وود

آموزش قواعد فعل کمکی would در انگلیسی (با تمرین و مثال)

گاما

Would یک فعل کمکی است یا معین است. حتما مطلب آموزش will را هم بخوانید چون بعضی جاها با هم تداخل دارن. ضمنا ما از would عمدتا برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • صحبت درباره گذشته
 • صحبت درباره آینده در گذشته
 • بیان اوضاع مشروط

از would همچنین برای بیان خواسته، درخواست و سوال مودبانه، نظر یا امید و حسرت استفاده می‌کنیم.

ساختار would

ساختار اصلی would در جمله به این صورت است:

فاعل + فعل معین would + فعل اصلی

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

توجه داشته باشید که:

 • فعل کمکی would ثابت است و فقط همین یک شکل را دارد.
 • فعل اصلی معمولا به صورت شکل اصلی‌اش در جمله قرار می‌گیرد:
 • He would go.

دوباره به ساختار would‌ در جملات حالت مثبت، منفی و سوالی نگاهی می‌اندازیم:

فعل اصلی not فعل کمکی would فاعل

Tea.

like would I مثبت
go. not would She منفی

Help?

you would سوالی

توجه داشته باشید که فعل اصلی گاهی اوقات بعد از would به صورت اشکال دیگری هم ظاهر می‌شود:

 • Have + شکل گذشته فعل: He would have gone
 • Be + -ing : He would be going

نکته: فعل اصلی نمی‌تواند به صورت مصدر باشد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم:

 • He would to like coffee.

نکته: حواستان باشد که would و had شکل مخفف یکسانی دارند:

 • He’d finished = He had finished
 • He’d like coffee = He would like coffee

کاربردهای Would

Would در گذشته

اغلب از would به عنوان زمان گذشته will یا going to‌ استفاده می‌کنیم:

 • Even as a boy, he knew that he would succeed in life.   از وقتی یک پسر بچه بود، می‌دانست در زندگی موفق می‌شود
 • I thought it would rain so I brought my umbrella.   من فکر کردم باران می‌بارد، به همین خاطر چترم را با خودم آوردم

استفاده از would به عنوان زمان گذشته will یا going to در نقل قول غیرمستقیم رایج است:

 • She said that she would buy some eggs. (“I will buy some eggs.”)   (او گفت که مقداری تخم مرغ می‌خرد. (“من مقداری تخم مرغ می‌خرم
 • The candidate said that he wouldn’t increase taxes. (“I won’t increase taxes.”)   کاندید گفت که مالیات را افزایش نمی‌دهد. (“من مالیات را افزایش نخواهم دارد.”)
 • Why didn’t you bring your umbrella? I told you it would rain! (“It’s going to rain.”)   چرا چترت را نیاوردی؟ من به تو گفتم که باران می‌بارد. (“قرار است باران ببارد.”)

Would not اغلب برای صحبت درباره امتناع یا عدم پذیرشی که در گذشته رخ داده، به کار برده می‌شود:

 • He wanted a divorce but his wife would not agree.   او طلاق می‌خواست اما همسرش موافق نبود
 • Yesterday morning, the car wouldn’t start.   دیروز صبح، ماشین استارت نمی‌خورد

گاهی ‌اوقات وقتی می‌خواهیم درباره عادات رفتاری در گذشته صحبت کنیم، از would استفاده می‌کنیم تا used to:

 • Every weekday my father would come home from work at 6pm and watch TV.   هر آخر هفته پدرم ساعت ۶ عصر از سر کار به خانه می‌آمد و تلویزیون تماشا می‌کرد
 • Every summer we’d go to the seaside.   هر تابستان ما به دریاکنار می‌رفتیم
 • Sometimes she’d phone me in the middle of the night.   گاهی وقتها او نیمه شب به من زنگ می‌زد
 • We would always argue. We could never agree.   ما همیشه بحث داشتیم. هیچوقت هم نمی‌توانستیم به توافق برسیم

Would برای آینده در گذشته

وقتی در مورد گذشته حرف می‌زنیم، می‌توانیم از would برای بیان چیزی که در زمان صحبت درباره آن، رخ نداده است استفاده کنیم:

 • In London she met the man that she would one day marry.   او مردی را در لندن ملاقات کرد که یک روز با او ازدواج می‌کرد
 • He left 5 minutes late, unaware that the delay would save his life.   او ۵ دقیقه تاخیر داشت، غافل از اینکه همان تاخیر جانش را نجات می‌دهد

Would برای حالتهای شرطی

Would اغلب برای بیان جملات شرطی نوع دوم و سوم هم کاربرد دارد:

 • If he lost his job he would have no money.   اگر او کارش را از دست می‌داد، پولی نداشت
 • If I had won the lottery I would have bought a car.   اگر من قرعه‌کشی را می‌بردم، یک ماشین می‌خریدم

وقتی می‌خواهیم به کسی توصیه‌ای بکنیم ، اغلب از همان ساختار شرطی استفاده می‌کنیم:

 • I wouldn’t eat that if I were you.   اگر جای تو بودم، آن را نمی‌خوردم
 • If I were in your place I’d refuse.   اگر جای تو بودم، انصراف می‌دادم
 • If you asked me I would say you should go.   اگر از من بپرسی، می‌گویم باید بروی

گاهی اوقات شرط بدیهی است و لازم نیست if وجود داشته باشد:

 • Someone who liked John would probably love John’s father. (If someone liked John they would probably love John’s father.)   هر کس جان را دوست داشته باشد، احتمالا پدرش را دوست دارد
 • You’d never know it. (for example: If you met him you would never know that he was rich.)   اگر او را ببینی نمی‌فهمیدید او پولدار است
 • Why don’t you invite Mary? I’m sure she’d come   چرا مری را دعوت نمی‌کنی؟ مطمئنم می‌آمد

با اینکه همیشه یک فعل اصلی وجود دارد، گاهی اوقات به خاطر بدیهی بودن آورده نمی‌شود، مانند:

 • I’d like to stay. | I wish you would. (would stay)   من دوست داشتم بمانم./ کاش می‌ماندی
 • Do you think he’d come? | I’m sure he would. (would come)   فکر کنی می‌آمد؟ / مطمئنم می‌آمد
 • Who would help us? | John would. (would help us)   چه کسی به ما کمک می‌کرد؟ / جان می‌کرد

Would برای ابراز تمایل یا درخواست

 • I’d love to live here.   من عاشق زندگی کردن در اینجا هستم
 • Would you like some coffee?   آیا قهوه میل دارید؟
 • What I’d really like is some tea.   چیزی که واقعا می‌خواهم، مقداری چای است

Would برای درخواست و سوال مودبانه

 • Would you open the door, please? (more polite than: Open the door, please.)   می‌شود در را باز کنید لطفا؟

(مودبانه‌تر از .Open the door, please) است.

 • Would you go with me? (more polite than: Will you go with me?)   ‌می‌شود با هم برویم؟

(مودبانه‌تر از ?Will you go with me است.)

 • What would the capital of Nigeria be? (more polite than: What is the capital of Nigeria?)   پایتخت نیجریه چه می‌شود؟

(مودبانه‌تر از ?What is the capital of Nigeria است.)

Would‌ برای اظهارنظر یا امیدواری

 • I would imagine that they’ll buy a new one.   امیدوارم که یک ماشین جدید بخرند
 • I suppose some people would call it torture.   گمان می‌کنم برخی از مردم آن را شکنجه می‌نامند

Would برای آرزو

 • I wish you would stay. (I really want you to stay. I hope you will stay.)   کاش می‌ماندی. (یعنی من واقعا می‌خواهم بمانی. امیدوارم بمانی.)
 • They don’t like me. I’m sure they wish I’d resign.   آنها من را دوست ندارند. مطمئنم آرزویشان است استعفا دهم

توجه داشته باشید که تمام این کاربردها برای would به نوعی فاصله یا دوری را بیان می‌کنند:

 • بعد زمانی
 • امکان‌ناپذیری یا غیرمحتمل بودن
 • عدم ارتباط بین دو شخصی که با هم صحبت می‌کنند (رسمیت، ادب)

Would برای پیش‌بینی و احتمال

 • That would be Jo calling. I’ll answer it.   احتمالا جو زنگ می‌زنه. من جواب می‌دهم
 • We saw a police helicopter overhead yesterday morning. | Really?   ما دیروز صبح یک هلیکوپتر پلیس در آسمان دیدیم. / واقعا؟

Would برای تردید

 • He would seem to be getting better. (less certain than: He seems to be getting better.)   به نظر می‌رسد دارد بهتر می‌شود

(قطعیت کمتری نسبت به He seems to be getting better دارد.)

 • It would appear that I was wrong. (less certain than: It appears that I was wrong.)   به نظر می‌رسد اشتباه کردم

(قطعیت کمتری نسبت به It appears that I was wrong‌ دارد.)

Would that‌ برای حسرت

این مورد کاربرد ادبی، شاعرانه و نادر would‌است که آن ساختار همیشگی را ندارد:

 • Would that his mother had lived to see him become president.   کاش مادرش زنده بود و رئیس جمهور شدنش را می‌دید

2 تمرین

تمرین 1: تکمیل جملات با “would” جمله‌های زیر را با استفاده از “would” و فعل مناسب کامل کنید.

 1. If I were you, I __________ (talk) to the manager about the issue.
 2. She __________ (like) to visit Paris one day.
 3. When we were kids, we __________ (play) outside until it got dark.
 4. He __________ (prefer) tea over coffee.
 5. If I had more time, I __________ (learn) to play the guitar.

پاسخ‌ ها:

 1. If I were you, I would talk to the manager about the issue.
 2. She would like to visit Paris one day.
 3. When we were kids, we would play outside until it got dark.
 4. He would prefer tea over coffee.
 5. If I had more time, I would learn to play the guitar.

تمرین 2: بازنویسی جملات با استفاده از “would” جمله‌های زیر را با استفاده از “would” بازنویسی کنید تا حالت مودبانه یا شرطی پیدا کنند.

 1. Can you help me with my homework?
  • __________ you help me with my homework?
 2. She wants to know if she can borrow your book.
  • She __________ if she could borrow your book.
 3. They prefer to stay at home rather than go out.
  • They __________ to stay at home rather than go out.
 4. If it rains, we won’t go to the park.
  • If it __________, we __________ to the park.
 5. He always ate ice cream after dinner when he was a child.
  • When he was a child, he __________ ice cream after dinner.

پاسخ‌ ها:

 1. Would you help me with my homework?
 2. She would like to know if she could borrow your book.
 3. They would prefer to stay at home rather than go out.
 4. If it rained, we wouldn’t go to the park.
 5. When he was a child, he would eat ice cream after dinner.

همه دروس گرامر ما

اجزای اصلی جمله

۱ انواع فعل کلمات پرسشی 8
۲ همه افعال (زمانها) اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 9
۳ مصدر  اسم های ملکی (مالکیت)  10
۴ اسم صفت مرکب 11
۵ صفت کلمات انتزاعی و عینی 12
۶ قید مقایسه ای و عالی 13
۷ ضمیر 14

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان 5
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  6
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه 7
4 پیشوند پسوند 8

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله  جمله واره قیدی 6
۲ جملات شرطی عبارات اسمی 7
۳ جمله واره عبارات قیدی 8
4 علائم نگارشی فعل فاعل مفعول 9
5 جمله معلوم و مجهول ساختار جمله 10

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to گرامر May Might ۱۲

دانلود آموزش کامل گرامر

pdf   آموزش صفر تا صد گرامر+ جزوه PDf

 

رادتایم

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • بسیار عالی

  پاسخ
 • I would imagine that they’ll buy a new one. امیدوارم که یک ماشین جدید بخرند
  اینجا حرفی از ماشین نزده نشده ترجمه اشتباهه

  پاسخ
  • درسته. یک مقدار ترجمه تحت اللفظی ش جالب نمیشه برای همین به قرینه کلمه ماشین جایگذاری شده تا کاربر متوجه ساختار جمله بشه

   پاسخ
 • به نظرم با توجه به اینکه قواعد و دیکشنری راخوندم خیلی خوب و زیبا و روان توضیح دادین . ممنون

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست