این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید زیرا هرچیز برای یادگیری زبان نیاز دارید همینجاست! همه مطالب را دانلود کنید. به همین راحتی 70 درصد راه را رفته اید (اما برای همینها حداقل 3-5 ماه زمان نیاز است) اینکه کی از کتاب داستان و کی از فیلم و اپلیکیشن و … استفاده کنید، بستگی به شما دارد. مثلا زمانی که حوصله مطالعه ندارید، فیلم ها را ببینید یا موقعی که در ماشین هستید، آهنگ هایی که قرار داده ایم را گوش کنید و … (روش یادگیری سریعتر زبان را هم اینجا توضیح داده ایم)

فهرست