روسی

رایج ترین عبارات و کلمات زبان روسی برای تشکر و احوالپرسی

گاما

زبان روسی؛ زبانی است که به طور گسترده در سرتاسر دنیا صحبت می شود. شما قاعدتاً باید بدانید که [да  [da به معنای بله است و [нет  [njet به معنای نه می باشد. اگر عبارت های متداول تر زبان روسی را یاد بگیرید، افق های جدیدی برای پیشرفت در مکالمات روسی برای تان گسترده می شود. تلاش های تان نتیجه می دهد؛ می توانید با احوالپرسی شروع کنید و خودتان را مؤدبانه معرفی نمایید، سپس زمان خداحافظی، با اعتماد به نفس مکالمه را ترک کنید.

بخش اول: سلام و احوالپرسی

۱- برای “سلام کردن” به طور رسمی می توانید از عبارت (ствуйте (سْتوی-تیِه) استفاده کنید. زمانی که با دوستانتان یا کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند، رو به رو می شوید؛ می توانید از (ствуй (سْتو-ووی) استفاده کنید. اگر پیشتر در ابتدای روز؛ به کسی ствуйте (سْتوی-تیِه) یا здравствуй (زْدْرا-سْتوی) گفته اید ؛ دیگر آن را تکرار نکنید. روسها فقط یک بار در روز “سلام” می کنند.

 


می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان روسی چرب زبان، روسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان روسی مثل بلبل حرف بزن!


 

۲- اگر می خواهید صمیمانه سلام کنید ؛ از (привет  (پْریویِت) استفاده کنید. از این عبارت در مواجه با دوستان یا کسانی که از شما کوچکتر هستند؛ استفاده کنید. این عبارت برای احوالپرسی های صمیمانه و غیر رسمی استفاده می شود. در برخورد با کسانی که از شما بزرگتر هستند یا شما آنها را نمی شناسید؛ از این عبارت استفاده نکنید.

۳- با استفاده از عبارت  (доброе утро  (دوبْرِ ووئُوتْرا) می توانید به دیگران بگویید: ” صبح بخیر” . تا قبل از ظهر می توانید از این عبارت استفاده کنید. به جای گفتنздравствуйте (زْدْراسْتوی تیِه)  یا привет(پْریویِت) به هر کسی که تا پیش از ظهر می بینید می توانید این عبارت را بگویید.

سؤال: چگونه در زبان روسی می توان با کسی احوالپرسی کرد؟

آنا گوریووا ، یک روسی زبان بومی ، پاسخ داد: صبح می توانید بگویید ” صبح بخیر “، (Доброе утро (دوبْرِه ووئُوتْرا)؛ بعد از ظهر ، بگویید: “عصر بخیر” ، “(добрыь день” (دوبْری دین)` و شب هنگام بگوییم “شب بخیر” ، (добрый вечер (دوبْری ویچِه) همه این عبارات را می توان در مواجهه با چند نفر یا یک نفر در گفتار رسمی و یا غیر رسمی استفاده کرد.

۴- احوالپرسی خود را با عبارت هایی بیان کنید که زمانی از روز را نیز منعکس می کنند. می توانید عبارت هایی که معنای سلام دارند، здравствуйте  یاпривет  را با سپری شدن روز، با عبارت های دیگر جایگزین کنید. روس ها از ظهر تا ۶ بعد از ظهر؛ از عبارت های خاصی برای احوالپرسی استفاده می کنند و دوباره از ۶ عصر تا حدود نیمه شب از عبارت های دیگری استفاده می کنند. در ادامه مثال هایی را مشاهده می کنید که این عبارت های خاص را بیان کرده است.

 • از ظهر تا ساعت ۶ غروب؛ از  (добрый день (دوبْری دین)` برای گفتن ظهر بخیر استفاده می شود.
 • با استفاده از  добрый вечер (دوبْری ویچِه) می توانید از ساعت ۶ بعد از ظهر تا سر شب به دیگران بگویید: عصر بخیر.

۵- با استفاده از عبارت (меня зовут (مینْ یا زاووت) نام تان را به دیگران بگویید. بعد از این عبارت باید اسم تان را بگویید. برای مثال اگر اسم تان تیم است، می گویید: (меня зовут Тим  (مین یازاووت تیم). انتظار می رود افرادی که ملاقات می کنید نیز در پاسخ به شما خودشان را معرفی کنند. آنها ممکن است از عبارت меня зовут استفاده نکنند.

 • با گفتن عبارت очень приятно (اُچین پریاتْنا) که معادل nice to meet you می باشد (از دیدن شما خوشحالم) می توانید به معرفی دیگران پاسخ دهید.
 • توجه کنید که روس ها ممکن است هنگام معرفی خودشان ابتدا نام خانوادگی شان را ذکر کنند.

۶- اگر می خواهید نام کسی را در موقعیت رسمی بپرسید؛ از عبارت как вас зовут (کاکْ واسْ زاووت) استفاده کنید. انتظار می رود که روس ها با نام کوچک، نام پدری و نام خانوادگی پاسخ بدهند. روس ها اغلب به جای میان نام ها، از نام پدری یا نامی استفاده می کنند که بر اساس نام کوچک پدر آنها می باشد. نامهای پدری به واسطه ی انتهای کلمه ович  (آویچ) یا евич  (ایویچ) برای مردان و овна  (آوْنا) یا –евна (اییِوْنا)  برای زنان تشخیص داده می شود.

 • برای مثال؛ مردی که نام پدر وی (Петр  (پیوتِر) است؛ نام پدری (Петрович  (پیترُاُویچ) دارد و زنی که نام پدر او (Евгений  (Yev-(یِوْگینی) باشد؛ نام پدری او (Егеневна  (ایگی نیِوْنا) خواهد بود.
 • اگر کسی هنگام معرفی خودش برای شما؛ نام پدری اش را گفت، باید هنگام صدا کردن وی؛ از آن نام استفاده کنید.

۷- برای این که در موقعیتی غیر رسمی بخواهید نام کسی را بپرسید؛ می توانید از  (как тебя зовут  (کاکْ تیبیا زاووت) استفاده کنید. انتظار می رود که مردم در پاسخ به این سؤال نام کوچک خودشان را بگویند یا حتی نیک نیم (نام مستعار) خودشان را ذکر کنند. هنگامی که مردم خودشان را با این نام ها به شما معرفی می کنند؛ باید آنها را به همان نام صدا بزنید.

دختر روسی

بخش دوم: تشکر کردن و تعارف ها

۱- با گفتن عبارت (спасибо  (اِسْپاسی-با) می توانید از دیگران تشکر کنید. اگر کسی لطفی در حق شما کرده باشد، می توانید از این عبارت استفاده کنید. همچنین اگر چیزی به شما داده می شود؛ می توانید این عبارت را به کار ببرید. با اضافه کردن (большое  (بالْ شوئِه) می توانید عبارت متشکرم را به “خیلی متشکرم” تغییر بدهید. عبارت کامل می شود: (спасибо большое (اِسْپایسی- بابال شوئِه).

۲- با گفتن عبارت (пожалуйста (پاژائوسْتا) می توانید به دیگران بگویید: قابلی نداشت! در پاسخ به عبارت спасибо  می توانید بگویید: пожалуйста. این عبارت همیشه مناسب و قابل استفاده است. توجه داشته باشید که اگر از کسی بخواهید کاری برای تان انجام دهد ، ” пожалуйста  ” به معنای “لطفاً” نیز هست. به عنوان مثال ، اگر از کسی می خواهید چیزی به شما بدهد یا آدرسی به شما بگوید، از این کلمه می توانید به عنوان “لطفا” استفاده کنید.

۳- می توانید از (не за что (نیزاشْتو) استفاده کنید تا در پاسخ متشکرم؛ بگویید: چیزی نبود! این عبارت را پشت سر هم بیان کنید تا یک کلمه به نظر برسد. در موقعیت های غیررسمی از این لغت به جای пожалуйста  استفاده کنید. فقط باید این عبارت را در مواجه با افرادی که می شناسید استفاده کنید.

چگونه در زبان روسی تشکر کنیم؟ (روش رسمی و خودمانی)

۴- دیگر عبارت های مؤدبانه؛ مانند “عذر می خواهم” و ” متأسفم” را بیاموزید. این عبارات را خیلی استفاده نکنید، زیرا روس ها، اغلب از آنها استفاده نمی کند. به عنوان مثال ، اگر واقعاً با اشتباه خود باعث رنجش دیگران شدید می توانید از عبارت ” I`m sorry – متاسفم” استفاده کنید. توجه داشته باشید که هر دو عبارت دارای اشکال رسمی و غیر رسمی هستند.

 • معادل عبارت ” Excuse me ببخشید” به دو صورت فرم مؤدبانه (извините  (ایزْوینیتیه) یا فرم غیر رسمی (извини (ایزوینی) استفاده کنید.
 • اگر بخواهید به کسی بگویید “متأسفم” در موقعیت های رسمی می توانید از عبارت (простите  (پرِسْتیتیه) استفاده کنید. در موقعیت های غیر رسمی نیز می توانید از عبارت (прости  (پراسْتی) استفاده کنید.

۵- در موقعیت های غیر رسمی اگر بخواهید بگویید: “حالتان چطور است؟” می توانید از عبارت (как дела (kahk dyee-IAH استفاده کنید. از این عبارت فقط در مواجهه با دوستان یا کسانی استفاده کنید که آنها را خوب می شناسید. هرگز برای مطرح کردن این سؤال از کسی که از شما بزرگتر است؛ این عبارت را به کار نبرید. چرا که بسیار بی ادبانه تلقی می شود.

 • برای پاسخ دادن به این سؤال، اگر بخواهید بگویید “خوبgood-” می توانید از عبارت (хорошо  (کوراشو) استفاده کنید.
 • همچنین با استفاده از عبارت های нормально  (نارمالِنا)و так себя(تاکْسیبیا) می توانید پاسخ بدهید که به معنای OK می باشد.
 • اگر بخواهید از کسی که از شما بزرگتر است، در موقعیت های رسمی بپرسید که “حالتان چطور است” می توانید از عبارت (как живете  (کاکْ ژیویوتی) استفاده نمایید.

جملات رایج تعارف ها در روسیه

۶- اگر می خواهید بگویید که متوجه چیزی نمی شوید می توانید از عبارت не понима по (نی پانیما پا) استفاده کنید. با گفتن این عبارت به دیگران می گویید که متوجه منظورشان نمی شوید و حرفشان را درک نمی کنید. به ابتدای این عبارت می توانید کلمه های “извини” (ایزْوینی) یا “извини”  را اضافه کنید تا بگویید “ببخشید، من نمی فهمم (چه می گویید)” به یاد داشته باشید که ивините (ایوینیتی) برای موقعیت های رسمی و извини  برای موقعیت های غیر رسمی است.

 • به طور رسمی ، می توانید با افزودن کلمه (вас  (واس) بگویید: “ببخشید ، من (منظور) شما را نمی فهمم”: извините, я не понимаю вас  (ایزْ وینیته یانی پُنیمائُو واس)
 • اگر بخواهید به جای واژه ی رسمی “شما” ؛ در موقعیت غیررسمی از واژه “تو” استفاده کنید، می توانید کلمه тебя (تیبیا) را به کار ببرید:  извини, я не понимаю тебя (ایزْ وینیته یانی پُنیمائُو واس تیبیا)
 • برای آن که بگویید “من زبان روسی نمی فهمم” از عبارت (я не понимаю по-русски (یانی پُنیمائُو پاروسْکِه) استفاده کنید.

۷- اگر می خواهید از کسی بپرسید که آیا آنها انگلیسی صحبت می کنند؛ از عبارت вы говорите по-английски (وُ گواریتِه پو آنْگلیسکِه) استفاده کنید. به کار بردن این عبارت؛ روشی صحیح برای مطرح کردن سؤال “آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟” می باشد. توجه داشته باشید که این عبارت معادل همان جمله ی “شما انگلیسی صحبت می کنید” می باشد و زمانی که این عبارت را بیان می کنید باید هنگام ادای по-английски (پِو آنْگِلیسکِه) صدایتان را کمی بالا ببرید تا جمله سؤالی شود. همچنین با اضافه کردن عبارت извините  می توانید سؤال تان را مؤدبانه تر مطرح کنید. به این ترتیب کل سؤال به صورت  извините, вы не говорите по-английски? (ایزوینیته، وِنی گواریتِه پو آنْگلیسکِه )مطرح می شود. فراموش نکنید که هنگام رسیدن به کلمه ی по-английски صدایتان را بالا ببرید.

 • در موقعیت غیر رسمی می توانید از کلمه ی говори  (گاواری) استفاده کنید. سؤال کلی به صورت  ты говоришь по-английски (تی گواریش پو آنگلیسْکِه) در می آید.

۸- اگر می خواهید از کسی خواهش کنید که شمرده تر صحبت کند؛ می توانید از عبارت говорите медленнее, пожалуйста  (گواریتا میِدلینیِه پاژائوسْتا) استفاده کنید. این جمله به معنای “لطفاً شمرده تر صحبت کنید” می باشد. اگر با کسی که از شما بزرگتر است یا در موقعیتی بالاتر از شما قرار دارد؛ حرف می زنید؛ باید از говорите  استفاده کنید. اما اگر با یکی از دوستان و همسن و سال های خودتان حرف می زنید؛ می توانید بگویید: (говори медленнее, пожалуйста (گواریتا میِدلینیِه پاژائوسْتا) .

۹- برای خداحافظی کردن می توانید از عبارت (до свидания (داسْویدانیه) استفاده کنید.. اگر می خواهید در پایان روز از کسی خداحافظی کنید؛ یا از کسی خداحافظی کنید که طولانی مدت او را نخواهید دید؛ برای صورت معمول لغت ” خداحافظ” می توان از این عبارت استفاده کرد. اگر کسی این عبارت را به شما بگوید؛ در پاسخ باید عیناً همین عبارت до свидания  را بیان کنید.

۱۰- از пока  (پاکا) می توانید به عنوان معادل “می بینمت” یا “فعلاً” استفاده کنید. هرگز از این عبارت در مواجه با کسانی که از شما بزرگتر هستند یا در موقعیت های رسمی استفاده نکنید؛ چرا که بی ادبی تلقی می شود.

روشهای ساده سلام و احوالپرسی+ تشکر کردن در زبان روسی

۱۱- برای گفتن شب بخیر به دیگران می توانید از عبارت спокойной ночи (اِسْپاکوینونوچیِه) استفاده کنید. از عبارت спокойной ночи تنها بعد از گذشت سر شب استفاده کنید. اگر می خواهید به کسی هنگام خواب بگویید “خوب بخوابی- خوابهای خوب ببینی” نیز می توانید این عبارت را به کار ببرید. توجه کنید که این جمله را معمولاً زمانی به کار می بریم که می خواهیم به تختخواب برویم. اگر در مهمانی شبانه ای هستید می توانید بگویید до свидания .

russian

حتما بخوانید!

2 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست