هند

بهترین روش یادگیری مکالمه و صحبت به زبان هندی (ویژه مسافران)

گاما

هندی (मानक हिन्दी) یکی از ۲۴ زبان رسمی جمهوری هند و زبان میانجی شمال هند است. ریشه ی زبان هندی با سایر زبان های هندو آرایی مانند سانسکریت، اردو و پنجابی و همچنین زبان های هندوایرانیان و هندو اروپایی هایی که به زبان های فارسی، کردی، روسی به زبان گیلیکی اسکاتلندی حرف می زنند، مشترک است. یادگیری حرف زدن به زبان هندی می تواند چالش برانگیز باشد، اما می توانید با یادگیری کلمات و عبارات ساده شروع کنید.

گام ۱: گرامر زبان هندی را یاد بگیرید

۱- با اسم های زبان هندی آشنا شوید. در زبان هندی؛ تمامی اسامی که برای اشیاء، مکان ها و مردم به کار می رود؛ جنسیت دارند: مذکر (M) و مؤنث (F). اطمینان حاصل کنید که جنسیت تمامی اسم ها را در زبان هندی می دانید؛ دانستن جنسیت اسم های هندی برای گرامر و ارتباطات صحیح زبانی لازم است.

 • یک قانون کلی برای تعیین جنسیت اسم ها در زبان هندی وجود دارد. لغاتی که به مصوت های आ  [آ] ختم می شوند مذکر (M) هستند و لغت هایی که به مصوت های ई   [ای] ختم می شوند معمولاً مؤنث هستند. به ذهن بسپارید که این قانون استثناهایی نیز دارد. برای این که بتوانید با اطمینان اسم ها را در عبارت ها و جملات به کار ببرید، جنسیت تمامی اسم های هندی را به ذهن بسپارید.
 • برای مثال لغت پسر در زبان هندی:  लड़का (لالْکا) مذکر و لغت دختر در زبان هندی लड़की  (لالْکی) مؤنث است و قانون تشخیص مذکر و مؤنث بودن این اسامی از همان قانون کلی پیروی می کند.
 • اما اسم هایی مانند मेज़ ( میز) (مؤنث) به معنای میز و घर  (کار) (مذکر) به معنای خانه استثنا هستند.

۲- ضمایر هندی را بیاموزید. برای ارتباط برقرار کردن به زبان هندی به شیوه ای مؤثر؛ باید ضمایر هندی مانند he/she/I/we/they را بیاموزید. ضمایر در زبان هندی به صورت زیر است:

 • ضمیر اول شخص مفرد: मैं – (مِه)- من
 • اول شخص جمع : हम  – (هام)- ما
 • دوم شخص مفرد: तू – (تو) – تو (صمیمی)
 • دوم شخص جمع: तुम  – (توم) – شما  در حالت غیر رسمی- आप  : (آپْ) در حالت رسمی.
 • یک نکته درمورد ضمایر رسمی و غیر رسمی: هر ضمیر بر اساس سطح میزان مؤدب بودن در مکالمه به کار می رود. از ضمیر مؤدبانه आप  زمانی استفاده کنید که شخصی را برای اولین بار می بینید، یا در مواجه با شخصی که از شما بزرگ تر است، یا به سادگی برای نشان دادن توجه تان به فردی که مخاطب قرار داده اید.
 • از ضمیر غیر رسمی तुम  (tum) هنگام چت کردن با دوستانتان یا خویشان نزدیک تان استفاده می کنید. از ضمیر तू  (too) زمانی استفاده می کنید که در یک مکالمه ی خیلی صمیمی و بیش از حد خودمانی هستند، مثل صحبت کردن با همسرتان و دوستان کوچکتر از خودتان. زمانی که با یک غریبه حرف می زنید یا کسی را که زیاد نمی شناسید؛ مخاطب قرار می دهید؛ در زبان هندی استفاده از ضمیر तू  (too) بی ادبانه محسوب می شود.
 • سوم شخص مفرد: यह  (یِه) –
 • سوم شخص مفرد: वह  (واه)-
 • در حرف زدن به زبان هندی، تلفظ این لغات تفاوت اندکی دارند. यह  به صورت yeh تلفظ می شود و वह  به صورت voh. هنگامی که درباره کسی یا چیزی حرف می زنید که به شما نزدیک است؛ از यह  استفاده می کنید؛ بنابراین اگر کسی دقیقاً نزدیک شما باشد از यह  استفاده می شود.
 • از वह  voh زمانی استفاده می شود که درباره شخصی یا چیزی که از شما دور است حرف می زنید. بنابراین زمانی که راجع به فردی که آن سمت خیابان باشد؛ می خواهید حرف بزنید، از वह  استفاده می کنید.
 • اگر هم شک داشته باشید؛ از वह  voh استفاده می کنید.

– سوم شخص جمع: ये  : (یِه)- این ها/ایشان

– سوم شخص جمع: वे  : (وی)- آن ها/آنان

 • احتمالاً در بیشتر موارد می شنوید که वे  (ve) به صورت سوم شخص مفرد “voh” تلفظ می شود. ضمایر سوم شخص جمع نیز از همان قانون سوم شخص مفرد پیروی می کند: ये  ye برای افراد و اشخاصی است که نزدیک به شما باشند (از نظر فاصله). همچنین از वे  vo زمانی استفاده می شود که اشخاص و افراد دورتر از شما باشند.
 • توجه داشته باشید که هر دو ضمیر यह  و یا वह  می تواند معنای او (he/she) داشته باشد، بنابراین در این قسمت تفاوتی بر اساس جنسیت کسی که در مورد وی حرف می زنید وجود ندارد. بنابراین، شما باید بر مفهوم فاصله ای که نسبت به شما دارند؛ ضمیر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

۳- افعال هندی را بیاموزید. با یادگیری مصدر افعال هندی آغاز کنید (به انگلیسی مصدر افعال به شکل to… بیان می شود)، در هندی مصدر افعال به گونه ای بیان می شود که آخرین حرف فعل حذف شده و پسوندهای دیگری به آنها اضافه می شود. مصدرهای هندی با ना (naa) در انتها به پایان می رسند.

 • مثالی از مصدر هندی شامل होना  (هُنا):  (مصدر بودن) است؛ पढ़ना  (پارِنا) مصدر خواندن یا مطالعه کردن؛ बोलना  (بُلْنا) مصدر صحبت کردن؛ सीखना  (سیکْنا) مصدر یادگرفتن- जाना  (جانا) مصدر رفتن.

۴تطابق افعال با ضمایر را در زبان هندی بیاموزید. مانند اسم ها در زبان هندی، افعال باید با دسته های دستور زبانی مانند تعداد، جنسیت، زمان و وجه فعل مطابقت داشته باشد.

 • برای مثال؛ مصدر فعل होना  (honaa) – بودن- را اگر بخواهیم با ضمایر تطبیق دهیم به شکل زیر در می آید:
 • मैं हूँ  – (مِه هون)-  (من هستم)
 • हम हैं – (هام هِه)-  (ما هستیم)
 • तू है – (تو هِه)-  (تو هستی) در حالت صمیمی
 • तुम हो – (توم هُو) –  (شما هستید) در حالت غیر رسمی
 • आप हैं – (آپ هِه) –  (شما هستید) در حالت رسمی
 • यह है (یِه هِه) –  (او / این است)
 • वह है (وُه هِه)-  (او/ آن است)
 • ये हैं  (یِه هِه)-  (این ها/ایشان هستند)
 • वे हैं (وی هِه)-  (آنها/آنان هستند)

– در افعال حال ساده؛ سه نوع تطبیق برای جنسیت وجود دارد:

 • برای فاعل مفرد مذکر، آخرین حرف مصدر ना  (نا) حذف شده و ता  (تا) اضافه می شود.
 • برای فاعل جمع مذکر، آخرین حرف مصدر ना  (نا) حذف شده و ते  (تِه) اضافه می شود.
 • برای فاعل مفرد مؤنث یا افراد جمع مؤنث، آخرین حرف مصدر ना  (نا) حذف شده و ती  (تی) اضافه می شود.

از آنجایی که افعال هندی؛ زمان های زیادی برای صرف کردن دارند؛ باید از کتاب های آموزشی یا دیگر مراجع استفاده کنید تا تطابق های فعلی فراتر از حال ساده را بیاموزید. یک دیکشنری مرجع خوب می تواند برای تطابق افعال کمک زیادی به شما خواهد کرد.

گام ۲: یادگیری لغات ساده

۱- احوالپرسی به زبان هندی را بیاموزید. لغت های سلام و خداحافظ در زبان هندی یک واژه ی مشترک دارد: namaste که به صورت nuh-MUS-stay تلفظ می شود، اغلب زمانی که شخصی را در ابتدای مکالمه می بینید از این واژه استفاده می کنید. همچنین اگر هنگام عبور بخواهید با شخصی به صورت خودمانی احالپرسی کنید این کلمه را به کار می برید.

 • صبح به خیر به زبان هندی می شود: Suprabhaat. عصر به خیر را Shub sundhyaa می گویند و “خوش آمدید” می شود: Aapka swaagath hai .
 • راهنمایی برای لغت های احوالپرسی را می توانید در لینک زیر پیدا کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=hD9serDDbY8#t=17.

۲- روزهای هفته را یاد بگیرید: تمرین اسم روزها به زبان هندی می تواند در آموزش لغت های هندی به شما کمک شایانی کند. در لینک زیر فایل صوتی روزهای هفته آورده شده است که با گوش دادن به آن می توانید تلفظ تان را تقویت کنید.

https://www.youtube.com/watch?v=POPZoEKvxLA.[9]

حروف هندی تلفظ فارسی معنی
रविवार (Ravivaar)  (راویوار) یکشنبه
(सोमवार (Somvaar (سومْوار) دوشنبه
मंगलवार (Mangalvaar) (مانْگُلوار) سه‌شنبه
बुधवार (Budhvaar) (بودوار) چهارشنبه
गुरुवार (guruvaar) (گرووار) پنج‌شنبه
शुक्रवार(Shukarvaar) (شوکْرِوار) جمعه
शनिवार (shanivaar) (شانیوار) شنبه

همچنین می توانید لغت های زیر را نیز تمرین کنید: دیروز می شود: “kal” – امروز که می شود: “aaj”؛ روز که می شود: “dhin” ،شب که می شود “raath”.

۳- اعداد به زبان هندی را یاد بگیرید. راه دیگری برای پیشرفت در زبان هندی می تواند یادگیری اعداد هندی باشد. به این ترتیب می توانید واژگان و لغت های بیشتری یاد بگیرید و با تلفظ لغات هندی آشناتر شوید.

عدد حروف هندی تلفظ معنی
۰ शून्य شونیا صفر
۱ एक ایک یک
۲ दो دو دو
۳ तीन تین سه
۴ चार چار چهار
۵ पांच پانچ پنج
۶ छह چِه شش
۷ सात سات هفت
۸ आठ آتْهْ هشت
۹ नौ نو نه
۱۰ दस داس ده
۱۱ ग्यारह گیارا یازده
۱۲ बारह بارا دوازده
۱۳ तेरह تیرا سیزده
۱۴ चौदह چودا چهارده
۱۵ पंद्रह پانْدْرا پانزده
۱۶ सोलह سولا شانزده
۱۷ सत्रह ساتْرا هفده
۱۸ अठारह آتْهارا هجده
۱۹ उन्नीस اونیس نوزده
۲۰ बीस بیس بیست

گام ۳: عبارت های ساده را یاد بگیرید

۱- گفتن جمله ی اسم تان چیست؟ را یاد بگیرید. زمانی که حس می کنید با واژگان هندی آشنا و راحت هستید؛ سعی کنید عبارت هایی مانند “اسم تان چیست؟” را یاد بگیرید که معادل هندی آن می شود: आप का नाम क्या है?  ؛ و تلفظ آن می شود: (آپْ کا نام کیا هِه؟)

 • همچنین سعی کنید یاد بگیرید که اگر در هندی کسی نام تان را پرسید بتوانید پاسخ بدهید که اسم من … است. که در زبان هندی می شود: मेरा नाम … हैं . و تلفظ آن به صورت (میرا نام… هِه). برای مثال، اگر نام تان مندی باشد به این شکل گفته می شود: मेरा नाम मैंडी हैं”.

۲- یاد بگیرید که بگویید “حالتان چطور است؟”. برای این که بتوانید مکالمه به هندی را ادامه دهید؛ می توانید بپرسید: ” حالتان چطور است؟” که به هندی می شود “आप कैसे हैं?” و به صورت زیر تلفظ می شود: “(آپْ کِسی هِه)” .

 • برای پاسخ به این جمله باید بتوانید بگویید: “خوبم، متشکرم” که به زبان هندی می شود: “धन्यवाद” که به صورت “تانی آواد” تلفظ می شود. همچنین زمانی که کسی از شما تشکر می کند می توانید بگویید: “خواهش می کنم”. که به زبان هندی می شود: शुक्रिया (شوکریا).

۳- عبارت های کوتاه رابرای مکالمات سؤال و جوابی بیاموزید. زمانی که توانستید چند عبارت به هندی بگویید؛ ممکن است بخواهید آنها را به دنبال هم قرار داده تا مکالمات طولانی تری داشته باشید. می توانید با دوست تان در کلاس زبان یا دوستی هندو مکالمه کنید؛ همچنین می توانید مکالمات را با خودتان تمرین کنید. مثالی از مکالمه ی هندی در ادامه آورده ایم:

 • नमस्ते! (ناماسْتِه) – (یا अरे,दोस्त! (اِری دوست) به معنای سلام دوست من! که در حالت های غیر رسمی بیان می شود).
 • आप कैसे हैं? – (آپْ کِسی هِه) .(حالتان چطور است؟)
 • में ठीक हूँ, शुक्रिया! और आप?(مِه تیک هون، شوکریا! اُر آپْ) – (خوبم، متشکرم، شما چطورید؟)
 • ठीक-ठाक. (تیکْ تاک) – (خوب است)
 • अलविदा!  (آلْویداء)- (خداحافظ)
 • नमस्ते! (ناماسْتِه)- (خداحافظ)

۴- جمله های ابتدایی که در سفر به کارتان می آید به کار برید. اگر قصد سفر به هند یا منطقه ای را دارید که در آن هندی صحبت می شود، ممکن است بخواهید بر روی عبارت هایی تمرکز کنید که در سفر بیشتر به کمک تان می آید. شما باید این عبارات را با یک دوست صمیمی هندی یا یکی از دوستان تان که با هم هندی یاد می گیرید؛ تمرین کنید تا بتوانید این عبارات و اصطلاحات را صحیح تلفظ کنید.

 • من گم شده ام: (مِه کو گایا هون) में खो गया हूँ
 • می توانید به من لطفی بکنید؟(کیا آپْ مِرِه ماداد کار ساکْتِ هُن) क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
 • قیمت این چقدر است؟(یِه کِسِه دیا) यह कैसे दिया?
 • ببخشید…. (برای درخواست چیزی):(شاماکیجِه) क्षमा कीजिए….
 • ببخشید…. ( برای رد شدن از کنار کسی):(شاماکیجِه) क्षमा कीजिए…

۵- یاد بگیرید که چگونه در یک رستوران هندی غذا سفارش بدهید. شما همچنین می توانید غذا سفارش دادن به هندی را تمرین کنید که یک روش جالب برای تمرین کردن عبارت های هندی است. به فایل های صوتی این عبارت ها نیز می توانید در وب سایت های صوتی هندی دسترسی داشته باشید.

 • क्या आपको…. पसंद है? (کیا آپْ کو… پاسانْدْ هِه) : آیا ….. میل دارید؟
 • आप क्या पीना पसंद करेंगे?(آپْ کیا پینا پاسانْد کارِنْگِه) : کدام نوشیدنی را ترجیح می دهید؟
 • मैं…. लेना पसंद करूँगा.(مِه … لینا پاسان کارونْگا) : من… را ترجیح می دهم.
 • मैं माछी या मांस नहीं खाता (مِه ماچْشی یا ماسْ نِهی کادا): من گوشت یا ماهی نمی خورم.
 • मैं शराब नहीं पीता (مِه شِراب نِهی پیدا): من مشروب نمی خورم.
 • यह भयंकर है (یاهِ بْهایانْ کار هِه) : این افتضاح است.
 • यह स्वादिष्ट है (یاهِ سْوادیش هِه) : این خوشمزه است.

حتما بخوانید

گام ۴: زبان هندی را تمرین کنید

۱- به کلاس های آموزش زبان هندی بروید. یکی از بهترین روش های یادگیری یک زبان جدید، ثبت نام در یک دوره کلاس های آموزشی است، که در آن شما حداقل یک بار در هفته با یک معلم و دیگر دانشجویان، در امر یادگیری زبان مشارکت داشته باشید. شما می توانید زبان هندی خود را با مکالمات چهره به چهره ای که با مدرس تان تمرین می کنید؛ تقویت کنید و به دستورالعمل های تلفظ و آهنگ کلمات مسلط شوید.

همچنین این که توسط دانش آموزان دیگری که آنها نیز زبان هندی را یاد می گیرند احاطه شده باشید، می تواند مفید باشد؛ زیرا همه با هم می توانید یکدیگر را حمایت کرده و زبان را با هم تمرین کنید. کلاسهای زبان هندی را در کالج یا دانشگاه محلی یا در مراکز اجتماعی هندی در منطقه ی خود مشاهده کنید.

۲- از ابزاری مانند ویدئوها یا پادکست های آنلاین استفاد کنید. ابزارهای آنلاین یادگیری بسیاری برای کسانی که می خواهند یادگیری زبان هندی را آغاز کنند؛ زبان آموزانی که روی لغات و عبارت های پایه تمرکز می کنند؛ و نیز کسانی که روی بخش های پیچیده زبانی مانند تطابق فاعل و فعل؛ صفت ها و تلفظ های هندی متمرکز هستند؛ در دسترس می باشد.

 • ویدئوهای تلفظ های هندی را می توانید در لینک زیر پیدا کنید:

http://www.linguanaut.com/videos.htm

 • پادکست هایی که روی یادگیری هندی متمرکز هستند، در لینک زیر آورده شده است:

http://www.hindipod101.com/?src=bc_LearnHindi1_Search_learning%20Hindi_{creative}_{placement}.

۳- کتاب های هندی گروه سنی کودکان را بخوانید. کتاب های کودکان می تواند یک روش در دسترس و سرگرم کننده ی عالی برای یادگیری لغات پایه ی هندی باشد. بسیاری از کتاب های کودکان مکالمات ابتدایی هندی را در خود داشته و واژگان را با تصاویر بهتر آموزش می دهد.

 • در لینک زیر می توانید ۶۰ کتاب هندی کودکان پیدا کنید:  http://www.learning-hindi.com/. در برخی از آنها فایل صوتی ضبط شده ای برای یادگیری بهتر تلفظ های تان وجود دارد.

۴- زبان هندی تان را طی صحبت با یک دوست هندی زبان تقویت کنید. اگر دوستی دارید که می تواند روان هندی حرف بزند می توانید با وی یک قرار هفتگی برنامه ریزی کنید تا با یکدیگر مکالمات هندی تمرین کنید. از موضوعات ساده مانند آب و هوا یا احساسات تان در طول روز حرف بزنید و سعی کنید موضوعات پیچیده را نیز کم کم مورد بحث قرار بدهید.

 • شما همچنین می توانید با گروه هایی مشارکت کنید که برای آموزش زبان هندی در نزدیکی تان تشکیل می شود.

۵- فیلم های هندی نگاه کنید. هند دارای یک صنعت بزرگ فیلمسازی است که به طور بالقوه با عنوان “بالیوود” در جهان شناخته شده است -بالیوود در واقع پرطرفدارترین صنعت فیلمسازی در جهان است- و بیش از ۱۰۰۰ فیلم در هر سال منتشر می شود. و به لطف سرویس های آنلاینی مانند نتفلیکس و ارائه دهندگان محتوا مانند iTunes، می توانید بسیاری از این فیلم ها را از خانه خود تماشا کنید. آنها را به زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی تماشا کنید تا بتوانید مهارتهای گوش دادن هندی را تمرین کنید.

 • از مهم ترین فیلم های سینمای هند می توان به مغول اعظم (به عنوان بهترین فیلم تمام دوران بالیوود انتخاب می شود)، کمدی گولمال، و درام کاهانی اشاره کرد.

۶- در رویدادهای فرهنگی هندی محل زندگی تان شرکت کنید. در بسیاری از مناطق شهری بزرگ و حتی شهرهای کوچکتر جمعیت های هندی زبان زندگی می کنند. آنها جشنواره های هندی و رویدادهای فرهنگی بسیاری را برگزار خواهند کرد. این به شما فرصت می دهد که با دوستان جدید هندی ملاقات کنید و بیشتر در مورد فرهنگ هندی بیاموزید. از رویدادهای هندی در مراکز فرهنگی محل زندگی خود بازدید کنید و یا این رویدادهای هندی را در منطقه خود به صورت آنلاین جستجو کنید.

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست