آموزش گرامر انگلیسی

آموزش حروف اضافه “With”، “Over” و “By” در زبان انگلیسی

ielts gama-min

در ادامه آموزش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی، دراین مقاله سه تا از حروف اضافه دیگر شامل Over و With و By را آموزش می دهیم. در مطلب قبلی هم آموزش تصویری حروف اضافه مخصوص زمان (In,on,at,by,with) در زبان انگلیسی را آموختید.

۱-حرف اضافه With

برای نشان دادن بودن با هم یا درگیر بودن استفاده می شود:

 • I ordered a sandwich with a drink   من یک ساندویچ را با یک نوشیدنی سفارش دادم
 • He was with his friend when he saw me   و وقتی دوست من بود دید که من را دید
 • She has been working with her sister at the nail shop   او با خواهر خود در فروشگاه ناخن کار کرده است
 • The manager will be with you shortly   مدیر به زودی با شما خواهد بود

برای نشان دادن «داشتن» استفاده می شود:

 • I met a guy with green eyes   یک پسر با چشم های سبز دیدم
 • Were you the one talking with an accent   آیا شما یکی با لهجه صحبت می کنید؟
 • People with a lot of money are not always happy   افرادی که پول زیادی دارند، همیشه خوشحال نیستند

برای نشان دادن “با استفاده از” استفاده می شود:

 • I wrote a letter with the pen you gave me   من نامه ای با قلمی که به من دادید نوشتم
 • This is the soup that I made with rice and barley   این سوپ است که من با برنج و جو تهیه کردم
 • He cut my hair with his gold scissors   او موهای خود را با قیچی طلای خود برش داد

مورد استفاده برای نشان دادن احساس:

 • I am emailing you with my sincere apology   من با عذر خواهی صادقانه به شما ایمیل می کنم
 • He came to the front stage with confidence   او با اطمینان به مرحله اول آمد

مورد استفاده برای نشان دادن توافق یا فهمیدن یک موضوع:

 • Are you with me   حواست به منه؟
 • Yes, I am completely with you   بله، من کاملا با شما هستم
 • She agrees with me   او با من موافق است

۲-حرف اضافه Over

برای نشان دادن حرکت از یک مکان به مکان دیگر استفاده می شود:

 • Come over to my house for dinner sometime   بعضی وقت ها برای شام به خونه من بیا
 • Could you roll over   می توانی بروی؟
 • They sent over a gift for his promotion   آنها به خاطر ارتقایش، هدیه ای برایش فرستادند

برای نشان دادن حرکت به سمت پایین استفاده می شود:

 • The big tree fell over on the road   درخت بزرگ در جاده افتاد
 • Can you bend over and get the dish for me   آیا شما می توانید خم شوید و ظرف را برای من بیاورید؟
 • He pushed it over the edge   او آن را بر لبه فشار داد

مورد استفاده برای نشان دادن بیش از تعداد مورد انتظار یا مقدار مورد انتظار:

 • This amount is over our prediction   این مقدار بیش از پیش بینی ماست
 • Kids twelve and over can watch this movie   بچه ها دوازده و بیشتر می توانند این فیلم را تماشا کنند
 • The phone rang for over a minute   تلفن بیش از یک دقیقه زنگ زد

برای نشان دادن یک دوره زمانی استفاده می شود:

 • I worked there over a year   من بیش از یک سال کار کرده ام
 • She did not sleep there over this past month   او در این ماه گذشته در آنجا خوابید

۳-حرف اضافه By

برای نشان دادن نزدیکی (کنار) استفاده می شود:

 • Can I sit by you   آیا می توانم کنار شما بنشینم؟
 • He was standing by me   او کنار من ایستاده بود
 • The post office is by the bank   دفتر پست کنار بانک است

نشان دادن اقدام یک نفر، در یک جمله مجهول:

 • The microwave was fixed by the mechanic   مایکروویو توسط مکانیک تعمیر شد
 • The flowers were delivered by a postman   گل توسط پستچی تحویل داده شد
 • The branch office was closed by the head office   دفتر شعبه توسط دفتر مرکزی بسته شد

برای نشان دادن یک عمل با هدف خاص استفاده می شود:

 • You can pass the exam by preparing for it   شما می توانید امتحان را با آماده شدن برای آن قبول شوید
 • I expressed my feeling toward her by writing a letter   من با نوشتن نامه ای احساس خود را نسبت به او ابراز کرده ام
 • She finally broke the record by pure effort   او در نهایت رکورد را با تلاش زیاد شکست

برای نشان دادن یک روش یا ابزار، استفاده می شود:

 • Please send this package to Russia by airmail   لطفا از طریق پست هوایی این بسته را به روسیه ارسال کنید
 • I came here by subway   من با مترو به اینجا آمده ام

همچنین اگر علاقه مند هستید آموزش تصویری حروف ربط در زبان انگلیسی +فیلم و مطلب آموزش اسم های قابل شمارش درمقایسه با اسم های غیرقابل شمارش را بیاموزید.

همه دروس گرامر ما

قواعد کلی

۱ افعال بی قاعده زمان حال ساده ۹
۲ افعال modal فرق اسم و صفت ۱۰
۳ افعال کمکی صفت ها ۱۱
۴ فعل کمکی اصلی اسامی جمع و مفرد  ۱۲
۵ قواعد صرف زمان ها کلمات استثنا با جمع و مفرد یکسان ۱۳
۶ قواعد قیدهای زمان اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش ۱۴
۷ کلمات پرسشی  اسم های ملکی (مالکیت)  ۱۵
۸ ضمایر (pronouns)  ۱۶

حروف اضافه

۱ آرتیکل  حروف اضافه مکان ۴
۲ حروف ربط حروف اضافه “With”، “Over” و “By”  ۵
۳ حروف ربط تضاد فعل بعد از حروف اضافه ۶

قواعد جملات

۱ قواعد ربط دو جمله جمله واره های قیدی شرطی ۴
۲ جملات شرطی  جمله واره قیدی ۵
۳ جملات سوالی زمان حال ساده عبارات قیدی ۶

پرکاربردترین عبارات

۱ گرامر going to گرامر used to ۷
۲ گرامر could گرامر wish ۸
۳ گرامر would گرامر will ۹
۴ گرامر do does  گرامر shall ۱۰
۵ گرامر have has  گرامر have got  ۱۱
۶ گرامر to   ۱۲

دانلود آموزشهای صفر تا صد

  lesson  دانلود فیلم های آموزش گرامر انگلیسی pdf  دانلود ۴ کتاب آموزش گرامر کامل انگلیسی
English

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست