زبان--کردی

۴۰۰ تا از لغات و اصطلاحات کاربردی زبان کردی با ترجمه فارسی +دانلودpdf

Gamma koli

عنوان این بخش از آموزش های کاربردی سایت چرب زبان ۴۰۰ تا از لغات و اصطلاحات کاربردی زبان کردی با ترجمه فارسی آنها می باشد. امیدواریم این لغات پرکاربرد را بیاموزید و خیلی راحت و روان آنها را تلفظ نمایید.

مقدمه:

مردم کرد زبان، آداب و رسوم خاص خود را دارند و فرهنگ آنها ریشه در فرهنگ باستانی دارد. کلمه کُرد در زبان فارسی به معنای دلیر و پلوان می باشد. ویژگی های خاص گویش های متنوع زبان کردی باعث متمایز شدن این گویش ها از یکدیگر شده است. اورامی، گوران و زازا، سورانی و کُرمانجی. کردها به میهن دوستی و مهمان نوازی معروفند و اگر شما مسیرتان به یکی از شهرهای کرد زبان کشورمان بیافتد حتماً این خصلت آنها را به عینه مشاهده خواهید کرد. اما آنچه که در این مطلب به شما می آموزیم، شما را در بیان منظور خود به این مردمان غیور و دلاور یاری خواهد نمود.

ویدئو واژه های زبان کردی در زبان انگلیسی:

همچنین بخوانید: آموزش سلام و احوالپرسی کردن اصولی در زبان کردی +فیلم آموزشی

در ابتدا بهتر است با ماه های سال به زبان کردی آشنا شوید. در جدول زیر اسامی ماه های سال به دو گویش سورانی و کرمانجی که از گویش های معروف زبان کردی هستند آورده شده است:

شماره ماه های سال اسامی ماه ها به زبان کردی – گویش سورانی اسامی ماه ها به زبان کردی – گویش کرمانجی
۱ فروردین خاکه لیوه نیسان
۲ اردی بهشت گولان گولان
۳ خرداد جوزه ردان حه زیران
۴ تیر پوو شپه ر تیره مه
۵ مرداد گه لاویژ ته باخ(ناب)
۶ شهریور خه ر مانان نیلوون
۷ مهر ره زبه ر جو وتمه
۸ آبان خه زه لودر، گه لا ریزان مژدار
۹ آذر سه رما وه ز کانون
۱۰ دی به فرانبار چله
۱۱ بهمن ریبه ندان سه بات
۱۲ اسفند ره شه مه ئادار

لینک دریافت فایل pdf اسامی ماههای سال به زبان کردی

در جدول زیر می توانید لیست کلمات پر کاربرد به زبان کردی را مطالعه کنید.

شماره واژه به فارسی معنی واژه به زبان کردی
۱ لب لچ
۲ چهره صباح
۳ موهای جلو کله انسان پرچ
۴ شکم گی یه
۵ سر که پو
۶ پا – لنگ قل
۷ سبیل سو ویل
۸ مو ها پیرچ
۹ برادر برانگ
۱۰ خواهر خو ویشک
۱۱ پسر عمو و دخترعمو تا ته زا
۱۲ پدر زن و مادرزن خوه سیره
۱۳ شوهر میرده
۱۴ شرور له چه ر
۱۵ ریشخند تیز
۱۶ لجاجت دیزه پیزه
۱۷ پرحرف – وراج چینه دراز
۱۸ غیبت مه زه مه ت
۱۹ زبان بازی حل فرو
۲۰ مغرور بای دار
۲۱ یکدنده مین جه ر
۲۲ کینه توز دل گه ن
۲۳ مفت گو ول وه ش
۲۴ چانی زنی چه ک چینه
۲۵ بی دست و پا – بی بخار په خمه
۲۶ آشفتگی ره م رو
۲۷ خار و خاشاک چه خچیله
۲۸ کلک بازی رپ شیله
۲۹ گاو ماده منگا
۳۰ سگ ماده ده ل
۳۱ سگ گه مال
۳۲ احشام دونیا
۳۳ بره وه رک
۳۴ روزنه کونا باجه
۳۵ دوتا عطسه پشت سرهم جه خت
۳۶ سرفه قو ته
۳۷ عطسه پیشمه
۳۸ سک سکه نیس کینک
۳۹ سکوت کش مات
۴۰ ظرفیت ده رین
۴۱ خلوت چول هول
۴۲ دوباره دواره
۴۳ نفس عه نه
۴۴ زیاد چه ل چه ل
۴۵ فراوان کم چل نو من
۴۶ لباس پرتال
۴۷ پارچه پرو
۴۸ آماده سرحال گورج
۴۹ آغوش بالوش
۵۰ گل و لای خه ره
۵۱ احوالپرسی کیف دماقی
۵۲ زنده بماند بژیی
۵۳ سروصدا گور گه ر
۵۴ استفراغ هیژ
۵۵ استفراغ هیق
۵۶ گرفته – ناراحت مه خ مین
۵۷ فرار ره م رو
۵۸ دسته جمعی جیرنه پیرنه
۵۹ خرد هیروش
۶۰ آب باریکه نیمیرو
۶۱ تبعیض دو چووه کی
۶۲ چاله چوله چال پلوقی
۶۳ آب گل آلود لی غین
۶۴ پاک کن خه ط سر
۶۵ پاره شده دیر یا یه
۶۶ رنجیده ته زیایه
۶۷ دردسر داکوکه
۶۸ جنجال گورم تی
۶۹ جا ونج
۷۰ قوت ئاز
۷۱ لب و لوچه ده م لو
۷۲ کاری به سر دیگران آوردن ده گه
۷۳ تحریک کردن دوو
۷۴ آبرو بردن گال دای ین
۷۵ محکم قایم
۷۶ مقداری پیخت
۷۷ کنار لاپه لی
۷۸ بسته پیت رو
۷۹ خسته شده کپیایه
۸۰ خراب شده رمیایه
۸۱ خسیس چه نگوره
۸۲ طناب به له تک
۸۳ پرنشده یا نصفه کیله
۸۴ بیماری واگیر ویشم
۸۵ چشمی که پلک های آن روی هم باشد چاو نی قه نه
۸۶ عصر ایواره
۸۷ بد کثیف نجس پیس
۸۸ هوشیار ویریا
۸۹ بخود لرزیدن سیزیرگه
۹۰ چرت چرچ
۹۱ چرت خاودلوف
۹۲ جستجو فیر
۹۳ طرفداری ده م سری
۹۴ بلا ده گه
۹۵ بگو مگو ده قه مه قه
۹۶ بی نظم شلپی تری
۹۷ بچه مظلوم ده له شر
۹۸ مشتری مه میل
۹۹ اینجا دیره – ئیره
۱۰۰ هندوانه شومی
۱۰۱ هسته ، دانه چنجک
۱۰۲ مشت گورمچ
۱۰۳ سیلی چپاله
۱۰۴ نشست کردن هروم
۱۰۵ درخت دار
۱۰۶ درختچه خاردار درک
۱۰۷ گیاه واحد چل
۱۰۸ می شناسی ئه ژ ناسی
۱۰۹ بعد ایمدالکی
۱۱۰ دست وازی
۱۱۱ کوتاه قد کوتاه قد
۱۱۲ پر حرف زور  بلی
۱۱۳ کهنه شر رک پریک
۱۱۴ قاشق کُچکِکی
۱۱۵ پیدا دیار
۱۱۶ آقا کاکا
۱۱۷ اوضاع و احوال ده‌نگو
۱۱۸ واقعاً به راستی
۱۱۹ مشغول سه‌رقاڵی
۱۲۰ خوب خاس,باش,چاک
۱۲۱ بد گه‌ن,خراپ
۱۲۲ پدر دای
۱۲۳ مادر باوک
۱۲۴ سلامت ساق
۱۲۵ محترم به‌ڕێز‌
۱۲۶ بدون بێ
۱۲۷ مشکل وه‌ی
۱۲۸ تمام دوای
۱۲۹ به آن بیری
۱۳۰ نیست نیه
۱۳۱ مطمئنا به‌ دڵنیاییه‌وه‌
۱۳۲ میتوانی ئه‌توانی
۱۳۳ سعی هەوڵی
۱۳۴ خودت خۆت
۱۳۵ مهم گرینگ
۱۳۶ فراموش مەکەوە
۱۳۷ انسان مرۆڤێکی
۱۳۸ فهمیده تێگە
۱۳۹ اشکال قه‌ی
۱۴۰ مگر چما
۱۴۱ تقاضا داوا
۱۴۲ بخشش لێبوردن
۱۴۳ نداره ناکا
۱۴۴ ندارم ئه‌که‌م
۱۴۵ تو رو خدا تخوا
۱۴۶ از تو لێت
۱۴۷ جانمی گیانمی
۱۴۸ چشممی چاومی
۱۴۹ نفسمی هه‌ناسه‌می
۱۵۰ مواظب چاوت
۱۵۱ خسته ماندوو
۱۵۲ باش بێت
۱۵۳ نسل، نژاد توره مه
۱۵۴ ترقه توق، توقه
۱۵۵ پوست توخ، توژ
۱۵۶ کشتی زوره بانی
۱۵۷ دارای بدن قوی و زورمند تیک سرماو
۱۵۸ پارچه مندرس و پاره تیتول
۱۵۹ تارهای پشم پیچیده تیسک
۱۶۰ حد و انتهای چیزی جه م سه ر
۱۶۱ اکنون جاری
۱۶۲ سرازیر شدن جاله بو نه وه
۱۶۳ خسته جده وه
۱۶۴ پاک کردن و لای روبی جوی جو مال
۱۶۵ مزرعه مه زرا
۱۶۶ جرعه ای آب- آب کم چور
۱۶۷ غمگسار خم گه وینه
۱۶۸ قلبم دلم
۱۶۹ تپش قلب دله کوته
۱۷۰ مشاجره دمه قالی
۱۷۱ به ده
۱۷۲ تمارض ده رده داس
۱۷۳ مسموم داو
۱۷۴ وگرنه ده نا
۱۷۵ نشانه ، علامت دروشم
۱۷۶ لاغر، بی حال دژ، کز
۱۷۷ دیشب دونی شه وی
۱۷۸ زیرک ، دانا زور زان
۱۷۹ ریا، تملق رستن
۱۸۰ مادرزادی زگ ماک
۱۸۱ لیاقت، عرضه زیپک
۱۸۲ دختر باهوش سه ره ژن
۱۸۳ دختر باهوش سه ره سودره
۱۸۴ احتضار سه ره مه رگ
۱۸۵ نتیجه کار سه ر باقی
۱۸۶ سبد بزرگ ساقور
۱۸۷ سو، طرف سوچ
۱۸۸ قوت ، رمنده سل
۱۸۹ شبگیر شه وی کی
۱۹۰ آبیاری درختان شه واو
۱۹۱ نامرتب شپرزه
۱۹۲ نامرتب تیکه له ، پیکه له
۱۹۳ طناب پنبه ای شریت
۱۹۴ رقیق شل
۱۹۵ درشت اندام فیته ره
۱۹۶ راست قیله
۱۹۷ چپ قاچ
۱۹۸ زاویه، گوشه قولینچک
۱۹۹ لاقید و بی غم که  تره خم
۲۰۰ زورگو که له گا

با کلیک بر روی لینک مقابل، فایل pdf این جدول را دریافت خواهید کرد.

همچنین بخوانید: ۳۰ تا از جملات عاشقانه زیبا به زبان کردی (بامعنای فارسی)

و حالا در جدول زیر لیست افعال پر کاربرد زبان کردی را مشاهده نمایید.

شماره معادل واژه در زبان کردی واژه فارسی
۱ پوستم کنده شد توخم چو
۲ روبرو شدن توش بون
۳ در هم فرو بردن تیک کردنه و
۴ از خواب پریدن تیک را بون
۵ برای آزار کسی قیام کردن ده لینک لی هه ل مالین
۶ تورا می بخشم ده ت ب خشم
۷ خسته شده ام شل و کوت بوم
۸ نادر و کمیاب شده نادر پشت شیران
۹ به دنبال هاوار
۱۰ چکیدن آب از جیزی چورانه وه
۱۱ سازش کردن حاوانه وه
۱۲ الهام شد چقی
۱۳ مسموم کردن ده رمان داو کردن
۱۴ به خوردش بده ده ر خواردی ده
۱۵ عصبانی شد، از جا در رفت توره بو
۱۶ بیرون آوردن، تربیت کردن ده رینان
۱۷ صرفه جویی کردن ده ست پیوه کردن
۱۸ به فریادم برس ده فریام وه ره
۱۹ فرصت نمی کنم ده فریا نا که وم
۲۰ از اسب فرود آمدن داکه زین
۲۱ تنبل و سست شدن داهیزان
۲۲ پیدا بود دیار بو
۲۳ رمیدن ره وینه وه
۲۴ گذشتن را بردن
۲۵ گذراندن را بو واردن
۲۶ راندن رادان
۲۷ تکان دادن راژاندن
۲۸ فرو رفتن رو چون
۲۹ بریز روی که
۳۰ ریزش باران ریژنه
۳۱ قهر کردن زیز بون
۳۲ سر گرفتن سه ر گرتن
۳۳ خورشید غروب کرد سیره هه ل گیرا
۳۴ پژمرده شده سیس بووه
۳۵ سینه کش(به سختی راه رفتن) سینه کیش
۳۶ مخفی کردن شاردنه وه
۳۷ کسی را شرمنده کردن که چه ترین
۳۸ سرزنش کردن و طعنه زدن تانه
۳۹ طاقن و قدرت داشتن تابوشت وه
۴۰ اداره کردن ره نیو هینان
۴۱ درحال گریختن ری که ون
۴۲ سرو صدا کردن زاوه ماک ره
۴۳ آماده باش ساز به
۴۴ گشودن، باز کردن کردنه وه
۴۵ خسته و بی حال شدن ماندو و مجرو
۴۶ بانگ بر زدن نه رراندن
۴۷ نزدیک بود وه خت بو
۴۸ نزدیک بود نیزیک بو
۴۹ نزدیک بود وه ختا بو
۵۰ بد و بیراه گفتن. دشنام دادن وه ک سه گ ده ر شاوه
۵۱ حفر کردن، کندن هه ل که ندن
۵۲ مرتب کردن هه ل وه ژاردن
۵۳ روشن بودن هاییسان
۵۴ جوان شدن جوان بی
۵۵ نبودن نه بووه

لینک دریافت فایل ذخیره شده لیست افعال پر کاربرد در زبان کردی

حدول زیر هم  کلمات مورد استفاده در مکالمه و احوالپرسی زبان کردی را نشان می دهد.

شماره واژه فارسی معادل واژه به زبان کردی
۱ سلام سّلاو
۲ وقتت بخیر ده‌مباش
۳ خوبی؟ چاکی؟
۴ چطوری؟ چّونی؟
۵ دستتون درد نکنه به زیاد به
۶ بیا هانِه
۷ بگیر بیگیروهُ
۸ چایی بیار چای بیهِنه
۹ خوش اومدین بِخیر هاتِین
۱۰ غذا بکشید غذای بیکِشِنه
۱۱ در خدمتتونم لِه خذمّتتانم
۱۲ ببخشید بیبّخشِنه
۱۳ بفرمایید فّرمو
۱۴ بنشینید دانیشین
۱۵ کجایی؟ له‌ کوێی؟‌
۱۶ خسته نباشی ماندوو نه بی
۱۷ خیلی ممنون زۆر سپاس
۱۸ همچنین هه‌روه‌ها
۱۹ چطور؟ چۆن
۲۰ قابل نداره شایه‌نی نیه
۲۱ مبارک باشه پیرۆز بێت‌
۲۲ کوچکتم بچووکتم
۲۳ بزرگوار گه‌وره
۲۴ زنده باشی بژیت‌
۲۵ خیلی متاسفم زۆر به‌داخم ‌
۲۶ معذرت ببوره
۲۷ ببخش ببوره
۲۸ التماس میکنم ئه‌پاڕێمه‌وه
۲۹ خدا به همرات عزیزم خوات له‌گه‌ڵ خوشه‌ویستم
۳۰ مواظب خودت باش چاوت وه‌ خۆتۆ بێت

فایل پی دی اف جدول بالا در این لینک ، قابل دریافت است.

امیدوارم این بخش از آموزش های ما برایتان مفید بوده باشد. اگر سؤال در اینخصوص دارید در بخش نظرات از ما بپرسید.

بسیار کاربردی

حتما بخوانید!

270 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • شاخه وان عبدالطیف سورچی
  می 7, 2019 12:24 ق.ظ

  سلام
  خیلی ممنون از سایت خوبتون
  و از اینکه زبان کردی رو هم در سایتتون گنجاندید

  پاسخ
 • بسیار عالی کلمات و لغت ها کامل بود

  پاسخ
 • فریبرز یاوری
  دسامبر 26, 2019 1:12 ب.ظ

  دستتون درد نکنه
  اما خیلی از واژه هارو یا اشتباه نوشتین یا جا به جا
  مثلاً پدر رو دای
  و
  مادر رو باوگ

  پاسخ
 • ممنون اما بیشتر معانی رو جابه جا و اشتباه و بعضا بی ربط و معنی نوشتین.
  میتونید برای اصلاح معانی به فرهنگ لغت فارسی کوردی استاد هژار مراجعه کنید.

  پاسخ
 • سلام
  ای کاش تلفظ صوتی هم داشت

  پاسخ
 • سلام فگر گنم معنی شماره پدر یعنی باوگ شماره ۱۲۲ و مادر یعنی دای شماره ی ۱۲۳ عوش شده ممنون جهت اطلاع

  پاسخ
 • سلام
  مرسی از لطفتون
  ولی معنی خیلی از کلمات اشتباهه و زبان معیاری هم ندارن
  بعضی از گویش اورامی است، بعضی سورانی و بعضی جاف
  به نظرم اینطوری نمیتونه منبع حساب بشه
  اگه خواستین کمکی بکنم، آیدی من
  vian201@

  پاسخ
 • ممنون این زبان کردی دهلرانی یا شکاکیه

  پاسخ
  • اقا خیلی خوب فقط تعداد کلمات خیلی کمه

   پاسخ
  • مجید دولتشاه
   جولای 16, 2020 11:17 ق.ظ

   دەلرانی لکی حرف میزنن، این تا حد زیادی کوردی سورانیه البته کمی هم کرمانجی قاطی لغات هست

   پاسخ
   • ممد دیلرانی
    سپتامبر 4, 2020 9:40 ق.ظ

    دهلرانی لکی حرف می زنن؟؟
    دهلرانی ها کردی پهله ای حرف می زنن!!
    اصلا دهلران لک نداره!!

    پاسخ
    • داداش گلم ببین کردی سه بخش اصلی داشته از دوران باستان .شمال کردستان که هم مرز با قوم اذربایجان (اذر بادگان)بوده میشه کرمانج یعنی کردی مانیا یی و گویش های نزدیک به زبان اذری داره که خودش شامل سه بخش میشه کرمانجی. کرمانج شمالی که شامل گویش شکاک( ترکی)، کرمانج میانی که همان سورانی هست ک کرمانج جنوبی . اگه دقت کنی تو گویش کرمانجی افعالشونو با د شروع میکنن.مثل د روم یعنی می روم یا درو یعنی برو. بخش میانی کردستان که سمت سنندج میشه کردی اردلان میشه که افعالشونو با ائ شروع میکنن مثل ائ چم یعنی میروم و بخش جنوبی کردستان سمت کرمانشاه و گیانغرب، کردی کلهر ی حرف میزنن که فعل بدون حرف اضاف میگن یعنی بن فعل و رو بکار میبرم مثل چم یعنی میروم .حال بقیه کردهای ایران جزو همین سه دسته محسوب میشن منتها بر حسب جور زمانه(۶۰۰ سال پیش) این اقوام چون زمان صفویه، ایران از عثمانی تو جنگ چالدوران شکست خورده و سه بخش اصلی کوردستان از ایران جداشده یعنی کردستان عراق (جنوب کردستان)و شمال کردستان (کردستان ترکیه) و غرب کردستان (کردستان سوریه)شده وبه دست عثمانی افتاده ، یک سری از ایل های هم مرز عثمانی بدلیل مزاحمت واسه عثمانی ،حکومت وقت یعنی صفویه بخاطر اینکه دوباره جنگی بین ایران عثمانی در نیفته به نقاط دیگه ایران مثل خراسان و شمال مثل تالش تبعید میکنه که هم مرز داری کنه واسه ایران و هم دیگه در گیری دیگه با عثمانی پیش نیاد در واقع با یک تیر دو نشان زدن.این است داستان پخش شدن قوم کرد در ایران

     پاسخ
  • ببخشید معنی دکاوکی چی میشه ؟۹

   پاسخ
 • والا کردی خیلی شیرینه من خودم ترکم ولی خیلی دوست دارم کردی یاد بگیرم اگه زحمت بکشه کسی یاد بده ممنونم
  این آیدی منAlireza7620@

  پاسخ
 • لطفا چند کلمه کردی به معنای امنیت یا ایمنی قرار بدید.

  پاسخ
 • سلام مرسی بابت آموزش هاتون . برای اشخاصی مثل من که کورد نیستیم تلفظ کلمات مشکله . لطفن تلفظ کلمات رو هم آموزش بدید ممنون .

  پاسخ
 • آقا این لکی هست نه کردی

  پاسخ
  • منال کورد
   آوریل 10, 2021 1:56 ب.ظ

   قوم لک و کورد از حدود چن هزار سال پیش همسایه و مالکان اولیه زاگرس بودند
   برا همین عادیه که کلماتی شبیه داشته باشن

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  ته جند کرتینه یعنی چه؟

  پاسخ
 • امیرحسین از کرمانشاه
  می 25, 2020 4:04 ب.ظ

  من دست بوس شما عزیزان و تمام کسانی که زحمت می کشند تا اقوام ایران با یکدیگر بیشتر آشنا شوند هستم‌.

  پاسخ
 • سلام. چون خیلی ها کامنت ها رو نمیخونن ممکنه همون کلمات رو اشتباه یاد بگیرن. لطفا متن اصلاح شده رو تو سایت قرار بدین

  پاسخ
 • اسماعیل
  می 30, 2020 9:14 ب.ظ

  عالی بود و اکثر کلمات کردی شبیه لری و یکی هستن.واین نشان دهنده اینه که کرد و لر یکی بودن از قدیم.از نسل ماد

  پاسخ
  • نه لکی و لری شمال لرستان شبیه ، من لر لرستانم ولی شمال لرستانو نمی فهمم ، مرکز و جنوبش خیلی بهتر میفهمم
   مثلا ؛ مرد ها به لری ما میشه پیایو ولی اونا میگن پیایل نفوذ لکی درشون زیاده
   ما به بیشتر میگیم الالکه اونا میگن فره
   ما به عمه میگیم کچی اونا میگن میمی
   و…
   لری و کردی تفاوت های زیادی دارن و تفاوتشون در مناطقی که هم مرز و کنار یکدیگر نبودن آشکار تره

   پاسخ
 • سلام.
  رسم الخط رعایت نشده و همچنین کلماتش مال همه لهجه های زبان کوردیه.
  میتونم این دو مورد رو اصلاح کنم و همە کلمات رو سورانی یا کورمانجی بنویسم و بصورت تکست یا اچ تی ام ال بفرستم. اگە خواستین جواب بدین. ممنون

  پاسخ
 • من خودم بچه شمال هستم، ولی عاشق کردام خیلی دوسشون دارم و براشون احترام قائلم.خیلی دلم میخواد زبون کردی یاد بگیرم.اسم دختر کوچولومو کردی گذاشتم
  ( روژان )

  پاسخ
  • اوووو باریکلا
   این بزرگیتو نو میرسونه
   میدونی معنی روژان چییه
   روژ به معنی روز هس
   به معنی روزانه هم میشه
   من خودم کوردم
   ولی اسممو فارسی گذاشتن
   گلچین به معنی انتخاب شده
   تو کوردی هم معنی میده ولی نه زیاد
   تو کوردی یعنی باغ گل

   پاسخ
 • سلام منم خیلی دوست دارم یاد بگیرم کوردی

  پاسخ
 • سلام عزیزان من کرد کلهرم زبان سورانی بلدم ولی بعضی جاها گیر میکنم دوست دارم زبان هارامی یادبگیرم کسی هست کمک بکنه

  پاسخ
 • گرجه به زبان کرماجی چی میشه؟

  پاسخ
 • سلام
  به همه هموطنان عزیز
  من بختیاری ام و دوسال توی روستاهای منطقه مریوان خدمت کردم
  و بسیار با مردم دوست داشتنی اون منطقه در ارتباط نزدیک بودم
  بطوریکه بعد از ۳۰ سال هنوز با رفیقای کرد اون روستا ها در ارتباط هستم
  اما آن چیزی که بسیار جالب توجه است
  اشتراکات زیاد زبان و گویش بختیاری با کردی هست البته کردی که توی روستا ها بدون دخالت زبان فارسی محاوره ای
  استفاده می شود
  هست
  اصالت کلمات و واژه های کردی و لری و بختیاری
  احتیاج به واکاوی تخصصی دارد
  چون اصالت واژه ممکن است یکی باشد
  اما در تلفظ مردم مناطق مختلف پیچیده می‌شود ولی در اصل و مآخذ یکی ست

  چون علاقه به زبان‌های مشترک لری کردی و بختیاری دارم
  لذا راحت تر متوجه اشتراکات میشم
  پایدار باشید و بدرود

  پاسخ
  • عزیزم مادها(کردها)و قوم پارس(لر و بختیاری و غیره همه جز قوم پارس میباشین) اصلا لتا عمو زاده هستن یعنی ریشه اونها در ده هزار سال قبل یکی بوده،و همچنین بعدها هم که امپراطوری تو سرزمین ایران تشکیل دادن دوباره با هم وصلت کردند و اشتراکات فروان دارند کوروش کبیر حاصل ازدواج کامجویا بزرگ ایل هخااز قوم پارس و ماندانا دختر دیاکو ،شاه کردها بوده .خود دیاکو هم از وصلت بین پدر کرد و مادر اذری هست این اقوام بیش از ۵ هزار سال به صفا و صمیمت کنار هم زندگی کردن و با ائتلاف هم دیگه امپراطوری ایران باستان و تسکیل دادن که به نیمی از جمعیت روزگار خودشون بدون اینکه نام بدی ازشون بجا بمونه حکومت کردن . وظیفه من و شماس که با زحمت بیشتر اثار فرهنگی خودمونو از لا به لای تاریخ بکشیم بیرون، به امید روزی که ایندگان ما شاید روزی دوباره به اون دوران باشکوه باز گردند😘😘😘

   پاسخ
 • شاحسین صفایی پور ساکن سپیددشت لرستان
  جولای 24, 2020 9:30 ق.ظ

  خیلی خوب بود با اینکه من خودم در اصل کردم ولی چندین ساله ساکن استان لرستانم خیلی متشکرم ما همه ایرانی هستیم از شمال تا جنوب از غرب تا شرق همه یک وطن داریم اونم ایران عزیز موفق باشید بابت آموزش زبان زیبای کردی

  پاسخ
 • زنده باد ایران و ایرانی

  پاسخ
 • من کرمانجم ولی جز۳.۴تاش بقیش کورمانجی که نبود شایدبهتربودذکرمیشد چون گویش هامتفاوته

  پاسخ
 • من هم همینطور عشقم به کردی چی میشه

  پاسخ
 • سلام
  معنی کلمه ی اُم به کوردی چی میشه؟

  پاسخ
 • معنی رفیق ب کردی چی میشع؟

  پاسخ
 • سلام معنی جمله ” هر بو ما بله” چیه؟

  پاسخ
 • کسی میدونه مهمان نوازی به کردی وی میشه

  پاسخ
 • سلام ده س تان خوش جیگای ری زه کاره کان ت ایشالله هه ر بتوانی ادامه ی ده ی

  پاسخ
 • میتونید به من بگید
  تولدتون مبارک استاد عزیز چی میشه ممنون

  پاسخ
 • نویسنده عزیز ،نازارکم وه نظرم تو اشتباه کردیه د انتخاب کلمات کوردی!؟
  گی یه: به معنی شکم فقط در زبان لری وجود داره نه کردی.
  لطفا جوابم بده کدام گروه از کردها به شکم میگه گی یه؟

  پاسخ
 • میتونید به من بگید
  تولدت مبارک عزیزدلم چی میشه ممنون

  پاسخ
 • سلام بژیت یعنی چه؟

  پاسخ
 • تعدادی از کلمات اشتباه معنی شدند ما بقی عالی هست👑🧿

  پاسخ
 • با معرفت چی میشه؟

  پاسخ
 • هارو حاجی یعنی چی🤔

  پاسخ
 • سلام
  پس چرا میگفتن کوردی یه گویشه؟!
  این کجاش گویشه؟ این یک زبان مستقل و کامل، با قوانین و قواعد زبانی خاص؛.
  زبانی را گویش(لهجه) میگن که قواعد خاص خودش رو نداشته باشه و با قواعد زبان منبع خودش هماهنگ باشه، تو ایران، یک زبان فارسی هست که زبان ملی، دوم زبان تورکی آذری هست که متشکل از انواع گویش هاست، مثل قشقایی و بنظرم ترکمنی(ترکمنی اونجور که بنظر شخص من هست، یک زبان جداگانه نیست و یک گویش هست که از زبان تورکی جداشده،سومین زبان کوردی که فکر کنم بازهم گویش های متفاوتی داره، زبان عربی، زبان دری و پشتو، بقیه زبانهای موجود در ایران یک گویش حساب میشه نه زبان، حتی زبان افغانی طبق قواعد یکی از گویشهای فارسی هست.
  همه زبان های جداگانه‌ی هرکشور تمایل به زبان ملی اون کشور پیدا میکنه، الان زبان آذربایجان ایران با کشور آذربایجان تفاوتهایی داره همچنین با زبان ترکیه که خودشون متوجه میشن تا دیگر زبانان
  یا کوردی عراق، ترکیه، سوریه و ایران با هم تفاوتهایی (هرچند اساسی نه) دارند.

  کلام آخر:
  اهل جایی بودن
  زبانی خاص داشتن
  از قوم و قبیله‌ی خاصی بودن
  نه باید مایه غرور و افتخار شود
  نه باعث خجالت و شرم بشود
  .چون در انتخاب هیچکدامشان هیچ نقشی نداشته و هیچ سعی و کوشسیشی نمتوانستید انجام دهید.
  درعوض با منش و رفتار و اعمالمان میتوانیم باعث سربلندی قوم و همزبانانمان را در پیش دیگر اقوام محترم کشورمان باشیم. و با اخلاق و برخوردمان،خلق و خوی مردم قوم یا شهر یا همزبانانمان را به دیگران معرفی کنیم. و الا در تلویزیون همه جا هم مردم شهیدپرور هستند و هم مردم مهمان نواز! و این خلق و خوی را باید در وطن خودمان به نمایش بگذاریم در جای غربت، اخلاق خیلی از انسان ها در بیرون خیلی خوبه، اکثر آدمها لبخند میزنن و با هم شوخی و خنده دارند در دانشگاه در اداره در بازار، دلیل نمیشه که بگیم که همشون اخلاق و رفتارشون خوبه و مهربونن، اونوقت میشه همون حرف تلوزیون و همه خوش اخلاق و مهربون و بشاشند!! خوش اخلاق اونه که تو خونه‌ خودش هم خوش اخلاق و مهربون باشه.
  یاشاسین
  یا علی

  پاسخ
 • کسی میدونه تکایه ینی چی ؟؟؟

  پاسخ
  • یعنی:لطفا یا خواهش میکنم در معنی التماس کردن

   پاسخ
   • التماس کردن میشە پاڕانەوە
    لطفا اطڵاعات غلط ندید تا عزیزان کە میخواهند زبان شیرین کۆردی یاد بگیرند بە بیراهه و گمراهی بروند.سپاس.
    تکایە معنای لطفا و وقتی میخواهی از کسی مودبانە چیزی خواهش کنید بکار میرود .

    پاسخ
  • یعنی لطفا

   پاسخ
 • دوستان گلم سلام، ممنون برای زحماتی کە در این سایت کشیدە شدە در حد توان عالی،، کتاب (هەمبانە بۆرینەی ماموستا هەژار) بە فارسی میشە کتاب لغت نامە استاد هژار مکریانی شامل تمام لهجەها و گویشهای زبان شیرین کوردی هست را گیر بیارید یا فایلش را دانلود کنید، اما اقدام اساسی و درست اینەکە برای یادگیری زبان باید مکالمه کرد، امیدوارم ایام بە کام و موفق باشید،
  بژین بە سەربەرزی و هەرمان بە خۆشی و کامەرانی

  پاسخ
 • سلام ببخشید
  می شه چند کلمه کوردی که فراموش شده اند رو بگید

  پاسخ
  • هه نار چاوکال
   جولای 29, 2021 3:26 ب.ظ

   ئه گریجه که معنی گیس رو میده الان کسی استفاده نمیکنه

   پاسخ
  • دلاقه به معنی پنجره
   تاقیله به معنی کلاه
   حولانکه به معنی تاب بازی
   کسکیان به معنی باختن در بازی های کودکانه
   کورپه به معنی نیم نشسته
   چلپولیس به معنی اب نبات
   جاچکه و بنیشت به معنی ادامس
   چیشت به معنی غذا
   البته اینها در شهرهای کردزبان بیشتر فراموش شده هستن و در برخی روستاها کماکان استفاده میشوند
   ولی در هر گویشی از زبان کردی صدها کلمه فراموش شده هست

   پاسخ
 • له ئاکامدا ئیمه ئه مرین به ده دستی نه وتراوه کانمان معنیش چی میشه ؟ ممنون

  پاسخ
 • سلام این گویش کلهری نیست درسته؟ چون ما به پسر عمو دختر عمو میگیم عاموزا ولی اونجا تا ته زا نوشته شده، کردی سورانیه درسته؟

  پاسخ
  • نامن سورانیم ئیمه ش ده له ین ئاموزا

   پاسخ
   • تاتی در کردی یعنی خواهر بزرگتر ، خواهر ارجمند .تاته زا میشه خواهر زاده.کامنت پایینم اشتباهی شده کپی پیست بود دست خورد شرمنده

    پاسخ
    • هه نار چاوکال
     جولای 29, 2021 3:25 ب.ظ

     فکر کنم تاته شما میشه همون داده ما
     ما به خواهر بزرگتر میگیم (داده)
     اما خواهررزاده در سورانی میشه:خووشکه زا

     پاسخ
  • نە برادر سورانی نیست چۆن من کۆرد سۆرانی عێراق هستم هیچ کدام ازاین کلمات را نشنیدەام و نە بکار میبریم احتمالا گۆیش دیگری باشد.هرچی که هست مطمعنم کە سۆرانی نیست.
   سپاس

   پاسخ
  • تاتگ در لهجه پهله ای یعنی عمو

   پاسخ
 • سلام معنی خوینه چیژوانی چی میشه ممنون

  پاسخ
 • عکس تو برام بفرست به کردی چی بشه؟

  پاسخ
 • سلام
  وقت بخیر
  کسی خواست زبان کوردی لهجه سورانی و کورمانجی رو یاد بگیره به ایدی زیر در تلگرام پیام بفرستید. هنگام ارسال پیام بنوسید از سایت چرب زبان

  ivan_kurdish@

  پاسخ
 • سلام دوستان زبان کردی یه زبان هست و گویش های مختلفی داره مثل»»لکی ،کلهر ،کرمانجی و… در اصل کردی یه زبانه و به اشتباه بعضی ها میگن که یه گویشه

  پاسخ
 • سلام..
  بە ڵێن بدە کچێکی چاک بی
  این جمله ای ک نوشتم یعنی چی 🙁 لطفا بگید

  پاسخ
 • معنی با هم زیستن به کردی چی میشه ؟؟

  پاسخ
 • انسان به زبان کردی چی میشه

  پاسخ
 • خه‌م مه خو؛ من له گه لتم

  به فارسی چی میشه؟

  پاسخ
 • ( ساتیک بینینی تو بو یه سالم بسه )
  این جمله یعنی چی؟ لطف می کنین بفرمایین

  پاسخ
 • سلام دوستان معنی ” کای دیتدایه کان”
  چی میشه؟

  پاسخ
  • واضح ننوشتید سخت میشە فهمید چی هست نوشتە اصلیش.
   اگر صحیح کوردیش این شکلی باشە (کێ دێت دایەکان)
   معنیش میشە کی یا چە وقت میایند مادران.

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  علامت سوال به کردی چی میشه؟

  پاسخ
 • سلام
  مترادف
  بند زدن (سرهم کردن، وصله کردن)
  به کردی چی میشه?

  پاسخ
 • ببخشید میشه بگین معنیه این چی میشه؟
  بوومه تاجری خه‌مان | خه‌ریکی خه‌م کرینم

  پاسخ
 • سلام معنی این جمله چیه ؟
  ئه‌گر ته ناگی له مبستم به قامو سکی خوت

  پاسخ
  • خیلی اشتباە نوشتید جملە رو بسختی میشە فهمید طرز صحیح جملە چی بۆدە
   قسمت اولش میگە(اگر نمیفهمی منظورم چیە)قسمت دومش واضح ننوشتید
   صحیحش اینجوری نوشتە میشە بە کۆردی همون قسمت اول (ئەگەر تێناگی لە مەبەستم …
   سکی خوت هم میشە شکم خودت

   پاسخ
 • سلام خسته نباشیدبرای کلمات کردی که بامعنی نوشتیداماخوب اگه مینوشتیدبرای کدوم لحجه ی کردیه خوب بودمثلاپیش هرکلمه مینوشتیدکرمانشاهی،هورامی،لکی،جافی بهتربودشماازهرکردی یه چیزنوشتیدبدونه اینکه بگیدکردی کجاست اینطوری اونهای که کردنیستن نمیدونن برای کدوم لحجه کردی هست شماکه زحمت کشیدبرای راهنمایی اگه باتوضیح باشه خوبتره ممنون ازتون سپاسگذارم دسدان درنکنه

  پاسخ
 • سلام همنوع به کوردی چی میشه؟

  پاسخ
 • سلاو ببخشن استفاده به کوردی چیه

  پاسخ
 • د د که م به کردی یعنی چی کسی میدونه؟

  پاسخ
 • کاوه خضری
  جولای 30, 2021 6:09 ق.ظ

  سلام.معادل هایی که به عنوان کردی گذاشتید هیچ ارتباطی به زبان کردی سورانی ندارد، البته از اینکه شاید متعلق به لهجه‌ی یک ناحیه یا روستا باشد اطلاعی ندارم، ولی حتی یک درصد مربوط به کردی سورانی استاندارد و گویش شهرهایی مانند مهاباد، سردشت، بوکان، اشنویه ،پیرانشهر، اربیل ،سلیمانیه و غیره باشد نمی باشد و در هیچ کدام ازاین شهرها به غیر از واژه از موارد فوق را نمی فهمند و زبان کردی بزرگانی مثل هژار، هیمن، سواره، نالی، حقیق، وفایی ، بیکه‌س، په‌شیو، رفیق و صابر و غیره نمی باشد. و با ملاحطه فرهنگ های کردی فارسی میتوان صحت این امر را دریافت.
  لطفن واژه‌های یک محلی را به عنوان یک زبان است استاندارد جهانی معرفی نکنید.

  پاسخ
  • چرا نقده یا سندوس رو جزو شهرهای کوردی نذاشتین درسته که اذری هم هست ولی نیمه اش کورده و کورد سورانی
   اینم بگم از اول کوردا در نقدهدبودن بعد آذریا اومدن

   پاسخ
  • بله متاسفانه!
   بعضی ها سورانی ان بعضی ها پهله ای بعضی ها کرمانجی بعضی ها……
   بعضی ها هم به طور کلی اشتباهه!!!

   پاسخ
 • عالی بود، ممنون از دوستان کرد زبان. همچنین دیدن این همه کامنت زیر یک مطلب خیلی جالبه

  پاسخ
 • سلام ببخشید معنی این دوتا کلمه رو میخوام
  ( شمامه ی نازار)و( مرس کرسی) چه معنی ای میدن؟؟

  پاسخ
  • شمامه یک میوه خوشبو ست در فارسی بهش میگید دستنبو و نازدار هم که یعنی ملوس و نازنین
   شمامه نازدار برای معشوق به کار گرفته میشه یعنی یار با ادا و ناز و خوشبو
   کلمه دیگه تون هم حالی نشدم واضح تر بگید

   پاسخ
 • سلام این دو جمله رو لطفا معنی کنید
  له دورت گَهر رِم
  خوینی له ناوم

  پاسخ
 • سلام معنی کلمات پدر و مادرو جابه جا نوشتید

  پاسخ
 • سلام
  ایگه جیله ر
  معنیش چی میشه؟

  پاسخ
 • اگر ک اینطوری باش کرمانجیا و سورانیا ب غیر از تعدادخیلی معدود و خیلی معدود حالا به غیر و دور از دین مذهب و و و وهای دیگشون زبونِ همُ نمیفهمن البته ب غیر شهرا و بخش و روستاهایی ک نزدیک ب مرز هردوتاشونه من ترکم ولی با اندک تفاوت هایی ک با آذرهای کشور آذربایجان داریم یه کوچولو بیشترشم با ترکای ترکیه داریم براحتی میتونیم با هم حرف بزنیم من واقعا از پان ها نیستم ازشونم بدم میاد ولی ای کاش یه جوری میشد کردهام با یه زبون حرف میزدن تا حداقلشُ یاد میگرفتیم ولی با این اوصاف حیف شد ای کاش شما کردهام مثل ما ترکا یه کوچولو تفاوته زبونی داشتینتا ماهم میتونستیم زبونتونُ یاد بگیریم خودشم قسم بر اعتقاداتام اگر قبول داشته باشین زبونتون حتی از لاتین زبان هام سخته مثلا ب سختیه مثل هندوها یا کل آسیای شرقی اما هرچی هستین و هر کی مثل ماها هستین و انسان پس من خودمُ میگم فدای دختر پسرای ترک یا کرد یا میخواد هر زبونی ک باش ولی مهربون باش ن مثل داعشی ها یا القاعده یا طالبان امروزی ک بید در ریشاشون لونه کرده البته من بازم میگم با ریش هم کاری ندارم ولی تمیز بودن و شیک بودن و از همه مهمتر انسان بودن بهتره البته فدای کردها مخصوصا عشق و نیمه گمشده ام ک بهشم نرسیدم ولی با نامش توی گور خواهندم گذاشت از همینجام ک هستم با این ک میدونم نمیدونه فدای هستیِ جونم و فنای جونش و پابوس خاک پاهاش

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر ..
  میشه لطفا این جمله رو برام ترجمه کنید
  دلم ته نگه وه کوه
  خونچه ی ده می تو

  پاسخ
 • اینجا خیلی از سوالاتی که پرسیده شده اصلا مشخص نشده که شخص مورد نظر سوال کننده از کدام شهر کردنشین است
  و متاسفانه شاید همون جوابو ببرن و به مخاطبشون بگن و بعضا مخاطب اصلا متوجه نشه
  اینجا مثلا معنی کلمه تخم مرغ رو بپرسید باید بگید مردم فلان شهر به تخم مرغ چی میگن
  در عامه گویش ها هلکه میگن
  در هورامی هله
  و در کلهری خا
  اینا خیلی با هم متفاوتن
  یا مثل کلمه بفرستش
  در اردلانی میشه بیهنیره
  در سورانی میشه بینیره
  در کلهری میشه کلی بکه
  در هورامی میشه کیاناش
  شما به یک مهابادی بگید کلی بکه اونجا به معنی دیگه ای بکار میره و تقریبا به معنی اغفال کردنه
  بنابراین بهتر است بگویید برای کدام شهر
  حتی کدام گویش جوابگو نیست
  سقز و بوکان فاصله کمی دارند ولی کلی تفاوت گفتاری دارند
  سلیمانیه و اربیل تفاوت زیاد مخصوصا در نحوه ادا کردن حروف و کلمات دارند
  و نکته دیگه اگر این صفحه برای تبادل نظر درخصوص معنی کلمات و جملات است نباید بحثهای بیهوده کرد و لر و لک بودن مطرح بشود
  و یا اگر اشتباهی در اصل مقاله هست و یک نفر متذکر شده نیازی نیست همه متذکر شوند
  یا حداقل مدیر تکراری ها و یا مطالبی که هیچ کمکی نمیکند منتشر نکند

  پاسخ
 • سلاو مزری ده له ی هه ناری یانی چی؟؟؟؟

  پاسخ
 • سلام.در اغوش گرفتن ب کردی چی میشه؟؟

  پاسخ
 • سلام
  افراد محترم توجه داشته باشید که زبان کوردی گویش های مختلفی دارد که بعضی از افراد برخی از گویش های آن را جدا از کوردی میدانند مانند لکی(که این نظر طبق نظر بیشتر زبان شناس ها اشتباه است زیرا آنها منظورم بیشتر آنهاست لکی را گویشی از کوردی میدانند)برخی از گویش های کوردی شامل کرمانجی لکی و سورانی و….است به طور کلی کوردی را به سه گویش
  کوردی شمالی
  کوردی مرکزی
  کوردی جنوبی
  تقسیم میکنند اگه میخواهید زبان کوردی را برای سفر به جایی یاد بگیرید باید گویش و لهجه شهر مورد نظر را در نظر بگیرید برای مثال بیشتر مردم استان کردستان به گویش سورانی (کردی مرکزی)تکلم میکنند و بیشتر مردم کرمانشاه به گویش کردی جنوبی(بیشتر گویش کلهری رو به سمت غرب استان کرمانشاه و کرمانشاه تکلم میشود و لکی بیشتر در کرمانشاه و شرق استان تکلم میشود)البته در اینجا ها برخی به سورانی به تعداد کم تکلم میکنند(اما برخی شهرهای شمال کرمانشاه مثل جوانرود به سورانی تکلم میکنند)خلاصه اگه میخواهید کوردی یاد بگیرید باید گویش شهر مورد نظر را در نظر بگیریرد

  پاسخ
  • سلام
   من یک کوردم تا جایی که میدونم و دیدم لک ها خودشون رو از کوردها جدا میدونن حتی بعضیارو شنیدم که به ما کوردا بی احترامی میکردن و فرهنگ خودشونو از ما اصیلتر میدونستن میگفتن که تاریخ ما از شما بیشتره به هر حال
   مردم استان کوردستان به گویش سورانی حرف نمیزنن چون من سورانی ام و گویشی که من از اونا شنیدم اصلا سورانی نیس
   باید بگم که کوردا در آذربایجان غربی هم هستن و در منطقه موکریان کوردها به زبان سورانی حرف میزنن البته هرکی ها هم در این استان هستن و فک کنم لهجه اردلانی هم وجود داشته باشه
   شما اصلا به کورد در آذربایجان غربی اشاره نکردین

   پاسخ
 • سلام.
  بهانه بودنم به کردی چی میشه؟

  پاسخ
 • کدام
  غذا
  خوشمزه
  کردی این سه کلمه چیه؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست