ساعت زیبا

ساعت به انگلیسی (آموزش کامل ساعت و زمان در انگلیسی)

گاما

ساعت به انگلیسی میشه watch (ساعت مچی) ضمنا clock (کلاک) رو هم برای ساعت به کار میبرن مثل ساعت دیواری. اما اگه منظور زمان هست ینی مثلا دو ساعت، میشه hour آوِر اما اگه بخواین بگین مثلا ساعت چنده (اونا میگن تایم چنده) میگین ?what is the time چندین و چند روش برای گفتن ساعت در زبان انگلیسی وجود دارد که ما آن را به دو دسته رسمی و غیررسمی (متداول) تقسیم کرده و یاد می دیم. بعد هم همه اصطلاحات مربوط به زمان در انگلیسی که فوق العاده و بصورت مادام العمر به کارتون میاد رو یک بار برای همیشه بهتون یاد می دیم. از یادگیری لذت ببرید.

روش رسمی برای گفتن زمان به زبان انگلیسی

برای گفتن ساعت در انگلیسی به این روش، باید ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بگویید.

7:00 ساعت هفت است.

It is seven o’ clock.

7:45 ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه است.

It’s seven forty-five.

8:00 ساعت هشت است.

It is eight o’ clock.

8:15 ساعت هشت و پانزده دقیقه (ربع) است.

It’s eight fifteen.

9:00 ساعت نه است.

It is nine o’ clock.

9: 26 ساعت نه و بیست و شش دقیقه است.

It’s nine twenty six.

10:00 ساعت ده است.

It is ten o’ clock.

10:15 ساعت ده و ربع است.

It’s ten fifteen.

11:00 ساعت یازده است.

It is eleven o’ clock.

11:20 ساعت یازده و بیست دقیقه است.

It is eleven twenty.

12:00 ساعت دوازده است.

It is two o’ clock.

12: 35 ساعت دوازده و سی و پنج دقیقه است.

It is twelve fifteen.

1:00 ساعت یک است.

It is one o’ clock.

1:15 ساعت یک و ربع است.

It is one fifteen.

2:00 ساعت دو است.

It is two o’ clock.

2:25 ساعت دو و بیست و پنج دقیقه است.

It is two twenty five.

3:00 ساعت سه است.

It is three o’ clock.

3:50 ساعت سه و پنجاه دقیقه است.

It is three Fifty.

4:00 ساعت چهار است.

It is four o’ clock.

4:15 ساعت چهار و ربع است.

It is four fifteen.

5:00 ساعت پنج است.

It is five o’ clock.

11: 40 ساعت یازده و چهل دقیقه است.

It is eleven Forty.

مکالمه کاربردی: مکالمه در رستوران به انگلیسی (واژگان و عبارات کاربردی)

راه های متداول برای گفتن زمان به زبان انگلیسی

در این روش برعکس قبلی، اول باید دقیقه و بعد ساعت را بگویید.

اگر دقیقه بین 1 تا 30 بود، اول دقیقه و سپس Past و بعد ساعت را می ‌آوریم.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزشی چرب زبان، هرررر زبانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان زبان مدنظرتو مثل بلبل حرف بزن!


 

7:15 ساعت هفت و ربع است ( یا پانزده دقیقه از هفت گذشته است).

It’s fifteen minutes past seven.

7:30 ساعت هفت و نیم است (نیم ساعت از هفت گذشته است).

It’s half past seven.

8:15 ساعت هشت و ربع است (یک ربع از هشت گذشته است).

It’s quarter past seven.

8:30 ساعت هشت و نیم است (نیم ساعت از هشت گذشته است).

It is half past eight.

9:20 بیست دقیقه از نه گذشته است.

It’s twenty minutes past nine.

9:30 ساعت نه و نیم است (نیم ساعت از نه گذشته است).

It’s half past nine.

10: 25 ساعت ده و بیست و پنج دقیقه است (بیست و پنج دقیقه از ده گذشته است).

It’s twenty five minutes past ten.

10:30 ساعت ده و نیم است (یا نیم ساعت از ده گذشته)

It’s half past ten.

11:30 ساعت یازده و نیم است (نیم ساعت از یازده گذشته).

It’s half past eleven.

2:15 ساعت دو و ربع است (یک ربع از دو گذشته).

It’s quarter past two.

2:30 ساعت دو و نیم است (نیم ساعت از دو گذشته).

It is half past two.

اگر دقیقه بین 31 تا 59 بود، اول دقیقه و سپس To و بعد ساعت را می‌آوریم.

7:45 ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه است (یا پانزده دقیقه مانده به هشت)

It’s fifteen minutes to eight

8:45 ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه است (یک ربع مانده به نه).

It’s a quarter to nine

1:40 ساعت یک و چهل و پنج دقیقه است (بیست دقیقه مانده به دو).

It’s twenty minutes to two

2:40 ساعت دو و چهل دقیقه است (بیست دقیقه مانده به سه).

It’s twenty to three

4:45 ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه است (یک ربع مانده به پنج).

It’s a quarter to five

5:45 ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه است (یک ربع مانده به شش).

It’s a quarter to six

6:45 ساعت شش و چهل و پنج دقیقه است (یک ربع مانده به هفت).

It‘s a quarter to seven

6:50 ساعت شش و پنجاه دقیقه است (ده دقیقه مانده به هفت).

It’s ten to seven

7:45 ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه است (یک ربع مانده به هشت).

It is a quarter to eight

‏حروف اضافه قابل استفاده با زمان‏

At

راس، در

من راس ساعت هفت می‌بینمت.

I will meet you at 7.

In

ظرفِ، در عرضِ

ما با شما یک ساعت دیدار خواهیم کرد.

We will see you in an hour.

باز هم مکالمه کاربردی: ۷ فیلم مکالمه انگلیسی در فرودگاه (کاربردی +رایگان)

‏شیوه پرسیدن ساعت در زبان انگلیسی‏

Excuse me. What time is it, please?

ببخشید، ساعت چند است؟

It’s exactly eight o’clock.

ساعت دقیقا هشت است.

Excuse me. Do you have the time, please?

ببخشید، می ‌دانید ساعت چند است؟

It’s half past twelve.

ساعت دوازده و نیم است.

Excuse me. Could you tell me the time, please?

ببخشید، میشه لطفا بهم بگید ساعت چند است؟

It’s about half past eleven.

ساعت تقریبا یازده و نیم است.

What time is it?

ساعت چند است؟

It is ten past ten.

ساعت ده و ده دقیقه است.

Do you know what time is it?

می ‌دانید ساعت چند است؟

It is 4:20.

ساعت چهار و بیست دقیقه است.

Do you happen to have the time?

احیانا ساعت خدمتتون هست؟

Sure, it is 3:00.

البته، ساعت 3 است.

What time does the store open?

فروشگاه چه ساعتی باز می ‌شود؟

It opens at 8:00.

ساعت 8 باز می‌شود.

What time does the bank close?

بانک چه ساعتی تعطیل می ‌شود؟

It closes at 4:00 PM.

راس ساعت 4 تعطیل می ‌شود.

What time does the movie start?

فیلم چه ساعتی شروع می ‌شود؟

The movie starts at 5:00.

فیلم راس ساعت 5 شروع خواهد شد.

What time should we meet?

چه ساعتی همدیگر را می ‌ببینیم؟

We should meet at 4:00.

ساعت 4 همدیگر رو ببینیم.

When does the supermarket open?

سوپرمارکت چه ساعتی باز می ‌شود؟

The supermarket opens at 8:00.

سوپرمارکت راس ساعت 8 باز می ‌شود.

When does the store open?

فروشگاه کی باز می ‌شود؟

The store opens at 9:00.

فروشگاه ساعت 9 باز می ‌شود.

از مکالمات رایج دیگه: آموزش مکالمه انگلیسی در بانک (5 حالت مختلف)

‏اصطلاحات رایج و پرکاربرد مربوط به زمان‏

‏ یک collocation یا همایند، از دو یا چند کلمه تشکیل شده است و معمولا در زبان انگلیسی استفاده می ‌شود. چند نمونه از آن ها را در جدول زیر می ‌بینید:

Spend time

وقت گذراندن

I need to spend time with my family

من با خانواده ‌ام وقت می ‌گذرانم.

Hard time

شرایط بد، دوران سخت

I had a hard time solving the math test.

من در حل مسائل آزمون ریاضی مشکل داشتم.

Time Flies.

زمان زود می ‌گذارد.

Time flies when you are having fun.

وقتی داری خوش می گذرونی، زمان پرواز می‌ کند.

Time is money.

وقت طلاست.

Don’t forget that time is money.

یادت نرود وقت طلا است.

On time

سر وقت، به موقع

You have to be on time for the next meeting.

برای جلسه بعدی باید به موقع حاضر شوید.

In the nick of time

سر بزنگاه، سر وقت، دقیقه نود

I made it just in the nick of time.

من درست سر وقت درستش کردم.

Free time

وقت آزاد

I don’t have a lot of free time.

من وقت آزاد زیادی ندارم.

Waste time

وقت هدر دادن

I don’t like wasting time, time is money.

من از هدر رفتن وقت خوشم نمیاد، وقت طلاست.

Make time for

اختصاص دادن وقت برای کسی یا چیزی

I need to make time for my family and friends.

من باید برای خانواده و دوستانم وقت بگذارم.

Run out of time

تمام شدن وقت، از دست رفتن زمان

We are running out of time.

وقتمان دارد تمام می ‌شود.

Pass the time

وقت گذراندن

Exercising is a good way to pass the time.

ورزش کردن روش خوبی برای سپری کردن زمان است.

Kill the time

وقت ‌کشی کردن، هدر رفتن وقت

I killed a little bit of time writing on my blog.

من با نوشتن مقاله در وبلاگ کمی از وقتم را هدر دادم.

Take your time

عجله‌ نکردن

Take your time and let me know when you are ready.

عجله نکن و وقتی آماده شدی، به من اطلاع بده.

Have a great time

اوقات خوشی داشتن

I had a great time last night.

دیشب بهم خوش گذشت.

Take some time off

مرخصی گرفتن

I need to take some time off, I am tired.

باید مرخصی بگیرم، خسته‌ام.

مکالمه درباره آب و هوا به انگلیسی (و همه واژگان و عبارات کاربردی)

برای زمان های مختلف چه حرف اضافه ای بکار ببریم؟ (خیلی مهم)

ما از یک سری عبارات به همراه حروف اضافه به عنوان قید زمان استفاده می‌ کنیم:

  • ما از At قبل از این موارد استفاده می ‌کنیم:
ساعت‌ at seven o’clock

در (راس) ساعت هفت

at nine thirty

راس نه و نیم

 

at fifteen hundred hours

راس ساعت 3 (گفتن زمان به روش نظام ی)

وقت غذا at breakfast

سر (موقع) صبحانه

at lunchtime

سر ناهار

at teatime

وقت عصرانه

این عبارات: at night

در شب

at the weekend

هنگام آخر هفته

at Christmas

در (موقع) کریسمس

at Easter

موقع عید پاک

حتما بخوانید: حروف اضافه مکان در انگلیسی

  • از In قبل از این موارد استفاده می ‌کنیم:
فصل ‌های سال:

in (the) spring/summer/autumn/winter:

در بهار، تابستان ، پائیز، زمستان

سال، قرن و دهه:

in 2009:

در سال 2009

in 1998:

در سال 1998

in the 20th century:

در قرن بیستم

in the 60s:

در دهه شصت

in the 1980s:

در دهه 1980

ماه ‌ها:

in January/February/March etc:

در ماه ژانویه، فوریه، مارس …

بخش‌ها و قسمت هایی از روز:

in the morning:

هنگام صبح

(در فارسی می ‌توان “صبح” را بدون هنگام یا هر پیشوندی آورد.)

in the afternoon:

هنگام بعدازظهر

in the evening:

هنگام عصر

  • ما از On قبل از عبارات زیر استفاده می ‌کنیم:
روزها

on Monday/Tuesday/Wednesday etc:

در دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه…

on Christmas day:

در روز کریسمس

on my birthday:

در روز تولدم

تاریخ‌ ها

on the thirty-first of July:

در دهد اول جولای

on June the fifteenth:

در پانزدهم ژوئن

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی

توجه:

ما وقتی داریم در مورد تمام شب صحبت می ‌کنیم، از At night‌ استفاده خواهیم کرد :

  • When there is no moon, it is very dark at night.  وقتی ماه در آسمان نیست، شب بسیار تاریک می ‌شود
  • He sleeps during the day and works at night.  او روزها می‌ خوابد و شب ‌ها کار می ‌کند

اما وقتی که در مورد یک زمان خاص در طول شب صحبت می ‌کنیم، In the night را به کار می ‌بریم:

  • He woke up twice in the night.  او دو بار در طول شب بیدار شد
  • I heard a funny noise in the night.  من شب صدای خنده ‌داری شنیدم

در زبان انگلیسی اغلب از یک عبارت اسمی به عنوان قید زمان استفاده می‌ کنیم:

Yesterday

دیروز

Today

امروز

Tomorrow

فردا

last week/month/year

هفته پیش، ماه پیش، سال پیش

this week/month/year

این هفته، این ماه، امسال

next week/month/year

هفته بعد ، ماه بعد، سال بعد

last Saturday

شنبه پیش

this Tuesday

این سه‌شنبه

next Friday

جمعه بعدی

the day before yesterday

پریروز

the day after tomorrow

پس‌فردا

one day/week/month

یک روز، هفته، ماه

the other day/week/month

چند روز، هفته، ماه پیش (اون روز، اون هفته، اون ماه)

در ادامه یاد بگیرید: حروف اضافه زمان در انگلیسی

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست