حروف صدادار

حروف صدادار انگلیسی (آموزش با تمرین و مثال)

گاما

اگر می خواهید زبان انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید ، باید توجه زیادی به فونتیک یا آواشناسی داشته باشید . در حقیقت تلفظ در زبان انگلیسی برای زبان های دیگر کمی سخت است، مخصوصا که پر از استثنائات و قوانین مختلف است. بعد از این که با خودتان بر سر یادگیری آواشناسی و گرامر زبان انگلیسی و مفاهیم پایه ای کار کردید، متوجه خواهید شد که حروف صدادار و بی صدا آن طور که انتظارش را دارید، عمل نمی کنند.

استثناعات زیادی وجود دارد و مهم تر از همه این که ، املای یک کلمه مستقیما به تلفظش ارتباط ندارد. برای این که در این مورد کمتر اشتباه کنید، در این قسمت از سایت راه های مختلفی را برای تلفظ هر صدا با مثال ها در اختیار شما قرار می دهیم . خب بیایید شروع کنیم!

حروف صدادار

حروف A, E, I, O و U حروف صدادار نامیده می شوند و سایر حروف در الفبا حروف بی صدا هستند.

“ A ”

 • صدای کوتاه /a/. زمانی که یک حرف صدادار بین دو حرف بی صدا قرار می گیرد یا به اصطلاح در بین صدادارهای بسته از دو طرف، قرار می گیرد، به صورت ﹷ تلفظ می شود.

مثال ها: at, can, stamp, bad, cat, matter.

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

 • صدای بلند /ɔ/: این صدا در همه کلماتی وجود دارد که با یک حرف بی صدا یا صدادار سایلنت به اتمام می رسد و تلفظ نمی شود. همچنین در کلمات تک بخشی و کلماتی که “ r ” بعد از “a” قرار می گیرد، وجود دارد و به صورت آ بلند تلفظ می شود.

مثال ها: walk, arm, wasp, lager, black, hand, Paris, car, farm

صدای /eɪ/ زمانی این گونه خوانده می شود که فرمول زیر وجود دارد: حرف بی صدا + a + حرف بی صدا و به صورت صدای ﹻی خوانده و تلفظ می شود .

مثال ها: name ,ate, flavor, case.

“ E ”

 • /i:/، “e” بلند. این گونه فونیک نشان دهنده صدای (ای بلند) است.

مثال ها: to be, English, sea, evil, feet

 • /e/ یک نوع مصوت کوتاه و همان “e”محسوب می شود. این حروف عموما در کلمات تک بخشی یافت می شوند و به صورت ﹻ کوتاه خوانده می شود.

مثال ها: bed, dress, red, head, them

 • /ə:/ شوا یا Schwa . یک حرف صدادار رایج در زبان انگلیسی است که در بسیاری از کلمات یافت می شود. این یک حرف صدا دار کاهشی است و در بسیاری از کلمات در بخش نهایی یافت می شود یا می توان آن ها را در کلمات دیگر که فقط یک حرف صدادار بین دو حرف بی صدا قرار گرفته است، پیدا کرد.

مثال ها: father, mother

“ I ”

 • /ai/ مصوت ترکیبی با کلماتی که در یک بخش با این حروف همراه می شوند، “ld,” “nd,” “gh,” یا “gn” و به صورت (آی) تلفظ می شوند.

مثال ها: mild, night, fight, mine, right.

 • /i/ کوتاه . زمانی که “i” در بین دو صامت یعنی حروف بی صدا قرار م یگیرد به صورت (ای) کوتاه خوانده می شود.

مثال ها: kidneys, kit, minute, to hit, in

 • /ə:/ در بخش هایی بین دو حروف بی صدا قرار می گیرد.

مثال ها: president, experiment.

 • /aiə/ که با یک “r” در یک بخش باز کلمه دنبال می شود و به صورت (آیﹺ ) خوانده و تلفظ می شود.

مثال ها: hire, fire, to require

“ O ”

تلفظ در بخش های بین دو حروف بی صدا.

 • /ɒ/ به صورت ” آ” کوتاه خوانده می شود.

مثال ها: hot, on, off

 • /ɔ:/ اگر با یک “r” دنبال شود ، به صورت ” ﹹ ” بلند تلفظ می شود.

مثال ها: north, lord, more, short, store, storm, pork

 • /ə:/ شوا، اگر قبل از آن “w” و بعد از آن حرف “r” آمده باشد. همچنین در حروف صدادار نهایی هم استفاده می شود. صدای ” ﹹ” بلند می دهد.

مثال ها: word, world, for, preparation

 • /ʌ/ اگر قبل از آن “w” یا “c” و بعد از آن با یک “n” دنبال شده باشد. صدای “آ” بلند می دهد.

مثال ها: onion, wonderful, money, monk, month

“U”

 • /u:/ اگر در بخش هایی همراه با دو حرف بی صدا آید و یا گاهی هم با یک “I” یا یک “r” قبل از آن همراه باشد. صدای ” ﹹ ” بلند می دهد.

مثال ها: rude، flu، spruce

 • /u/ در بخش های بی صدا، اگر با یک “I” یا “II” دنبال شود ، صدای (او) می دهد.

مثال:. pull

 • /ʌ/ (آ) همانطور که قبلا دیدیم، شبیه به یک “a” باز تلفظ می شود. در این مورد همچنین استثناعاتی هم وجود دارد، اما این ها قوانین اصلی هستند.

مثال ها: up, cut, luck

 • /ju:/ یا /ju/ در یک بخش باز و بی صدا. تلفظ می شود (یو)

مثال ها: volume، revenue.

صدادارهای مرکب و گروه های صدادار

“OU”

 • /au/ این رایج ترین تلفظ است. که به صورت (اَو) تلفظ میشود.

مثال ها: ground، sound.

/u:/ یا /ʌ/ به صورت آ تلفظ می شود.

مثال ها: Cousin.

زمانی که با یک حرف صدادار دنبال نشود، ous به عنوان /əs/ (اِس)تلفظ می شود.

مثال ها: courageous, gorgeous

“OA”

تلفظ (اُو)

 • /ou/

مثال ها: boat, coat, toast, coach

“EA”

 • معمولا /i:/ یا به صورت (ای) بند خوانده می شود.

مثال ها: team, stream, cream

“ OO ”

تلفظ او

 • /ʊə/ ادغام دو صوت. این یک تلفظ صحیح است، به جز door و floor که /ɔ:/ و bloody flood که به صورت آوای /ʌ/تلفظ می شود.

مثال ها: soon, moon, cool, fool

این ها قوانین کلیدی برای تلفظ حروف صدادار در زبان انگلیسی هستند. می توانید با صدای بلند به خواندن مثال های بالا بپردازید، به هر صدا برای تلفظ به دقت توجه کنید. گوش دادن به تمرین ها یکی دیگر از راه های موثر برای تمرین گوش دادن، و تلفظ کردن به روش صحیح هستند. فیلم های کوتاه انگلیسی ABA و کلاس های ویدئویی برای معلمان بومی برای شما کاربردی خواهند بود. برخی از فیلم های کوتاه بر اساس شرایط روزانه هستند و به شما کمک می کنند که زبان انگلیسی را به ظور ساده و طبیعی یاد بگیرید.

اطلاعاتی بیشتر در مورد حروف صدادار

 • کلمه Iouea (یک نوع اسفنج دریایی) هر پنج حرف صدادار را بدون هیچ صدای دیگری در خودش دارد.

(اسمی مانند این یک به نوع دسته می شوند (مثلا اسم خاص)، با حرف بزرگ در اول کلمه شروع می شود. نکته این که، کوتاه ترین کلمه اما با چهار بخش است.

 • کلماتی مثل abstemious و facetiousپنج حرف صدادار در خودشان دارند.

حرف صدادار به عنوان “یک صدای آوا که از طریق تارهایی تولید می شوند، که در آن ها لرزش ایجاد می کنند، بدون اصطکاک قابل شنیدن.” خب یعنی چی؟ خب استفاده از این تعریف، حرف Y در کلمه ای مانند hymn و shy هم یک حرف صدادار است. اگرچه در کلماتی مثل beyond و yes یک حرف بی صدا است، چون حین تلفظ، تنفس مقدار کمی حبس می شود.

آوای مربوط به حرف صدادار (اما لزوما نه یک حرف صدادار در دیکته کلمه) در یک بخش یا syllable حضور خواهد داشت.

آیا Y یک حرف صدادار است؟

بنابراین، آیا Y یک حرف صدادار است؟ گاهی اوقات بله و گاهی اوقات خیر. که به همین دلیل به آن حرف نیمه صدادار گفته می شود. اما در اصل Y را جزء حروف بی صدا دسته بندی می کنند (که اغلب هم همینگونه است) . زمانی Y یک حرف صدادار است، که صدای I می دهد . زمانی که بی صدا باشد، خودش است.

حروف صدادار بلند و کوتاه

در زبان انگلیسی آواهای حروف صدادار دو نوع هستند: صدادارهای بلند و صدادارهای کوتاه. صدادارهای کوتاه به شکل زیر تلفظ می شوند:

 • “a” مانند “bat”
 • “e” مانند”bed”
 • “i” مانند”bit”
 • “o” مانند”bog”
 • “”u مانند “”but

حروف صدادار بلند مانند زیر تلفظ می شوند:

 • “a” مانند “haze”
 • “e” مانند “he”
 • “i” مانند “hi”
 • “o”مانند “hope”
 • ” ” u مانند “human”

متاسفانه افرادی که زبان انگلیسی یاد می گیرند، این حروف صدادار را به شکل های مختلفی تلفظ می کنند. (بسیار رایج است که یک حرف صدادار در چند کلمه مختلف صداهای متفاوتی داشته باشد (مثلا “a” در any یک “e” کوتاه تلفظ می شود). در این قسمت مثال های این چنینی وجود دارد:

بعضی از جایگزین های تلفظ برای حرف صدادار “e” کوتاه:

 • many
 • bread
 • said
 • leopard

بعضی از جایگزین های تلفظی برای حرف صدادار “a” بلند:

 • pain
 • prey
 • pray
 • puree

نکته: معمولا برای تمرین کردن، حروف صدادار کوتاه را با حروف کوچک (aeiuo) و حروف صدادار بلند را با حروف بزرگ (AEIOU) نشان می دهند. اگرچه که هر دو در یک کلمه معمولا با حروف کوچک نوشته می شوند اما برای اهداف آموزشی باید این نکته را در نظر داشت.

چرا باید به حروف صدادار توجه کنیم؟

(دلیل ۱) مشخص کنید که چه زمانی می خواهید از “an” و “a” استفاده کنید.

از “an” (نه “a”) قبل از آوای صدادار استفاده کنید. کلمه مهم در این جمله، آوا است.

برای واضح شدن موضوع، قانون همیشه یکسان نیست واستثنائاتی هم وجود دارد که: ” از “an” قبل از یک حرف صدادار استفاده کنید.”

قانون این است: “از “an” قبل از یک آوای صدادار استفاده کنید.”

به طور مثال:

 • https://www.grammar-monster.com/images/cross.png an apple. https://www.grammar-monster.com/images/tick.png a apple.

( “An” درست است، زیرا apple با یک حرف صدادار آغاز می شود (و این دقیقا همان نکته ای است که برای حروف صدادار در بالا گفتیم.)

 • https://www.grammar-monster.com/images/cross.png an RTA. word image a RTA

( “An” درست است، زیرا RTA با یک حرف صدادار (ar) آغاز می شود، اگرچه که حرف اول، حرف صدادار نیست.)

خب حال که در این بحث هستیم، باید به خودمان یادآوری کنیم که کلمات “an” و “a”، حروف تعریف نامعین نامیده می شوند.

 • An unidentified man with a unicorn tattoo rented a house an hour ago. word image 1

مردی ناشناس یک ساعت پیش با یک تتوی یونیکورن یک خانه اجاره کرد.

(اگر چه که آن ها با سه حروف یکسان، unidentified و unicorn آغاز می شوند و حروف نامعین مختلفی را جذب می کنند. به طور مشابه hour “an” را جذب می کند، در حالی که house “a” را جذب می کند. به یاد داشته باشید که همه چیز به صدا و آوای اول کلمه بستگی دارد.)

(دلیل ۲) از چند حرف هم آوا برای اضافه کردن به ریتم و موسیقی متن استفاده کنید.

صداهای هم وزن یا هم صداها یک تکنیک ادبی است که به تکرار حروف صدادار یکسان در کنار هم در یک کلمه گفته می شود. این تکنیک توسط شاعران و نویسندگان برای تشویق خوانندگان و شنوندگان برای آهنگ بخشی استفاده می شود. (نکته: هم وزن با هم اهنگی متفاوت است که هم آهنگی هم یک تکنیک مشابه است که در آن کلمات نزدیک به هم با یک صدای صامت یکسان تکرار می شوند.)

در این قسمت نمونه هایی از هم وزنی را به شما نشان می دهیم:

 • “His fleet feet seem impossible to beat
 • “A host, of golden daffodils”
 • “Hear the mellow wedding bells”

در مقابل در این قسمت نمونه هایی از هم آهنگی را می بینید:

 • I earn my keep by cracking locks or picking a pockets

ویدیوی آموزش حروف صدادار انگلیسی

 

رادتایم

حتما بخوانید!

9 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست