گرامر ایت

کاربرد It در گرامر زبان انگلیسی (به زبان ساده)

ielts gama-min

“It” یکی از رایج ترین ضمایر غیر شخصی در زبان انگلیسی است. “It” می تواند برای بسیاری از موضوعات غیر مشخص بسته به نوع فضا استفاده شود.

کاربرد

 • Mary has a new dog. It‘s a Bordeaux Mastiff.

کلمه “It” که در جمله بالا قرار گرفته، با یک اسم جا به جا شده است- “a dog” بنابراین به عنوان یک ضمیر غیر شخصی در جمله ظاهر می شود.

در این قسمت جملاتی با استفاده از “It” را به عنوان یک ضمیر به شما معرفی می کنیم.

 • The Smiths bought a new house last week. It has three bedrooms.
 • I’ve read a great book. It was written by Stephen King.

“it” همچنین عملکرد های بیشتری هم دارد- هر جمله ای در انگلیسی باید دارای یک فاعل باشد.

جمله ای که با گزاره آغاز شود

اگر هیچ فاعل و جمله ای با گزاره شروع نشود، چه؟ دو راه وجود دارد.

زمانی که در مورد چیز های مادی صحبت می کنیم، ساختاری که استفاده می کنیم، “there is/there are”. می باشد.

 • There’s no water.
چه چیزی را می توان با ضمیر غیر شخصی “It” نشان داد؟ مثال
زمان

It’s nearly five o’clock.

It’s late.

What time is it?

فاصله How far is it?

It’s over 30 kilometres.

It was a five – minute walk.

وضعیت آب و هوا

It was very windy yesterday.

It often rains here in autumn.

هویت

Who is it? It‘s me.

It‘s Ali.

عقیده عمومی

It‘s dangerous, living in a city.

It‘s great to have a lot of money.

It‘s essential, to be honest.

عقیده شخصی روی یک موضوع خاص It’s great to meet you.

It’s nice to see you again.

It’s funny to see you dressed as a clown

It’s a good idea to stay here.

عقیده ای روی یک شخص خاص

It was kind of her to help me.

It’s kind of you to bring me a flower.

It was smart of you to tell him I wasn’t at home.

“It” ضمیر غیر شخصی در بعضی از اصطلاحات مثال
it doesn’t matter I’m afraid I’ll be late.

It doesn’t matter. We won’t be leaving before nine, anyway.

it takes How long does it take to get to the airport? It takes almost an hour if you go by bus.
it’s time to It’s time to go to bed, children.

It’s time to leave. Hurry up, or we’ll miss the bus.

تمرین: مکالمه خیابانی

همان ظور که قبلا هم خوانده اید، ضمیر غیر شخصی کاربرد های زیادی دارد، بنابراین در ادامه ما را همراهی کنید.

می توانید مکالمه بین این دوستان را کامل کنید؟ گزینه های مختلف را برای فضاهای مناسب برای کامل کردن جمله ها به کار ببرید. باید تلاش کنید که به این تمرین ها پاسخ دهید تا در نهایت نمره خوبی کسب کنید و بتوانید به راحتی استفاده نمایید.

مناسب ترین گزینه را برای جملات زیر انتخاب کنید. می توانید در انتها نمره خود را نیز ببینید.

A: Hi Sam! Look at my brother’s dog. …………. loves ……….. .

B: What race ……………?

A: ……………. a border collie.

B: Oh! ……………… beautiful.

A: Yes, and ………….. intelligent too!

B: Are they in charge of shepherding the sheep?

A: Yeah. There is a movie where you see these dogs grazing sheep. ……… amazing.

It’s- They are- It- It’s- It is- He- Is it

می توانیم از it به عنوان یک موضوع ” خالی ” یا یک مفعول “خالی ” استفاده کنیم.

I know it’s raining today!
It’s late now, Hurry up!
She doesn’t like it when you are so quiet.
How long can it take before he gives up smoking?

It پیش بینی

همچنین می توانید از it برای معرفی کردن یا ” پیش بینی کردن” در مورد یک فاعل یا مفعول استفاده کنید.

It’s good to learn a language
It is fun to play chess
It is nice to talk with you
It’s good to exercise every day
It is polite to say thank you
It is very frequent that we need to spell our name

تمرین: جشن های برپا شده در آمریکا

برای ادامه یادگیری کاربرد های “It”، می توانید فعالیتی را مربوط به یک تاریخ خاص با آن به کار ببرید.

باید سعی کنید که در این تمرین همه سوالات را پاسخ دهید. در نهایت نیز می توانید نمره خود را ببینید.

 1. Its on December 25th……… …
 2. Its on October 31st …… …….
 3. its the third Monday of January … ……….
 4. Its on March 4th of July …… ………
 5. Its on March 17th …… ………..
 6. Its on the 1st of January……………..
 7. Its on the second Monday in October ……… ………
 8. Its on the second Sunday in May ………… ……
 9. Its on February 14th ……… ……….
 10. Its on December 31st … …… ……..

همه دروس گرامر ما

قواعد کلی

۱ افعال بی قاعده زمان حال ساده ۹
۲ افعال modal فرق اسم و صفت ۱۰
۳ افعال کمکی صفت ها ۱۱
۴ فعل کمکی اصلی اسامی جمع و مفرد  ۱۲
۵ قواعد صرف زمان ها کلمات استثنا با جمع و مفرد یکسان ۱۳
۶ قواعد قیدهای زمان اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش ۱۴
۷ کلمات پرسشی  اسم های ملکی (مالکیت)  ۱۵
۸ ضمایر (pronouns)  ۱۶

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان ۴
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  ۵
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه ۶

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله جمله واره های قیدی شرطی ۴
۲ جملات شرطی  جمله واره قیدی ۵
۳ جملات سوالی زمان حال ساده عبارات قیدی ۶

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to   ۱۲

دانلود آموزشهای صفر تا صد

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسی pdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی
English

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست