cheating

خیانت به انگلیسی، مچ گیری، مرد و زن خیانتکار و عبارات مرتبط

گاما

خیانت (در زمینه جنسی و در رابطه یا در امتحان و بازی) می شود Cheat (چیت). مثلا می گوییم He cheated on me (بهم خیانت کرد). البته خیانت به وطن یا در موارد دیگر می شود Betray (بیترِی) مثلا می گوییم She Betrayed her country (او به کشورش خیانت کرد). مچ گیری میشه catch یا اصطلاحا catch red handed (ینی دست در حنا گرفتن یک نفر). مثلا مچ او را گرفتم میشه I caught his red handed (که در اینجا caught گذشته همون catch هست). مرد خیانتکار میشه betrayed man و زن خیانتکار میشه betrayed wife  یا betrayed woman. 

همسر رفیق میشه friend’s wife و خیانت زن به شوهر میشه Betrayed wife to husband (یا اصطلاحا واژه زشت cucko*d). توضیحات، کاربردها، هم معنی ها و نکات جالب به طور خلاصه در این مطلب آموزش داده شده اند.

شکل فعل (verb) کلمه Cheat

 • تلفظ: \ ˈchēt  \
 • اشکال مختلف: cheated; cheating; cheats

معانی واژه cheat

فعل متعدی (transitive verb)

1- To deprive of something valuable by the use of deceit or fraud.   با ارزش نشان دادن یک چیز با کلک و حقه بازی

 • Cheated the elderly couple out of their property   آن زوج سالخورده را فریب داد و اموالشان را بالا کشید

2- To influence or lead by deceit, trick, or artifice.   تحت تأثیر قرار گرفتن یا فریب خوردن توسط دروغ و چیزهای ساختگی

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزشی چرب زبان، هرررر زبانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان زبان مدنظرتو مثل بلبل حرف بزن!


 

 • Young man who cheated young women into marrying him when he was already married.   مرد جوان، دختران را فریب می داد و آنها را وادار به ازدواج با خود می کرد در حالی که خودش زن داشت

3- to elude or thwart by or as if by outwitting.   طفره رفتن یا ممانعت از انجام کاری با دوز و کلک

حتما بخوانید: بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت مکالمه +معنی فارسی

عبارت مرتبط:

 • Cheat death از مرگ گریختن

فعل لازم (intransitive verb)

1- To practice fraud or trickery   تظاهر به فریب و حقه بازی کردن

 • Denied the accusation that he cheated   شکایت نامه تقلبی او مورد قبول واقع نشد

2- To violate rules dishonestly   سرپیچی از قانون با فریب کاری

 • Cheat at cards / cheating on a test   تقلب در ورق بازی یا تقلب در امتحان

3- To be sexually unfaithful —usually used with on   خیانت کردن در یک رابطه و معمولاً به همراه حرف اضافه “آن”به کار می رود

 • He was cheating on his wife.   او به همسرش خیانت می کرد

4- To position oneself defensively near a particular area in anticipation of a play in that area   قرار گرفتن در یک موقعیت دفاعی نزدیک یه منطقه خاص برای پیش بینی حرکت حریف در بازی

 • The shortstop was cheating toward second base   بازیکن بین بیس دوم و سوم در زمین بیسبال خود را به منطقه دوی زمین بازی رساند

نوشتن تقلب بر روی دست

در کنار این مطلب بخوانید: چگونه افراد مختلف را در زبان انگلیسی صدا بزنیم؟ 

شکل اسم (noun) کلمه Cheat

1- the act or an instance of fraudulently deceiving : DECEPTION, FRAUD   عمل یا وضعیت اغفال کردن کسی با حقه بازی: فریبکاری، کلاهبرداری

 • His financial activity turned out to be a great cheat   فعالیت مالی او یک کلاهبرداری بزرگ از آب در آمد

2- or cheat code : a code (such as a button combination or password) that activates a hidden feature or capability in a computer or video game.   مخفف کلمه چیت کد: کدی (از قبیل ترکیبی از چند دکمه یا پسورد) که باعث فعال شدن یک ویژگی یا قابلیتی مخفی در برنامه های کامپیوتر یا بازی های ویدئویی می شود

 • In fact, some game levels are so tough that I had to resort to cheats to get through.— Peter Cohen

در واقع، مرحله بعضی بازی ها به قدری سخت است که مجبور شدم از کد تقلب برای رد کردن آنها استفاده کنم. -پیتر کوهن

 • Most people think that using a cheat code is the only way to earn a dishonest reward …— Christopher Breen

اکثر افراد بر این باورند که تنها روش به دست آوردن پاداش نادرست استفاده از یک کد تقلب (تقلب کردن) است… -کریستوفر برین

یاد بگیرید مهمه: خانم به انگلیسی در حالت های مختلف

3- One that cheats : PRETENDER, DECEIVER   کسی که تقلب می کند: متظاهر، شیاد

 • He is a liar and a cheat.   او دروغگو و شیاد است
 • Tax cheats   متخلفان مالیاتی

4- [probably from a deceptive resemblance to grain]   احتمالاً به دلیل تشابه فریبنده در غلات

 •  CHEATGRASS   علفی هرز که در بین غلات رشد می کند و شبیه آنهاست

5-the obtaining of property from another by an intentional active distortion of the truth.   بالا کشیدن اموال و ثروت کسی با تحریف عمدی حقیقت

مترادف های واژه cheat

مترادف شکل فعلی cheat

 • Chicane (سفسطه کردن، دغلبازی کردن)
 • Finagle (چیزی را با حیله به دست آوردن)
 • Fudge (تقلب کردن)

مترادف شکل اسمی cheat

 • Bilk (فریب)
 • Bilker (فریبکار)
 • Cheater (متقلب)
 • Chiseler (or chiseller), (تیغ زن)
 • Confidence man (کلاهبردار)
 • Cozener (فریبکار)
 • Defrauder (متقلب)
 • Dodger (حیله گر)
 • Fakir (مرتاض، گدای دوره گرد)
 • Finagler (متقلب)
 • Fraudster [chiefly British] (به ویژه در بریتانیا به معنی حقه باز)
 • Hoaxer (کلک باز به ویژه در کامپیوتر)
 • Scammer (کلاهبردار اینترنتی)
 • Scamster (شیاد)
 • Shark (شیاد)

نحوه انتخاب مترادف صحیح برای واژه cheat

شکل فعلی

واژه های Cheat، Cozen، Defraud و Swindle به معنی دستیابی به چیزی با فریبکاری و حقه بازی است. واژه Cheat معمولاً برای بیان وضعیت بعد از فریب خوردن و عدم حضور فرد متقلب به کار می رود.

 • Cheated me out of a dollar.   یک دلاری از من تیغ زد

واژه Cozen در توصیف نقش بازی کردن یا تظاهر برای قانع کردن کسی و رسیدن به چیزی به کار می رود.

 • Always able to cozen her grandfather out of a few dollars.   همیشه مادربزرگش را طوری قانع می کرد که چند دلاری به او بدهد

تأکید واژه Defraud بر سلب حقوق یک نفر است و معمولاً اشاره ای ضمنی مبنی بر تحریف عمدی حقیقت دارد.

 • Defrauded of her inheritance by an unscrupulous lawyer.   ارثیه او را با دغل بازی یک وکیل بی وجدان بالا کشید

واژه Swindle بیانگر کلاهبرداری هایی در ابعاد بزرگ و از طریق تحریف واقعیت یا سوء استفاده از اعتماد سایرین است.

 • swindled of their savings by con artists.   تمام پس انداز آنها را با دغل بازی بالا کشید

   بسیار کاربردی: لیست صفت های زیبای انگلیسی برای توصیف افراد (با ترجمه)

مثال هایی از واژه cheat در جمله

 • The players were accused of cheating.   بازیکنان متهم به تبانی شدند
 • I had to cheat in order to solve the puzzle.   مجبور شدم برای حل معما تقلب کنم
 • The store cheats its customers through false advertising.   آن فروشگاه با پخش تبلیغات دروغین سر مشتریان خود کلاه گذاشت
 • They cheated him out of a fair deal.   آنها با یک معامله غیر منصفانه سر او را کلاه گذاشتند
 • A heroin addict who has cheated death many times.   معتاد هروئینی بارها و بارها با مرگ دست و پنجه نرم می کند
 • With your partner, make a list of celebrities with whom you’d be allowed.   به کمک دوستتان، لیستی از سلبریتی هایی که شما را فریب داده اند، تهیه کنید

تقلب کردن

عبارت های ساخته شده با واژه cheat

 • Cheat code (کد تقلب)
 • Cheat fate (ریسک کردن به امید موفق شدن)
 • Cheat on (خیانت کردن)
 • Cheat sheet (برگه تقلب)

حتما دانلود کنید: 4 تا از بهترین مترجم های انگلیسی به فارسی

تاریخچه اولین کاربرد واژه cheat

 • شکل فعلی: سال 1590، به معنای امروزی و به شکل فعل متعدی
 • شکل اسمی: سال 1615، به معنای مورد استفاده کنونی

تاریخچه و ریشه واژه cheat

شکل اسمی و فعلی: در ابتدا به شکل cheat و به معنی اموال مصادره شده، در دوره انگلیسی میانه به شکل chet و به معنی مصادره کردن، مخفف eschete و بیشتر به شکل ESCHEAT

10 حقیقت درباره واژه «cheating» که شما را متعجب خواهند کرد!

در این قسمت حقایقی درباره واژه «cheating» (به معنی خیانت کردن در رابطه زناشویی) برای شما جمع آوری شده است. در نظر داشته باشید که این مطالب وحی منزل نیست و نمی توان کاملاً به آنها استناد کرد. این موضوع که کسی با یکی از موارد زیر برخورد داشته دلیل نمی شود که شما به چشم یک خیانتکار به او نگاه کنید. نکات گفته شده در این مطلب به خاطر افزایش آگاهی و هوشیاری شماست.

1- خیانت به همسر خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی را افزایش می دهد.

بسیار خب، احتمالاً همه شما این موضوع را می دانید، اما مطالعات نشان داده است که اکثر افرادی که تک همسر هستند در هنگام مقاربت از کاندوم استفاده نمی کنند. نتیجه اینکه اگر یکی از زوجین خیانت و با مرد یا زن دیگری نزدیکی کند، طبق عادت همیشگی در زمان برقراری رابطه جنسی از کاندوم استفاده نمی کند که این موضوع راه را برای هر بیماری و مشکلی باز می گذارد. پس اگر بو بردید که شلوار همسرتان دو تا شده است، در زمان ارتباط جنسی احتیاط کنید.

2- مردانی که بیضه های بزرگی دارند تمایل بیشتری برای خیانت کردن به همسرشان دارند.

به احتمال زیاد الان مشغول نگاه کردن بیضه هایتان هستید، درسته؟ داشتن بیضه های بزرگ نشانه ترشح بالای هورمون تستوسترون است. علت این امر را باید در مسائل بیولوژیکی بدن جستجو کرد. مردانی که دارای این ویژگی هستند به دلیل نیازهای شدید جنسی، تمایل بیشتری به انتقال ژن هایشان دارند. نتیجه اینکه این دسته از افراد معمولاً از هیچ فرصتی برای تولیدمثل به راحتی عبور نمی کنند.

حتما بخوانید: ضروری ترین اصطلاحات انگلیسی که باید بلد باشید

3-خیانت کشنده است

تا به حال درباره ایست قلبی در زمان رابطه جنسی چیزی شنیده اید؟ احتمالاً جوابتان منفی است. این موضوع به ندرت اتفاق می افتد. اما در صورت وقوع، سراغ افرادی که به همسران خود خیانت کرده باشند، می رود. ظاهراً این عارضه به دلیل استرس روانی شدید فرد خائن رخ می دهد. جا خوردید، نه؟!

4- شاید او در تصورات خودش به شما خیانت کند.

نه نه! بد به دلتان راه ندهید. فقط 98 درصد مردان (و 80 درصد زنان) تمایل به تصویر سازی ذهنی از برقراری رابطه جنسی با شخصی غیر از شریک خود را دارند، پس خیلی نگران نباشید! شاید همسر شما جزو آن 2 درصد باشد! البته طبق آخرین تحقیقاتی که ما انجام دادیم، آن دو درصد باقیمانده توانایی خوبی در دروغ گفتن به پژوهشگران (از جمله پژوهشگران این آمار) دارند.

5- خیانت موجب از هم پاشیدن یک رابطه نمی شود.

«اگه بهم خیانت کرده باشه، همه چی تمومه!» حتماً این جمله به گوشتان خورده است. البته تحقیقات نشان می دهد که تمام این موارد خیانت منجر به فروپاشی رابطه نمی شود. حتی در بعضی از زوج ها این حرکت ناشایست موجب تحکیم رابطه و نزدیکی بیشتر طرفین هم می شود. پس هر مشکلی دارید بدون هیچ ترسی با یکدیگر در میان بگذارید!

6- «سایت های خیانت پروری» هیچ خطری ندارند.

بله، وب سایت هایی هستند که در راستای کمک به مشکلات مردم فعالیت می کنند. خیلی از افراد فکر می کنند رتبه اول خیانت کردن بدون بو بردن همسرشان را در اختیار دارند، در حالیکه تقریباً همه آنها در یک سطح قرار دارند. در این سایت ها به خائنان گرامی فرصت های بیشتری برای فعالیت های دلخواهشان می دهد، هر چند اگر آنها هم نباشند، این افراد خیانتکار به هر شکلی که شده کار خود را انجام می دهند.

به کارتان می آید: 100 روش تعریف کردن از کسی به انگلیسی

7- هیچ کس نمی داند معنی درست «خیانت کردن» چیست

ظاهراً این موضوع از بقیه پیچیده تر است! بعضی از زوج ها زمان زیادی صرف صحبت کردن با سایر مردم برای فهمیدن معنای واژه «cheating» می کنند. این طور که پیداست بیشتر آنها تعاریف مختلفی از این واژه دارند و آن تعریفی که خودشان دوست داشته باشند را قبول می کنند. واقعاً عجیبه!

8-اگر همسرتان تظاهر می کند، احتمالاً یک خیانتکار است

در ظاهر ارگاسم مکرر(ارضا شدن زن) هیچ ارتباطی به خیانتکار بودن ندارد، اما تظاهر به این کار چرا! زنانی که برای جلب رضایت همسرشان، وانمود می کنند ارضا شده اند، تمایل بیشتری به خیانت کردن دارند. شاید آنها رسیدن به ارگاسم خود را در جای دیگری (یا توسط شخص دیگری!) جستجو می کنند.

9- ارقام سن شما می توانند دلیلی بر خیانتکار بودن تان باشد!

معمولاً افراد خیانتکار تمایل دارند با اشخاص سن پایین ( یک دهه پایین تر از سنشان) این عملیات را پیش ببرند. اگر سن همسرتان به عدد 9 ختم شود، شاید بهتر است حواس خود را بیشتر جمع کنید. سری کتاب های هری پاتر تنها مجموعه ای نیست که عدد نفرین شده دارد.

10- افراد خیانتکار تمایل بیشتری به خیانت مجدد دارند!

اغلب مردانی که به همسرشان خیانت می کنند این کار را بیشتر از یک بار انجام می دهند و این موضوع وابستگی مستقیم با تجربه اولین خیانت آنها دارد. البته این امر در مورد همه مردان صدق نمی کند، پس همان طور که قبلاً هم گفتم: بد به دلتان راه ندهید.

اگر احساس کردید شریکتان ممکن است خیانت کرده باشد، اجازه ندهید خشم بر شما چیره شده و همسر عزیزتان را از شما بگیرد. به خاطر داشته باشید، قبل از اینکه اجازه دهید این آتش همه چیز (می تواند لوازم خانه باشد یا عشق بین شما) را در خود ذوب کند، صبر کنید تا نیروی کمکی از راه برسد.

روشهای عذرخواهی: ببخشید به انگلیسی، روش استفاده و عبارات مرتبط

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست