آی ان جی و تو

چه زماني فعل ing مي گيرد؟ چه زماني to ؟ (ليست كامل)

گاما

در این مطلب به زبان کاملا ساده به شما یاد می دهیم که فعل ها در زبان انگلیسی چه زمانی ing می گیرند و چه زمانی با to می آیند و لیست فعل ها را ارائه می دهیم تا یک بار برای همیشه حفظ کنید و از این نکته گول زننده بیرون بیایید.

افعالی که به دنبال آن ها to می آید

برخی از افعال بلا فاصله با یک مصدر to مي آيند:

pretend

تظاهر كردن

like

پسنديدن

demand

تقاضا كردن

afford

استطاعت داشتن

promise

قول دادن

love

دوست داشتن

fail

شكست خوردن

agree

موافق بودن

refuse

رد كردن

manage

مديريت كردن

forget

فراموش كردن

arrange

مرتب كردن

remember

به ياد آوردن

mean (= intend)

قصد داشتن

hate

متنفر بودن

ask

سوال كردن

start

شروع كردن

need

نياز داشتن

help

كمك كردن

begin

شروع كردن

try

تلاش كردن

offer

پيشنهاد دادن

hope

اميد داشتن

choose

انتخاب كردن

want

خواستن

plan

طرح كردن

intend

قصد داشتن_خواستن

continue

ادامه دادن

prefer

ترجيح دادن

learn

ياد گرفتن

decide

تصميم گرفتن

 • I can’t afford to go on holiday.   من نمی توانم به تعطیلات بروم
 • It began to rain.   باران شروع به باریدن کرد

حتما بخوانید: روش یادگیری گرامر زبان انگلیسی (16 ترفند)

 • She hopes to go to university next year.   او امیدوار است سال آینده به دانشگاه برود
 • My mother never learnt to swim.   مادرم هرگز شنا را یاد نگرفت
 • Did you remember to ring Nigel?   یادت افتاد به نایجل زنگ بزنی؟

افعالی كه با ing مي آيند

mind

ياد آوري كردن

finish

تمام كردن

deny

انكار كردن

admit

اقرار كردن

miss

از دست دادن

give up

دست برداشتن از

dislike

دوست نداشتن

avoid

اجتناب كردن

practice

تمرين كردن

imagine

تصور كردن

enjoy

لذت بردن

(can’t) help

(نتوانستن) كمك كردن

put off

به تعويق انداختن

involve

درگير كردن

fancy

تصور كردن

(can’t) stand

(نتوانستن) ايستادن

risk

خطر كردن

keep (on)

ادامه دادن

feel like

احساس كردن

consider

در نظر گرفتن

 • I always enjoy cooking.   من همیشه از آشپزی لذت می برم
 • Not: I always enjoy to cook.
 • We haven’t finished eating yet.   ما هنوز غذا خوردن را تمام نکرده ایم
 • Not: We haven’t finished to eat.

حتما در کنار این مطلب دانلود کنید: آموزش مکالمه زبان با 100 درس مکالمات روزمره

 • She keeps changing her mind about the wedding.   او مدام نظر خود را در مورد عروسی تغییر می دهد

فاعل جدید قبل از ing

برخی از این افعال (مانند can’t stand, dislike, imagine, involve, mind, miss, put off , risk) را می توان با یک فاعل جدید قبل از فعل ing دار(که در مثال های زیر، زیر آن ها خط کشیده شده است) استفاده کرد. به عبارتي يعني بعد از اين افعال فعل بعدي به صورت ing دار مي آيد. اگر فاعل جدید ضمیر باشد، به صورت مفعول (me, him, her, us, them) است.

 • We just couldn’t imagine Gerry singing in public.  ما فقط نمی توانستیم تصور کنیم که گری در ملاء عام آواز بخواند
 • Do you mind me being here while you’re working?  آيا اشكال ندارد من اينجا باشم در حالي كه شما کار مي كنيد؟
 • I don’t want to risk him losing his job.  من نمی خواهم او را به خطر بیاندازم که شغلش را از دست بدهد

افعالی که با to و ing مي آيند

Hate, like, love, prefer

اين افعال با ing یا to مي آيند. تفاوت معنايي آنچناني ندارند. ing بر خود فعل تاکید می کند. to بیشتر بر اولویت یا نتایج عمل تأکید دارد.

در این مطلب (کلیک کنید) ما گرامر زبان انگلیسی را هم باکمک ویدیوی آموزشی و هم جزوه به رایگان آموزش داده ایم

مقایسه

to

ing

I like to drink juice in the morning, and tea at lunchtime.

(تاکید بیشتر بر اولويت یا عادت)

معني: من دوست دارم صبح ها آب میوه بنوشم و هنگام ناهار چای بنوشم.

I love cooking Indian food.

(تاکید بر خود فرآیند و لذت بردن از آن)

معني: من عاشق پختن غذا های هندی هستم.

I hate to be the only person to disagree.

(تاکید بیشتر روی نتیجه: ترجیح می دهم در آن موقعیت نباشم.)

معني: از اینکه تنها کسی باشم که مخالفم متنفرم.

She hates cleaning her room.

(تاکید بر خود فرآیند و عدم لذت بردن از آن)

معني: او از تمیز کردن اتاقش متنفر است.

We prefer to drive during the day whenever we can.

(بیشتر روی نتیجه و عادت یا ترجیح تأکید دارد. گوینده لزوماً در هیچ زمانی از روز از روند رانندگی لذت نمی برد.)

معني: ما ترجیح می دهیم در طول روز هر زمان که می توانیم رانندگی کنیم.

Most people prefer watching a film at the cinema rather than on TV.

(تاکید بر خود فرآیند و لذت بردن از آن)

معني: بیشتر مردم تماشای فیلم را در سینما به جای تلویزیون ترجیح می دهند.

Hate, like, love, prefer به همراه would یا should

هنگامی که hate، like، love و prefer با will یا should استفاده می شود، به همراه to مي آيد، نه ing:

 • She’d love to get a job nearer home.   معني: او دوست دارد در نزدیکی خانه شغلی پیدا کند
 • Not: She’d love getting a job nearer home.
 • Would you like to have dinner with us on Friday?   آیا می خواهید جمعه با ما شام بخورید؟

حتما دانلود کنید: 7 کتاب داستان عالی برای یادگیری بهتر زبان با ترجمه

to یا ing با تغییر در معنی

برخی از افعال را می توان با to یا ing استفاده کرد، اما با تغییر در معنی:

try

تلاش كردن

remember

به ياد آوردن

need

نياز داشتن

go on

ادامه دادن

want

خواستن

stop

متوقف كردن

regret

پشيمان شدن

mean

منظور داشتن

مقايسه

to

ing

I didn’t mean to make you cry.

(من قصد نداشتم شما را به گریه بیاندازم.)

معني: قصدم این نبود که تو را به گریه بیاندازم.

Working in London means leaving home at 6.30.

(چون من در لندن کار می کنم، این نتیجه یا اثر است.)

معني: کار در لندن به معنای خروج از خانه در ساعت 6.30 است.

She recited a poem, then went on to sing a lovely folk song.

(او ابتدا شعر را خواند و سپس آهنگ را خواند.)

معني: او شعری خواند و سپس یک آهنگ محلی زیبا خواند.

He went on singing after everyone else had finished.

(او بدون توقف به آواز خواندن ادامه داد.)

معني: بعد از اینکه بقیه تمام کردند به آواز خواندن ادامه داد.

I tried to email Simon but it bounced back.

(من تلاش کردم / سعی کردم به او ایمیل بزنم اما موفق نشدم.)

معني: سعی کردم به سایمون ایمیل بزنم اما برگشت.

I tried searching the web and finally found an address for him.

(من در وب جستجو کردم تا ببینم چه اطلاعاتی می توانم پیدا کنم.)

معني: سعی کردم در وب جستجو کنم و در نهایت آدرسی برای او پیدا کردم.

We stopped to buy some water at the motorway service area.

(ما در سفر بودیم و برای خرید مقداری آب مدت کوتاهی توقف کردیم.)

معني: برای خرید مقداری آب در منطقه خدمات بزرگراه توقف کردیم.

She stopped crying as soon as she saw her mother.

(او گریه می کرد و بعد دیگر گریه نمی کرد.)

معني: به محض دیدن مادرش گریه اش را قطع کرد.

افعالی که با مصدر بدون to مي آيند

Let, make

Let و make با مصدر بدون to در جملات معلوم (active voice) می آيند. آن ها همیشه قبل از مصدر یک مفعول ( در جملات زير، زيرشان خط كشيده شده است.) دارند:

 • Let me show you this DVD I’ve got.  اجازه دهید این دی وی دی را که دارم به شما نشان دهم
 • They made us wait while they checked our documents.  آنها ما را منتظر گذاشتند تا مدارکمان را بررسی کنند
 • Not: They made us to wait …

Help

Help می تواند با یک مصدر بدون to یا با to بيايد:

 • She helped me find a direction in life.   او به من کمک کرد تا مسیری در زندگی پیدا کنم

این مطلب بسیار مهم است: ساختار جمله در انگلیسی (و انواع جمله با مثال)

 • Everyone can help to reduce carbon emissions by using public transport.   همه می توانند با استفاده از حمل و نقل عمومی به کاهش انتشار کربن کمک کنند

افعالی که با ing یا مصدر بدون to مي آيند

گروهی از افعال مرتبط با احساس، شنیدن و دیدن را می توان با ing یا با مصدر بدون to استفاده کرد:

see

ديدن

notice

ملاحظه كردن _ ديدن

feel

احساس كردن

watch

تماشا كردن

overhear

شنيدن

hear

شنيدن

هنگامی که آن ها با ing استفاده می شوند، این افعال بر عمل یا رویداد در حال پیشرفت تأکید می کنند. هنگامی که با مصدر بدون to استفاده می شوند، بر عمل یا رویدادی که به عنوان یک کل یا کامل دیده می شود تأکید می کنند.

مقايسه

با مصدر بدون to

ing

I heard someone shout ‘Help!’, so I ran to the river.

(بر کل رویداد تأکید می کند: فرد احتمالاً فقط یک بار فریاد زده است)

معني: شنیدم که کسی فریاد می ‌زند «کمک!»، بنابراین به سمت رودخانه دویدم.

She heard people shouting in the street below and looked out of the window.

(تاکید می کند که احتمالاً فریاد ادامه یافته یا تکرار شده است)

معني: او صدای فریاد مردم را در خیابان پایین شنید و از پنجره به بیرون نگاه کرد.

Emily saw Philip run out of Sandra’s office.

(بر کل رویداد از ابتدا تا انتها تاکید دارد)

معني: امیلی دید که فیلیپ از دفتر ساندرا فرار کرد.

A police officer saw him running along the street.

(بر دویدن همانطور که اتفاق می افتاد تأکید می کند)

معني: یک افسر پلیس او را در حال دویدن در خیابان دید.

افعالی که با یک مفعول مستقیم و مصدر to مي آيند

برخی از افعال با مفعول مستقیم (خط دار) و به دنبال آن با مصدر to استفاده می شوند. این افعال عبارتند از:

request

درخواست كردن

persuade

متقاعد كردن

like

پسنديدن

hate

متنفر بودن

advise

نصيحت كردن

teach

ياد دادن

prefer

ترجيح دادن

love

دوست داشتن

help

كمك كردن

ask

پرسيدن

tell

گفتن

recommend

توصيه كردن

need

نياز داشتن

instruct

دستور دادن

challenge

رقابت كردن

want

خواستن

remind

به ياد آوردن

order

سفارش دادن

intend

قصد داشتن_ خواستن

choose

انتخاب كردن

invite

دعوت كردن

forbid

منع كردن

 • I advised him to get a job as soon as possible.  به او توصیه کردم که هر چه زودتر کار پیدا کند
 • Did Martin teach Gary to play squash?  آیا مارتین به گری بازی اسکواش یاد داد؟
 • They want me to go to Germany with them.  آن ها از من می خواهند که با آن ها به آلمان بروم

در ادامه: آموزش کامل زمان فعل در اینجا به زبان ساده

رادتایم

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • استفاده کردم .ممنون از زحماتتون

  پاسخ
 • Memory is essential to learning
  و یا look forward to hearing from you
  چه زمانی بعد از to میتوان از ing استفاده کرد؟

  پاسخ
  • برای مواردی که to ، حرف اضافه ی فعل قبلیش باشه .. مثلا look forward to که همیشه to رو بعنوان حرف اضافه داره .. و یادمون باشه بعد از حروف اضافه چه to باشه، of باشه یا هر چیز دیگه ای ، ما بعدش فعل دارای ing میاریم

   پاسخ
 • معنی to در مصدر با to چی هست؟
  مثلا to go کلمه to چه معنی میده به تنهایی؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست