نمره دهی آیلتس

نمره دهی آیلتس چگونه انجام می شود؟ 4 معیار محاسبه نمره

گاما

در این مطلب نحوه نمره دهی بخش اسپیکینگ (speaking) آزمون آیلتس (IELTS) را بررسی می کنیم. مطلب برگرفته از دو مرجع کاربردی آزمون آیلتس است شامل منبع1 منبع2.

معیارهای محاسبه نمره آیلتس

نمرات اسپیکینگ آیلتس بر اساس 4 معیار محاسبه می شوند:

1- روانی گفتار و انسجام (Fluency and coherence) یا FC: ارزیابی میزان وضوح و ساختارمند بودن گفتار شما.

برای افزایش نمره بخش FC:

 • جملاتتان را با استفاده از کلمات ربط (linking words) و نشانگرهای گفتمان (signpoints) به همدیگر وصل کنید.
 • روان و پیوسته صحبت کنید.
 • در جای درست مکث کنید.

2- دامنه لغات (Lexical Resource) یا LR: ارزیابی میزان دایره لغات شما.

برای افزایش نمره بخش LR:

 • دامنه واژگان وسیعی را به کار بگیرید.
 • درباره موضوعات مختلف آزادانه و با استفاده از کلمات مناسب صحبت کنید.
 • به صورت رسمی یا نیمه رسمی حرف بزنید.
 • کلمات را با دقت انتخاب کنید.
 • از اصطلاحات در جملاتتان استفاده کنید.

3- تلفظ (Pronunciation) یا P: ارزیابی تلفظ طبیعی و درست کلمات شما.

برای افزایش نمره بخش P:

 • تا جایی که می توانید کلمات را واضح تلفظ کنید.
 • صحبت هایتان را ضبط کنید و با گوش دادن به آنها روی اصلاح کلماتی که اشتباه تلفظشان می کنید کار کنید.
 • استرس کلمات و جملات را به درستی به کار ببرید.
 • با آهنگ (intonation) و زیر و بمی درستی صحبت کنید.
 • طوری حرف بزنید که ممتحن به راحتی بتواند صحبتهایتان را بفهمد.

4- ساختارهای گرامری صحیح و متنوع (Grammatical Range and Accuracy) یا GRA: ارزیابی گرامر شما.

برای افزایش نمره بخش GRA:

 • از اشتباهات گرامری خودداری کنید.
 • تا جایی که می توانید سعی کنید از ساختارهای گرامری پیشرفته تر (مثل جملات مجهول، نقل قول مستقیم، زمان های مختلف، جملات شرطی و غیره) استفاده کنید.

نحوه محاسبه نمره اسپیکینگ آیلتس

به هر یک از بخشهایی که در بالا ذکر شد نمره ای بین صفر تا 9 داده می شود و در نهایت برای تعیین نمره کل اسپیکینگ آیلتس از میانگین این نمرات استفاده می شود؛ مثلا اگر از بخش FC نمره 7، از P نمره 8، از LR نمره 7 و از بخش GR بگیرید، نمره کلی شما 7 خواهد بود. 7= 4÷ (7+8+7+6).

یا مثلا اگر نمرات زیر را از بخشهای مختلف آزمون اسپیکینگ این نمرات را گرفته باشید:

 • روانی و انسجام: 5.7
 • تلفظ: 0.7
 • دایره لغات: 0.7
 • ساختارهای گرامری: 5.7

برای تعیین نمره کل آزمون اسپیکینگ شما همه این نمره ها را با هم جمع و بر 4 تقسیم می کنند که می شود: 25.7. در نهایت این نمره به سمت بالا گرد می شود و نمره نهایی شما 5.7 خواهد بود.

جدیدترین تغییرات آزمون آیلتس و پاسخ به 15 سوال رایج آیلتس

نمره آیلتس

به نمره آزمون آیلتس band گفته می شود. این نمره در مقیاس 1 (کمترین) تا 9 (بیشترین) اندازه گیری خواهد شد. برای هر بخش Listening, Reading, Writing و Speaking به شما یک نمره band داده می شود. علاوه بر این میانگین این چهار بخش نیز محاسبه و برای شما در نظر گرفته می شود.

 • معمولا اکثر موسسات و دانشگاه ها به نمره 5.5 آیلتس به بالا نیاز دارند تا شما را پذیرش کنند
 • نمرات هر 4 مهارت به یک شکل محاسبه می شوند.
 • نمره کلی شما با در نظر گرفتن میانگین نمرات هر بخش از آزمون محاسبه خواهد شد.
 • اگر نمره شما با اعشار 0.75 خاتمه پیدا کند، به سمت بالا رُند می شود.

نمره آیلتس

نمره آزمون آیلتس (IELTS Score Band)

نمره باند آزمون آیلتس نمره ایست که در بازه 1 (کمترین) تا 9 (بیشترین) قرار دارد. برای هر کدام از بخش های مختلف آزمون آیلتس یعنی Listening ، Reading ، Writing و Speaking به شما نمره باندی بین 1 تا 9 داده می شود. علاوه بر این همانطور که گفتیم، بعد از اینکه نمره باند هر بخش محاسبه شد، میانگین هر 4 بخش نیز به عنوان یک نمره باند کلی حساب می شود.

جدول نمره باند آیلتس (IELTS Band Score)

نمره باند سطح مهارت توضیحات
9 کاربر کاملا خبره و ماهر

(Expert User)

فرد از مهارت کاملا کاربردی، عملی، مناسب و دقیقی روی زبان انگلیسی برخوردار است.
8 کاربر بسیار خوب

(Very good user)

مهارت کاملا عملی و کاربردی روی زبان دارد ولی گاهی اشتباهات غیر سیستماتیک و یا اشتباهات مربوط به درستی و تناسب کاربرد زبان مرتکب می شود.
7 کاربر خوب

(Good user)

فرد می تواند از زبان به شکل خوبی استفاده کند اما گاهی اوقات و در برخی شرایط در درک زبان دچار مشکل می شود.
6 کاربر دارای سررشته

(Competent user)

فرد نسبتا قادر به فهم و استفاده از پیچیدگی های زبان است.
5 کاربر متوسط

(Modest user)

در اکثر موقعیت ها فرد می تواند معنای عمومی و کلی زبان را درک کند و مهارتی نسبی در زبان دارد.
4 کاربر محدود

(Limited user)

این فرد قادر به استفاده از زبان پیچیده نیست و درک و بیان آن به طور مکرر دچار مشکل می شود.
3 کاربر بسیار محدود

(Extremely limited user)

فرد فقط می تواند مفهوم کلی و عمومی را درک کند و در برقرار ارتباط دچار توقف های مکرر می شود.
2 کاربر گهگاه

(Intermittent user)

امکان برقراری هیچ نوع ارتباط واقعی وجود ندارد و فرد در درک، نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی با مشکل روبروست.
1 غیر کاربر

(Non-user)

این فرد توانایی استفاده از زبان را ندارد.
0 بدون هر گونه تلاش

(Did not attempt)

هیچ گونه اطلاعات قابل سنجش و ارزیابی وجود ندارد.

محاسبه نمره آیلتس

همانطور که گفتیم، نمره آیلتس نمره ای بین 1 تا 9 است که برای هر کدام از بخش های آزمون یعنی Listening, Reading, Writing و Speaking به شما داده می شود. نمره باند کلی شما نیز از میانگین این چهار نمره با هم محاسبه می شود. ممکن است نمره شما به شکل یک عدد کامل (به عنوان مثال 5.0 ، 6.0 و غیره) و یا همراه با نیم (مثل 5.5 یا 6.5) باشد.

 • اگر میانگین نمره های شما 6.25 باشد، نمره کلی شما به 6.5 افزایش می یابد.
 • اگر میانگین نمره های شما 6.75 باشد، نمره کلی شما 7 در نظر گرفته می شود.
 • اگر میانگین نمره های شما 6.1 باشد نمره کلی تان 6 محاسبه می شود.
 • نمره کل شما به سمت نزدیکترین اعشار 0.5 به سمت بالا یا پایین گرد می شود.

آزمون آیلتس چیست؟ حداقل باید چه نمره ای بگیریم؟

4 معیار نمره دهی آیلتس به صورت خلاصه

نمره روان بودن و انسجام گفتار

Fluency and Coherence

دامنه لغات

Lexical resource

ساختارهای گرامری صحیح و متنوع

Grammatical range and accuracy

تلفظ

Pronunciation

9
 • می تواند روان صحبت می کند و به ندرت پیش می آید که اشتباهاتش را اصلاح کند.
 • انسجام کلامی مناسبی دارد.
 • در پیدا کردن کلمه یا دستور زبان مناسب تردیدی ندارد و اگر هم مکثی می کند به خاطر ماهیت صحبت کردن خودش است.
 • می تواند در همه موضوعات از کلمات مختلف مناسب، دقیق و منعطف استفاده کند.
 • خیلی راحت و طبیعی می تواند موقع صحبت کردن از اصطلاحات استفاده کند.
 • از طیف وسیعی از ساختارهای درست گرامری در جملاتش استفاده می کند و فقط گاهی اوقات مثل گویشوران بومی اشتباهاتی مرتکب می شود.
 • صحبتهایش کاملا واضح و قابل فهم است.
 • تلفظ دقیق و درستی دارد.
8
 • گهگاه موقع صحبت کردن حرفهایش را اصلاح می کند.
 • مکثهایش طبیعی و به خاطر نوع صحبت کردنش است و به ندرت پیش می آید که دنبال کلمه یا دستور زبان مناسبی بگردد.
 • به طور منسجم می تواند درباره موضوعات مختلف حرف بزند.
 • دایره لغات وسیعی دارد و می تواند برای انتقال یک معنا از کلمات مختلفی استفاده کند.
 • می تواند از عبارتهای مختلف به شکلی موثر و در صورت لزوم استفاده کند.
 • به شکل ماهرانه ای می تواند از واژگان اصطلاحی و کمتر رایج استفاده کند.
 • اکثر جملاتش درست و بدون غلط هستند.
 • گهگاهی ممکن است دچار اشتباهاتی شود که آنها هم اساسی و پایه ای نیستند.
 • تلفظ درست و دقیقی و دارد و خیلی کم دچار خطا می شود.
 • کلماتی که تلفظ می کند کاملا واضح و قابل فهم هستند.
7
 • بدون اینکه انسجام کلامی اش بهم بریزد می تواند یه صورت پیوسته صحبت کند.
 • می تواند کلمات ربط مختلف و منعطفی در صحبت هایش استفاده می کند.
 • گاهی برای پیدا کردن ساختار زبانی درست مکث کند.
 • می تواند با دایره لغات وسیعش درباره موضوعات مختلف حرف بزند.
 • عبارات و جملات مختلف را به خوبی پارافرایز یا به نحو دیگری بازگویی می کند.
 • در مورد کالوکیشنها و سبکهای مختلف آگاهی دارد اما گاهی وقتها هم کلمات اشتباهی به کار می برد.
 • می تواند از طیف وسیعی از ساختارهای پیچیده زبان انگلیسی استفاده کند.
 • اکثر جملاتش از نظر گرامری بدون غلط هستند ولی گاهی هم پیش می آید که اشتباه گرامری داشته باشد.
 • همه ویژگیهای مثبت نمره 6 را دارد ولی به نمره 8 نمی رسد.
6
 • جریان صحبت کردن به سمت انسجام و پیوستگی است اما گاهی اوقات انسجام کلام را از دست می دهد.
 • از کلمات ربط و نشانگرهای گفتمان استفاده می کند اما گهگاه دچار اشتباه هم می شود.
 • به طور کلی می تواند جملات را با موفقیت و به خوبی پارافرایز و بازگویی کند.
 • می تواند با دامنه وسیعی از واژگان درباره موضوعات مختلف حرف بزند اما کلمات اشتباه هم به کار می برد.
 • ساختارهای ساده و پیچیده کمی بلد است.
 • موقع استفاده از ساختارهای پیچیده مرتب دچار اشتباه می شود.
 • روی تلفظ درست کلمات کنترل نسبی دارد.
 • با اینکه برخی کلمات و صداها را اشتباه تلفظ می کند، اما صحبتهایش واضح و قابل فهمند.
5
 • معمولا به صورت صحبت می کند ولی ریتم حرف زدنش کند است یا مرتب کلمات را تکرار می کند.
 • گاهی اوقات از برخی کلمات ربط و نشانگرهای گفتمان بیش از حد استفاده می کند.
 • جملات ساده را روان ادا می کند اما موقع استفاده از جملات و عبارات پیچیده، روانی گفتارش از بین می رود.
 • می تواند درباره موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند.
 • دایره لغاتش محدود و کم است برای همین انعطاف پذیری کمی در استفاده از لغات دارد.
 • سعی می کند جملات را به درستی پارافرایز و بازگویی کند اما گاهی موفق نمی شود.
 • جملات ساده و پایه را دقیق می سازد.
 • از ساختارهای پیچیده کمی استفاده می کند.
 • معمولا جملاتش با اشتباهاتی همراهند که روی درک درست جمله تاثیر می گذارند.
 • تمام ویژگیهای مثبت نمره 4 را دارد اما به نمره 6 نمی رسد.
4
 • موقع پاسخگویی با مشکل مواجه می شود و خیلی مکث می کند.
 • به کندی صحبت می کند و مدام اشتباهاتش را اصلاح و کلماتش را تکرار می کند.
 • جملات ساده را با کلمات ربط تکراری به هم وصل می کند و انسجام کلامی زیادی ندارد.
 • موقع صحبت درباره موضوعات ناآشنا، فقط می تواند مفهوم اصلی را منتقل کند.
 • موقع انتخاب کلمات به طور مکرر دچار اشتباه می شود.
 • معمولا نمی تواند جملات را پارافرایز یا بازگویی کند.
 • جملات ساده و اولیه به کار می برد.
 • اشتباهات مکررش باعث سوء برداشت و عدم درک درست مفهوم می شود.
 • بعضی از کلمات را درست تلفظ می کند اما مرتب دچار خطاهای تلفظی می شود.
 • تلفظ نادرست مداومش باعث عدم درک شنونده از صحبتهای او می شود.
3
 • موقع صحبت کردن مکثهای طولانی دارد.
 • به سختی می تواند جملات ساده را با کلمات ربط درست به هم پیوند بدهد.
 • اغلب فقط پاسخهای ساده می دهد و نمی تواند پیام اصلی را منتقل کند.
 • از لغات ساده برای انتقال اطلاعات شخصی استفاده می کند.
 • برای صحبت درباره موضوعات ناآشنا واژگان کافی ندارد.
 • به جملات از قبل حفظ شده متکی است.
 • خطا و اشتباهات زیادی دارد ولی در موارد کمی هم جملات درستی می سازد.
 • به جز عبارات از قبل حفظ شده نمی تواند جملات بدون اشتباه بسازد و به کار ببرد.
 • از نمره 2 بهتر است اما همه ویژگیهای مثبت نمره 4 را ندارد.
2
 • قبل از ادای اکثر کلمات مکث می کند.
 • توانایی کمی در برقراری ارتباط و صحبت به زبان انگلیسی دارد.
 • فقط می تواند جملات از قبل حفظ شده یا کلمات را به صورت جداگانه و بدون ساختن جمله به کار ببرد.
 • نمی تواند جملات پایه و ساده را هم بسازد.
 • اغلب اوقات تلفظهایش نامفهوم و غیر قابل درک است.

در ادامه بخوانید: همه چیز درباره جواب آزمون آیلتس و معنای آن

رادتایم

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست