روسی

رایج ترین عبارات و کلمات زبان روسی برای تشکر و احوالپرسی

بنر گاما

زبان روسی؛ زبانی است که به طور گسترده در سرتاسر دنیا صحبت می شود. شما قاعدتاً باید بدانید که [да  [da به معنای بله است و [нет  [njet به معنای نه می باشد. اگر عبارت های متداول تر زبان روسی را یاد بگیرید، افق های جدیدی برای پیشرفت در مکالمات روسی برای تان گسترده می شود. تلاش های تان نتیجه می دهد؛ می توانید با احوالپرسی شروع کنید و خودتان را مؤدبانه معرفی نمایید، سپس زمان خداحافظی، با اعتماد به نفس مکالمه را ترک کنید.

بخش اول: سلام و احوالپرسی

۱- برای “سلام کردن” به طور رسمی می توانید از عبارت (ствуйте (zdrAH-stvy-stye استفاده کنید. زمانی که با دوستانتان یا کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند، رو به رو می شوید؛ می توانید از (ствуй (zdrAH-stvy استفاده کنید. اگر پیشتر در ابتدای روز؛ به کسی ствуйте یا здравствуй گفته اید ؛ دیگر آن را تکرار نکنید. روسها فقط یک بار در روز “سلام” می کنند.

 


می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان روسی چرب زبان، روسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان روسی مثل بلبل حرف بزن!


 

۲- اگر می خواهید صمیمانه سلام کنید ؛ از (привет  (pri-vYEt استفاده کنید. از این عبارت در مواجه با دوستان یا کسانی که از شما کوچکتر هستند؛ استفاده کنید. این عبارت برای احوالپرسی های صمیمانه و غیر رسمی استفاده می شود. در برخورد با کسانی که از شما بزرگتر هستند یا شما آنها را نمی شناسید؛ از این عبارت استفاده نکنید.

۳- با استفاده از عبارت  (доброе утро  (dOH-braya OOtra می توانید به دیگران بگویید: ” صبح بخیر” . تا قبل از ظهر می توانید از این عبارت استفاده کنید. به جای گفتنздравствуйте  یا привет به هر کسی که تا پیش از ظهر می بینید می توانید این عبارت را بگویید.

سؤال: چگونه در زبان روسی می توان با کسی احوالپرسی کرد؟

آنا گوریووا ، یک روسی زبان بومی ، پاسخ داد: صبح می توانید بگویید ” صبح بخیر “، (Доброе утро (dobraye ootra؛ بعد از ظهر ، بگویید: “عصر بخیر” ، “(добрыь день” (dobriy dyen` و شب هنگام بگوییم “شب بخیر” ، (добрый вечер (dobriy vyecher همه این عبارات را می توان در مواجهه با چند نفر یا یک نفر در گفتار رسمی و یا غیر رسمی استفاده کرد.

۴- احوالپرسی خود را با عبارت هایی بیان کنید که زمانی از روز را نیز منعکس می کنند. می توانید عبارت هایی که معنای سلام دارند، здравствуйте  یاпривет  را با سپری شدن روز، با عبارت های دیگر جایگزین کنید. روس ها از ظهر تا ۶ بعد از ظهر؛ از عبارت های خاصی برای احوالپرسی استفاده می کنند و دوباره از ۶ عصر تا حدود نیمه شب از عبارت های دیگری استفاده می کنند. در ادامه مثال هایی را مشاهده می کنید که این عبارت های خاص را بیان کرده است.

 • از ظهر تا ساعت ۶ غروب؛ از  (добрый день (DOH-bry dyen` برای گفتن ظهر بخیر استفاده می شود.
 • با استفاده از  (добрый вечер (DOH-bry vYE-cher می توانید از ساعت ۶ بعد از ظهر تا سر شب به دیگران بگویید: عصر بخیر.

۵- با استفاده از عبارت (меня зовут (minYa za-vOOt نام تان را به دیگران بگویید. بعد از این عبارت باید اسم تان را بگویید. برای مثال اگر اسم تان تیم است، می گویید: (меня зовут Тим  (minYa za-vOOt Tim. انتظار می رود افرادی که ملاقات می کنید نیز در پاسخ به شما خودشان را معرفی کنند. آنها ممکن است از عبارت меня зовут استفاده نکنند.

 • با گفتن عبارت очень приятно (OH-chin(` pree-YAHt-na که معادل nice to meet you می باشد (از دیدن شما خوشحالم) می توانید به معرفی دیگران پاسخ دهید.
 • توجه کنید که روس ها ممکن است هنگام معرفی خودشان ابتدا نام خانوادگی شان را ذکر کنند.

۶- اگر می خواهید نام کسی را در موقعیت رسمی بپرسید؛ از عبارت (как вас зовут (kahk vas za-vOOt استفاده کنید. انتظار می رود که روس ها با نام کوچک، نام پدری و نام خانوادگی پاسخ بدهند. روس ها اغلب به جای میان نام ها، از نام پدری یا نامی استفاده می کنند که بر اساس نام کوچک پدر آنها می باشد. نامهای پدری به واسطه ی انتهای کلمه ович  (-oh-vich) یا евич  (-ye-vich برای مردان و овна  (-ohv-na) یا –евна (-yev-na) برای زنان تشخیص داده می شود.

 • برای مثال؛ مردی که نام پدر وی (Петр  (PYO-tr است؛ نام پدری (Петрович  (Pyet-rOH-vich دارد و زنی که نام پدر او (Евгений  (Yev-gYEn-ee باشد؛ نام پدری او (Егеневна  (Yev-gYEn-ee-yev-na خواهد بود.
 • اگر کسی هنگام معرفی خودش برای شما؛ نام پدری اش را گفت، باید هنگام صدا کردن وی؛ از آن نام استفاده کنید.

۷- برای این که در موقعیتی غیر رسمی بخواهید نام کسی را بپرسید؛ می توانید از  (как тебя зовут  (kahk tib-YA za-vOOt استفاده کنید. انتظار می رود که مردم در پاسخ به این سؤال نام کوچک خودشان را بگویند یا حتی نیک نیم (نام مستعار) خودشان را ذکر کنند. هنگامی که مردم خودشان را با این نام ها به شما معرفی می کنند؛ باید آنها را به همان نام صدا بزنید.

بخش دوم: تشکر کردن و تعارف ها

۱- با گفتن عبارت (спасибо  (spAH-see-ba می توانید از دیگران تشکر کنید. اگر کسی لطفی در حق شما کرده باشد، می توانید از این عبارت استفاده کنید. همچنین اگر چیزی به شما داده می شود؛ می توانید این عبارت را به کار ببرید. با اضافه کردن (большое  (bal-SHO-ye می توانید عبارت متشکرم را به “خیلی متشکرم” تغییر بدهید. عبارت کامل می شود: (спасибо большое (spAH-see-ba bal-SHO-ye.

۲- با گفتن عبارت (пожалуйста (pa-zhAHI-sta می توانید به دیگران بگویید: قابلی نداشت! در پاسخ به عبارت спасибо  می توانید بگویید: пожалуйста. این عبارت همیشه مناسب و قابل استفاده است. توجه داشته باشید که اگر از کسی بخواهید کاری برای تان انجام دهد ، ” пожалуйста  ” به معنای “لطفاً” نیز هست. به عنوان مثال ، اگر از کسی می خواهید چیزی به شما بدهد یا آدرسی به شما بگوید، از این کلمه می توانید به عنوان “لطفا” استفاده کنید.

۳- می توانید از (не за что (nye-za-shOH استفاده کنید تا در پاسخ متشکرم؛ بگویید: چیزی نبود! این عبارت را پشت سر هم بیان کنید تا یک کلمه به نظر برسد. در موقعیت های غیررسمی از این لغت به جای пожалуйста  استفاده کنید. فقط باید این عبارت را در مواجه با افرادی که می شناسید استفاده کنید.

چگونه در زبان روسی تشکر کنیم؟ (روش رسمی و خودمانی)

۴- دیگر عبارت های مؤدبانه؛ مانند “عذر می خواهم” و ” متأسفم” را بیاموزید. این عبارات را خیلی استفاده نکنید، زیرا روس ها، اغلب از آنها استفاده نمی کند. به عنوان مثال ، اگر واقعاً با اشتباه خود باعث رنجش دیگران شدید می توانید از عبارت ” I`m sorry – متاسفم” استفاده کنید. توجه داشته باشید که هر دو عبارت دارای اشکال رسمی و غیر رسمی هستند.

 • معادل عبارت ” Excuse me ببخشید” به دو صورت فرم مؤدبانه (извините  (eez-ve-nEEt-ye یا فرم غیر رسمی (извини (eez-ve-nEE استفاده کنید.
 • اگر بخواهید به کسی بگویید “متأسفم” در موقعیت های رسمی می توانید از عبارت (простите  (Pra-stEEt-ye استفاده کنید. در موقعیت های غیر رسمی نیز می توانید از عبارت (прости  (pra-stEE استفاده کنید.

۵- در موقعیت های غیر رسمی اگر بخواهید بگویید: “حالتان چطور است؟” می توانید از عبارت (как дела (kahk dyee-IAH استفاده کنید. از این عبارت فقط در مواجهه با دوستان یا کسانی استفاده کنید که آنها را خوب می شناسید. هرگز برای مطرح کردن این سؤال از کسی که از شما بزرگتر است؛ این عبارت را به کار نبرید. چرا که بسیار بی ادبانه تلقی می شود.

 • برای پاسخ دادن به این سؤال، اگر بخواهید بگویید “خوبgood-” می توانید از عبارت (хорошо  (kha-ra-shOH استفاده کنید.
 • همچنین با استفاده از عبارت های нормально  nor-mAHI-naو так себя tahk sib-YA می توانید پاسخ بدهید که به معنای OK می باشد.
 • اگر بخواهید از کسی که از شما بزرگتر است، در موقعیت های رسمی بپرسید که “حالتان چطور است” می توانید از عبارت (как живете  (kahk zhee-vyOHT-ye استفاده نمایید.

۶- اگر می خواهید بگویید که متوجه چیزی نمی شوید می توانید از عبارت не понима по (Ya nee pa-nee-MAH-yu) استفاده کنید. با گفتن این عبارت به دیگران می گویید که متوجه منظورشان نمی شوید و حرفشان را درک نمی کنید. به ابتدای این عبارت می توانید کلمه های “извини” یا “извини”  را اضافه کنید تا بگویید “ببخشید، من نمی فهمم (چه می گویید)” به یاد داشته باشید که ивините  برای موقعیت های رسمی و извини  برای موقعیت های غیر رسمی است.

 • به طور رسمی ، می توانید با افزودن کلمه (вас  (vahs بگویید: “ببخشید ، من (منظور) شما را نمی فهمم”: извините, я не понимаю вас  (eez-vee-nEEt-ye, ya nee pa-nee-MAH-yu vas)
 • اگر بخواهید به جای واژه ی رسمی “شما” ؛ در موقعیت غیررسمی از واژه “تو” استفاده کنید، می توانید کلمه (тебя (tee-bYA را به کار ببرید:  извини, я не понимаю тебя (eez-vee-nEE, ya nee pa-nee-MAH-yu tee-bye)
 • برای آن که بگویید “من زبان روسی نمی فهمم” از عبارت (я не понимаю по-русски (Ya nee pa-nee-MAH-yu pa-rOO-skii استفاده کنید.

۷- اگر می خواهید از کسی بپرسید که آیا آنها انگلیسی صحبت می کنند؛ از عبارت (вы говорите по-английски (vy ga-va-rEE-tye pa-angl-EE-skee استفاده کنید. به کار بردن این عبارت؛ روشی صحیح برای مطرح کردن سؤال “آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟” می باشد. توجه داشته باشید که این عبارت معادل همان جمله ی “شما انگلیسی صحبت می کنید” می باشد و زمانی که این عبارت را بیان می کنید باید هنگام ادای по-английски صدایتان را کمی بالا ببرید تا جمله سؤالی شود. همچنین با اضافه کردن عبارت извините  می توانید سؤال تان را مؤدبانه تر مطرح کنید. به این ترتیب کل سؤال به صورت  извините, вы не говорите по-английски? مطرح می شود. فراموش نکنید که هنگام رسیدن به کلمه ی по-английски صدایتان را بالا ببرید.

 • در موقعیت غیر رسمی می توانید از کلمه ی (говори  (ga-va-rEE استفاده کنید. سؤال کلی به صورت  ты говоришь по-английски (ty ga-va-rEEsh pa-angl-EEskee) در می آید.

۸- اگر می خواهید از کسی خواهش کنید که شمرده تر صحبت کند؛ می توانید از عبارت говорите медленнее, пожалуйста  (ga-va-rEE-tye myed-lye-nyAY,pa-zhAHI-sta) استفاده کنید. این جمله به معنای “لطفاً شمرده تر صحبت کنید” می باشد. اگر با کسی که از شما بزرگتر است یا در موقعیتی بالاتر از شما قرار دارد؛ حرف می زنید؛ باید از говорите  استفاده کنید. اما اگر با یکی از دوستان و همسن و سال های خودتان حرف می زنید؛ می توانید بگویید: (говори медленнее, пожалуйста (ga-va-rEE myed-lye-nyAY, pa-zhAHl-sta .

۹- برای خداحافظی کردن می توانید از عبارت (до свидания (da svee-dAHn-ya استفاده کنید.. اگر می خواهید در پایان روز از کسی خداحافظی کنید؛ یا از کسی خداحافظی کنید که طولانی مدت او را نخواهید دید؛ برای صورت معمول لغت ” خداحافظ” می توان از این عبارت استفاده کرد. اگر کسی این عبارت را به شما بگوید؛ در پاسخ باید عیناً همین عبارت до свидания  را بیان کنید.

۱۰- از (пока  (pa-kHa می توانید به عنوان معادل “می بینمت” یا “فعلاً” استفاده کنید. هرگز از این عبارت در مواجه با کسانی که از شما بزرگتر هستند یا در موقعیت های رسمی استفاده نکنید؛ چرا که بی ادبی تلقی می شود.

روشهای ساده سلام و احوالپرسی+ تشکر کردن در زبان روسی

۱۱- برای گفتن شب بخیر به دیگران می توانید از عبارت (спокойной ночи (spa-kOH-ny nOH-chee استفاده کنید. از عبارت спокойной ночи تنها بعد از گذشت سر شب استفاده کنید. اگر می خواهید به کسی هنگام خواب بگویید “خوب بخوابی- خوابهای خوب ببینی” نیز می توانید این عبارت را به کار ببرید. توجه کنید که این جمله را معمولاً زمانی به کار می بریم که می خواهیم به تختخواب برویم. اگر در مهمانی شبانه ای هستید می توانید بگویید до свидания .

russian

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست