معادل چند گل رایج به انگلیسی

اسم انواع گل در زبان انگلیسی (گل های معروف در کشورهای مختلف)

گاما

گل ها همیشه دلیل زیبایی باغ ها و پارک های عمومی بوده اند. آن ها نه تنها زیبا به نظر می رسند، بلکه با سلیقه و عقیده ما را به رنگ ها و شکل های متفاوت شان نشان می دهند. آن ها نماد عشق و شکرگزاری هستند. وقتی می خواهیم بگوییم دوستت دارم یا تشکر و قدردانی مان را ابراز کنیم، گل می دهیم.

اما آیا می توانید بدون دانستن نام و خصوصیات شان آن طور که باید با معنا و تاثیرگذار از کسی قدردانی کنید؟ فرقی نمی ‌کند در زبان انگلیسی مبتدی باشید یا پیشرفته ‌تر ، یادگیری نام گل‌ ها به زبان انگلیسی به شما کمک می‌ کند تا هر زمان که بخواهید برای فرد مورد نظرتان در هر جای دنیا یک دسته گل زیبا بخرید و از او تشکر کنید.

این مطلب را ذخیره کنید زیرا کامل ترین در نوع خود است و یک بار برای همیشه همه گل ها را یاد خواهید گرفت. از یادگیری لذت ببرید!

گل به انگلیسی

گل رز فقط یکی از گل ها است! ما در این راهنما شما را با 80 نوع گل مختلف به زبان انگلیسی آشنا می کنیم، از گل همیشه بهار گرفته تا گل آفتابگردان!

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزشی چرب زبان، هرررر زبانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان زبان مدنظرتو مثل بلبل حرف بزن!


 

ما این گل ‌ها را بر اساس پرطرفدار ترین گل‌ ها، گل‌ های ملی کشور های مختلف و نام گل های جالب دسته بندی کرده ایم. برای برخی از دسته ها، نام علمی گل را هم درج کرده ایم.

در کنار این مطلب دانلود کنید: لیست کامل انواع پوشاک و لباس به انگلیسی

خوب، اما اول از همه بد نیست بدانید که “گل” یا Flower به انگلیسی یک اسم قابل شمارش است، به این معنا که می توانید آن را هم به صورت مفرد (a flower) و هم به صورت جمع (Flowers) استفاده کنید.

رایج ترین نام های گل در انگلیسی

نام گل ها در زبان انگلیسی معمولا از نام جنس و گونه شان گرفته می شود. اما نگران نباشید! اگر گیاه شناس نیستید، لازم نیست نام علمی هر گل را یاد بگیرید. اکثر گل ها نام های مشترکی دارند که نسخه ساده شده نام کامل آن ها و چیزی شبیه یک نام مستعار است.

در ادامه لیستی از 80 نام رایج گل در انگلیسی آمده است.

نام انگلیسی گل

تلفظ نام فارسی گل نام علمی
Acacia / əˈkeɪʃə / اقاقیا

Acacia

Aloe

/ ˈæˌloʊ / آلوئه/ صبر Aloe
Alpenrose / alpenrose / رز آلپن

Rhododendron ferrugineum

Amaranth

/ ˈæməˌrænθ / تاج خروس Amaranthus
American Lotus / əˈmerɪkən ˈloʊtəs / لوتوس آمریکایی

Nelumbo lutea

Anise hyssop

/ ˈænəs ˈhɪsəp / آق اوستا/ گل مکزیکی/ زوفا انیسون Agastache foeniculum
Azalea / əˈzeɪljə / آزالیا

Rhododendron

Bearberry

/ bearberry / انگور خرس Arctostaphylos uva-ursi
Begonia / bɪˈɡoʊnjə / بگونیا

Begonias tuberhybrida

Bluebell

/ ˈbluːbel / زنگوله آبی Hyacinthoides non-scripta
Bluet / ˈbluːɪt / لیدی کواکر

Houstonia caerulea

Camellia

/ kəˈmiːlɪə / کاملیا Camellia sasanqua
Carnation / karˈneɪʃn̩ / میخک

Dianthus caryophyllus

Catmint

/ ˈkætˌmɪnt / نعنا گربه ای Nepeta nervosa
Chrysanthemum / krəˈsænθəməm / گل داوودی

Chrysanthemum indicum

Common poppy

/ ˈkɒmən ˈpɑːpi / شقایق Papaver rhoeas
Coneflower / ˈkoʊnˌflɑːwər / سرخار گل

Echinacea

Cupcakes white

/ ˈkʌpkeɪks ˈwaɪt / گل شاه اشرفی Cosmos bipinnatus
Daffodil / ˈdæfəˌdɪl / نرگس

Narcissi

Dahlia

/ ˈdæljə / کوکب Dahlia
Daisy / ˈdeɪzi / مینا

Bellis perennis

Feverfew

/ ˈfiːvərˌfjuː / بابونه Tanacetum parthenium
Flamingo flower / fləˈmɪŋɡoʊ ˈflaʊər / گل فلامینگو

Anthurium andraeanum

Hibiscus

/ hɪˈbɪskəs / گل چای ترش Hibiscus
Hyacinth / ˈhaɪəˌsɪnθ / سنبل

Hyacinthus

Hydrangea

/ haɪˈdreɪndʒə / گل ادریسیا Hydrangea arborescens
Iris / ˈaɪrəs / زنبق

Iris

Lavender

/ ˈlævəndər / اسطوخدوس Lavandula angustifolia
Lilac / ˈlaɪˌlæk / یاس بنفش

Syringa

Lily

/ ˈlɪli / سوسن/ لیلیوم Lilium
Marguerite / ˌmɑːrɡəˈriːt / مارگریت

Argyranthemum frutescens

Marigold

/ ˈmærɪɡoʊld / گل جعفری Tagetes
Moonflower / ˈmuːnflaʊər / گل نیلوفر سفید

Ipomoea alba

Nightshade

/ ˈnaɪˌtʃed / گل تاج ریزی Solanaceae
Orchid / ˈɔːrkəd / ارکیده

Orchidaceae

Peony

/ ˈpiːəni / گل صد تومانی Paeonia officinalis
Petunia / pəˈtuːniə / اطلسی

Petunia

Primrose

/ ˈprɪmroʊz / گل مغربی Primula vulgaris
Rose / roʊz / رز

Rosa

Sunflower

/ ˈsʌnˌflɑːwər / آفتابگردان Helianthus
Thistle / ˈθɪsl̩ / خار مریم

Cirsium

Tickseed

/ tickseed / گل اشرفی Coreopsis
Treasure flower / ˈtreʒər ˈflaʊər / گل آصف السلطنه

Gazania

Tulip

/ ˈtuːləp / لاله Tulipa
Violet / ˈvaɪələt / بنفشه

Viola

Water lily

/ wɔ:tər lɪli / نیلوفر آبی Nymphaea
Wisteria / wɪˈstɪərɪə / ‍پیچ گلیسین

Wisteria frutescens

گل های زیبا

دانلود کنید یکبار برای همیشه: آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد

نام های جالب گل ها به زبان انگلیسی

گل ژاپونی یا Black-Eyed Susan، گل حنا یا Busy Lizzie و کالانکوئه یا Flaming Katy از جمله گل های انگلیسی هستند که اسم جالبی هم دارد.

حتی نفس نوزاد، قلب خونین و حتی روح خانم ویلموتس هم هست که انگلیسی شان هم به همین اندازه جالب است که فراموش شان نخواهید کرد.

نام انگلیسی گل

تلفظ نام فارسی گل نام علمی
Baby’s breath / ˈbeɪbiz ˈbreθ / ژپیسوفیلا/ نفس بچه

Gypsophila paniculata

Bachelors button

/ ˈ bætʃlərz ˈbʌtn̩ / گل تکمه ای/ گل گندم یا ذرت Centaurea cyanus
Balloon flower / bəˈluːn ˈflaʊər / گل زنگوله ای چینی

Platycodon grandiflorus

Black-eyed Susan

/ blæk ˈaɪd ˈsuːzn̩ / سوسن چشم سیاه Rudbeckia fulgida
Bleeding heart / ˈbliːdɪŋ ˈhɑːrt / دیسنترا/ گل قلب خونین

Dicentra spectabilis

Busy Lizzie

/ ˈbɪzi ˈlɪzi / گل حنا Impatiens walleriana
Butterfly bush / ˈbʌtr̩flaɪ ˈbʊʃ / گیاه دم موشی قفائی

Buddleja davidii

Flaming Katy

/ ˈfleɪmɪŋ ˈ keɪti / کالانکوئه کریسمس Kalanchoe blossfeldiana
Forget-me-not / fəˈɡet mɪ nɑːt / گل فراموشم نکن

Myosotis sylvatica

Kangaroo paw

/ ˌkæŋɡəˈruː ˈpɒ / گیاه کانگورو Anigozanthos flavidus
King’s mantle / ˌkɪŋz ˈmæntl̩ / گیاه تونبرگیا

Thunbergia erecta

Love in a mist

/ ˈlʌv ɪn ə ˈmɪst / سیاه دانه دمشقی Nigella damascena
Love lies bleeding / ˈlʌv ˈlaɪz ˈbliːdɪŋ / گیاه باروتک

Amaranthus caudatus

Miss Willmotts Ghost

/ ˈmɪs willmotts ɡoʊst / گل ارینژیوم Eryngium giganteum
Obedient plant / oˈ biːdiənt ˈplænt / گل رام

Physostegia virginiana

Shooting star

/ ʃu:tɪŋ ˈstɑːr / گل دوز Dodecatheon meadia
Snowy Angels Trumpet / ˈsnoʊɪ ˈeɪndʒəlz ˈtrʌmpət / شیپور فرشته

Brugmansia suaveolens

حتما دانلود کنید: 100 درس رایگان آموزش زبان انگلیسی (رایگان)

گل های ملی کشور های دیگر

تقریبا همه کشور های جهان به جز چند کشور از جمله آذربایجان، بحرین ، اسرائیل و لبنان یک گل ملی دارند.

در ادامه لیستی از برخی از کشور ها با گل های ملی شان آورده شده است.

کشور

نام انگلیسی گل نام فارسی گل تلفظ
بلژیک Red poppy شقایق

/ ˈred ˈpɑːpi /

برزیل

Cattleya orchid ارکیده کاتالیا / cattleya ˈ ɔːrkəd /
چین Plum blossom شکوفه آلو

/ plʌm ˈblɑːsəm /

کلمبیا

Christmas orchid ارکیده کریسمسی / ˈkrɪsməs ˈɔːrkəd /
کوبا Butterfly jasmine یاس پروانه ای

/ ˈbʌtr̩flaɪ ˈdʒæzmən /

مصر

Lotus flower نیلوفر آبی / ˈloʊtəs ˈflaʊər /
فرانسه Iris زنبق

/ ˈaɪrəs /

آلمان

Knapweed گل تلخه / ˈnæpˌwiːd /
هلند Tulip لاله

/ ˈtuːləp /

هند

Lotus flower لوتوس / ˈloʊtəs ˈflaʊər /
ژاپن Cherry blossom & Chrysanthemum شکوفه گیلاس و گل داوودی

/ ˈtʃeri ˈblɑːsəm ənd krəˈsænθəməm /

لهستان

Corn poppy گل ذرت یا گندم / ˈkɔ: n ˈpɑːpi /
پرتغال Lavender اسطوخودوس

/ ˈlævəndər /

روسیه

Camomile بابونه / ˈkæməmaɪl /
اسپانیا Red carnation میخک قرمز

/ ˈred karˈneɪʃn̩ /

اوکراین

Sunflower گل آفتابگردان

/ ˈsʌnˌflɑːwər /

افعال در انگلیسی (انواع، روش صرف و نکات)

گل های ملی کشور های انگلیسی زبان

شاید پیش از این نام برخی از گل های ملی کشور های انگلیسی زبان مثل شبدر ایرلند یا برگ افرای کانادا را شنیده باشید. اما آیا می ‌دانستید که گل ملی استرالیا، اقاقیای زرد است؟

می توانید گل ملی هر کشور انگلیسی زبان را در لیست زیر پیدا کنید.

کشور

نام انگلیسی گل نام فارسی گل تلفظ
استرالیا Golden wattle اقاقیای زرد

/ ˈ ɡoʊldən ˈwɑːtl̩ /

باهاماس

Yellow elder گل شیپور طلایی تکوما / ˈjeloʊ ˈeldər /
کانادا Maple leaf برگ افرا

/ ˈmeɪpl li:f /

جزایر کیمن

Wild banana orchid ارکید موز وحشی / ˈwaɪld ˈsplɪt ˈɔːrkəd /
ایرلند Shamrock شبدر

/ ˈʃæmˌrɑːk /

جامائیکا

Wood of life گلهای درخت زندگی یا عود الانبیا / ˈwʊd əv life /
نیوزیلند Kowhai گل درخت کوفای

/ kowhai /

اسکاتلند

Thistle خار مریم / ˈθɪsl̩ /
جنوب آفریقا Protea گل شکر پاره

/ ˈ proʊtiə /

انگلیس

Tudor rose گل رز تودور / ˈtuːdər roʊz /
ایالات متحده آمریکا Rose رز

/ roʊz /

ویلز

Leek or daffodil گل نرگس یا تره فرنگی

/ ˈliːk ɔːr ˈdæfəˌdɪl /

word image 82294 3

بخوانید: اصطلاحات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی (پرتکرارترین ها)

گل های ملی ایالات متحده آمریکا

گل ملی ایالات متحده گل رز است که در سال 1986 به این عنوان انتخاب شد. به غیر از آن، هر یک از 50 ایالت گل ایالتی خاص خودشان را دارند. برخی از گل ها می توانند بین چند ایالت مشترک باشند.

کشور های دیگری که رز، گل ملی شان است عبارتند از: قبرس، جمهوری چک، بلغارستان ، اکوادور، ایران، عراق و لوکزامبورگ.

لیست ایالت های متحده آمریکا با نام گل نماد شان، عبارتند از:

نام فارسی گل

نام انگلیسی گل تلفظ ایالت
گل درختچه سرخک American dogwood / əˈmerɪkən ˈdɒˌɡwʊd /

ویرجینیا

شکوفه سیب

Apple blossom / æpl ˌblɒsəm / آرکانزاس و میشیگان
آزالیا Azalea / əˈzeɪljə /

جورجیا

ریشه تلخ

Bitterroot / ˈbɪtərˌruːt / مونتانا
سوسن چشم سیاه Black-eyed Susan / blæk ˈaɪd ˈ suːzn̩ /

مریلند

مامیران آبی

Bluebonnet / ˈbluːˌbɑːnət / تگزاس
شقایق کالیفرنیایی California poppy / ˌkæləˈfɔːrnjə ˈpɑːpi /

کالیفرنیا

کاملیا

Camellia / kəˈmiːlɪə / آلاباما
رز چروکی Cherokee rose / ˈtʃerəˌki roʊz /

جورجیا

گل صد تومانی ساحلی

Coast rhododendron / koʊst ˌroʊdəˈdendrən / واشنگتن
گل درخت سرخک گلدار Flowering dogwood / ˈflaʊərɪŋ ˈdɒˌɡwʊd /

کارولینای شمالی

گل مرا فراموش نکن

Forget-me-not / fəˈ ɡet mɪ nɑːt / آلاسکا
علف طلایی Goldenrod / ˈɡoldənˌrɑːd /

کنتاکی و نبراسکا

ختمی چینی

Hawaiian hibiscus / həˈwaɪən hɪˈbɪskəs / هاوایی
گل زالزالک Hawthorn / ˈhɒˌθɔːrn /

میسوری

قلم موی هندی

Indian paintbrush / ˈɪndiən ˈpeɪntˌbrəʃ / وایومینگ
زنبق Iris / ˈ aɪrəs /

تنسی

مگنولیا

Magnolia / mægˈnoʊlɪə / لوئیزیانا و می سی سی پی
گل خفچه/ گل بهار Mayflower / ˈmeɪˌflɑːwər /

ماساچوست

میخک زینتی

Mock orange / ˈmɒk ˈɔːrəndʒ / آیداهو
برگ بوی کوهی Mountain laurel / ˌmaʊntɪn ˈlɔːrəl /

کنکتیکت و پنسیلوانیا

رز اوکلاهاما

Oklahoma rose / ˌoʊkləˌhoʊmə roʊz / اوکلاهوما
شکوفه پرتقال Orange blossom / ˈɔːrəndʒ ˈblɑːsəm /

فلوریدا

گل انگور اورگان

Oregon grape / ˈɔːrəɡən ˈɡreɪp / اورگان
شقایق نعمانی Pasque flower / ˈpæsk ˈflaʊər /

داکوتای جنوبی

شکوفه هلو

Peach blossom / ˈpiːtʃ ˈblɑːsəm / دلاوِر
گل صد تومانی Peony / ˈpiːəni /

ایندیانا

کفش بانوی سفید و صورتی

Pink-and-white lady’s slipper / ˈpɪŋk ənd ˌwaɪt ˈleɪdɪz sˈlɪpər / مینه سوتا
یاس بنفش Purple lilac / ˈ pɝːpl̩ ˈlaɪˌlæk /

نیوهامشایر

شبدر چمنی

Red clover / ˈred ˈkloʊvər / ورمونت
خرزهره هندی Rhododendron / ˌroʊdəˈdendrən /

ویرجینای غربی

گل تاج الملوک هیبرید

Rocky mountain columbine / ˈrɑːki ˌmaʊntɪn ˈkɑːləmˌbaɪn / کلورادو
رز Rose / roʊz /

نیویورک

گل درمنه

/ ˈ seɪdʒˌbrəʃ / نوادا
شکوفه ساگوار کاکتوس Saguaro cactus blossom / səˈɡwɔːroʊ ˈkæktəs ˈblɑːsəm /

آریزونا

میخک سرخ

Scarlet carnation / ˈskɑːrlət karˈneɪʃn̩ / اوهایو
نیلوفر سِگو Sego lily / ˈsiːˌɡoʊ ˈlɪli /

یوتا

گل آفتاب گردان

Sunflower / ˈsʌnˌflɑːwər / کانزاس
گل اشرفی Tickseed / tickseed /

فلوریدا و می سی سی پی

بنفشه

Violet / ˈ vaɪələt / ایلینویز، نیوجرسی و رود آیلند
کاج سفید White pine / ˈwaɪl ˈpaɪn /

مین

رز چمنی وحشی

Wild prairie rose / ˈwaɪld ˈpreri roʊz / داکوتای شمالی
رز وحشی Wild rose / ˈwaɪld roʊz /

آیوا

بنفشه چوبی

Wood violet / ˈ wʊd ˈvaɪələt / ویسکانسین
یاسمن زرد Yellow jessamine / ˈjeloʊ ˈdʒesəˌmɪn /

کارولینای جنوبی

گل یوکا

Yucca flower / ˈjəkə ˈflaʊər /

نیو مکزیکو

یادگیری لغات انگلیسی بدون فراموشی (۳ تکنیک موثر)

واژگان مفید مرتبط با گل در انگلیسی

یادگیری واژگان مربوط به گل ها، میوه ها و سبزیجات به زبان انگلیسی همیشه مفید خواهد بود و بدون شک؛ به دردتان می خورد. چند کلمه وجود دارد که فکر می کنم به کارتان بیاید:

انگلیسی

فارسی تلفظ
Bee زنبور

/ ˈ biː /

Blossom

شکوفه / ˈblɑːsəm /
Botanical garden باغ گیاهشناسی

/ bəˈtænɪkl̩ ˈɡɑːrdn̩ /

Bouquet

دسته گل / buːˈkeɪ /
Florist گلفروش/ گلکار

/ ˈflɑːrəst /

Garden

باغ/ باغچه / ˈɡɑːrdn̩ /
Leaves برگها

/ ˈliːvz /

Petals

گلبرگ / ˈpetl̩z /
Plant گیاه

/ ˈplænt /

Pollen

گرده / ˈpɑːlən /
Roots ریشه

/ ˈruːts /

Seeds

بذر/ دانه / ˈsiːdz /
Spring بهار

/ ˈsprɪŋ /

Stem

ساقه / ˈstem /
Wildflowers گلهای وحشی

/ ˈwaɪldˌflɑːwrz /

در ادامه بخوانید: انواع شغل ها به انگلیسی (و جملات مرتبط)

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست