با قاعده ED نمی گیرد. به عنوان مثال به جملات زیر دقت کنید:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • I have been very busy this week.  این هفته خیلی سرم شلوغ بوده است

(Been شکل سوم فعل TO BE است)

 • We have done our homework.  ما تکالیفمان را انجام داده ایم

(Done شکل سوم فعل TO DO است)

 • She has spoken to a large audience many times.  او بارها برای مخاطبان زیادی سخنرانی کرده است

(Spoken شکل سوم فعل TO SPEAK است)

 • Rob Wood has taught English since 1997.  راب وود از سال 1997 انگلیسی تدریس کرده است

(Taught شکل سوم فعل TO TEACH است)

اگر دقت کنید متوجه می شوید که شکل سوم یا همان اسم مفعول افعال بی قاعده با زمان گذشته آنها فرق می کند و مثل افعال باقاعده ED نمی گیرند.

حتما دانلود کنید: لیست کامل افعال بی قاعده در انگلیسی

مخفف کردن در زمان حال کامل

موقع صحبت کردن به انگلیسی، ما همیشه جملاتی که به حال کامل گفته می شود را مخفف می کنیم. برای این کار فاعل و فعل کمکی have یا has را با هم ادغام می کنیم و بعد اسم مفعول را می آوریم تا زمان حال کامل ساخته شود. به عنوان مثال I have می شود I’VE.

لیست زیر مخففهای زمان حال کامل را به شما نشان می دهد:

 • I have ➡ I’ve
 • You have ➡ You’ve
 • He has ➡ He’s
 • She has ➡ She’s
 • It has ➡ It’s
 • We have ➡We’ve
 • They have ➡They’ve

خب، بیایید نکته ای که الان یاد گرفتید را در مثالهای زیر پیاده کنید. سعی کنید این جملات کامل را به شکل مخفف شده تغییر بدهید:

 • have finished the report.   من گزارش را تمام کرده ام
 • We have done our homework.   ما تکالیفمان را انجام داده ایم
 • She has lived in Italy for six years.   او شش سال در ایتالیا زندگی کرده است
 • John has been here before.   جان قبلا اینجا بوده است

پاسخها:

 • have finished the report. ➡ I’ve finished the report
 • We have done our homework. ➡ We’ve done our homework
 • She has lived in Italy for six years. ➡ She’s lived in Italy for six years
 • John has been here before. ➡John’s been here before

بسیار کاربردی: آموزش اجزای جمله انگلیسی به زبان ساده

نحوه ساخت جمله منفی در زمان حال کامل

حالا بیایید ببینیم جمله منفی در زمان حال کامل چطور ساخته می شود. به جمله مثبت زیر نگاه کنید:

 • I have finished the report.  من گزارش را تمام کرده ام

همانطور که می بینید، در این جمله فعل کمی HAVE و اسم مفعول FINISHED وجود دارد.

حالا چطور می توانیم این جمله را منفی کنیم؟ برای تبدیل یک جمله مثبت به منفی در زمان حال کامل، فقط کافیست بین HAVE یا HAS و اسم مفعول یک NOT بگذاریم. به جملات زیر دقت کنید:

 • I have finished the report.   من گزارش را تمام کرده ام (جمله مثبت)
 • I have not finished the report.   من گزارش را تمام نکرده ام (جمله منفی)

فقط یادتان باشد که در جملات منفی اغلب اوقات از مخفف کردن استفاده می کنیم؛ یعنی معمولا اینطور می گوییم: I haven’t finished the report.

این جمله مثبت نگاه کنید:

 • She has seen the movie.  او فیلم را دیده است

چطور می توانیم این جمله را منفی کنیم؟ همانطور که گفتیم با اضافه کردن NOT بین HAVE یا HAS و اسم مفعول. پس می شود: She has not seen the movie (او فیلم را ندیده است). حالا چون در جملات منفی استفاده از مخفف ها خیلی رایج است، جمله را به این صورت می گوییم تا مخفف شود: She hasn’t seen the movie.

بیایید به چند جمله منفی دیگر در زمان حال کامل هم نگاهی بیندازیم:

 • I haven’t cleaned the kitchen today.   من امروز آشپزخانه را تمیز نکرده ام
 • We haven’t finished our meal yet.   ما هنوز غذایمان را تمام نکرده ایم
 • It hasn’t rained this week.   این هفته باران نباریده است
 • He hasn’t seen the movie.   او فیلم را ندیده است

فرمول زیر به طور خلاصه به شما نحوه ساخت جمله منفی در زمان حال کامل را نشان می دهد:

subject + negative auxiliary (haven’t/hasn’t) + past participle

فاعل+ فعل کمکی منفی (haven’t/hasn’t)+ شکل سوم فعل

نحوه ساخت جمله سوالی در زمان حال کامل

به این جمله مثبت نگاه کنید:

 • They have studied for the test.  آنها برای آزمون درس خوانده اند

همانطور که می بینید این جمله یک فاعل (They)، یک فعل کمکی (HAVE) و یک اسم مفعول (STUDIED) دارد. حالا چطور می توانیم این جمله را به صورت سوالی بیان کنیم؟

برای ساخت جمله سوالی در زمان حال کامل، فقط کافیست جای فعل کمکی HAVE / HAS را با فاعل عوض کنیم. به این ترتیب جمله ما می شود:

 • Have they studied for the test?   آیا آنها برای آزمون درس خوانده اند؟

یک مثال دیگر، این جمله مثبت را به صورت سوالی بیان کنید:

 • She has arrived early.  او زود رسیده است

گفتیم که برای سوالی کردن جمله در زمان حال کامل، باید جای فاعل و فعل کمکی را عوض کنیم. پس این جمله به صورت سوالی می شود:

 • Has she arrived early?  آیا او زود رسیده است؟

مثالهای بیشتر:

 • Have you taken your medicine today?   امروز داروهایت را خورده ای؟
 • Have we finished for the day?   آیا کار امروزمان تمام شده است؟
 • Has the game started?   بازی شروع شده است؟
 • Has she read the report?   آیا او گزارش را خوانده است؟

یادتان باشد که READ شکل سوم فعل READ است. درست است که از نظر املایی کاملا مثل هم نوشته می شوند؛ اما تلفظشان با هم فرق می کند.

حتما دانلود کنید: آموزش زبان انگلیسی با 100 درس مکالمات روزمره

پاسخ کوتاه در زمان حال کامل

ما می توانیم در زمان حال کامل به سوالاتی که پرسیده می شود پاسخهای کوتاه بدهیم. به سوالات زیر نگاه کنید:

 • Have you done your homework?   آیا تکالیفت را انجام داده ای؟
 • Has he told the truth?   آیا او حقیقت را گفته است؟
 • Has Mary called today?   آیا ماری امروز تماس گرفته است؟

واضح است که به چنین سوالاتی می توان فقط با یک YES (بله) یا NO (خیر) هم جواب داد؛ اما در واقعیت ما موقع پاسخ دادن به این سوالات تقریبا همیشه یک جمله کوتاه می آوریم.

برای پاسخ کوتاه دادن به جملات پرسشی در زمان حال کامل، از فاعل به همراه فعل کمکی خود جمله استفاده می کنیم. اگر پاسخ ما مثبت بود فقط فاعل و فعل کمکی را می آوریم؛ اما اگر پاسخمان منفی بود به فعل کمکی NOT اضافه می کنیم.

به جملات زیر دقت کنید:

 • Have you done your homework?   آیا تکالیفت را انجام داده ای؟

پاسخ کوتاه این سوال میتواند به دو صورت باشد: Yes, I have (بله انجام داده ام) و یا: No I haven’t (نه، انجام نداده ام).

 • Has he told the truth?   آیا او حقیقت را گفته است؟

پاسخ کوتاه: Yes, he has (بله او گفته است) و یا: No, he hasn’t (نه، او نگفته است).

 • Has Mary called today?   آیا ماری امروز تماس گرفته است؟

پاسخ کوتاه: Yes, she has (بله تماس گرفته است) و یا: No, she hasn’t (نه، تماس نگرفته است).

آموزش مصدر در زبان انگلیسی و انواع آن با مثال

زمان حال کامل با کلمات پرسشی

علاوه بر موارد گفته شده، ما می توانیم در ابتدای جملات سوالی خودمان از کلمات پرسشی مثل what (چه)، where (کجا)، why (چرا) و غیره استفاده کنیم.

مثال:

 • What have you done?   چه کار کرده اید؟
 • Where has he gone?   کجا رفته اید؟
 • Why have they stopped?   چرا متوقف شده اند؟
 • How has she felt today?   او امروز چه احساسی داشته است؟

 

به جدول زیر توجه کنید:

عبارات زمانی مخصوص حال کامل

(Present Perfect)

عبارات زمانی مخصوص گذشته ساده

(simple past)

Today (امروز) Yesterday (دیروز)
This week (این هفته) Last week (هفته پیش)
This month (این ماه) Last month (ماه پیش)
This year (امسال) Last year (پارسال)
Since January 2018 (از ژانویه 2018) Between 1985 and 2017 (بین سالهای 1985 و 2017)

نحوه ساخت جمله با استفاده از زمان حال کامل

در انگلیسی با استفاده از فعل “have” و قسمت سوم یک فعل (past participle) می توان زمان حال کامل ساخت.

مثال:

 • You have been to New York.  تو به نیویورک رفته ای

برای سوالی کردن جمله حال کامل، جای have و فاعل جمله را با هم عوض می کنیم:

 • Have you been to New York?  آیا به نیویورک رفته ای؟

برای منفی کردن جمله حال کامل، به have یک not اضافه می کنیم:

 • You haven’t been to New York.  تو به نیویورک نرفته ای

تنها نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که موقع ساخت جمله حال کامل که فاعل آن سوم شخص مفرد (third person singular) است، به جای have از has استفاده می کنیم.

جدول زیر مجموعه کاملی از مثال های جملات مثبت، منفی و سوالی حال کامل را به شما نشان می دهد:

جمله سوالی

جمله منفی

جمله مثبت

Have I worked?

(آیا من کار کرده ام؟)

I haven’t worked.

(من کار نکرده ام.)

I’ve worked.

(من کار کرده ام.)

Have you worked?

(آیا تو کار کرده ای؟)

You haven’t worked.

(تو کار نکرده ای.)

You’ve worked.

(تو کار کرده ای.)

Has he/she/ it worked (آیا او (مذکر/ مونث)/ آن کار کرده است؟

He/ she/ it hasn’t worked.

(او (مذکر/ مونث)/ آن کار نکرده است.)

He/she/ it’s worked.

(او (مذکر/ مونث)/ آن کار کرده است.)

Have we worked?

(آیا ما کار کرده ایم؟)

We haven’t worked.

(ما کار نکرده ایم.)

We’ve worked.

(ما کار کرده ایم.)

Have you worked?

(آیا شما کار کرده اید؟)

You haven’t worked.

(شما کار نکرده اید.)

You’ve worked.

(شما کار کرده اید.)

Have they worked?

(آیا آنها کار کرده اند؟)

They We haven’t worked.

(آنها کار نکرده اند.)

They’ve worked.

(آنها کار کرده اند.)

همانطور که می بینید، معمولا در جملات حال کامل have به ve‘ وhas به s‘ تبدیل می شود. فرم پاسخ کوتاه به جملات حال کامل نیز به صورت Yes, I have یا No, I haven’t است.

حالا بیایید سه موقعیت اصلی که در آن از حال کامل استفاده می شود را با هم بررسی کنیم:

1- بیان عملی که اخیرا انجام شده است

ما از حال کامل برای توصیف یک اقدام یا عملی که به تازگی اتفاق افتاده یا سوال کردن درباره اینکه آیا اخیرا کاری اتفاق افتاده یا نه استفاده می کنیم. زمان حال کامل معمولا با کلماتی مثل just (همین الان)، already (قبلا)، yet (هنوز) و still (هنوز) همراه می شود. ما اغلب از زمان حال کامل برای بیان اتفاقی که روی زمان حال تاثیر می گذارد استفاده می کنیم.

مثال:

 • I’ve lost my passport so I can’t get on the plane! ( من پاسپورتم را گم کرده ام و برای همین نمی توانم سوار هواپیما شوم! (اتفاقی که اخیرا افتاده و نتیجه آن روی زمان حال تاثیر گذاشته است.)

در ادامه مثال های بیشتری برایتان می زنیم:

 • Have you finished the report yet?   آیا گزارش را تا الان تمام کرده ای؟
 • I haven’t seen Pablo today.   من امروز پابلو را ندیده ام
 • Sally has just gone out.   سالی تازه (همین الان) بیرون رفته است
 • We’ve already had lunch.   ما قبلا ناهار خورده ایم
 • They still haven’t delivered the goods!   آنها هنوز کالاها را تحویل نداده اند

2- صحبت کردن درباره تجربیات زندگی

برای صحبت درباره مواردی که در زندگی مان اتفاق افتاده یا رخ نداده است و وقتی نمی خواهیم به زمان خاصی اشاره کنیم از زمان حال کامل استفاده می کنیم. در چنین مواقعی اغلب اوقات در جملات سوالی با زمان حال کامل از کلمه “ever” (تا به حال) و در جملات منفی از کلمه “never” (هرگز، هیچ وقت) استفاده می شود.

مثال:

 • Have you ever been to Montreal?   آیا تا به حال به مونترال رفته ای؟
 • No, I’ve never been there.   نه، من هرگز آنجا نبوده ام
 • She’s visited Australia three times!   او سه بار به استرالیا سفر کرده است
 • We’ve never missed a flight fortunately.   خوشبختانه ما هیچ وقت از پرواز جا نمانده ایم
 • Has this team ever won a tournament?   آیا این تیم تا به حال در مسابقه برنده شده است؟

بعد از اینکه تجربه اصلی زندگی با حال کامل گفته شد، معمولا جزئیات با زمان گذشته ساده توضیح داده می شوند.

مثال:

 • He’s received three important promotions in his career. (Present perfect)   او سه ترفیع مهم در شغلش دریافت کرده است (حال کامل)
 • The last one was for the position of CEO. (Simple past)   آخرین ترفیع، پست مدیر عاملی بود (گذشته ساده)

3- بیان عملی که هنوز تمام نشده است

علاوه بر موارد گفته شده، ما از زمان حال کامل برای صحبت در مورد اتفاق یا عملی که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد هم استفاده می کنیم. برای اشاره به زمان شروع آن عمل یا اتفاق از کلمه “since” (از) و برای اشاره به یک دوره زمانی از کلمه “for” (برای) استفاده می کنیم.

مثال:

 • We’ve lived here for 10 years.   ما 10 سال اینجا زندگی کرده ایم
 • They’ve been married for 25 years.   آنها 25 سال است که ازدواج کرده اند
 • How long have you worked for this company?   چه مدت در این شرکت کار کرده اید؟
 • It hasn’t rained for weeks.   هفته هاست که باران نباریده است
 • You’ve had that car for ages.   تو این ماشین را برای چندین سال داشته ای

جملات زیر را با هم مقایسه کنید:

عملی که هنوز تمام نشده

(Present perfect) (حال کامل)

عمل تمام شده

(Simple past) (گذشته ساده)

She has lived here in Brazil since 2008.

(او از سال 2008 در برزیل زندگی کرده است.)

She lived here in Hong Kong from 2003 to 2008.

(او از سال 2003 تا 2008 در هنگ کنگ زندگی می کرد.)

Since last June our head office has been in Boston.

(از ژوئن گذشته دفتر مرکزی ما در بوستون بوده است.)

Until last June our head office was in LA.

(تا ژوئن گذشته دفتر مرکزی ما در لس آنجلس بود.)

I have been at work since 8:30

(من از ساعت 8:30 سر کار هستم.)

I went to the gym before work this morning.

(امروز صبح قبل از کار به باشگاه رفتم.)

آموزش مصدر در زبان انگلیسی و انواع آن با مثال

چطور بفهمیم چه زمانی باید از زمان حال کامل یا گذشته ساده استفاده کنیم؟

وقتی شک کردید که باید از زمان حال کامل استفاده کنید یا گذشته ساده، این سوالات را از خودتان بپرسید:

آیا این عمل به پایان رسیده و تمام شده است؟

اگر نه، از زمان حال کامل استفاده کنید. اگر بله، سوال بعدی را از خودتان بپرسید.

آیا می توان برای این جمله یک عبارت زمان تمام شده (مثل دیروز، سال پیش و…) استفاده کرد؟

اگر بله، از زمان گذشته ساده استفاده کنید. اگر نه، از زمان حال کامل استفاده کنید.

جمع بندی و آموزش ویدیویی

همانطور که دیدید، وقتی اصول کلیدی درباره زمان حال کامل را بدانید استفاده از آن راحت تر از چیزی می شود که قبلا فکر می کردید. البته برای اینکه کاملا روی این مطلب مسلط شوید باید تمرین کنید و بهترین تمرین به کار بردن حال کامل در جملاتتان موقع صحبت کردن است. امیدواریم که این مطلب برایتان مفید بوده باشد. ویدیوی زیر نیز حال کامل در انگلیسی را آموزش می دهد:

 

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

10 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سمیرا عباسی
  فروردین 3, 1401 1:34 ب.ظ

  با سلام، ممنونم از زحمات‌تون، سایت‌تون بی‌نظیره

  پاسخ
 • لطفا اصلاح بفرمایید: You have been to New York معنی اش میشه: شما نیویورک بوده اید. همچنین این جمله را به شکل سوالی و منفی هم اشتباه معنی کرده اید.

  پاسخ
  • معنی تحت الفظی ش هست که شما می فرمایید . معنای اصلی جمله همان رفتن هست

   پاسخ
   • در جمله they have been married
    چرا کلمه been امده مگه حال کامل فقط have بعلاوه قسمت سوم فعل نیست؟
    اکر بین رو حذف کنیم و have married بشه تو معنای جمله اثر میزاره؟

    پاسخ
    • میلاد حیدری
     آذر 19, 1401 7:08 ق.ظ

     آفرین سوال خوبیه. been اینجا بخاطر این اومده که سپری شدن یک زمان خاص (در اینجا 25 سال) رو بیان کنه. اگر در ادامه جمله، 25 سال نیومده بود حرف شما درست می بود. برای روشن شدن مطلب دو مثال زیر رو ببینید:

     “Oh, have you heard, I have married the mayor’s daughter” or “I am so happy. I have married my closest friend”
     I have been married for 27 years” or “I have been married three times already”

     پاسخ
 • طباطبایی
  مهر 25, 1401 8:14 ق.ظ

  فوق العاده هستید مرسی

  پاسخ
 • بسیار عالی و مفید بود. خیلی ممنون.
  تا حال همچین مجله مفیدی رو نخوانده بودم.

  پاسخ
 • همیشه با زمان‌ها در انگلیسی مشکل داشتم ولی الان مشکلم داره حل میشه با آموزش شما…ممنون

  پاسخ
 • احسان الله
  مهر 11, 1402 5:08 ق.ظ

  بسیار عالی ممنون

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست