فعل ها

20 تا از رایج ترین فعل ها در زبان ترکی استانبولی (و روش صرف آنها)

گاما آلمانی

آیا تازه یادگیری زبان ترکی استانبولی را شروع کرده اید؟ پس به قول ترکها !Süper (فوق العاده اس! ). احتمالا تا الان چند کلمه مثل سلام و خداحافظی یا ممنون و لطفا را یاد گرفته اید. خیلی هم خوب! اما در مورد افعال چطور؟ می دانید مهمترین افعال در زبان ترکی استانبولی کدام فعل ها هستند و چطور باید آنها را صرف کرد؟ احتمالا یاد گرفتن فعل های ترکی استانبولی برایتان سخت و گیج کننده است. اگر اینطور است اصلا نگران نباشید! ما اینجا هستیم تا 20 تا از رایج ترین فعل ها در زبان ترکی استانبولی را به شما یاد بدهیم. مطمئن باشید بعد از خواندن این مطلب، فعل های ترکی استانبولی آنقدرها هم به نظرتان سخت نخواهند بود!

1- فعل yapmak (ساختن، انجام دادن)

 • ben yapıyorum.   من انجام می دهم
 • sen yapıyorsun.   تو انجام می دهی
 • o yapıyor.   او انجام می دهد
 • biz yapıyoruz.   ما انجام می دهیم.
 • siz yapıyorsunuz.   شما انجام می دهید
 • onlar yapıyorlar.   آنها انجام می دهند

مثال:

 • Ne yapıyorsun?   چه کار می کنی

نکته: حواستان باشد در ترکی استانبولی افعال دیگری هم هستند که معنای “ساختن” یا “انجام دادن” می دهند. به عنوان مثال، در عبارت” Teşekkür ederim” به معنی تشکر می کنم، فعل”ederim” در حالت تحت اللفظی به معنای انجام دادن یا ساختن است.

 


Turkish-final

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش ترکی استانبولی چرب زبان، ترکی استانبولی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان استانبولی رو مثل بلبل حرف بزن!


 

عبارات کاملا ضروری زبان استانبولی (خرید، اضطراری، مکان یابی و …)

2- فعل gitmek (رفتن)

 • ben gidiyorum.   من می روم
 • sen gidiyorsun.   تو می روی
 • o gidiyor.   او دارد می رود
 • biz gidiyoruz.   ما می رویم
 • siz gidiyorsunuz.   شما می روید
 • onlar gidiyorlar.   آنها می روند

مثال:

 • Türkiye’ye gidiyoruz.   ما داریم به ترکیه می رویم

نکته: در زمان حال، وقتی به انتهای فعل İyor اضافه می کنیم، درست مثل فعل etmek، حرف t در فعل gitmek هم به “d” تبدیل می شود.

3- فعل gelmek (آمدن)

 • ben geliyorum.   من می آیم
 • sen geliyorsun.   تو می آیی
 • o geliyor.   او می آید
 • biz geliyoruz.   ما می آییم
 • biz geliyoruz.   شما می آیید
 • onlar geliyorlar.   آنها می آیند

مثال:

 • Sen de gel!   تو هم بیا

نکته: اگر mek/mak را از انتهای مصدر فعل حذف کنید، شکل امری آن را به دست می آورید. مثلا: Gel! (بیا) یا Git! (برو).

4- فعل almak (گرفتن، خریدن، به دست آوردن)

 • ben alıyorum   من میخرم
 • sen alıyorsun   تو میخری
 • o alıyor   او میخرد
 • biz alıyoruz   ما میخریم
 • siz alıyorsunuz   شما میخرید
 • onlar alıyorlar   آنها میخرند

مثال:

 • Ekmek de al!   نان هم بخر

نکته: وقتی می خواهید جمله را به شکل مودبانه بیان کنید یا چیزی را درخواست کنید، فقط کافیست alabilir miyim را به انتهای جمله تان اضافه نمایید. به عنوان مثال: Bir bira alabilir miyim lütfen? (میشه لطفا یه آبجو به من بدین؟ معنای تحت اللفظی: میشه لطفا یه آبجو بگیرم؟)

آموزش صفر تا صد زبان ترکی استانبولی با 60 درس رایگان

5- فعل istemek (خواستن)

 • ben istiyorum   من میخواهم
 • sen istiyorsun   تو میخواهی
 • istiyor   او میخواهد
 • biz istiyoruz   ما میخواهیم
 • siz istiyorsunuz   شما میخواهید
 • onlar istiyorlar   آنها میخواهند

مثال:

 • Ben döner istiyorum. Sen ne istiyorsun?   من دونر کباب می خواهم. تو چه میخواهی

نکته: از ضمایر شخصی (ben, sen و غیره) در جملات فقط زمانی استفاده می شوند که بخواهید روی آنها تاکید کنید. در غیر این صورت باید آنها را حذف کنید تا جمله طبیعی به نظر برسد.

6- فعل çalışmak (کار کردن)

 • ben çalışıyorum   من کار می کنم
 • sen çalışıyorsun   تو کار می کنی
 • çalışıyor   او کار می کند
 • biz çalışıyoruz   ما کار می کنیم
 • siz çalışıyorsunuz   شما کار می کنید
 • onlar çalışıyorlar   آنها کار می کنند

مثال:

 • Bugün çalışmıyorum.

من امروز کار نمیکنم

نکته: اگر دقت کرده باشید فعل در جمله بالا منفی شده است. برای منفی کردن افعال به ریشه آنها “me/ma” اضافه می کنم و بعد از آن فعل را به زمان حال می آوریم.

7- فعل bilmek (دانستن، توانستن)

 • ben biliyorum   میدانم
 • sen biliyorsun   میدانی
 • biliyor   میداند
 • biz biliyoruz   میدانیم
 • siz biliyorsunuz   میدانید
 • onlar biliyorlar   میدانند

مثال:

 • Bilmiyorum.   نمیدانم

8- فعل konuşmak (صحبت کردن)

 • ben konuşuyorum   حرف میزنم
 • sen konuşuyorsun   حرف میزنی
 • konuşuyor   حرف میزند
 • biz konuşuyoruz   حرف میزنیم
 • siz konuşuyorsunuz   حرف میزنید
 • onlar konuşuyorlar   حرف میزنند

مثال:

 • Kimle konuşuyorsun?   با چه کسی حرف میزنی

آموزش زبان ترکی استانبولی pdf (با ترجمه) و 5 ترفند یادگیری

9- فعل okumak (خواندن، مطالعه کردن، مدرسه رفتن)

 • ben okuyorum   من مطالعه می کنم
 • sen okuyorsun   تو مطالعه می کنی
 • okuyor   او مطالعه می کند
 • biz okuyoruz   ما مطالعه می کنیم
 • siz okuyorsunuz   شما مطالعه می کنید
 • onlar okuyorlar   آنها مطالعه می کنند

مثال:

 • Gazete okuyor.   او در حال خواندن روزنامه است

10- sevmek (دوست داشتن، عاشق بودن)

 • ben seviyorum   من دوست دارم
 • sen seviyorsun   تو دوست داری
 • seviyor   او دوست دارد
 • biz seviyoruz   ما دوست داریم
 • siz seviyorsunuz   شما دوست دارید
 • onlar seviyorlar   آنها دوست دارند

کوچه های زیبا در ترکیه

11- فعل demek (گفتن، معنی داشتن، منظور داشتن)

 • ben diyorum   منظورم این است
 • sen diyorsun   منظورت این است
 • diyor   منظورش این است
 • biz diyoruz   منظورمان این است
 • siz diyorsunuz   منظورتان این است
 • onlar diyorlar   منظورشان این است

12- düşünmek (فکر کردن، در نظر گرفتن)

 • ben düşünüyorum   من فکر می کنم
 • sen düşünüyorsun   تو فکر می کنی
 • düşünüyor   او فکر می کند
 • biz düşünüyoruz   ما فکر می کنیم
 • siz düşünüyorsunuz   شما فکر می کنید
 • onlar düşünüyorlar   آنها فکر می کنند

مثال:

 • Çok düşünüyorsun.   تو بیش از حد فکر می کنی

این 100 مکالمه ترکی را یاد بگیرید: کاملا رایگان با PDF

13- فعل yemek (خوردن)

 • ben yiyorum   من میخورم
 • sen yiyorsun   تو میخوری
 • yiyor   او میخورد
 • biz yiyoruz   ما میخوریم
 • siz yiyorsunuz   شما میخورید
 • onlar yiyorlar   آنها میخورند

مثال:

 • Ne yiyoruz?   ما چه میخوریم

14- فعل içmek (نوشیدن)

 • ben içiyorum   من می نوشم
 • sen içiyorsun   تو می نوشی
 • içiyor   او می نوشد
 • biz içiyoruz   ما می نوشیم
 • siz içiyorsunuz   شما می نوشید
 • onlar içiyorlar   آنها می نوشند

مثال:

 • Çay içiyoruz.   ما چای می نوشیم

15- فعل başlamak (شروع کردن)

 • ben başlıyorum   شروع می کنم
 • sen başlıyorsun   شروع می کنی
 • başlıyor   شروع می کند
 • biz başlıyoruz   شروع می کنیم
 • siz başlıyorsunuz   شروع می کنید
 • onlar başlıyorlar   شروع می کنند

مثال:

 • Film saat kaçta başlıyor?   فیلم ساعت چند شروع می شود

16- olmak (بودن، شدن، اتفاق افتادن)

 • ben oluyorum   من هستم
 • sen oluyorsun   تو هستی
 • oluyor   او هست
 • biz oluyoruz   ما هستیم
 • siz oluyorsunuz   شما هستیم
 • onlar oluyorlar   آنها هستند

مثال:

 • Ne oluyor?   اینجا چه خبره
 • Ne oldu?   چه اتفاقی افتاده

نکته: در مثال دوم فعل olmak به زمان گذشته است. اگر فرد کنجکاوی هستید و مدام می خواهید سر از همه چیز دربیاورید پس حتما باید این جمله را به خاطر بسپارید!

آموزش الفبای ترکی استانبولی با یک ویدیوی ساده

17- فعل söylemek (آواز خواندن)

 • ben söylüyorum   من آواز می خوانم
 • sen söylüyorsun   تو آواز می خوانی
 • söylüyor   او آواز می خواند
 • biz söylüyoruz   ما آواز می خوانیم
 • siz söylüyorsunuz   شما آواز می خوانید
 • onlar söylüyorlar   آنها آواز می خوانند

مثال:

 • Bu şarkıyı kim söylüyor?   این آهنگ را چه کسی می خواند

18- فعل yatmak (دراز کشیدن، به رختخواب رفتن)

 • ben yatıyorum   من میروم بخوابم
 • sen yatıyorsun   تو میروی بخوابی
 • yatıyor   او میرود بخوابد
 • biz yatıyoruz   ما میرویم بخوابیم
 • siz yatıyorsunuz   شما میروید بخوابید
 • onlar yatıyorlar   آنها میروند بخوابند

مثال:

 • Ben yatıyorum, iyi geceler!   من میروم بخوابم. شب بخیر

19- فعل oturmak (زندگی کردن، نشستن)

 • ben oturuyorum   من زندگی میکنم
 • sen oturuyorsun   تو زندگی میکنی
 • oturuyor   او زندگی میکند
 • biz oturuyoruz   ما زندگی میکنیم
 • siz oturuyorsunuz   شما زندگی می کنید
 • onlar oturuyorlar   ما زندگی می کنیم

مثال:

 • Nerede oturuyorsunuz?   کجا زندگی می کنی

20- فعل sormak (پرسیدن، سوال کردن)

 • ben soruyorum   من می پرسم
 • sen soruyorsun   تو می پرسی
 • soruyor   او می پرسد
 • biz soruyoruz   ما می پرسیم
 • siz soruyorsunuz   شما می پرسید
 • onlar soruyorlar   آنها می پرسند

مثال:

 • Çok soru soruyorsun!   بیش از حد سوال می پرسی

ترجمه فارسی به ترکی استانبولی با 5 ابزار دقیق (رایگان)

منبع

حتما بخوانید!

6 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • بسیار عالی بود. اگه اینها رو توی اپلیکیشن تون میذاشتین بی نقص میشد هر چند الان هم عالیه ممنون.

  پاسخ
 • Teşekkür ederim

  پاسخ
 • söylemek به معنای گفتن هست اشتباها نوشتید به معنی اواز

  پاسخ
 • زبان ترکی مثل فارسی نیست ومعنی کلمات متغییر باید برداشت درست کنی این کلمه چه معنی میده

  پاسخ
 • ایران ایرانی
  مرداد 6, 1402 7:20 ق.ظ

  سلام می شه یه دلیل قانع کننده بیارین تا آدم احساس کنه احتمالأ زبان ترکی با اون لهجه می تونه جالب باشه ؟ با وجودی که همه ی زبان ها زیبا هستن ولی هر زبانی به ذائقه ی هر کسی خوش نمی یات

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست