had been

آموزش گرامر had been (گذشته کامل) در انگلیسی با مثال

گاما

برخورداری از مهارت های مناسب برای صحبت کردن درباره زمان گذشته به زبان انگلیسی مزیت بزرگی به شما می رود. فرقی نمی کند در محل کارتان باشید یا در مسافرت؛ به هر حال مواقعی به وجود می آید که بخواهید با زبان انگلیسی به مواردی که در گذشته اتفاق افتاده اشاره کنید. احتمالا قبلا زمان گذشته ساده (simple past) و حال کامل (present perfect) را یاد گرفته اید و از آنها زیاد استفاده کرده اید.

حالا وقت آن رسیده که با یک زمان دیگر به اسم گذشته کامل (past perfect) آشنا شوید. گذشته کامل به شما امکان می دهد که زمان ها و کارهای مربوط به گذشته را با هم مقایسه کنید. خیلی خب! بیاید همه چیز درباره زمان گذشته کامل را با هم یاد بگیریم!

گذشته کامل (Past Perfect)

زمان گذشته کامل یکی از ساختارهای واقعا مفید است که استفاده از آن در جملات باعث می شود بتوانید مهارت زبانی تان را به دیگران نشان بدهید. گذشته کامل هم مثل گذشته ساده برای همه فاعل ها فرم یکسانی دارد و مثل زمان گذشته استمراری (past continuous)، تقریبا همیشه به همراه زمان های دیگر که معمولا زمان گذشته ساده است در جمله استفاده می شود.

نحوه ساخت گذشته کامل

ما با استفاده از”had” و قسمت سوم فعل (past participle) می توانیم زمان گذشته کامل را بسازیم.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • You had met him before?  آیا قبلا با او ملاقات کرده بودی؟

برای منفی کردن گذشته کامل نیز فقط کافیست به”had” یک “not” اضافه کنیم. جدول زیر مجموعه کاملی از مثال های زمان گذشته کامل را به شما نشان می دهد:

جمله سوالی

جمله منفی

جمله مثبت

Had I worked?

آیا من کار کرده بودم؟

I hadn’t worked.

من کار نکرده بودم.

I had worked.

من کار کرده بودم.

Had you worked?

آیا تو کار کرده بودی؟

You hadn’t worked.

تو کار نکرده بودی.

You had worked.

تو کار کرده بودی.

Had he/she/it worked?

آیا او (مذکر/مونث)، آن کار کرده بود؟

He/she/it hadn’t worked.

او (مذکر/مونث)، آن، کار نکرده بود.

He/she/it had worked.

او (مذکر/مونث)، آن، کار کرده بود.

Had we worked?

آیا ما کار کرده بودیم؟

We hadn’t worked.

ما کار نکرده بودیم.

We had worked.

ما کار کرده بودیم.

Had you worked?

آیا شما کار کرده بودید؟

You hadn’t worked.

شما کار نکرده بودید.

You had worked.

شما کار کرده بودید.

Had they worked?

آیا آنها کار کرده بودند؟

They hadn’t worked.

آنها کار نکرده بودند.

They had worked.

آنها کار کرده بودند.

فرم پاسخ کوتاه به جملات سوالی در زمان گذشته کامل نیز به صورت Yes, I had یا No, I hadn’t خواهد بود.

حتما دانلود کنید: 100 درس مکالمات روزمره زبان انگلیسی

چه زمانی از گذشته کامل استفاده می کنیم؟

ما از گذشته کامل برای اشاره به چیزی که قبل از یک اتفاق یا عمل دیگر در گذشته صورت گرفته استفاده می کنیم. برای همین، گذشته کامل تقریبا همیشه به همراه زمان گذشته ساده در جمله می آید.

 • Bob was exhausted. He had worked hard all day.  باب خسته بود. او تمام روز را کار کرده بود

معمولا با گذشته کامل قیدهایی مثل already (قبلا)، just (به تازگی)، never (هرگز)، previously (قبلا، سابقا) استفاده می شود که بین had و قسمت سوم فعل قرار می گیرند. علاوه بر این می توان از قید yet (تا الان، هنوز) هم با زمان گذشته کامل استفاده کرد که در انتهای جمله می آید.

 • When Miguel arrived, the party had already started.  وقتی میگل آمد، مهمانی قبلا شروع شده بود
 • The kids were really excited about visiting the fun park. They’d never been before.  بچه ها واقعاً از دیدن پارک تفریحی هیجان زده بودند. آنها قبلاً هیچ وقت انقدر هیجان زده نبوده اند
 • I didn’t go to see the film with my friends because I’d already seen it.  من با دوستانم برای دیدن فیلم نرفتم چون قبلا آن را دیده بودم
 • When we went outside it had just begun to rain.  وقتی بیرون رفتیم باران تازه شروع به باریدن کرده بود
 • The new CEO joined the company last month. She’d previously worked for a pharmaceutical firm.  مدیرعامل جدید، ماه گذشته به این شرکت پیوست. او قبلاً در یک شرکت دارویی کار کرده بود
 • My brother sold his car on Saturday. He’d had it for 20 years!  برادرم شنبه ماشینش را فروخت. او 20 سال این ماشین را داشت

از گذشته کامل استفاده کنیم یا گذشته ساده؟

وقتی که اتفاقاتی که در گذشته افتاده را به ترتیب زمان وقوعشان (به ترتیب از اول تا آخر پشت سر هم) بیان می کنید باید از گذشته ساده استفاده کنید.

 • Yesterday my alarm didn’t ring so I woke up late and missed the bus.  دیروز زنگ هشدارم به صدا درنیامد برای همین دیر بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم

اما اگر می خواهید درباره اتفاقی صحبت کنید که در گذشته رخ داده و این اتفاق قبل از یک اتفاق دیگر بوده، باید زمان گذشته کامل را به کار ببرید.

 • Yesterday I woke up late and missed the bus because my alarm hadn’t rung.  دیروز دیر از خواب بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم چون زنگ هشدارم به صدا درنیامده بود
 • I arrived at work late because I’d missed the bus.  دیر به محل کارم رسیدم چون اتوبوس را از دست داده بودم

یک بار برای همیشه زمانهای انگلیسی را یاد بگیرید: صرف فعل در انگلیسی به زبان ساده

گذشته کامل استمراری (Past perfect continuous)

علاوه بر گذشته کامل ساده، فرم استمراری گذشته کامل هم وجود دارد. از این زمان برای اشاره به عمل یا اتفاقی استفاده می شود که در گذشته به صورت پیوسته انجام میشده. گذشته کامل استمراری به جای اشاره به یک رویداد واحد که یکبار اتفاق افتاده و تمام شده، روی یک عمل یا اتفاقی که مدام تکرار شده یا جریان داشته تمرکز می کند.

 • When we arrived, Laura’s Mum had been cooking for six hours!  وقتی رسیدیم، مادر لورا شش ساعت بود که داشت آشپزی می کرد

شکل گذشته کامل استمراری هم مثل گذشته کامل ساده برای همه فاعل ها یکسان است. گذشته کامل استمراری با استفاده از “had” + شکل -ing دار فعل ساخته می شود.

 • He had been walking.   او داشت پیاده روی می کرد
 • They had been waiting.  آنها مدت ها بود که منتظر بودند
 • Had you been sleeping?  خواب بودی؟
 • She’d been studying for hours when she finally took a break.  او ساعتها مشغول مطالعه بود تا اینکه بالاخره استراحت کرد
 • How long had you been waiting when the train arrived?  چه مدت منتظر ماندید تا قطار رسید؟
 • It’d been snowing for hours when it eventually stopped this afternoon.  برف ساعتها داشت می بارید تا اینکه بالاخره امروز بعد از ظهر بند آمد
 • Where had he been playing before he moved to this club?  قبل از انتقال به این باشگاه کجا بازی می کرد؟
 • When Kim walked into the office, the two receptionists had just been arguing.   وقتی کیم وارد دفتر شد، دو مسول پذیرش داشتند تازه دعوا کرده بودند
 • The dog had been sleeping when the children ran outside and woke him up.  سگ مدتی بود که خوابیده بود که بچه ها بیرون دویدند و او را بیدار کردند

گذشته کامل ساده استفاده کنیم یا گذشته کامل استمراری؟

اگر می خواهید یک عمل یا اتفاق واحد در گذشته اشاره کنید، زمان گذشته کامل ساده را به کار ببرید.

 • I didn’t have a coffee with my colleagues because I’d already had one at home.   من با همکارانم قهوه نخوردم چون قبلا در خانه خورده بودم

اما اگر می خواهید روی عمل یا اتفاقی که قبل از یک اتفاق یا عمل دیگر به صورت پیوسته جریان داشته تمرکز کنید باید زمان گذشته کامل استمراری را به کار ببرید.

 • When the boss arrived at the meeting, the team had been discussing some new proposals.  وقتی رئیس در جلسه حاضر شد، تیم در حال بحث در مورد چند پیشنهاد جدید بود

مثل سایر زمانهای استمراری، افعالی وجود دارند که نمی توان آنها را به صورت گذشته کامل استمراری به کار برد، چون این افعال، فعل های حالتی (stative verbs) هستند نه افعال کُنشی (action verbs).

این موارد شامل افعالی مثل be (بودن)، cost (ارزش داشتن)، know (دانستن)، love (عاشق بودن)، like (دوست داشتن)، hate (تنفر داشتن)، have (وقتی معنای داشتن بدهد) می شوند. بنابراین اگر فعل جمله تان یکی از این موارد یا افعال مشابه آنها بود باید از زمان گذشته کامل ساده استفاده کنید.

 • When we got married, Bill and I had known each other for ten years. (جمله درست)
 • Bill and I had been knowing each other (جمله غلط)

جمع بندی

با یاد گرفتن زمان گذشته کامل می توانید سطح مکالمات و گفتگوهای انگلیسی تان را بالا ببرید. البته یادتان باشد که مثل هر چیز دیگری، برای اینکه این زمان را خیلی خوب یاد بگیرید و ملکه ذهنتان شود باید حسابی تمرین کنید. امیدواریم مطلب امروز ما برایتان مفید بوده باشد. موفق باشید.

دانلود آموزشهای صفر تا صد گرامر زبان

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسیpdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست