گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی (آموزش به زبان ساده)

گاما

خب بیایید زمان گذشته کامل استمراری  (Past Perfect Continuous) را باکمک مثال و با زبانی کاملا ساده اما کامل یاد بگیریم.

ما از گذشته کامل استمراری برای نشان دادن این که یک فعالیت در گذشته شروع شده است و تا لحظه ای در گذشته ادامه داشته است، استفاده می کنیم. این زمان روی طول انجام کار و مدت زمانی که یک فعالیت طول کشیده تا رخ بدهد، تمرکز می کند. این زمان با استفاده از فعل کمکی “had” علاوه بر شکل سوم فعل “be” (been) و –ing شکل می گیرد. در این مقاله یاد می گیریم که چگونه شکل های منفی و مثبت این افعال، شکل های کوتاه (مخفف) و سوالات را بسازیم.

نکته در این صفحه اگر جایی کلمه گذشته استمراری دیدید همان گذشته کامل استمراری ست.

عبارات مثبت یا خبری گذشته کامل استمراری

برای ساختن زمان گذشته کامل استمراری:

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

فاعل +Had+Been+فعل+ing

نکته: همچنین می توانید از مخفف ها استفاده کنید:

I had = I’d; you had = you’d; he had = he’d; she had = she’d ؛ we had = we’d; they had = they’d

برای شکل استمراری یا فعل ing دار: -ing را به شکل مثبت فعل های با قاعده اضافه کنید. می توانید از همین شکل یکسان برای هر فاعلی استفاده کنید. (مثلا I, you, he) .

 • My grandfather had been feeling great until yesterday.  پدربزرگم تا دیروز حس عالی داشت
 • I had been living in the dorms during my first two years at university.  من در طول دو سال اول دانشگاه در خوابگاه زندگی کرده بودم
 • She‘d been seeing him for a few years before they broke up.  او چند سال قبل از این که از یکدیگر جدا شوند، او را دیده بود
 • I‘d been bringing sandwiches to work for years.  من سال ها برای او به محل کارش ساندویچ می بردم

حتما دانلود کنید: آموزش زبان انگلیسی با 100 درس مکالمات روزمره

عبارات منفی گذشته کامل استمراری

برای شکل دادن عبارات منفی دقیقا مثل شکل مثبت پیش بروید و سپس به سادگی “not” را بعد از “had” اضافه کنید:

فاعل+ had + not + been + فعل اصلی – ing فرم

همچنین می توانید از انواع مخفف های hadn’t هم استفاده کنید (had not = hadn’t)

 • They hadn’t been speaking to each other for years.  آن ها سال ها بود که با یکدیگر صحبت نکرده بودند
 • They had not been taking good care of their health.  آن ها از سلامتی شان به خوبی مراقبت نکرده بودند
 • Thankfully, I had not been smoking for a year before I got pregnant.  خوشبختانه یک سال قبل از بارداری ام، سیگار نکشیده بودم
 • I hadn’t been drinking alcohol for a long time either.  از خیلی سال قبل الکل ننوشیده بودم

سوالات بله/ خیر

برای سوالی کردن جمله:

Had + فاعل+ been + فرم –ing فعل اصلی ?

 • Had you been dating him for very long?  در این مدت زمان طولانی با او قرار گذاشته بودی؟
 • Had that dog been barking a lot in the past few weeks?  در چند هفته گذشته، سگ زیاد واق واق کرده بود؟
 • Had they been sleeping late during the summer?  آیا آن ها در طول تابستان، تا دیر وقت خوابیده بودند؟
 • Had Marie been trying to lose weight when she got sick?  آیا زمانی که مارین وزنش را کم کرده بود، بیمار شد ؟

سوالات wh

https://www.oysterenglish.com/images/wh-questions-past-perfect-continuous.png

ترتیب کلمات را مورد توجه قرار دهید. کلمه سوالی wh- قبل از “had” می آید و سپس گذشته سوم فعل “be” (been) می آید و بعد به شکل اصلی فعل _ing اضافه می گردد.

 • How long had you been living in Berlin before you got married?  قبل از این که ازدواج کنی، چه مدت در برلین زندگی کرده بودی؟
 • Where had your father been staying before he went into the nursing home?  قبل از این که پدرت به خانه سالمندان برود، کجا مانده بود؟
 • Why had the bus driver been talking on the phone?  چرا راننده اتوبوس با تلفن صحبت کرده بود؟
 • Who had they been telling our company secrets to?  چه کسی رازهای شرکت ما را به او گفته بود؟

lesson  دانلود داستان های کوتاه  با ترجمه

کاربردهای گذشته کامل استمراری

همانطور که گفتیم گذشته کامل استمراری یک زمان فعل است که برای نشان دادن موارد زیر به کار می رود:

۱-فعالیتی که در گذشته شروع شده است و تا لحظه ای در گذشته ادامه داشته است.

۲-علت یک فعالیت یا چیزی در گذشته.

۳- چه مدت…

۱-یک فعالیت که در گذشته شروع شده و تا لحظه ای در همان زمان گذشته به اتمام رسیده است

 • I had been studying for two hous when she arrived.  زمانی که او رسید، من به مدت دو ساعت در حال مطالعه کردن بودم
 • They had been studying for over a week when they finally took the exam.  آن ها بیش از یک هفته مطالعه کرده بودند تا در نهایت امتحان دادند
 • He had been working on that presentation for three hours when he finally finished it.  او به مدت سه ساعت روی ارائه خود کار کرده بود که در نهایت آن ها را به اتمام رساند
 • He had been working at that company for five years when he retired.  او در آن شرکت به مدت پنج سال کار کرده بود که بازنشسته شد

۲-علت یک فعالیت یا چیزی در گذشته

 • You passed the test because you had been studying a lot lately.  تو امتحان را پاس کردی، زیرا تا دیر وقت خیلی درس خوانده بودی
 • You lost weight because you had been going to the gym.  تو وزن کم کردی، چون به باشگاه رفته بودی
 • He failed the health exam because he hadn’t been exercising at all.  او در تست سلامت موفق نبود، چون کلا ورزش نکرده بود

۳-چه مدت…

 • How long had you been studying English when you finally moved to Canada?  چه مدت انگلیسی مطالعه کرده بودی که در نهایت به کانادا مهاجرت کردی؟
 • Mary, how long had you been dating John when you married him?  ماری، چه مدت با جان در رابطه بودی تا این که با او ازدواج کردی؟
 • How long had you been working at Company XYZ when you retired?  زمانی که بازنشست شدی، چه مدت بود که در شرکت ایکس وای زد کار کرده بودی؟

نکته:

از گذشته کامل استمراری برای افعال Non Action یا غیر استمراری استفاده نمی کنیم:

Love Believe
Mean Belong
Need Care
Owe Depend
Prefer Dislike
Realize Envy
Want Fear
Understand Hate

مثال های بیشتر از گذشته کامل استمراری

گذشته حال کامل با استفاده از work (فعل با قاعده)

مثبت

منفی

سوالی

I had been working.

من کار کرده بودم.

I hadn’t been working.

من کار نکرده بودم.

Had I been working?

آیا من کار کرده بودم؟

You had been working.

تو کار کرده بودی.

You hadn’t been working.

تو کار نکرده بودی

Had you been working?

آیا تو کار کرده بودی؟

He had been working.

او (مرد) کار کرده بود.

He hadn’t been working.

او (مرد) کار نکرده بود.

Had he been working?

آیا او (مرد) کار کرده بود؟

She had been working.

او (خانم) کار کرده بود.

She hadn’t been working.

او (خانم) کار نکرده بود.

Had she been working?

آیا او (خانم) کار کرده بود؟

It had been working.

این کار کرده بود.

It hadn’t been working.

این کار نکرده بود.

Had it been working?

آیا این کار کرده بود؟

You had been working.

شما کار کرده بودید.

You hadn’t been working.

شما کار نکرده بودید.

Had you been working?

آیا شما کار کرده بودید؟

We had been working.

ما کار کرده بودیم.

We hadn’t been working.

ما کار نکرده بودیم.

Had we been working?

آیا ما کار کرده بودیم؟

They had been working.

آن ها کار کرده بودند.

They hadn’t been working.

آن ها کار نکرده بودند.

Had they been working?

آیا آن ها کار کرده بودند؟

گذشته کامل استمراری با استفاده از Go (فعل بی قاعده)

مثبت منفی سوالی

I had been going.

من رفته بودم.

I hadn’t been going.

من نرفته بودم.

Had I been going?

آیا من رفته بودم؟

You had been going.

تو رفته بودم.

You hadn’t been going.

تو نرفته بودی.

Had you been going?

آیا تو رفته بودی؟

He had been going.

او (مرد) رفته بود.

He hadn’t been going.

او (مرد) نرفته بود.

Had he been going?

آیا او (مرد) رفته بود؟

She had been going.

او (خانم) رفته بود.

She hadn’t been going.

او (خانم) نرفته بود.

Had she been going?

آیا او (خانم) رفته بود؟

It had been going.

این رفته بود.

It hadn’t been going.

این نرفته بود.

Had it been going?

آیا این رفته بود؟

You had been going.

شما رفته بودید.

You hadn’t been going.

شما نرفته بودید.

Had you been going?

آیا شما رفته بودید؟

We had been going.

ما رفته بودیم.

We hadn’t been going.

ما نرفته بودیم.

Had we been going?

آیا ما رفته بودیم؟

They had been going.

آن ها رفته بودند.

They hadn’t been going.

آن ها نرفته بودند.

Had they been going?

آیا آن ها رفته بودند؟

گذشته کامل استمراری با استفاده از study (فعل با قاعده)

مثبت منفی سوالی

I had been studying.

من مطالعه کرده بودم

I hadn’t been studying.

من مطالعه نکرده بودم.

Had I been studying?

آیا من مطالعه کرده بودم؟

You had been studying.

تو مطالعه کرده بودی.

You hadn’t been studying.

تو مطالعه نکرده بودی.

Had you been studying?

آیا تو مطالعه کرده بودی؟

He had been studying.

او (مرد) مطالعه کرده بود.

He hadn’t been studying.

او (مرد) مطالعه نکرده بود.

Had he been studying?

آیا او (مرد) مطالعه کرده بود؟

She had been studying.

او (خانم) مطالعه کرده بود.

She hadn’t been studying.

او (خانم) مطالعه نکرده بود.

Had she been studying?

آیا او (زن) مطالعه کرده بود؟

It had been studying.

این مطالعه کرده بود.

It hadn’t been studying.

این مطالعه نکرده بود.

Had it been studying?

آیا این مطالعه کرده بود؟

You had been studying.

شما مطالعه کرده بودید.

You hadn’t been studying.

شما مطالعه نکرده بودید.

Had you been studying?

آیا شما مطالعه کرده بودید؟

We had been studying.

ما مطالعه کرده بودیم.

We hadn’t been studying.

ما مطالعه نکرده بودیم.

Had we been studying?

آیا ما مطالعه کرده بودیم؟

They had been studying.

ان ها مطالعه کرده بودند.

They hadn’t been studying.

آن ها مطالعه نکرده بودند.

Had they been studying?

آیا آن ها مطالعه کرده بودند؟

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست