ماضی بعید

ماضی بعید در زبان انگلیسی (آموزش به زبان ساده)

گاما

امروز قصد داریم که در مورد زمان ماضی بعید و زمان هایی که از آن استفاده می کنیم، با شما صحبت کینم. همچنین نمونه ها و جدول هایی هم از مثال ها در این مورد برای شما آورده ایم تا مشکلات تان در مورد زمان فعل ماضی بعید حل و فصل شود.

ماضی بعید به چه معناست؟

گاهی اوقات فعل ها، هنگام نشان دادن چارچوب های زمانی گیج کننده می شوند، اما زمان ماضی بعید یا pluperfect این گونه نیست و وضوح بیشتری دارد. این زمان چیزهایی را نشان می دهد که در گذشته در یک زمان خاص اتفاق افتاده است. این زمان مطمئن می کند که مخاطب دقیقا متوجه شده که چه اتفاقی در چه زمانی رخ داده است. از طریق ترکیب “to have”با شکل سوم فعل اصلی، می توانید ماضی بعید را ایجاد کنید. معمولا این زمان با “already” در جمله ظاهر می گردد.

word image 20

شکل فعل با زمان ماضی بعید

 • در همه فرمول ها منظور از V3 همان شکل سوم فعل است (از نوع بی قاعده)
 • در همه فرمول ها منظور از Ved همان شکل سوم فعل است (از نوع با قاعده)
 • ماضی یعنی گذشته- بهتر است فارسی را پاس بداریم و بجای کلمه ماضی از کلمه گذشته استفاده کنیم
انواع روش ساخت ماضی بعید

شکل مثبت (خبری)

Had + Ved

I had worked yesterday before it happened.

شکل سوالی

Had + subject + Ved/V3

Had you worked before the incident?

شکل منفی

Had + not +Ved/V3

I had not worked recently. Then they scheduled too many hours.

فرمول نوشتن ماضی بعید به این گونه است:

had +  یا همان شکل سوم past participle

در بیشتر شرایط، ماضی بعید از طریق اضافه کردن –ed یا –d به آخر فعل ها ایجاد می شود، اما بسیاری از افعال بی قاعده هم در انگلیسی وجود دارند.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • If I had talked to her before she left, we may not be in this situation.  اگر قبل از این که برود، باهاش حرف زده بودم، تو این شرایط قرار نمی گرفتیم
 • After my recital, I saw my parents had taken a lot of pictures.  بعد از روخوانی، متوجه شدم که خانوادم کلی از من عکس گرفته بودند
 • When the chaos settled, we noticed the man had stolen a hundred dollars from the register.  زمانی که هرج و مرج خوابید، متوجه شدیم که مرد صد ها دلار از ثبت نام کننده دزدیده بود

چگونه از ماضی بعید به طور صحیح استفاده کنیم؟

 • زمان ماضی بعید را همچنین pluperfect هم می نامند.
 • فرمول ماضی بعید، had + شکل سوم فعل است.
 • منفی ماضی بعید از طریق فرمول had + not + شکل سوم فعل ایجاد می شود.
 • اگر قرار نیست ترتیبی از وقایع را شرح دهید، از استفاده از این زمان خودداری کنید.
 • زمان ماضی بعید با وضوح بیشتر به چارچوب زمانی حال ساده شباهت دارد.
 • هنگام توضیح دادن یک اتفاق یا پدیده در گذشته که قبل از چیز دیگری رخ داده است، از ماضی بعید استفاده کنید.
 • از ماضی بعید برای نشان دادن یک وضعیت، یا همان if-clause استفاده کنید.

کجا از ماضی بعید استفاده می کنیم؟

از زمان ماضی بعید در قسمتی از جمله استفاده کنید که شامل if-clause است. این بخش از جمله، وضعیت را شرح می دهد. نویسندگان در اکثر اوقات از فعل ماضی بعید برای نشان دادن این که چه اتفاقی قبل از دیگری رخ داده است، استفاده می کنند . ماضی بعید این تفاوت را به صورت واضح با “had” (had gone) نشان می دهد، در حالی که اقدامات دیگر در جمله از زمان گذشته ساده (went) استفاده می کنند.

 • Juan had just walked in the door when the phone rang  ژوان همان لحظه به در رسیده بود که تلفن زنگ خورد

word image 21

مثالهای بیشتر:

 • Jill had gotten sick from eating expired cupcakes.  جیل به دلیل خوردن کاپ کیک های تاریخ مصرف گذشته، بیمار شده بود
 • Thomas had gotten on his supervisor’s bad side after questioning her authority.  توماس بعد از سوالی که از او پرسیده شد، نسبت به سوروایزر حس بدی پیدا کرده بود
 • Kara wished she had won the raffle at the picnic.  کارا آرزو داشت که در پیک نیک بازی را برده بود
 • He had trouble sleeping yesterday because he had received some bad news.  او دیشب با خوابیدن مشکل داشت، زیرا خبر های بدی دریافت کرده بود

چه زمانی نباید از ماضی بعید استفاده کنید؟

زمانی که نمی خواهید به ترتیب اتفاقات اشاره کنید، از ماضی بعید استفاده نکنید. قرار دادن had در موارد غیر ضروری، یک خطای رایج نوشتاری و شفاهی حین ارتباط برقرار کردن است.

خب پس فکر کیند به خانه آمده اید و بعضی از افراد پکیج آمازون شما را دزدیده اند . خب فرض کنید به دم در خانه همسایه می روید و این قضیه را به او اطلاع رسانی می کنید. باید چه بگویید؟

 • Someone had stolen my package  افرادی پکیج من را دزدیده بودند. این جمله اشتباه است
 • Someone stole my package. افرادی پکیج من را دزدیدند. این جمله درست است چون شکل گذشته ساده است
 • I called the police because I noticed someone had stolen my package.   به پلیس زنگ زدم، چون متوجه شدم که کسی پکیج من را دزدیده بود. این جمله درست است چون شکل ماضی بعید است

نیازی نیست که از had در جمله استفاده کنید. مگر این که بخواهید به همسایه بگویید که قبل و بعد از این که متوجه گم شدن پکیج شده اید ، چه اتفاق دیگری افتاده است.

word image 22

تفاوت بین ماضی ساده و ماضی بعید چیست؟

گذشته ساده و ماضی بعید، هر دو در مورد وقایعی در گذشته صحبت می کنند. از آن جایی که گذشته ساده ( گاهی اوقات فقط گذشته نامیده می شود ) از کلمه had استفاده نمی شود زیرا گذشته ساده یک اتفاق جداگانه را شرح می دهد، در حالی که ماضی بعید ترتیبی از وقایع را شرح می دهد.

ماضی ساده:

 • He bought fast food for breakfast yesterday.  او برای صبحانه دیروز فست فود خرید
 • She tried on the dress at the store.  او پیراهنش را در مغازه امتحان کرد
 • Marco visited his cousin at work.  مارکو پسرعمویش را در محل کار ملاقات کرد
 • Shauna ordered pizza for lunch.  شااونا برای ناهار پیتزا سفارش داد

ماضی بعید:

 • The fridge was empty even though she had just gone grocery shopping on Monday.  با وجود این که او روز دوشنبه به خرید رفته بود، باز فریزر خالی بود
 • He had spent hours studying for the exam but still failed.  او ساعت ها برای امتحان مطالعه کرده بود ، اما باز رد شد
 • Lena’s boss had warned her not to leave early, but Lena still went home before lunch.  رئیس لنا به او اخطار داده بود که کار را زود ترک نکند، اما لنا قبل از نهار رفت
 • Alan was surprised by how fashionable the glasses he had ordered online were.  الن از زیبایی لیوان هایی که سفارش داده بود، غافلگیر شد

کاربردهای ماضی بعید

کاربرد ۱ ماضی بعید: فعالیت کامل شده قبل از فعالیت دیگری در گذشته

ما از ماضی بعید برای صحبت کردن در مورد فعالیت های گذشته استفاده می کنیم که قبل از یک شرایط یا فعالیتی در گذشته رخ داده است. (past به معنی گذشته و present به معنی زمان حال):

 • I had eaten dinner before my husband came home  قبل از این که شوهرم به خانه برسد، شام خورده بودم

https://www.oysterenglish.com/images/example-pp2.png

 • I had not seen my cousin in 15 years.  پانزده سال پسرعمویم را ندیده بودم

 

https://www.oysterenglish.com/images/example-pp3.png

کاربرد ۲: توضیح دلیل برای چیزها و اتفاقاتی در گذشته

شکل سوم فعل می تواند برای توضیح این که چرا چیزی در گذشته رخ داده است، استفاده شود.

 • برای مثال: He was happy because I had arrived early.  او از این که من زود رسیده بودم، خوشحال بود

https://www.oysterenglish.com/images/example-pp1.png

 • I fell asleep in class because I hadn’t slept the night before.  چون که دیشب نخوابیده بودم، سر کلاس احساس خواب آلودگی داشتم

https://www.oysterenglish.com/images/example-pp4.png

کاربرد ۳: شرطی نوع سوم

شرطی نوع سوم، اتفاقات/ وقایع گذشته را شرح می دهد که هرگز اتفاق نیفتاده اند. ماضی بعید برای این ساختار استفاده می شود.

 • If I hadn’t had my umbrella with me, I’d have gotten soaking wet.  اگر چترم همراهم نبود یا چترم را نیاورده بودم، به شدت خیس می شدم
 • I wish my mother had told me more about her childhood.  آرزو داشتم یا ای کاش مادرم در مورد کودکی ام بیشتر به من گفته بود
 • If I’d studied more, my score would have been higher.  اگر بیشتر درس خوانده بودم، نمره ام بهتر می شد

کاربرد ۴: عباراتی با “as if” / “as though”

ماضی بعید به طور مکرر با عبارات “as if” و “as though” برای نشان دادن چیزی که احتمالا در گذشته اتفاق افتاده است اما مطمئن نیستیم که رخ داده است یا خیر، استفاده می شود.

 • My son acted as if he had finished his homework but he hadn’t.  پسرم طوری رفتار کرد که انگار تکالیفش را تمام کرده بود، اما نکرده بود
 • My professor looked as though he hadn’t showered in a week. استادم جوری به نظر می رسید که انگار یک هفته حمام نکرده بود
 • It seemed as if the dog had been abused in the past.  بنظر می رسید که انگار سگ در گذشته مورد آزار قرار گرفته بود

کاربرد ۵: ماضی بعید و گذشته ساده با “before” / “after”

اغلب ما از گذشته ساده به جای ماضی بعید هنگام استفاده از “before” و “after” برای شرح وقایع استفاده می کنیم. زیرا استفاده از هر کدام از این کلمات به طور واضح نشان می دهد که یکی از این اتفاقات در گذشته زودتر از دیگری رخ داده است.

نکته: بومیان انگلیسی زبان معمولا ترجیح می دهند از گذشته ساده با before / after استفاده کنند.

 • I ate dinner before my husband came home. (گذشته ساده)  من قبل از این که شوهرم به خانه بیاید، شام خوردم
 • I‘d eaten dinner before my husband came home. (ماضی بعید )  من قبل از این که شوهرم به خانه بیاید، شام خورده بودم
 • We saw a movie after we finished dinner. (گذشته ساده)  بعد از این که شام را تمام کردیم، فیلم دیدیم
 • We saw a movie after we had finished dinner. (ماضی بعید)  فیلم را بعد از این که شام تمام شده بود، دیدیم

ویدیوی آموزش ماضی بعید (اگر توضیحات بالا راضی کننده نبود)

 

همه دروس گرامر ما در اینجا

زبانمهر

حتما بخوانید!

5 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام دست شما دردنکنه من یک سوالی دارم نمیشه بگیم Someone have stolen my package ؟
  یه نفر پکیج من رو دزدیده نتیجه اش اینه الان پکیجم رو ندارم برا همین حال کامل استفاده کنیم … من یکی از مشکلاتم همینه که بین گذشته ساده و حال کامل نمیتونم مورد درست رو انتخاب کنم اخرش اشتباه استفادشون میکنم

  پاسخ
  • سلام، اگر اتفاقی به تازگی رخ داده باشد و اثر آن باقی باشد، از حال کامل استفاده مبکنیم ولی اگر در گذشته رخ داده باشد و دیگر اثری از آن باقی نباشد، از ماضی ساده استفاده میکنیم. در اینجا اگر بسته شما الان موجود نباشد و مثلا نگران آن باشید، ماضی نقلی نیاز داریم. ولی اگر دارید درمورد ماجرایی در گذشته تعریف می‌کنید، ماضی ساده نیاز داریم. البته با فاعل ‌someone از فعل مفرد استفاده می کنیم، یعنی ‌has

   پاسخ
 • سلام
  متاسفانه ترجمه دقیق این متن را ننوشته اید!
  It seemed as if the dog had been abused in the past

  دیگر اینکه در ادبیات فارسی کلمه شوهر برای مذکر و همسر برای مؤنث کاربرد دارد که امروزه کمتر رعایت می شود و کمی گیج کننده است.
  I ate dinner before my husband came home. (گذشته ساده) من قبل از این که همسرم به خانه بیاید، شام خوردم
  I‘d eaten dinner before my husband came home. (ماضی بعید ) من قبل از این که همسرم به خانه بیاید، شام خورده بودم.

  تشکر

  پاسخ
 • واقعاا عااااالی بود سپاسگزارم
  خودم مدیرمدرسه م سالها بود زبان انگلیسی نخونده بودم وعاشق زبان انگلیسی بودم دخترم کلاس زبان میره این قسمتو سوال داشت اینقد عالی بیان کرده بودین که خودم بیشترشیفته شدم…دست حق یارتان👌👏🌹

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست