پرچم هند

بهترین روش یادگیری زبان هندی در ۴ گام (خودآموز دز منزل)

گاما

هندی (मानक हिन्दी) اولین زبان رسمی هندوستان، همراه با زبان انگلیسی است و به عنوان یک زبان میانجی در سرتاسر شبه قاره هند و نیز بین هندی های پراکنده تعریف شده است. زبان هندی با دیگر زبانهای هندو آریایی مانند سانسکریت، اردو و پنجابی، و همچنین زبانهای هندوایرانیان و هندو اروپایی ها که به زبان های تاجیکی، پشتو، صربی کرواتی و انگلیسی حرف می زنند، ریشه ی مشترک دارد.

حتی دانستن مقدمات زبان هندی به هر هدفی که باشد؛ خواه کسب و کار، و یا کنجکاوی خالص، به شما اجازه می دهد تا با بیش از ۱ میلیارد نفر در این سیاره ارتباط برقرار کنید و در زبان و فرهنگی غنی غوطه ور شوید.

دقت کنید در این مطلب تلفظ عبارات هندی بصورت فینگلیش درج شده است تا راحت تر تلفظ را درک کنید

گام ۱: الفبای هندی را بیاموزید

۱- با الفبای دیواناگری آشنا شوید. دیواناگری یک الفبای ابوگیدای هندی و نپالی است و اصلی ترین حروف الفبایی است که برای نوشتن هندی، مراتی و نپالی به کار می رود. این زبان از چپ به راست نوشته می شود و فاقد موارد حرف فاصله است و با یک خط افقی مجزا کننده در امتداد بالای حروف که آنها را به هم لینک می کند؛ قابل درک است. در این مطلب الفبای زبان هندی را به زبان ساده آموزش داده ایم!

۲- مطالعه ی مصوت های هندی در زبان هندی ۱۱ مصوت وجود دارد، برخی از آنها با استفاده از علامت های دیاکریتیک، یا نماد های اضافه شده ی الفبایی به منظور نشان دادن تلفظ های متفاوت نشان داده شده اند. مصوت ها در زبان هندی دو شکل دارند: یک شکل آنها زمانی است که خودشان استفاده می شوند، و یک شکل زمانی که مصوت به صامتی اضافه می شود.

 • अ (a) و (aa) आ

अ [a] صامت را تغییر نمی دهد. بنابراین اگر صامتی بدون علامت تعیین کننده دیدید؛ با این مصوت همراه شده است.

زمانی که आبه مصوت اضافه شود؛ نماد ा را به انتهای صامت اضافه می کند (برای مثال न  که در حالت عادی na (نا) تلفظ می شود، زمانی که به شکل ना  نوشته می شود؛ یعنی आ  به آن اضافه شده است و در این حالت naa تلفظ می شود).

इ- [i] و ई [ee]

 • زمانی که इ به صامتی اضافه شود؛ نماد  ि  را به سمت چپ صامت (قبل از صامت) اضافه می کند. زمانی که ई [ee] به صامت اضافه شود؛ نماد  ी را به سمت راست صامت (بعد از صامت) اضافه می کند.

उ [u] و ऊ [oo]

 • زمانی که उ به صامت اضافه می شود؛ نماد  ुرا به زیر صامت اضافه می کند.
 • اگر ऊ به صامت اضافه شود؛ نماد  ू را به زیر صامت اضافه می کند.

ए- [e] و ऐ [ai]

 • زمانی که ए به صامت اضافه شود؛ نماد  ेرا بالای صامت اضافه می کند.
 • زمانی که ऐ به صامت اضافه می شود؛ نماد  ैرا به بالای صامت اضافه می کند.

– ओ [o] و औ [au]

 • زمانی که ओ به مصوت اضافه می شود؛ نماد ी به سمت راست صامت (بعد از صامت) اضافه می شود.
 • زمانی که औ به مصوت اضافه می شود؛ نماد ौ را به سمت راست صامت (بعد از صامت) اضافه می شود.

ऋ- [ri]

 • زمانی که ऋ به صامت اضافه شود؛ نماد ृ را در زیر صامت اضافه می کند.
 • این مصوت در زبان هندی خیلی معمول نیست و تنها در لغاتی دیده می شود که ریشه ی سانسکریت دارند.

۳- صامت های هندی را بیاموزید. در زبان هندی ۳۳ صامت وجود دارد. آنها در الفبایی ریشه دارند که نحوه ی حرکت دادن دهان و لرزش تارهای صوتی شما در تلفظ آنها تأثیر گذارند. از آنجایی که در زبان هندی مصوت های بیشتری از زبان انگلیسی وجود دارد؛ برخی از آنها معادل مستقیم انگلیسی ندارند. که بعد از صامت می آید نشان می دهد که آن صامت ها با فشار تلفظ می شوند. (یعنی با نفسی که هنگام بیان آن از دهان بیرون می آید، مانند p به صورتی که در pit و puff تلفظ می شوند).

 • مصوت سخت کامی، که با برخورد زبان با سقف دهان تان بیان می شود (مانند k و g در انگلیسی):  क : k – ख  : k (a) – ग  : gघ  : g(a) –
 • صامت های نرم کامی: که با بالا بردن زبان و برخورد آن پشت لثه های دندانی بیان می شود: (مانندj در job)، च  : ch- छ  : ch (a)- ज  : j – झ  : j (a)-
 • صامت های بازگشتی؛ که با خم کردن زبان و لمس کام دهان جایی بین دندانها و دقیقاً پشت آنها (معادلی در انگلیسی ندارد). ञ  : t – ट  : t (a) – ड  : d- ढ : d (a) –
 • صامت های زبانه ای، که با برخورد نوک زبان به کام دهان تان پشت دندان های بالایی تان بیان می شود (مانندt به صورتی که در کلمه butter تلفظ می شود که معمولاً به صورت budder بیان می شود): ड़  : d و ढ़  : d (a).
 • صامت های دندانی که برای بیان آنها نوک زبان تان بین دندان ها را لمس می کند. مانند thکه در کلمه thin تلفظ می شود: त  : t – थ  : t (a) – ध  : d- न  : d (a)-
 • صامت های دولبی، که با استفاده از هر دو لب همراه با هم تلفظ می شود (مانند b در baby): प  : p – फ  : p (a)- ब : b- भ  : b(a)- म  : m.
 • صامت های نیمه مصوت مانند w در لغت wet: य  : y (به صورتی که در کلمه young تلفظ میشود)، य  : r- ल  : I. व : w یا v.
 • صامت های تفشی که با بیرون دادن هوا با استفاده از زبان تان هنگام بیان صداهایی مانند سین در لغات هیس بیان می شود: श  : sh- ष : sh- स  : s.
 • صامت های حنجره ای، که با استفاده از ته حنجره که در انتهای گلو قرار دارد بیان می شود : स  : h.

۴- متمایز کردن صامت هایی که با فشار تلفظ می شوند و آن هایی که بدون فشار تلفظ می شوند. صامت های هندی همچنین به دو دسته تقسیم می شوند: صامت هایی ک با فشار تلفظ می شوند و آنهایی که بدون فشار تلفظ می شوند. شما می توانید صامت هایی را بیابید که صدادار نیستند و با فشار تلفظ می شوند؛ یا صامت هایی که صدا دار نیستند و بدون فشار تلفظ می شوند.

 • تلفظ با فشار یعنی نوعی نفسی که از دهانتان خارج می شود.
 • تنها راهی که در واقع به شما کمک می کند که تفاوت این تلفظ ها را درک کنید گوش دادن به فایل های صوتی هندی است.

۵- بیاموزید که چگونه الفبای هندی را بنویسید. احتمالاً نوشتن زبان هندی برای تان ساده تر خواهد بود. چندین آموزش آنلاین در دسترس تان وجود دارد، اما آموزشهای Hindibhasha.com به طور گسترده توسط بخش های دانشگاهی توصیه می شود اما اگر مطلب اموزش الفبای هندی ما را که لینکش بالاتر معرفی شد را بخوانید کافی ست.

گام ۲: گرامر هندی را بیاموزید

۱- با اسم ها در زبان هندی آشناتر شوید. اسم در زبان هندی برای اشیاء، مکان ها، احساسات، حیوانات و اشخاص به کار برده می رود. در زبان هندی، تمام اسم های هندی جنسیت دارند: مذکر (M) یا مؤنث (F). جنسیت اسم های هندی برای دانستن گرامر صحیح ضروری است؛ بنابراین هنگام یادگیری اسم های هندی باید جنسیت آنها را یاد بگیرید و به درستی از آنها در صحبت کردن استفاده کنید.

 • یک قانون عمومی برای تشخیص جنسیت اسامی، بررسی آخرین حرفی است که کلمه را به انتها می رساند. اگر کلمه با आ (aa) ختم می شود مذکر است و آنهایی که به واژه ई (ee) ختم می شود مؤنث است. با این حال، این قانون استثناهای زیادی دارید؛ بنابراین مهم است که با تمرین و ممارست جنسیت تمام کلمه ها را بدانید و حفظ کنید.
 • برای مثال کلمه ی پسر به هندی می شود: लड़का  (larkaa) که مذکر است و کلمه دختر به هندی : लड़की  (larkee) و مؤنث است. بنابراین؛ در مورد این لغت ها قانون اصلی تشخیص جنسیت که ذکر کردیم؛ اعلام می شود.
 • از سوی دیگر، اسم هایی مانند केला  (kelaa) به معنای موز مذکر بوده و मेज़  (Mez) به معنای میز (مؤنث) می باشد؛ همچنین घर  (ghar) مذکر هستند. همه مثال هایی هستند که این قانون کلی تعیین جنسیت را نقض کرده و استثنا هستند.

۲- با ضمایر هندی آشنا بشوید. ضمایر ساده مانند “او/من/تو/شما/آنها/ما” کلید ارتباط برقرار کردن در هر زبانی، از جمله هندی است. در ادامه این ضمایر آورده شده است:

 • मैं – main- من
 • हम  – ham- ما
 • तू  too– تو
 • तुम  – tum – شما در حالت غیر رسمی- आप  : aap در حالت رسمی.
 • یک نکته درمورد ضمایر رسمی و غیر رسمی: هر ضمیر بر اساس سطح میزان مؤدب بودن در مکالمه به کار می رود. از ضمیر مؤدبانه आप  زمانی استفاده کنید که شخصی را برای اولین بار می بینید، یا در مواجه با شخصی که از شما بزرگ تر است، یا به سادگی برای نشان دادن توجه تان به فردی که مخاطب قرار داده اید.
 • از ضمیر غیر رسمی तुम  (tum) هنگام چت کردن با دوستانتان یا خویشان نزدیک تان استفاده می کنید. از ضمیر तू  (too) زمانی استفاده می کنید که در یک مکالمه ی خیلی صمیمی و بیش از حد خودمانی هستند، مثل صحبت کردن با همسرتان و دوستان کوچکتر از خودتان. زمانی که با یک غریبه حرف می زنید یا کسی را که زیاد نمی شناسید؛ مخاطب قرار می دهید؛ در زبان هندی استفاده از ضمیر तू  (too) بی ادبانه محسوب می شود.
 • यह  yah -آن/او/این چیز
 • वह  v  آن/او/آن چیز
 • در حرف زدن به زبان هندی، تلفظ این لغات تفاوت اندکی دارند. यह  به صورت yeh تلفظ می شود و वह  به صورت voh. هنگامی که درباره کسی یا چیزی حرف می زنید که به شما نزدیک است؛ از यह  استفاده می کنید؛ بنابراین اگر کسی دقیقاً نزدیک شما باشد از यह  استفاده می شود.
 • از वह  voh زمانی استفاده می شود که درباره شخصی یا چیزی که از شما دور است حرف می زنید. بنابراین زمانی که راجع به فردی که آن سمت خیابان باشد؛ می خواهید حرف بزنید، از वह  استفاده می کنید.
 • اگر هم شک داشته باشید؛ از वह  voh استفاده می کنید.

– سوم شخص جمع: ये  : ye- این ها/ایشان

– سوم شخص جمع: वे  : ve- آن ها/آنان

 • احتمالاً در بیشتر موارد می شنوید که वे  (ve) به صورت سوم شخص مفرد “voh”. ضمایر سوم شخص جمع نیز از همان قانون سوم شخص مفرد پیروی می کند: ये  ye برای افراد و اشخاصی است که نزدیک به شما باشند (از نظر فاصله). همچنین از वे  vo زمانی استفاده می شود که اشخاص و افراد دورتر از شما باشند.
 • توجه داشته باشید که هر دو ضمیر यह  و یا वह  می تواند معنای او داشته باشد، بنابراین در این قسمت تفاوتی بر اساس جنسیت کسی که در مورد وی حرف می زنید وجود ندارد. بنابراین، شما باید بر مفهوم فاصله ای که نسبت به شما دارند؛ ضمیر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

۳- با افعال هندی آشنا باشید. افعال در جمله یک اقدام؛ رویداد یا حالتی از بودن را شرح می دهد. مصدر افعال هندی را یاد بگیرید (به انگلیسی مصدر افعال به شکل to… بیان می شود)، به صورتی که افعال به گونه ای بیان می شود که آخرین حرف فعل حذف شده و پسوندهای دیگری به آنها اضافه می شود. مصدرهای هندی با ना (naa) در انتها به پایان می رسند.

 • مثالی از مصدر هندی شامل होना  (honaa): to be (مصدر بودن) است؛ पढ़ना  (pahrnaa) مصدر خواندن یا مطالعه کردن؛ बोलना  (bolnaa) مصدر صحبت کردن؛ सीखना  (seekhnaa) مصدر یادگرفتن- जाना  (jaanaa) مصدر رفتن.

۴- تطابق افعال با ضمایر را در زبان هندی بیاموزید. مانند اسم ها در زبان هندی، افعال باید با دسته های دستور زبانی مانند تعداد، جنسیت، زمان و وجه فعل مطابقت داشته باشد.

 • برای مثال؛ مصدر فعل होना  (honaa) – بودن- را اگر بخواهیم با ضمایر تطبیق دهیم به شکل زیر در می آید:
 • मैं हूँ  main hoon (من هستم)
 • हम हैं ham hain (ما هستیم)
 • तू है too hai (تو هستی) در حالت صمیمی
 • तुम हो tum ho (شما هستید) در حالت غیر رسمی
 • आप हैं – aap hain (شما هستید) در حالت رسمی
 • यह है yah hai (او / این است)
 • वह है voh hai (او/ آن است)
 • ये हैं  ye hain (این ها/ایشان هستند)
 • वे हैं ve hain (آنها/آنان هستند)

– در افعال حال ساده؛ سه نوع تطبیق برای جنسیت وجود دارد:

 • برای فاعل مفرد مذکر، آخرین حرف مصدر ना  (naa) حذف شده و ता  (taa) اضافه می شود.
 • برای فاعل جمع مذکر، آخرین حرف مصدر ना  (naa) حذف شده و ते  (te) اضافه می شود.
 • برای فاعل مفرد مؤنث یا افراد جمع مؤنث، آخرین حرف مصدر ना  (naa) حذف شده و ती  (tee) اضافه می شود.

از آنجایی که افعال هندی؛ زمان های زیادی برای صرف کردن دارند؛ باید از کتاب های آموزشی یا دیگر مراجع استفاده کنید تا تطابق های فعلی فراتر از حال ساده را بیاموزید. یک دیکشنری مرجع خوب می تواند برای تطابق افعال با فاعل ها کمک زیادی به شما خواهد کرد.

۵- مکالمات هندی را باعبارات و جمله های طولانی تر ادامه بدهید. تنها زمانی با اسم ها، ضمایر و افعال هندی راحت می شوید که بتوانید متون هندی را مطالعه کنید. حتما آموزش پریمیلز مکالمه زبان هندی ما را دانلود کنید!

هند

گام ۳: لغات و عبارت های هندی را تمرین کنید

۱-یک دیکشنری هندی خوب بخرید. انتشارات دانشگاه آکسفورد، استاندارد طلایی واژه نامه های دیکشنری هندی-انگلیسی آکسفورد را منتشر می کند. در حالی که واژهنامه های کوچکتر جیبی را اگر فقط می خواهید یک یا دو کلمه را جستجو کنید، به کارتان می آید. اگر در مورد یادگیری زبان هندی به صورت رسمی؛ تصمیم جدی دارید، روی یک فرهنگ لغت آکادمیک بیشتر سرمایه گذاری کنید.

 • دیکشنری های هندی آنلاین نیز در دسترس تان هستند. پروژه ی “دانشگاه دیکشنری های دیجیتال آسیای جنوبی” دربردارنده ی دیکشنری فرهنگ لغت اردو و کلاسیک هندی می باشد.

۲-روزهای هفته را یاد بگیرید: با لغت های اصلی آغاز کنید به این ترتیب می توانید متوجه شوید که چگونه مصوت ها و صامت ها در کنار هم یک کلمه را تشکیل می دهند. روی چگونگی لغات هندی و حروف دیواناگری تمرکز کنید. روزهای هفته در ادامه آورده شده است:

 • یکشنبه: لغت هندی: RaveevaaR ؛ واژه دیواناگری: रविवार
 • دوشنبه: لغت هندی: SomvaaR، واژه دیواناگری: सोमवार
 • سه شنبه: لغت هندی: MangalvaaR، واژه دیواناگری: मंगलवार
 • چهارشنبه: لغت هندی: BudhvaaR، واژه دیواناگری: बुधवार
 • پنج شنبه: لغت هندی: GuRoovaaR ، واژه دیواناگری: गुरुवार
 • جمعه: لغت هندی: ShukRavaaR ، واژه دیواناگری: शुक्रवार
 • شنبه: لغت هندی: ShaneevaaR ، واژه دیواناگری: शनिवार

۳- لغات پایه ای مربوط به زمان و مکان را یاد بگیرید. زمانی که با روزهای هفته در زبان هندی آشناتر شوید، می توانید نوشتن آنها را نیز تمرین کنید:

 • دیروز، لغت هندی: kal؛ نوشتار: कल
 • امروز: لغت هندی: aaj؛ نوشتار: आज
 • فردا: لغت هندی: kal؛ نوشتار: कल
 • روز: لغت هندی: din؛ نوشتار: दिन
 • هفته: لغت هندی: haftaa ؛ نوشتار: हफ़्ता
 • ماه: لغت هندی: maheenaa؛ نوشتار: महीना
 • سال ها: لغت هندی: aal، نوشتار: साल
 • ثانیه: لغت هندی: doosRaa
 • دقیقه: لغت هندی: mint، نوشتار: मिनट
 • ساعت: لغت هندی: ghantaa ، نوشتار: घंटा
 • صبح: لغت هندی: saveRey ، نوشتار: सवेरे
 • عصر: لغت هندی: shaam، نوشتار: शाम
 • عصر: لغت هندی: shaam، نوشتار: शाम
 • ظهر: لغت هندی: dopeheR ، نوشتار:  दो पहर
 • نیمه شب: لغت هندی: aadheeRaat، نوشتار:  आधी रात
 • اکنون: لغت هندی: ab ، نوشتار: अब
 • بعداً: لغت هندی: baad mey ، نوشتار: बाद में

۴- عبارت های مشترک را با یکی از همکلاسی ها یا نوارهای صوتی تمرین کنید. یادگیری مکالمات هندی یک روش عالی برای تمرین کردن مهارت های تان در بیان الفبا و آماده کردن خودتان برای آموختن پایه گرامر هندی است. در واقع، مکالمه کردن به هندی مهم ترین روش برای یادگیری زبان است.

 • در کلاس زبانی که می روید یک دوست پیدا کنید یا به صورت آنلاین در انجمن های زبان جستجو کنید تا بتوانید با هم به زبان هندی مکالمه کنید. عبارت های پایه ای به صورت صوتی وجود دارند و می توانید به آنها مراجعه کنید.

– بر روی عبارت هایی که در ادامه آورده ایم تمرکز کنید:

 • سلام! (hi): لغت هندی: !Namastey- نوشتار: नमस्ते
 • صبح بخیر!، لغت هندی: Suprabhaat- نوشتار: सुप्रभात
 • عصر بخیر!: لغت هندی: Subh sundhaay- نوشتار: शुभ संध्या
 • خوش آمدید! لغت هندی: Aapka swaagat hai! نوشتار: आपका स्वागत हैं।
 • حالتان چطور است؟ : لغت هندی: ?kaisey hain نوشتار:  आप कैसे हैं ?
 • خوبم، متشکرم! : لغت هندی: Mein theek hoon!, shukriya، نوشتار: मैं ठीक हुँ ।
 • شما چطورید؟ لغت هندی: ?Aur aap؛ نوشتار: और आप?
 • خوبم/ بد نیستم: لغت هندی: Accha/Theek-thaak : نوشتار:  अच्छा/ ठीक-ठाक
 • (خیلی) متشکرم!: لغت هندی: Shukriyaa: (Bahut dhanyavaad) نوشتار: शुक्रीया (बहुत धन्यवाद)

به لینک زیر رجوع کنید که عبارت ها و نیز جزئیات بیشتر درمورد تلفظ آنها ضبط شده است: : http://www.learning-hindi.com/convo.

– اگر فقط واژگان و گرامر پایه ی هندی را می دانید؛ از حرف زدن به زبان هندی نترسید. هر چه زودتر شروع کنید، سریع تر می توانید زبان پایه را بیاموزید. یادگیری زبان هندی در واقع حاصل تمرین و اراده است.

گام ۴- دانش خود را گسترش دهید.

۱- از درس های آنلاین استفاده کنید تا مهارت خود را بسنجید. چندیدن دانشگاه مختلف وجود دارد که درس های آنلاین رایگان آموزش هندی در اختیار کاربران خود قرار می دهد. درس های صوتی و تصویری را پیدا کرده و هر زمان که برای تان ممکن بود؛ بتوانید به زبان هندی گوش بدهید.

۲- کتاب آموزشی خوبی پیدا کنید. زمانی که با پایه ی واژگان و گرامر هندی آشنا شدید، نیاز دارید که منبع بهتری برای یادگیری بخش های پیچیده تر این زبان پیدا کنید. سعی کنید کتابی را پیدا کنید که سی دی های صوتی داشته باشد.

۳- تاجایی که می توانید هندی یاد بگیرید. خوشبختانه، منابع آنلاین موجود در هندی، از جمله روزنامه ها، وبلاگ ها و رسانه های اجتماعی به تعداد زیادی در دسترس وجود دارد. همچنین یک ادبیات هندی که به دهه شصت میلادی بازمی گردد، پر ازمتن های شاعرانه، فلسفی و مذهبی است که می توانید مطالعه کنید.

 • همانند بسیاری از کشور های دیگر، رسانه های اجتماعی محبوب در هند عبارتند از فیس بوک، لینکدین و توییتر. – بازدید از صفحات رسانه های اجتماعی در هندی به شما امکان می دهد که با موضوعات فرهنگی محبوب به زبان هندی آشنا شوید.
 • نویسندگان برجسته در ادبیات هندی شامل چاندرا باردی، نویسنده پراتویوری رسو (قرن ۱۲)؛ کابیر (قرن چهاردهم)، یک نویسنده مذهبی؛ شاعر گانگا دا (۱۸۲۳-۱۹۱۳)؛ مانشی پرمچند (قرن نوزدهم) رماننویس؛ دهرمار براتی (قرن بیستم)؛ و جیندررا کومار رمان نویس (قرن بیستم) می باشد.
 • کتاب های کودکان نیز می توانند برای شروع خوب باشند، زیرا آنها به زبان ساده نوشته می شوند و اغلب شامل تصاویر نیز هستند. Learning-Hindi.com دارای مجموعه ای از کتاب های کودکان آنلاین است.
 • حتما این دروس رایگان آموزش زبان هندی که بصورت ویدیو هستند را دانلود کنید!

۴- فیلم های هندی تماشا کنید. هند دارای یک صنعت بزرگ فیلمسازی است که به طور بالقوه با عنوان “بالیوود” در جهان شناخته شده است -بالیوود در واقع پرطرفدارترین صنعت فیلمسازی در جهان است- و بیش از ۱۰۰۰ فیلم در هر سال منتشر می شود. هندی ها عاشق رفتن سینما و تماشای فیلم هستند؛ در مقایسه با هر کشور دیگری، بلیط های بیشتری در هند (۲٫۷ میلیارد بلیط در سال) فروخته می شود. آنها را به زبان اصلی با زیرنویس فارسی تماشا کنید تا بتوانید مهارتهای گوش دادن هندی را تمرین کنید.

 • از مهم ترین فیلم های سینمای هند می توان به مغول اعظم (به عنوان بهترین فیلم تمام دوران بالیوود انتخاب می شود)، کمدی گولمال، و درام کاهانی اشاره کرد.

۶- دوستانی را پیدا کنید که به زبان هندی حرف می زنند. از آنجا که بسیاری از افراد هندی صحبت می کنند، شانس زیادی داریدو می توانید افراد زیادی را پیدا کنید که به زبان هندی صحبت می کنند. به خصوص اگر آنها مهاجر هستند و دور از وطن زندگی کنند، مردم اغلب خوشحال خواهند شد که با زبان مادری بتوانند با شما صحبت کنند.

 • وب سایت هایی مانند meetup.com به شما فرصتی برای پیدا کردن گروه هایی از افرادی می دهد که علاقمند به درک بیشتر زبان هندی و فرهنگ هندی هستند. Meetup در حال حاضر دارای ۱۰۳ گروه در ۷۰ کشور است، اما اگر یکی از این گروه ها در نزدیکی شما وجود ندارد، چرا خودتان برای راه اندازی یک گروه اقدام نکنید؟

3 مطلب پرطرفدار آموزش زبان هندی سایت + نکات تکمیلی

 1. گوش دادن به موسیقی هندی: گوش دادن به آهنگ‌ها و خوانندگان هندی می‌تواند به تقویت مهارت شنیداری و یادگیری لهجه‌های مختلف زبان هندی کمک کند.
 2. نوشتن و تمرین کردن با نوشتار هندی: نوشتن متون، داستان‌ها یا حتی یادداشت‌های کوتاه به زبان هندی می‌تواند کمک کننده باشد.
 3. انگیزه‌بخشی خود: برای افزایش انگیزه خود، می‌توانید اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت برای یادگیری زبان هندی تعیین کنید و با نگهداری به موقع از پیشرفت خود، انگیزه‌ی خود را حفظ کنید.
 4. تکرار و تمرین مداوم: برای بهبود مهارت‌های زبانی خود، تکرار و تمرین مداوم ضروری است. هر چقدر بیشتر تمرین کنید، پیشرفت شما
 5. استفاده از فایل‌های صوتی بخصوص پادکست ها: گوش دادن به پادکست‌ها، برنامه‌های رادیویی و فایل‌های صوتی در زمینه‌های مختلف می‌تواند به تقویت مهارت شنیداری و تسلط بر لهجه‌های مختلف زبان هندی کمک کند.
 6. بهترین روش یادگیری صحبت به زبان هندی
 7. آموزش یادگیری مکالمه زبان هندی
 8. ۲۰ فیلم ارزشمند آموزش گام به گام زبان هندی
india
رادتایم

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام به نظر شما زبان هندی رو خودمون یادبگیریم یا کلاس مجازی استفاده کنیم (اگر سایت باشه معرفی میکنید سایتی که کامل آموزش بده

  پاسخ
 • سمیع احمدی
  دی 21, 1401 8:52 ب.ظ

  سلام مجدد دوستان و اساتید گرامی زبان هندی را خودمون یاد مگیرم یا کلاس مجازی استفاده کنیم(اگرسایت باشه معرفی می کنید سایتی که کامل آموزش بده

  پاسخ
 • زبان هندی را یادگیری

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست