شرطی نوع سوم

شرطی نوع سوم در انگلیسی (آموزش گرامر به زبان ساده)

گاما

زمانی که شرطی معمولی، شرطی نوع اول و نوع دوم را خواندید و احساس کردید که در آن به سطح مهارت خوبی رسیده اید، احتمالا امادگی این را دارید که به یادگیری شرطی نوع سوم یا third conditional بپردازید. این که شرطی نوع سوم را بشناسید و بتوانید از آن استفاده کنید، قطعا بیش از همیشه به یک بومی زبان انگلیسی شبیه می شوید. بنابراین با خواندن این مقاله می توانید بفهمید که چطور و چگونه از این شرطی استفاده کنید.

چه زمانی از شرطی نوع سوم استفاده کنیم؟

شرطی نوع سوم برای نشان دادن نتایجی از یک اقدام غیر واقع بینانه یا شرایط غیر واقعی در گذشته استفاده می شود:

 • If he had studied harder, he would have passed the exam.   اگر او بیشتر مطالعه کرده بود، می توانست امتحان را پاس کند

اولین عمل (مطالعه بیشتر) اتفاق نیفتاده است. اما زمانی که اتفاق بیفتد، نتیجه آن پاس کردن امتحان است. شرطی نوع سوم به شرطی نوع دوم شباهت زیادی دارد. اما شرطی نوع دوم به چیز های غیر واقعی در زمان کنونی یا در زمان آینده برمی گردد، و شرطی نوع سوم به چیزهایی غیر واقعی در گذشته مربوط می شود.

ما اغلب از شرطی نوع سوم برای نشان دادن پشیمانی ها – توضیح چیزهایی که در موردشان متاسف هستیم یا اتفاق نیفتاده اند، استفاده می کنیم. به عنوان مثال:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • If my alarm had gone off, I wouldn’t have been late to work.   اگر آلارم ساعت گوشیم خاموش نشده بود، به محل کار دیر نمی رسیدم
 • If there hadn’t been so much traffic we wouldn’t have missed our flight.   اگر ترافیک خیلی سنگین نبود، پرواز را از دست نمی دادیم

چگونه شرطی نوع سوم را ایجاد کنیم؟

برای ساخت یک جمله شرطی نوع سوم، از فرمول زیر استفاده می کنیم (از چپ به راست) :

If + گذشته کامل, would/wouldn’t have + شکل سوم فعل

 • If you had told me about the meeting, I would have come.   اگر در مورد جلسه به من گفته بودی، می آمدم
 • If you had told me about the meeting, I wouldn’t have missed it.   اگر در مورد جلسه به من گفته بودی، ان را از دست نمی دادم

برای ساخت همه شرطی ها می توانید این ساختار را به کار ببرید:

Would have+ شکل سوم فعل if + حال کامل

 • I’d have come to the meeting if you’d told me about it.   اگر در موردش به من گفته بودی، به جلسه می آمدم
 • I wouldn’t have missed the meeting if you’d told me about it.   اگر در مورد جلسه به من گفته بودی، آن را از دست نمی دادم

کلمه would اغلب به صورت  ‘d توسط بومی زبانان انگلیسی مخفف می شود. همچنین استفاده به این شکل هنگام نوشتن موارد غیر رسمی هم رایج است. همچنین هنگام صحبت به شکل شرطی نوع سوم نیز می توانید به جای have to از ‘ve استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • I’d’ve come to the meeting if you’d told me.   اگر به من می گفتی، به جلسه می آمدم

اگر چه حتی در متن های غیر رسمی هم نمی توانیم این گونه بنویسیم. اما این که در موردش بدانید، چیز کاربردی است. بنابراین هر زمان که بومی زبانان این گونه صحبت کنند، متوجه حرف آنان خواهید شد.

به جای would، می توانید بخش دوم یک جمله شرطی نوع سوم را با could کامل کنید. به عنوان مثال:

 • If I’d stayed at university, I could have got a masters degree.   اگر در دانشگاه می ماندم (یا اگر دانشگاه را ادامه می دادم)، می توانستم مدرک فوق لیسانس را بگیرم

در این قسمت مثال هایی را از شرطی نوع سوم مشاهده می کنید:

 • He’d have got the job if he hadn’t been so nervous in the interview.   اگر او در مصاحبه بیش از حد مضطرب نبود، می توانست آن شغل را به دست بیاورد
 • What would you have done if you’d been me?   اگر تو جای من بودی، چه کار می کردی؟
 • If it hadn’t been snowing heavily, we’d have carried on skiing.   اگر برف سنگینی نیامده بود، با اسکی حمل می کردیم
 • The company would have survived if there hadn’t been a recession.   اگر رکودی نبود، کمپانی پابرجا می ماند
 • Would you have accepted the offer if we’d reduced the price?   اگر قیمت را کاهش داده بودیم، پیشنهاد را می پذیرفتی؟

ترکیب شرطی نوع دوم و سوم

ممکن است که شرطی نوع دوم با سوم با هم ترکیب شود. دو روش برای انجام این کار وجود دارد. می توانیم هر کدام را به کار ببریم،

۱-توضیح نتیجه کنونی از یک موقعیت در گذشته

If + گذشته ساده, would have + شکل سوم فعل

 • If I were adventurous, I’d have gone backpacking after university.   اگر ماجراجو بودم، بعد از دانشگاه با کوله پشتی ام سفر می کردم

۲-توضیح نتایج گذشته یک شرایط در زمان حال

If + گذشته کامل, would + فعل

 • If we hadn’t missed the flight, we’d be in our hotel by now.   اگر پرواز را از دست نداده بودیم، اکنون در هتل بودیم

در این قسمت مثال های بیشتری را مشاهده می کنید:

 • If I’d studied for a year in the U.S, my English would be fluent now.   اگر یک سال در آمریکا درس خوانده بودم، اکنون به طور کامل به انگلیسی مسلط بودم
 • The roads wouldn’t be so icy if it hadn’t rained so much last night.   اگر دیشب زیاد باران نمی آمد، جاده اکنون یخی (لغزنده) نبود

گاهی اوقات شرطی نوع سوم ساختار نسبتا عجیب تری دارد و باید تمرین کنید تا کاملا با آن ها آشنا شوید.

۳-کاربرد های رایج از ساختار این نوع جمله

What would you have done if … ?   چه کار میکردی اگر …؟

 

 • “What would you have done if you hadn’t been accepted at any university?   اگر در هیچ دانشگاهی قبول نشده بودی، چه کار می کردی؟
 • What would you have done if we hadn’t been there to help?   اگر ما انجا برای کمک حضور نداشتیم، چه کار می کردی؟
 • What would you have done differently if you had known you would never speak to him again?   اگر می دانستی که دیگر با او صحبت نمی کنی، چه کار متفاوتی انجام می دادی؟

If I had known…    اگر می دانستم

 

 • “If I had known that you needed help, I would have come!   اگر می دانستم که به کمک نیاز داری، می آمدم
 • If we had known you were sick, we would have gone to visit you in the hospital.   اگر می دانستیم که بیمار بودی، برای ملاقاتت به بیمارستان می آمدیم
 • We wouldn’t have driven all this way if we had known the museum was closed.   اگر می دانستیم که موزه بسته بود، کل این مسیر را رانندگی نمی کردیم

۴-نشان دادن پشیمانی

می توانید از این ساختار جمله برای نشان دادن پشیمانی در مورد بعضی از چیز ها در گذشته استفاده کنید و آرزو کنید که ای کاش این اتفاقات کمی متفاوت تر رخ می داد.

 • “If we had known the movie was so awful, we wouldn’t have wasted our money on it.   اگر می دانستیم که فیلم خیلی مزخرف است، پولمان را برای آن هدر نمی دادیم
 • If I had finished high school and gone to university, I would have gotten a better job.   اگر مدرسه را تمام کرده بودم و به دانشگاه رفته بودم، الان یک شغل بهتری داشتم

۵-انتقاد

می توانید از این ساختار برای انتقاد از کسی/ یا چیزی یا اشاره به اشتباه استفاده کنید:

 • “If you hadn’t stayed out so late last night, you wouldn’t have slept in and been late for work!   اگر دیشب تا دیروقت بیدار نبودی، خواب نمی ماندی و دیر به محل کار نمی رسیدی.
 • It would have been quicker if we had taken a taxi to the park instead of walking.   اگر به جای پیاده رفتن به پارک، تاکسی می گرفتیم، سریع تر می رسیدیم

همه دروس گرامر ما از اینجا

زبانمهر

حتما بخوانید!

10 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • خیلی خوب توضیح داده بودین ممنون🙏

  پاسخ
 • سلام این جمله چی بوده در واقع ؟ given a choice, what would you do to solve this proplem by the set deadline? و این جوری هم ترجمه کرده: «اگر انتخاب داشتی، برای حل این مسئله در موعد مقرر تعیین شده، چه می کردی؟ » خودم گفتم شاید شرطی ای بوده که if آن حذف شده ولی ظاهرا طبق قواعدی هر سه نوع شرطی نمی تونه این جوری باشه ، حالا به نظر شما اصل این جمله چی بوده ؟ و چرا این جوری ترجمه کرده ؟

  پاسخ
 • قسمت سوم فعل get میشهgottenنه got! تصحیح بفرمایید.

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید ببخشید اینجا تواین جمله دلیل استفاده از گذشته نوع ۳یا. Past participle چیهwe had known you were sick, we would have gone to visit you in the

  پاسخ
 • خوشم اومد دمتون گرم/«:

  پاسخ
 • سلام. ببخشید اگر فعل جمله if دار مجهول باشه، جمله بعدی هم باید فعلش مجهول باشه یا فرقی نمی کنه؟

  پاسخ
 • به اسمم چیکار داری
  اسفند 17, 1401 7:42 ب.ظ

  خیلی مطلب عالی بود مشکلات رو حل کرد

  پاسخ
 • خوشم امد افرین بهت

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست