کشاورزان در حال بازدید از مزرعه

100 اصطلاحات ضروری کشاورزی در انگلیسی+ مخفف کشاورزی

گاما

اولا باید گفت هیچ مخفف توافق شده ای برای کشاورزی بصورت بین المللی وجود ندارد فقط گاهی در نوشتار های غیر رسمی انگلیسی بجای Agricultural از Agric استفاده می کنند. در این مطلب پرکاربردترین و رایج ترین اصطلاحات (عبارات، واژگان) رشته کشاورزی و بطور کلی موضوع کشاورزی را یاد می گیرید.

Agricultural: کشاورزی

Agricultural engineering: مهندسی کشاورزی

Agricultural Biotechnology: بیوتکنولوژی کشاورزی

طیف وسیعی از ابزار ها، از جمله تکنیک ‌های پرورش سنتی که ارگانیسم ‌های زنده یا بخش ‌هایی از آن ها را برای ساخت یا اصلاح محصولات تغییر می ‌دهد، گیاهان یا حیوانات را بهتر می ‌کند یا میکروارگانیسم ‌ها را برای مصارف خاص کشاورزی ایجاد می ‌کند. بیوتکنولوژی مدرن امروز شامل ابزار های مهندسی ژنتیک است.

Allergen: آلرژن

یک ماده معمولا پروتئینی است که می‌ تواند آلرژی یا واکنش آلرژیک در بدن ایجاد کند.

حتما دانلود کنید: دانلود ۵ تا از بهترین دیکشنری ها

Allergy: آلرژی

واکنش سیستم ایمنی بدن پس از قرار گرفتن در معرض یک ماده خاص که اغلب یک نوع پروتئین است را گویند.

Bacillus Thuringiensis (Bt): باسیلوس تورینگنسیس

یک نوع باکتری خاک که سمی تولید می ‌کند که برای برخی از آفات کشنده است. از توانایی تولید سم باسیلوس برای برخی از محصولات استفاده می‌ شود.

Biopharming: تولید دارو هایی مثل واکسن ‌های خوراکی و آنتی بادی ‌ها در گیاهان یا حیوانات خانگی.

Crops BT: محصولاتی که به صورت ژنتیکی مهندسی شده‌ اند تا ژنی را از باکتری خاک Bacillus thuringiensis (Bt) بگیرند. این باکتری پروتئین ‌هایی تولید می ‌کند که برای برخی از آفات سمی هستند اما برای انسان و سایر پستانداران سمی نیستند. محصولات حاوی ژن Bt قادر به تولید این سم هستند و در نتیجه از گیاه محافظت می ‌کنند. ذرت Bt و پنبه Bt نمونه ‌هایی از محصولات Bt تجاری در دسترس هستند.

Chromosome: کروموزوم

ساختار ژنتیکی خود تکثیر شونده سلول‌ ها، حاوی ژن‌ هایی است که اینکه چه صفاتی به ارث برده شوند را تعیین می‌ کنند. از نظر شیمیایی، هر کروموزوم از پروتئین و یک مولکول طولانی DNA تشکیل شده است.

Clone: یک کپی ژنتیکی از یک ارگانیسم است که بدون تولید مثل جنسی ایجاد شده است .

Cross-pollination: گرده افشانی از گلی به گل دیگر

لقاح یک گیاه با گرده از یک گیاه دیگر است. گرده ممکن است توسط باد، حشرات، ارگانیسم ‌های دیگر یا انسان منتقل شود.

DNA: دی ان ای ( دئوکسی ریبونوکلئیک اسید )

DNA: دی ان ای ( دئوکسی ریبونوکلئیک اسید )

ماده شیمیایی که ژن‌ ها از آن ساخته می ‌شوند. DNA یک مولکول مارپیچی بلند و دو رشته ‌ای است که از نوکلئوتید ها که خودش از قند ها، فسفات‌ ها و مشتقات چهار پایه ادنین (A)، گوانین (G)، سیتوزین (C) و تیمین (T) تشکیل شده، ساخته شده است. ترتیب توالی چهار پایه در رشته‌ های DNA اطلاعات ژنتیکی موجود را تعیین می ‌کند.

حتما دانلود کنید: آموزش زبان انگلیسی با ۱۰۰ درس رایگان (صفر تا صد+جزوه)

Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA): تست الایزا

روش ایمونوسوربنت وابسته به آنزیم الایزا یک تکنیک است که از آنتی ‌بادی ‌ها برای تشخیص پروتئین‌ های خاص استفاده می ‌کند. از این تکنیک، برای تست وجود یک ارگانیسم مهندسی ژنتیکی خاص استفاده می‌ شود.

Field Trial: آزمایش میدانی

یک تکنیک و واریته جدید است که در خارج از آزمایشگاه و البته با شرایط مکانی ، اندازه قواره زمین و شیوه کار خاص انجام می ‌شود.

Gene: ژن

واحد بنیادی فیزیکی و عملکردی وراثت. یک ژن معمولا یک بخش خاص از یک کروموزوم است و یک محصول عملکردی خاص (مثل پروتئین یا مولکول RNA) را رمزگذاری می‌ کند.

Gene Expression: بیان ژن

نتیجه فعالیت یک ژن یا ژن‌هایی است که بر بیوشیمی و فیزیولوژی یک ارگانیسم تاثیر می‌ گذارد و ممکن است شکل خارجی‌ اش را تغییر دهد.

Gene Flow: جریان ژن

حرکت ژن ‌ها از یک فرد یا جمعیت به فرد یا جمعیت دیگر که از نظر ژنتیکی سازگار هستند.

Gene Mapping: نگاشت ژن

تعیین مکان ‌های فیزیکی نسبی ژن‌ ها در کروموزوم که برای پرورش گیاهان و حیوانات مفید است.

حتما بخوانید: روش نوشتن رزومه به انگلیسی

Gene (DNA) Sequencing: توالی ‌یابی ژن (DNA)

تعیین توالی دقیق ترتیب نوکلئوتیدی در یک رشته DNA برای درک بهتر رفتار یک ژن است.

Gene Engineering: مهندسی ژنتیک

دستکاری ژن ‌های یک ارگانیسم با معرفی، حذف یا بازچینی ژن‌ های خاص با استفاده از روش ‌های زیست ‌شناسی مولکولی مدرن، به ویژه تکنیک ‌هایی که به عنوان تکنیک ‌های DNA نوترکیب نامیده می ‌شوند.

Genetically Engineered Organism (GEO): یک موجود زنده که از طریق مهندسی ژنتیک تولید می ‌شود.

Genetic Modification: اصلاح ژنتیکی

به وجود آوردن تغییرات ژنتیکی در گیاهان یا حیوانات از طریق مهندسی ژنتیک یا سایر روش‌ های سنتی‌تر برای استفاده‌ های خاص. برخی از کشور ها به غیر از ایالات متحده از این اصطلاح برای اشاره به مهندسی ژنتیک استفاده می ‌کنند.

Genetically Modified Organism (GMO): موجود زنده ‌ای که با اصلاح ژنتیکی تولیده شده است.

Genetics: ژنتیک

مطالعه الگو های وراثت صفات ارثی خاص

 اصطلاحات ضروری کشاورزی

Genome: ژنوم

تمام مواد ژنتیکی موجود در تمام کروموزوم ‌های یک ارگانیسم خاص.

حتما در کنار این مطلب بخوانید: اسامی کشورها به انگلیسی +مخفف و روش نوشتن ملیت

Genomics: ژنومیک

نگاشت و ترتیب ‌گذاری مواد ژنتیکی در DNA یک موجود زنده خاص و همچنین استفاده از این اطلاعات برای درک بهتر کاری که ژن‌ ها انجام می ‌دهند، نحوه کنترل شان، نحوه کارشان با هم و مکان ‌های فیزیکی آن ها در کروموزوم است.

Genomic Library: کتابخانه ژنومیک

مجموعه ‌ای از مولکول ‌های زیستی ساخته ‌شده از قطعات DNA ژنوم که اطلاعات ژنتیکی یک ارگانیسم که می ‌تواند تکثیر و سپس به طور سیستماتیک برای خواص خاص غربالگری شود را نشان می ‌دهد. DNA ممکن است از DNA ژنومیک یک موجود زنده یا از نسخه ‌های DNA ساخته ‌شده از مولکول ‌های RNA پیام ‌رسان مشتق شده باشد. یک مجموعه کامپیوتری از اطلاعات ژنتیکی این مولکول‌ های زیستی را یک “کتابخانه ژنومیک مجازی” می‌ گویند.

Genotype: ژنوتیپ

هویت ژنتیکی یک فرد. ژنوتیپ اغلب با ویژگی ‌های بیرونی خودش را نشان می ‌دهد، اما ممکن است با استفاده از روش ‌های بیوشیمیایی ظریف ‌تر که به صورت بصری مشهود نیست هم قابل درک باشد.

Herbicide-tolerant Crops : محصولات مقاوم به علف‌ کش

محصولاتی که برای زنده ماندن در مواجهه با علف ‌کش ‌های خاص، به کمک مهندسی ژنتیک با روش‌ های پرورش سنتی با ترکیب ژن (های) خاص توسعه یافته ‌اند. این ژن‌ ها اجازه می ‌دهد تا علف‌کش ‌ها به محصول زده شوند اما بدون آسیب رساندن به خود محصول، علف‌ های هرز را مهار می ‌کنند.

Hybrid: هیبرید

حاصل هر گونه تلاقی بین دو ارگانیسم از ژنوتیپ ‌های مختلف را گویند.

Identity Preservation: حفظ هویت

تفکیک یک نوع محصول از دیگری در هر مرحله از تولید و پردازش آن ها تا زمان توزیع. این فرایند معمولا با ارزیابی و بازدید از محل انجام می ‌شود و به تایید مستقل شخص ثالث تفکیک نیاز دارد.

لیسانس به انگلیسی و فوق لیسانس و دیپلم (با ترجمه و مثال)

Insecticide Resistance: مقاومت نسبت به حشره‌کش

توسعه یا انتخاب صفات ارثی (ژن ‌ها) در جمعیت حشرات که به هر یک از اعضای تشکیل ‌دهنده این جمعیت که این صفات را دارند، اجازه می‌ دهد تا در مواجهه با حشره‌ کش (عامل کنترل بیولوژیکی یا شیمیایی) زنده بمانند. در صورت نبود حشره‌کش، این حشره ضعیف می ‌شود یا از بین می‌رود. حضور چنین حشرات مقاومی باعث می ‌شود تا از تاثیر حشره‌کش برای مهار جمعیت آفات کاسته شود.

Insect-resistance Management: مدیریت مقاومت در برابر حشرات

یک استراتژی برای به تاخیر انداختن تاثیر مقاومت آفت‌ کش ‌ها با حفظ بخشی از جمعیت آفات در پناهگاهی که عاری از تماس با حشره‌ کش است. بر اساس این استراتژی حشرات تغذیه‌ کننده از سم Bt می‌ توانند با حشراتی که در معرض سم تولید شده در گیاهان قرار ندارند، جفت‌ گیری کنند.

Insect-resistance plants: محصولات مقاوم در برابر حشرات

گیاهانی با توانایی مقاومت، بازدارندگی یا دفع حشرات را گویند . صفاتی (ژن‌ ها) که باعث ایجاد این مقاومت هستند، ممکن است توسط پرورش ‌دهندگان گیاه از طریق گرده افشانی از یک گیاه به سایر گونه‌ های این محصول یا از طریق معرفی ژن‌ های جدید مثل ژن‌ های Bt به کمک مهندسی ژنتیک انتخاب شوند.

Intellectual Property Rights: حقوق مالکیت معنوی

حمایت قانونی از اختراعات، از جمله فناوری ‌ها یا ارگانیسم ‌های جدید (مثل انواع گیاهان جدید). صاحب این حقوق می ‌تواند استفاده از آن ها را محدود یا در ازای ارائه امتیاز بگیرد. این حمایت باعث می ‌شود تا افراد نوآوری و خلاقیت شان را بیشتر بروز دهند. حفاظت از حقوق مالکیت معنوی شامل انواع اختراعات ، علائم تجاری و کپی رایت است.

Molecular Biology: زیست ‌شناسی مولکولی

Molecular Biology: زیست ‌شناسی مولکولی

مطالعه ساختار و عملکرد پروتئین‌ ها و اسید های نوکلئیک در سیستم‌ های بیولوژیکی

Mutation: جهش

هر گونه تغییر ارثی در ساختار یا توالی DNA را گویند. شناسایی و ترکیب جهش ‌های مفید برای پرورش محصولات سنتی ضروری است.

رشته های تحصیلی به انگلیسی (همه رشته های رایج)

Nucleotide: نوکلئوتید

یک زیرمجموعه از DNA یا RNA که متشکل از یک پایه نیتروژنی (ادنین، گوانین ، تیمین یا سیتوزین در DNA؛ ادنین، گوانین، اوراکیل یا سیتوزین در RNA)، یک مولکول فسفات و یک مولکول قند (دئوکسی ریبوز در DNA و ریبوز در RNA) است. بسیاری از نوکلئوتید ها در تشکیل یک مولکول DNA یا RNA دخیل هستند.

Organic Agriculture: کشاورزی ارگانیک

یک مفهوم و عمل تولیدی در کشاورزی است که بر تولید بدون استفاده از نهاده ‌های مصنوعی تمرکز دارد و اجازه استفاده از ارگانیسم‌ های تراریخته را نمی ‌دهد. برنامه ملی ارگانیک وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) مجموعه‌ای از استاندارد های ملی را برای تولید ارگانیک و مجوزدار تدوین کرده است که به صورت آنلاین در دسترس هستند.

Outcrossing: پیوند دو گونه

لقاح بین جمعیت ‌های مختلف یا هر یک از گونه ‌های مشابه که ارتباط نزدیکی با هم ندارند . اصطلاح “outcrossing” می‌ تواند برای توصیف گرده افشانی ناخواسته توسط یک منبع خارجی از همان محصول در طول تولید بذر هیبریدی استفاده شود.

Pest-Resistant Crops: محصولات مقاوم در برابر آفات

گیاهانی با توانایی مقاومت، بازدارندگی یا دفع آفات و در نتیجه جلوگیری از آسیب رسیدن به گیاهان. آفات گیاهی ممکن است شامل حشرات، کرم‌ های لوله ‌ای، قارچ ‌ها، ویروس‌ ها، باکتری‌ ها، علف ‌های هرز و سایر موارد باشد.

Pesticide Resistance: مقاومت در برابر آفت ‌کش ‌ها

توسعه یا انتخاب صفات ارثی (ژن‌ها) در جمعیت حشرات که به هر یک از اعضای تشکیل‌ دهنده این جمعیت که این صفات را دارند، اجازه می ‌دهد تا در مواجهه حشره‌ کش (عامل کنترل بیولوژیکی یا شیمیایی) زنده بمانند. در صورت نبود حشره‌کش، این حشره ضعیف می‌ شود یا از بین می‌ رود. حضور چنین حشرات مقاومی باعث می ‌شود تا از تاثیر حشره‌ کش برای مهار جمعیت آفات کاسته شود.

مهاجرت کاری به کدام کشور آسان است؟ (بعد از کرونا)

Phenotype: فنوتیپ

ویژگی‌ های قابل مشاهده و یا قابل اندازه ‌گیری یک ارگانیسم

Plant Breeding: پرورش گیاهان

استفاده از گرده افشانی گل به گل و برخی تکنیک ‌های دیگر که شامل دورگه کردن گیاهان برای تولید واریته ‌هایی با ویژگی ‌ها (صفات) خاص مورد نظر است و می ‌تواند به نسل‌ های آینده گیاه منتقل شود.

Plant-Incorporated Protectants (PIPs): محافظت‌ کننده ‌های گیاهی

مهندسی ژنتیک مواد آفت‌کشی را برای گیاهان در نظر گرفته می ‌گیرد که توسط گیاه برای محافظت از در برابر آفات تولید و استفاده می ‌شوند. سموم پروتئینی Bt اغلب به عنوان PIPs در تشکیل محصولات Bt استفاده می ‌شود.

Plant Pests: آفات گیاهی

Plant Pests: آفات گیاهی

ارگانیسم‌ هایی که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث بیماری ، فساد یا آسیب رساندن به گیاهان، بخش ‌های گیاهی یا مواد گیاهی فرآوری ‌شده شوند. نمونه ‌های رایج شامل حشرات خاص، کنه ‌ها، کرم‌ های لوله ‌ای، قارچ ‌ها، کپک ‌ها، ویروس ‌ها و باکتری ‌ها است.

Polymerase Chain Reaction (PCR): واکنش زنجیره ‌ای بسپاراز

یک تکنیک مورد استفاده برای تولید تعداد زیادی از نسخه ‌های دنباله DNA مورد نظر است. یکی از کاربرد های PCR، تشخیص توالی DNA است که حضور یک ارگانیسم مهندسی ژنتیکی خاص را نشان می ‌دهد.

Promoter: ناحیه ‌ای از DNA که میزان عملکرد ژن‌ های دیگر را تنظیم می ‌کند.

Protein: پروتئین

یک مولکول متشکل از یک یا چند زنجیره از اسید های آمینه که با یک نظم خاص در کنار هم قرار گرفته ‌اند. پروتئین ‌ها برای تشکیل ساختار، بهبود عملکرد و تنظیم سلول‌ ها، بافت ‌ها و اندام‌ های بدن مورد نیاز هستند و هر پروتئین عملکرد منحصر به فردی دارد.

یکی از این اپلیکیشن ها را نیز دانلود نمایید و روی گوشی خود نصب داشته باشید

Recombinant DNA (rDNA): دی اِن اِی نوترکیب

یک مولکول DNA با پیوستن به بخش ‌های مختلف DNA با استفاده از تکنولوژی نوترکیب rDNA تشکیل می ‌شود.

Recombinant DNA technology: فناوری DNA نوترکیب

روش ‌هایی که برای به هم متصل کردن بخش‌ های DNA در یک سیستم بدون سلول (به عنوان مثال در یک لوله آزمایش در خارج از سلول‌ های زنده یا ارگانیسم ‌ها) استفاده می ‌شود. تحت شرایط مناسب ، یک مولکول DNA نوترکیب می ‌تواند به یک سلول اضافه شود و خودش را کپی یا تکثیر کند، یا به عنوان یک نهاد مستقل یا به عنوان بخشی جدایی ‌ناپذیر از یک کروموزوم سلولی عمل کند.

Ribonucleic Acid (RNA): اسید ریبونوکلئیک (RNA)

یک ماده شیمیایی متشکل از ترکیب نوکلئوتید ها از قند ها، فسفات ها و مشتقات چهار پایه ادنین (A)، گوانین (G)، سیتوزین (C) و اوراسیل ‌ها (U). RNAها در سلول‌ ها به عنوان پیام‌ رسان اطلاعات از DNA عمل می ‌کنند که به عنوان پروتئین یا مولکول ‌هایی که دارای عملکرد های ساختاری یا کاتالیزوری خاصی در سنتز پروتئین ‌ها هستند، در نظر گرفته می ‌شوند. RNA همچنین حامل اطلاعات ژنتیکی برای ویروس‌ های خاص است. RNAها ممکن است تک یا دو رشته ‌ای باشند.

Selector Marker: نشانگر قابل انتخاب

ژنی که اغلب مقاومت به آنتی بیوتیک یا علف‌کش را رمزگذاری می ‌کند، به گروهی از سلول ‌ها اضافه می ‌شود تا بتواند سلول‌ هایی که حاوی ژن مورد نظر در سلول‌ هایی هستند را از سلول ‌هایی که نیستند؛ شناسایی کند. از نشانگر های قابل انتخاب در مهندسی ژنتیک برای تسهیل شناسایی سلول‌ هایی استفاده می ‌شود که مشخصه مدنظر دیگری که شناسایی شان در سلول ‌های فردی آسان نیست را شامل می ‌شوند.

اینا رو بلد باشید: ۱۹ سوال معمول در مصاحبه های خارج+بهترین پاسخها

Selective Breeding: اصلاح نژاد

دورگه ‌ای کردن عمدی یا جفت‌ گیری ارگانیسم ‌ها طوری که فرزندان ویژگی ‌های خاص مورد نظر مشتق ‌شده از یک یا هر دو والد را داشته باشند.

Traditional Breeding: پرورش سنتی

اصلاح گیاهان و حیوانات از طریق پرورش انتخابی را گویند. شیوه‌ های مورد استفاده در اصلاح گیاهان سنتی ممکن است شامل اقدامات بیوتکنولوژی مثل کشت بافت و اصلاح جهش باشد.

Transgene: تراژن

یک ژن از یک ارگانیسم است که توسط تکنیک ‌های DNA نوترکیب به ارگانیسم دیگری اضافه می‌ شود.

Transgenic Organism: ارگانیسم تراریخته

Transgenic Organism: ارگانیسم تراریخته

ارگانیسمی است که با استفاده از تکنیک ‌های DNA نوترکیب مواد ژنتیکی از ارگانیسم ‌های دیگر حاصل می ‌شود.

Variety: واریته

تقسیم ‌بندی یک گونه برای طبقه ‌بندی تاکسونومیک که به عنوان “کولتیوار” هم شناخته می ‌شود. یک واریته گروهی از گیاهان است که از نظر ژنتیکی یکنواخت، پایدار و متمایز از سایر گروه‌ ها در همان گونه است.

حتما دانلود کنید: همه جملات کاربردی انگلیسی در زندگی روزمره

Vector: ناقل

1-یک نوع عنصر DNA مثل پلاسمید ، یا ژنوم یک باکتریوفاژ یا ویروس که خودتکثیر است و می ‌توان از آن برای انتقال بخش ‌های DNA به سلول‌ های هدف استفاده کرد.

2- حشرات و یا ارگانیسم‌ های دیگر که به طریقی یک بیماری یا انگل را پخش می ‌کنند.

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست