ربط دو جمله

آموزش قواعد ربط دو جمله در انگلیسی (با ترجمه و مثال)

گاما

فرد مستقل کسی است که می‌تواند به تنهایی مشکلاتش را حل و نیازهایش را برطرف کند و به اصطلاح روی پای خودش بایستد. یک شبه جمله، بند یا عبارت مستقل (شبه جمله گروهی از کلمات است که حداقل یک فاعل و یک فعل دارد) جمله‌ای است که می‌تواند به طور مستقل روی پای خودش بایستد. شما می‌توانید در صورت نیاز این شبه جمله‌های مستقل را به هم متصل کنید که به آن هم‌پایه‌سازی گویند.

یک فرد وابسته کسی است که به کمک افراد دیگری که مستقل‌ترند، نیاز دارد. یک فرد وابسته نیاز دارد تا به شخص قوی‌تری تکیه کند. یک شبه جمله وابسته هم عبارتی است که نمی‌تواند روی پای خودش بایستد و برای تکیه، به یک عبارت یا بند مستقل نیاز دارد. شما باید یک شبه جمله وابسته را به یک عبارت مستقل متصل کنید که به آن وابسته‌سازی گویند یا همان independent clause در انگلیسی.

آموزش ربط دو جمله بطور خلاصه و سریع

ربط دو جمله در زبان انگلیسی به منظور ایجاد پیوستگی و ارتباط معنایی بین آن‌ها، از طریق استفاده از حروف ربط، قیود و عبارات ربط‌دهنده انجام می‌شود. در اینجا ابتدا خیلی سریع و خلاصه در قالب 3 شماره، نحوه ربط دو جمله با استفاده از روش‌های مختلف توضیح داده می‌شود سپس توضیحات کامل این قاعده گرامری مهم:

1. حروف ربط (Conjunctions)

حروف ربط هماهنگ (Coordinating Conjunctions)؟: این حروف برای ربط جملات یا عباراتی استفاده می‌شوند که از لحاظ گرامری هم‌تراز هستند.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • And (و)  She loves to read, and she also enjoys writing.  او عاشق خواندن است و همچنین از نوشتن لذت می‌برد
 • But (اما)  He wanted to go for a walk, but it was raining.  او می‌خواست به پیاده‌روی برود، اما باران می‌بارید
 • Or (یا)  You can have tea, or you can have coffee.  می‌توانید چای بخورید یا قهوه
 • Nor (و نه)  She didn’t like the movie, nor did she enjoy the play.  او نه فیلم را دوست داشت، و نه نمایش را پسندید
 • So (بنابراین)  It was late, so we decided to go home.  دیر شده بود، بنابراین تصمیم گرفتیم به خانه برویم
 • For (زیرا)  I went to bed early, for I was very tired.  زود به رختخواب رفتم، زیرا خیلی خسته بودم
 • Yet (با این حال)  He is rich, yet he is not happy.  او ثروتمند است، با این حال خوشحال نیست

حروف ربط زیرین (Subordinating Conjunctions): این حروف برای ربط جمله اصلی به جمله فرعی استفاده می‌شوند.

 • Because (زیرا)  She missed the bus because she was late.  او دیر آمد زیرا اتوبوس را از دست داد
 • Although / Though (اگرچه)  We went swimming, Although it was cold  اگرچه هوا سرد بود، ما به شنا رفتیم
 • If (اگر)  You will pass the exam, if you study hard,  اگر سخت درس بخوانی، در امتحان قبول می‌شوی
 • When (وقتی که)  She was already there, When I arrived  وقتی که رسیدم، او قبلاً آنجا بود
 • Since (از آنجا که)  we stayed indoors, Since it was raining  از آنجا که باران می‌بارید، در خانه ماندیم

2. قیود ربط‌دهنده (Conjunctive Adverbs)

این قیود برای ایجاد ارتباط بین دو جمله مستقل استفاده می‌شوند و معمولاً با یک کاما یا نقطه ویرگول از جمله قبلی جدا می‌شوند.

 • However (با این حال)  She is very talented; however, she is also very humble.  او بسیار با استعداد است؛ با این حال، بسیار فروتن نیز هست
 • Therefore (بنابراین)  It was raining; therefore, we decided to stay home.  باران می‌بارید؛ بنابراین، تصمیم گرفتیم در خانه بمانیم
 • Moreover (علاوه بر این)  The project is important; moreover, it is urgent.  پروژه مهم است؛ علاوه بر این، اضطراری است
 • Nevertheless (با این وجود)  The task was difficult; nevertheless, we completed it on time.  وظیفه سخت بود؛ با این وجود، ما آن را به موقع انجام دادیم

3. عبارات ربط‌دهنده (Relative Clauses)

این عبارات برای افزودن اطلاعات بیشتر درباره یک اسم استفاده می‌شوند.

 • Who (که – برای افراد)   The woman who called yesterday is my aunt.  زنی که دیروز تماس گرفت، عمه من است
 • Which (که – برای اشیا و حیوانات)  The book which I borrowed from you is amazing.  کتابی که از شما قرض گرفتم، شگفت‌انگیز است
 • That (که)  This is the house that Jack built.  این خانه‌ای است که جک ساخت

توضیح کامل قواعد ربط جملات انگلیسی و نکات تکمیلی بیشتر:

بندهای مستقل قوی هستند

یک شبه‌جمله (بند) مستقل را می‌توان با یک هم اتاقی ایده‌آل مقایسه کرد؛ او خودش لباسهایش را می‌شوید، در پرداخت قبض‌ها شریک می‌شود، هرگز فراموش نمی‌کند اتو را خاموش کند و می‌تواند خرابی شیر آب را تعمیر کند. همانند چنین هم اتاقی، یک شبه جمله مستقل هم برای اینکه روی پای خودش بایستد چیزی کم ندارد. مثلا، هر کدام از شبه‌جمله‌های زیر می‌توانند به تنهایی به خودش متکی باشد:

 • Jennifer put a new washer in the bathroom faucet before leaving for the party.   جنیفر قبل از اینکه به مهمانی برود، یک واشر جدید روی شیر دستشویی گذاشت
 • Mai figured out how to fix the garbage disposal.   مای فهمید که چطور زباله خرد کن را تعمیر کند

عبارات بالا شامل فاعل و فعل هستند و قصد و منظور جمله را کامل می‌کنند به همین دلیل جملات ساده کاملی هستند. با این حال، برای تنوع، اغلب می‌خواهید جملات ساده را با استفاده از حروف ربط هم‌پایه ساز به جملات ترکیبی تبدیل کنید. شما می‌توانید از دو متد زیر استفاده کنید:

 • دو عبارت مستقل را با نقطه ویرگول (؛) به هم وصل کنید.
 • دو عبارت مستقل را با ویرگول و حروف ربط هم پایه ساز به هم متصل کنید.

حروف ربط پرکاربرد را اغلب به FANBOYS می‌شناسند که مخفف کلمات (For، And، Nor، But، Or، Yet، So) هستند. وقتی از یکی از این حروف ربط بین عبارات مستقل استفاده می‌کنید، نشان می‌دهید که عبارات با هم برابرند (مانند برابر بودن دو هم اتاقی مستقل). این دو متد هم پایه‌ساز در دو جمله زیر نشان داده شده‌اند:

 • Jennifer put a new washer in the bathroom faucet before leaving for the party; Mai figured out how to fix the garbage disposal.   جنیفر قبل از اینکه به مهمانی برود یک واشر جدید روی شیر دستشویی گذاشت؛ مای فهمید که چطور زباله خردکن را تعمیر کند.
 • Jennifer put a new washer in the bathroom faucet before leaving for the party, and Mai figured out how to fix the garbage disposal.   جنیفر قبل از اینکه به مهمانی برود یک واشر جدید روی شیر دستشویی گذاشت و مای فهمید که چطور زباله خردکن را تعمیر کند

اگر روش هم‌پایه کردن دو شبه جمله مستقل با استفاده از نقطه ویرگول را انتخاب می‌کنید، امکان دیگری هم برایتان وجود دارد. شاید بخواهید پس از نقطه ویرگول، حرف ربط قیدی (و به دنبال آن ویرگول) را انتخاب کنید. این قید بیشتر نقش یک عبارت معارفه‌ای را دارد:

 • Jennifer put a new washer in the bathroom faucet before leaving for the party; moreover, Mai figured out how to fix the garbage disposal.   جنیفر قبل از اینکه به مهمانی برود یک واشر جدید روی شیر دستشویی گذاشت؛ بعلاوه مای هم فهمید که چطور زباله خردکن را تعمیر کند

یک قید ربط به جمله معنا می‌دهد و رابطه بین دو شبه جمله را روشن می‌کند. در مثال زیر ببینید که انتخاب یک قید ربط متفاوت چطور به صورت نامحسوس و ظریف معنای جفتشان را تغییر می‌دهد:

 • Jennifer put a new washer in the bathroom faucet before leaving for the party; however, Mai figured out how to fix the garbage disposal.   جنیفر قبل از اینکه به مهمانی برود یک واشر جدید روی شیر دستشویی گذاشت؛ به هر حال مای فهمید چطور زباله خردکن را تعمیر کند

این الگو، با نشانه‌گذاری مناسب به صورت زیر است:

بندهای مستقل هم پایه‌ساز
بند مستقل ؛ بند یا شبه جمله مستقل متد اول

نقطه ویرگول

بند مستقل

;moreover,

;however,

;consequently,

;indeed,

;nevertheless,

;therefore,

بند مستقل نقطه ویرگول به همراه حرف ربط قیدی و ویرگول

بند مستقل

,for

,and

,nor

,but

,or

,yet

,so

بند مستقل متد دوم

ویرگول و حرف ربط هم پایه‌ساز

(نکته: سعی نکنید دو عبارت یا بند مستقل را با یک ویرگول ساده به هم وصل کنید. این خطا به اتصال ویرگولی معروف است. علاوه بر این، سعی نکنید دو عبارت مستقل را فقط با یک حرف هم پایه‌ساز و حذف ویرگول به هم وصل کنید. این خطا به Run-on یا اضافه شدن یک جمله به جمله دیگر فقط با یک نقطه معروف است.

عبارتهای وابسته نیازمند هستند

برخلاف یک عبارت مستقل، نوع وابسته آن ناقص است، که به نوعی یک تکه از جمله می‌باشد. یک شبه جمله وابسته ممکن است شامل یک فاعل و یک فعل باشد، اما آغازگر منظوری است که انتهایی ندارد:

 • Because Amy left the iron on.
 • When the firemen arrived at the dorm.

کلماتی که باعث شده‌اند تا شبه‌جمله‌های بالا وابسته باشند، واژه‌های Because و When‌ هستند. ذهن‌های کنجکاو می‌خواهند بدانند که در نتیجه عبارت the iron being left on چه اتفاقی رخ داده است؟ یا در جمله بعد وقتی آتش‌نشانی به خوابگاه رسید چه رخ داد؟ همانند یک هم‌اتاقی محتاج، این عبارات وابسته، به فرد قوی‌تری برای تکیه کردن نیاز دارند. در مثالهای زیر بندهای مستقل را برای تکیه کردن عبارات وابسته اضافه کرده‌ایم:

 • The dorm’s obsolete wiring melted and started a fire because Amy left the iron on.   چون اِمی اتو را روشن گذاشت، سیم‌های قدیمی خوابگاه ذوب شد و باعث آتش‌سوزی شد
 • Jennifer and Mai had already put out the fire when the firemen arrive at the dorm.   جنیفر و مای آتش را خاموش کرده بودند، قبل از اینکه آتش‌نشانها به خوابگاه برسند

وقتی یک عبارت وابسته را به یک عبارت مستقل وصل می‌کنید، شما دو طرف برابر را به هم متصل نمی‌کنید. یک طرف جمله نهایی یعنی عبارت مستقل، قوی‌تر و طرف دیگر یعنی عبارت وابسته ضعیف‌تر است. کلماتی که برای اتصال جفت عبارات نابرابر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به حروف ربط وابسته‌ساز معروفند.

اما حتی در اینجا هم شما حق انتخاب دارید. فقط به این دلیل که عبارت مستقل قوی‌تر است، لزوما نباید همیشه اول باشد. (گاهی اوقات شخص قوی‌تر در را باز نگه می‌دارد تا اجازه دهد فرد عصا به دست اول وارد شود.) شما می‌توانید جمله را به صورت زیر هم بنویسید:

 • Because Amy left the iron on, the dorm’s obsolete wiring melted and started a fire.   چون اِمی اتو را روشن گذاشت، سیم‌های قدیمی خوابگاه ذوب شد و باعث آتش‌سوزی شد
 • When the firemen arrived at the dorm, Jennifer and Mai had already put out the fire.   وقتی آتش‌نشانها به خوابگاه رسیدند، جنیفر و مای آتش را خاموش کرده بودند

نکته مهمی که باید در مورد وابسته‌سازها به خاطر داشته باشید اینست که نشانه‌گذاری بسته به اینکه عبارت وابسته اول وارد می‌شود یا مستقل، متفاوت است. اگر عبارت وابسته ابتدا بیاید (که بیشتر شبیه یک مقدمه برای عبارت اصلی است)، پس از آن ویرگول می‌گذاریم (مانند این جمله و جمله بعدی). اگر عبارت مستقل ایتدا بیاید، هیچ نشانی آن دو را جدا نمی‌کند.

این الگو به همراه نشانه‌گذاری درست، به صورت زیر است:

عبارت وابسته بدون نشانه‌گذاری عبارت مستقل متد اول: عبارت مستقل ابتدا می‌آید
عبارت مستقل ویرگول عبارت وابسته متد دوم: عبارت وابسته اول می‌آید

برای تنوع یا اصلاح دقیق معنا، شاید بخواهید دو عبارت مستقل را ترکیب کنید یعنی یکی از عبارات را با افزودن یک حرف ربط وابسته‌ساز، به دیگری وابسته کنید.

 • While Jennifer put a new washer in the bathroom faucet, Mai figured out how to fix the garbage disposal.   زمانیکه جنیفر یک واشر روی شیر دستشویی گذاشت، مای فهمید که چطور زباله خردکن را تعمیر کند
 • Jennifer put a new washer in the bathroom faucet since Mai was figuring out how to fix the garbage disposal.   جنیفر یک واشر روی شیر دستشویی گذاشت، به خاطر اینکه مای بفهمد چطور زباله‌خردکن را تعمیر کند

در اینجا فهرستی جزئی از حروف ربط وابسته‌ساز ارائه شده است:

حروف ربط وابسته‌ساز

Unless

In order to After
Until Rather than Although
When Since As (As if)
Whenever So that Because
Whereas Than Before
Whether That Even though
While Though If

با اینکه سایر قواعد نشانه‌گذاری برای انواع خاصی از عبارات به کار می‌روند، اما اگر تشخیص عبارات مستقل از وابسته را یاد بگیرید و حروف ربط وابسته‌ساز را تشخیص دهید، برای پیشگیری از خطاهای نشانه‌گذاری آماده‌تر خواهید شد.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

رادتایم

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • چگونه بفهمم بین دوجمله چ موقع باید but وجود موقع soباید گذاشت

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   آبان 21, 1401 6:35 ق.ظ

   معمولا but رو وقتی میارین که بخواین جمله ای متفاوت با جمله قبلی بگین اما so رو وقتی که بخواین از جمله قبلی تون نتیجه بگیرین که متفاوت با جمله قبل نیست.

   پاسخ
 • سلام و وقت بخیر نحوه استفاده زمان برای ربط دو جمله را میخواهم . متلا اگر جمله اول گذشته ساده باشد دومی ماضی بعید ؟ یا ماضی استمراری ؟ یا اگر اولی ماضی بعید باشد دومی چه زمانی باید باشد . برای امتحان ept به این اطلاعات نیاز دارم .

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست