مفعول در انگلیسی

آموزش مفعول در انگلیسی (کاربرد و انواع آن با مثال)

گاما

در این مطلب به صورت کامل، گرامر مفعول در زبان انگلیسی را با مثال هایی به زبان ساده به شما یاد می دهیم.

3 جز اصلی جمله در انگلیسی

جمله گروهی از کلمات است که معنای کاملی دارد و یک حس یا ایده را منتقل می کند. یک جمله از سه بخش اصلی تشکیل می شود:

 • فاعل (subject)
 • گزاره (predicate)
 • مفعول (object)

1-فاعل

فاعل اسم یا ضمیری است که در جمله استفاده می شود. در واقع فاعل عاملی است که کاری را انجام می دهد. به مثال های زیر توجه کنید:

 • He is eating an apple.  او یک سیب می خورد
 • She is writing a story.  او یک داستان می نویسد
 • They play football.  آنها فوتبال بازی می کنند
 • David works in a factory.  دیوید در یک کارخانه کار می کند

در مثال های بالا، He، She، They و David فاعل جملات هستند زیرا کار مشخصی را انجام می دهند. مثلا در جمله اول، “He” یک فاعل است زیرا عمل خوردن (eating) را انجام می دهد. در جمله دوم، “She” هم فاعل است زیرا عمل نوشتن (writing) را انجام می دهد.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

در اکثر موارد، فاعل شخصی است که یک کار خاص را انجام می دهد. با اینکه ممکن است در برخی موارد، فاعل لزوما یک کار خاص را انجام ندهد، اما باز هم نقش مهمی در جمله دارد. همان طور که گفته شد، فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم ظاهر شود.

مثال:

 • He is happy.  او شاد است
 • She looks beautiful.  او زیبا به نظر می رسد
 • He seems to be angry.  به نظر می رسد او عصبانی است

در مورد مثال های بالا می توان گفت که فاعل اسم یا ضمیری است که در جمله به آن اشاره شده است. این توصیف در مورد جملاتی که افعال حالتی (stative verbs) دارند به کار می رود. در حالت کلی، افعال (مثل eat، write) یک عمل را نشان می دهند در حالی که افعال حالتی حالت یک چیز را بیان می کنند نه یک عمل را. مثلا در جملات بالا، فعل های “seem” و “look” حالتی هستند زیرا حالت عصبانیت یا زیبایی را در جمله بیان می کنند.

2-مفعول (object)

بر خلاف فاعل که کاری انجام می دهد، مفعول چیزی است کار روی آن انجام می شود. مفعول می تواند اسم یا گاهی اوقات یک ضمیر باشد که عملی روی آن انجام شده است. در واقع فاعل کننده کاری است که روی مفعول صورت گرفته است. به مثال زیر دقت کنید:

 • He is eating an apple.   او مشغول خوردن یک سیب است

در مثال بالا، “apple” مفعول است زیرا عمل خوردن (eating) روی آن انجام شده است. فاعل هم “He” است که سیب را می خورد.

مثال:

 • She is singing a song.  او ترانه می خواند
 • He is writing a letter.  او نامه می نویسد
 • She is repairing her laptop.  او مشغول تعمیر لپتاپش است
 • They are making a table.  آنها در حال ساختن یک میز هستند

لازم به ذکر است که همه جملات مفعول ندارند. علت آن هم این است که برخی از فعل ها نیاز به مفعول ندارند و می توانند منظور جمله را بدون داشتن مفعول برسانند. این افعال به ناگذرا (intransive verbs) معروف هستند. پس جمله هایی که فعل ناگذرا دارند، مفعول ندارند. به مثال های زیر دقت کنید:

 • He is laughing.  او در حال خندیدن است
 • She is sleeping.  او خواب است
 • They are running.  آن ها در حال دویدن هستند

از سوی دیگر، برخی از فعل ها برای این که منظورشان را به طور کامل برسانند، نیاز به مفعول دارند. به آن ها افعال گذرا (transive verbs) می گویند. مثلا، “buy” یک فعل گذراست. ما نمی توانیم از “buy” بدون مفعول استفاده کنیم. باید بعد از این فعل یک چیزی باشد که عمل “خریدن” روی آن انجام شود. مثلا:

 • He bought a house.  او یک خانه خرید

مفعول “house” معنای جمله را تکمیل می کند.

3-گزاره (predicate)

گزاره بخشی از جمله است که بعد از فاعل قرار دارد. در واقع گزاره قسمت بزرگی از جمله است که معمولا شامل فعل، حروف اضافه و مفعول می شود. گاهی اوقات به عنوان بخشی از جمله که در مورد فاعل توضیح می دهد، توصیف می شود. مثلا این که فاعل چه کاری انجام می دهد و یا چه کاری روی فاعل انجام شده است.

گزاره (predicate)

در جملات زیر، گزاره با رنگ مشکی پر رنگ مشخص شده است:

 • She will buy a camera.   او یک دوربین خواهد خرید
 • He broke the cup.   او فنجان را شکست
 • She is writing a poem.   او مشغول نوشتن یک شعر است
 • He is laughing.   او می خندد
 • They are making a noise.   آن ها سر و صدا می کنند
 • John works in a hospital.   جان در بیمارستان کار می کند
 • They are playing football.   آن ها فوتبال بازی می کنند

آموزش افعال در انگلیسی (انواع، روش صرف و همه نکات کاربردی)

انواع مفعول

مفعول ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مفعول مستقیم (direct object) شی یا کسی است که کاری توسط فعل روی آن انجام می شود (کلمه پر رنگ). اما مفعول غیرمستقیم (indirect object) معمولا شخص (یا حیوانی) است که مفعول مستقیم را دریافت می کند (کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده):

 • They gave her a present when she left.  وقتی او رفت، آن ها به او یک هدیه دادند
 • Can you get me some butter?  آیا می توانید کمی کره به من بدهید؟

مفعول مستقیم

این مفعول نشان می دهد که فعل روی چه کسی یا چه چیزی تاثیر می گذارد:

 • That computer hasn’t got a mouse.  کامپیوتر موس ندارد
 • Nobody writes letters these days.  این روز ها هیچ کس نامه نمی نویسد
 • Does she play tennis?  آیا او تنیس بازی می کند؟

مفعول غیر مستقیم

مفعول غیر مستقیم معمولا یک شخص یا یک حیوان است و مفعول مستقیم را دریافت می کند یا تحت تأثیر آن قرار می گیرد . مفعولی غیر مستقیم همیشه به یک مفعول مستقیم نیاز دارد و همیشه قبل از آن قرار می گیرد:

 • She gave the dog its dinner.  او شامش را به سگ داد
 • Do I owe you some money?  آیا من به شما پول بدهکار هستم؟

ما می توانیم چنین جملاتی را با یک عبارت حرف اضافه ای بازنویسی کنیم. یعنی قبل از مفعول غیر مستقیم حرف to یا for بیاوریم . در چنین مواقعی معمولا مفعول مستقیم اول می آید.

تفاوت را می توانید در جدول زیر ببینید:

مفعول غیر مستقیم + مستقیم

مفعول مستقیم + عبارت حرفه اضافه ای به همراه to/for

He always gives the class too much homework.

او همیشه به بچه های کلاس بیش از حد تکلیف می دهد.

He always gives too much homework to the class.

او همیشه به بچه های کلاس بیش از حد تکلیف می دهد. (فرق معنایی ندارند)

I never buy her flowers. She’s allergic to them.

من هیچ وقت برایش گل نمی خرم. او به آن ها حساسیت دارد.

I never buy flowers for her. She’s allergic to them.

من هیچوقت برایش گل نمی خرم. او به آن ها حساسیت دارد.

برخی از افعالی که معمولا با مفعول غیر مستقیم و مستقیم یا عبارت حرف اضافه ای همراه با to می‌آیند، عبارتند از:

Bring

Lend Owe

Show

Tell

Give Offer Promise

Teach

write

برخی از افعالی هم که معمولا با مفعول غیر مستقیم و مستقیم یا یک عبارت حرفه اضافه ای همراه For می‌آیند، عبارتند از:

Buy (خریدن)

Find (پیدا کردن) Get (گرفتن)
Make (درست کردن) Order (دستور دادن) Save (ذخیره کردن)

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

افعال و مفعول ها

افعال گذرا برای تکمیل معنای شان به یک مفعول نیاز دارند. برخی از افعال هم مثل فعل ناگذرا مفعول نمی گیرند. برخی از فعل ها هم هستند که هم به مفعول مستقیم و هم غیرمستقیم نیاز دارند . بد نیست بدانید که عبارت های wh -clause ( عباراتی که با کلمات what، when، where، who، which، why و how شروع می شوند) یا that-clause را می توان به عنوان مفعول در نظر گرفت.

مثال:

فعل + مفعول مستقیم

We really enjoyed the dinner. Thanks.

ما واقعا از شام لذت بردیم.

فعل + بدون مفعول

Paula smiled and left.

پائولا لبخند زد و رفت.

فعل + دو مفعول

They gave us coffee.

آنها به ما قهوه دادند.

فعل + wh-clause

I can’t believe what he told me.

من نمی توانم آنچه که او گفت را باور کنم.

فعل + that-clause

I know (that) you’re telling the truth.

من می دانم (که) شما دارید راست می گویید.

بسیاری از افعال مرکب ( که زیرشان خط کشیده شده است ) یک مفعول می گیرند:

 • We won’t give out your email address to other companies.  ما آدرس ایمیل شما را به بقیه شرکت ها نخواهیم داد
 • They’ve put the price of fuel up again.  آن ها دوباره قیمت سوخت را بالا برده اند

همه افعال حرف اضافه ای ( که زیرشان خط کشیده شده است ) بعد از حرف اضافه، مفعول می گیرند:

 • I don’t listen to the radio much.  من زیاد به رادیو گوش نمی دهم
 • It depends on the weather.  بستگی به آب و هوا دارد

افعال ربطی مفعول ندارند

ما برای افعال ربطی از هیچ مفعولی استفاده نمی کنیم (مثل appear، be، become، look، seem و …). در واقع از عبارات وصفی، عبارات اسمی، عبارات قیدی یا حرف اضافه ای (که زیر شان خط کشیده شده) به عنوان مکمل فاعل استفاده می کنیم تا اطلاعات بیشتری در مورد فاعل بدهیم:

 • This is Lucy. She’s my sister-in-law.  این لوسی است. او خواهر شوهر من است
 • felt really tired.  من واقعا احساس خستگی می کنم
 • was in the garden when you rang.  من تو زنگ زدی، داخل حیاط بودم

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست