آلمانی انعکاسی

آموزش ضمایر انعکاسی در آلمانی به زبان ساده

German-gama-min

ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) همان ضمایر مفعولی مثل خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان و خودشان است که بخشی از افعال انعکاسی زبان آلمانی مثل فعل sich waschen (به معنای شستشو) و یا sich setzen (به معنای نشستن) را تشکیل می دهند. فعل انعکاسی به فعلی گفته می شود که فاعل و مفعول در آن یکی هستند و عملکرد فعل به فاعل برمیگردد.

ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی به دو شکل هستند: ضمایر انعکاسی مستقیم ( برای مفعول مستقیم) و ضمایر انعکاسی غیر مستقیم (برای مفعول غیر مستقیم).

ضمایر انعکاسی مستقیم ضمایر انعکاسی غیر مستقیم معنی
mich mir خودم
dich dir خودت
sich sich خودش
uns uns خودمان
euch euch خودتان
sich sich خودشان
او اصلاح کرد.

Er hat sich rasiert.

تو حمام کردی.

Du hast dich gebadet.

اول باید در موردش فکر کنم.

Ich will es mir zuerst überlegen.

 • توجه داشته باشید که برخلاف زبان انگلیسی، در آلمانی در فرم های مودبانه کلمات از حروف بزرگ استفاده نمی شود.
لطفا بنشینید.

Setzen Sie sich bitte.

عجله نکن.

Nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit.

 • ضمایر انعکاسی معمولا اولین فعل جمله را با استثنائات خاصی دنبال می کند:
او از این بابت خوشحال خواهد شد.

Sie wird sich darüber freuen.

 • اگر جای فعل و فاعل در جمله عوض شود و فاعل ضمی شخصی باشد، ضمیر انعکاسی باید بعد از ضمیر شخصی بیاید:
او از این بابت خوشحال خواهد شد.

Darüber wird sie sich freuen.

 • اگر جمله از دو بخش یا دو بند تشکیل شده باشد، ضمیر انعکاسی بعد از فاعل بند دوم می آید:
نمی دانم که او از این بابت خوشحال می شود یا نه.

Ich frage mich, ob sie sich darüber freuen wird.

 • بر خلاف زبان انگلیسی، ضمایر انعکاسی در آلمانی زمانی که منعکس کننده فعل جمله هستند، بعد از حروف اضافه هم استفاده می شوند:
به اندازه کافی برای او پول نداشت.

Er hatte nicht genug Geld bei sich.

به اندازه کافی پول ندارید؟

Hatten Sie nicht genug Geld bei sich?

 • یکی دیگر از کابردهای ضمایر انعکاسی استفاده آنها به همراه افعال متعدی است که در آن عمل فعل به نفع فاعل انجام می شود. مثلا در زبان فارسی می گوییم: من یک کلاه جدید (برای خودم) خریدم. در فارسی ضمیر انعکاسی همیشه گفته نمی شود.
می خواهم (برای خودم) قهوه درست کنم.

Ich hole mir einen Kaffee.

او یک ژاکت جدید (برای خودش) خرید.

Sie hat sich eine neue Jacke gekauft.

 • معمولا در زبان آلمانی ضمایر انعکاسی در جمله به جای “همدیگر را” استفاده می شوند در حالیکه در زبان انگلیسی از “each other” و در فارسی از “همدیگر را، یکدیگر را” استفاده می کنیم و ممکن است گاهی اوقات هم آنها را در جمله حذف کنیم:
ما هفته گذشته همدیگر را ملاقات کردیم.

Wir sind uns letzte Woche begegnet.

 • توجه داشته باشید در چنین مواردی کلمه einander (به معنی یکدیگر، همدیگر) که در فرم تغییری نمی کند به جای ضمیر انعکاسی قابل استفاده است:
یا:

Wir kennen uns scho.

ما همدیگر را از قبل می شناسیم.

Wir kennen einander schon.

 • همیشه بعد از حروف اضافه از einander به جای ضمیر انعکاسی استفاده می شود. سپس حرف اضافه و einander به هم متصل می شوند تا یک کلمه واحد را تشکیل بدهند:
آنها با هم صحبت می کردند.

Sie redeten miteinander.

 • در زبان انگلیسی و فارسی، ضمایری که برای تاکید مورد استفاده قرار می گیرند همان ضمایر انعکاسی هستند؛ مثلا می گوییم: I did it myself (من خودم این کار را کردم.) در زبان آلمانی کلمه selbst و یا کلمه selber (برای گفتگوهای غیر رسمی) به جای ضمایر انعکاسی و برای نشان دادن تاکید استفاده می شوند. شکل این کلمات هیچ وقت تغییر نمی کند و همیشه بدون توجه به موقعیتشان در جمله، تاکید به همراه دارند:
من خودم آن را نخوانده ام اما…

Ich selbst habe es nicht gelesen, aber..

نکات کلیدی

 • ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی دو شکل دارند: ضمایر انعکاسی مستقیم و ضمایر انعکاسی غیر مستقیم.
 • علاوه بر این ضمایر انعکاسی بعد از عباراتی استفاده می شوند که در آنها ضمیر منعکس کننده فاعل است.
 • معمولا در زبان آلمانی به جای کلمه “یکدیگر را ” یا “همدیگر را” از ضمایر انعکاسی استفاده می شود؛ اما einander می تواند به عنوان جایگزین ضمیر انعکاسی در جمله استفاده شود که همیشه بعد از حرف اضافه می آید.
 • کلمه Selbst و یا selber برای گفتگوهای غیر رسمی، به جای ضمایر انعکاسی برای تاکید در جمله استفاده می شوند.

سایر آموزشهای گرامر

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست