دندانپزشکی

اصطلاحات/عبارات و واژگان مربوط به دندانپزشکی در زبان انگلیسی

گاما

در این مطلب حدود 100 واژه کاربردی، بیش از 50 اصطلاح (اسلنگ) انگلیسی و 50 عبارت رایج در حوزه دندانپزشکی و مربوط به دندان را به نقل از بهترین جراح لب در تهران و کتابهای معروف آموزش زبان به شما آموزش می دهیم.

اصطلاحات/اسلنگ های دندانی

 • Access takes the waiting out of wanting: اَکسِس انتظار کشیدن را از بین می برد (شعار تبلیغاتی کارت اعتباری شرکت اَکسِس)
 • Accident waiting to happen: حادثه خبر نمی کند.
 • All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth : تنها چیزی که میخواهم کریسمس داشته باشم دو تا دندان جلوییم است. (نام آهنگی مخصوص کریسمس)
 • An eye for an eye, a tooth for a tooth  : چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان
 • Armed to the teeth : تا دندان مسلح (با تجهیزات کامل)
 • As scarce as hen’s teeth : کمیاب مثل دندان مرغ
 • Back teeth are floating: دندان های عقبم دارند می افتند (به معنای نیاز شدید به ادرار کردن)
 • Bare one’s teeth : دندان کسی را لخت کردن (نشان دادن دندان توسط یک حیوان برای بیان خشم)
 • By the skin of your teeth : با پوست دندانت (انجام دادن کاری به زور)
 • Chinese fire drill : مته دندانسازی آتش چینی (تمرین بی فایده و احمقانه)
 • Crying Waiting Hoping: گریان، منتظر، امیدوار (نام یک آهنگ)
 • Cut your teeth : دندانت را ببُر (کسب تجربه)
 • Did you Maclean your teeth today? : آیا امروز به دندانت مکلین زده ای؟ (اشاره به پوستری تبلیغاتی برای خمیر دندانی با همین نام)
 • Drill down: استفاده از مته دندانسازی
 • Drill, baby, drill: مته، عزیزم، مته (چیزی که یک نفر علاقه شدیدی به آن دارد، جلوی چشمانش از بین برود)
 • Fed up to the back teeth : کلافه شدن از دست دندان های عقب (بیش از حد اذیت یا ناراحت شدن)
 • Fight tooth and nail: با چنگ و دندان جنگیدن (نهایت سعی خود را برای انجام کاری به کار بردن)
 • Get the bit between your teeth : مته را بین دندانت نگه دار (شروع به انجام کاری با اشتیاق زیاد)
 • Get your teeth into: با دندانت بگیر (کمر همت بستن)
 • Give one’s eye teeth for: دندان نیش کسی را تقدیم کردن (به دست آوردن چیزی از هر طریق ممکن)
 • Gnash your teeth : دندان قروچه کن (رفتاری برای نشان دادن عصبانیت)
 • Granny, what big teeth you have got: مادربزرگ، چه دندان های بزرگی دارید (جمله ای از کتاب شنل قرمزی اشاره به دیدن دندان های گرگی که خود را جای مادربزرگ شنل قرمزی جا زده است)
 • Grit your teeth : دندان روی هم فشردن (عزم خود را جزم کردن)
 • Hampsteads: گویش عامیانه «دندان» در انگلستان
 • Heart attack waiting to happen: حمله قلبی شدید
 • Hell’s teeth : دندان جهنمی (فریادی از روی درماندگی، عصبانیت یا تعجب)
 • How sharper than a serpent’s tooth it is to have a thankless child? : از نیش مار آزار دهنده تر، داشتن فرزند نمک نشناس است.
 • In the teeth of a gale: در دندان تندباد (یک اصطلاح دریانوردی قدیمی برای بیان جهت وزش باد: خلاف جهت باد، موافق جهت باد)
 • It cleans your breath while it cleans your teeth : برای خوشبو شدن دهان باید دندان هایتان را تمیز کنید.
 • Kerb drill : مته جدول کنار خیابان (مجموعه ای از اقدامات احتیاطی، خصوصاً نگاه به راست و چپ قبل از عبور از خیابان، که معمولاً به کودکان آموزش داده می شود.)
 • Kick in the teeth : لگد به دندان زدن (اتفاقی که خیلی شوکه کننده باشد)
 • Lie through his teeth : دروغ گفتن با دندان (گفتن چیزی که تماماً دروغ است.)
 • Like pulling teeth : مثل دندان کشیدن (کار خیلی سختی رو انجام دادن)
 • Long in the tooth : دندان بلند (کنایه از پیر)
 • Nature, red in tooth and claw: طبیعت وحشی، با چنگ و دندان آغشته به خون (درگیری یا رقابت وحشیانه یا بی رحمانه در حیات وحش)
 • Nothing succeeds like a parrot with no teeth : هیچ چیزی مثل یک طوطی بی دندان موفق نیست (بازی با نحوه تلفظ succeeds و sucks seeds. معنی اصلی جمله: هیچ کس به خوبی یک طوطی بدون دندان نمی تواند دانه بخورد.)
 • Open wide: کاملاً باز (خیلی آسیب پذیر و شکننده، عبارتی که به عنوان توهین یا از سر نفرت یا عصبانیت نسبت به شخص دیگر گفته می شود)
 • Over the teeth and through the gums, look out stomach here it comes: از دندان و لثه ها گذشته، الان رسیده به شکم (اصطلاحی به این معنی که غذایی که نمی خواستید بخورید را تا آخر خورده اید)
 • Play a waiting game: بازی انتظار انجام دادن (تأخیر انداختن در انجام یک اقدام یا تصمیم برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر)
 • Ready and waiting : آماده و منتظر (آمادگی کامل برای انجام کاری)
 • Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything: بدون دندان، بدون چشم ، بدون مزه، بدون همه چیز (به معنی اینکه یک شخص در آستانه مرگ است)
 • Set your teeth on edge: به عصب دندان رسیدن (تحریک کردن، اذیت کردن)
 • Sink your teeth into it: دندانت را داخلش فرو کن (درگیر شدن بیش از حد در موضوعی)
 • Sow Dragon’s teeth : کاشتن دندان اژدها (انجام اقداماتی برای پیشگیری از یک مشکل که در نهایت منجر به وقوع آن می شود)
 • Sweet tooth : دندان شیرین (دوستدار شیرینی جات)
 • Take the bit between your teeth : بردن مته دندانسازی بین دندان ها (عزم خود را جزم کردن)
 • The Mad Scientist : دانشمند دیوانه (دانشمندی که کارهای جنون آمیز انجام می دهد)
 • Through clenched teeth : توسط دندان های فشرده (پذیرفتن چیزی بر خلاف میل باطنی)
 • Tooth and nail   با چنگ و دندان (با تمام وجود)

 

 • Touched a nerve: به عصب دندان رساندن (کسی را عصبانی، ناراحت یا شرمنده کردن)
 • Waiting by the phone: پشت خط ماندن (یک سرویس تلفنی که به شما اجازه می دهد تا فرد دیگری را که با او صحبت می کنید منتظر نگه دارید و با شخص دیگری مکالمه کنید.)
 • Waiting for Mr. Right: چشم انتظار آقای رایت (در جستجوی پیدا کردن کامل ترین یا مناسب ترین فرد برای رابطه یا ازدواج)
 • Waiting for the other shoe to drop: منتظر افتادن کفش دیگری بودن (منتظر بودن برای اتفاقی که وقوع آن اجتناب ناپذیر است.)
 • Waiting in the wings: چشم انتظاری با بال های گشوده (به دست آوردن فرصت برای انجام کاری که مدتهاست می خواهید انجام دهید.)
 • You know the drill : شما که مته دندانسازی را می شناسید (اصطلاحی به معنای: شما می دانید که چیکار کنید به هیچ چیز نباید دست بزنید!)
 • You’ll wonder where the yellow went when you brush your teeth with Pepsodent: وقتی دندان های خود را با پِپسودِنت مسواک می زنید ، تعجب می کنید که زردی دندان ها چطوری غیب شدند (آگهی تبلیغاتی برای خمیردندان پپسودنت)

دندانپزشکی

بسیار کاربردی: بهترین جملات انگلیسی برای شروع راحت مکالمه

30 کلمه با بیشترین کاربرد در دندانپزشکی

 • Dental Treatment: مراقبت های دندانی
 • Dental: مربوط به دندان یا دندان پزشکی
 • Dental Care Agent: کارشناس بهداشت دندان
 • Dental Care Composition: داروهای مراقبت از دندان
 • Dental Care Device: تجهیزات مراقبت از دندان
 • Dental Care Preparation: فرآورده دارویی بهداشت دندان
 • Dental Care Services: خدمات مراقبت از دندان
 • Dental Emergency: اورژانس دندان پزشکی
 • Dental Health: بهداشت دندان
 • Dental Health Care: مراقبت های بهداشتی دندان
 • Dental Hygiene: کارهای مراقبتی از دهان و دندان
 • Dental Plan: بیمه ی دندان پزشکی
 • Dental Procedures: کلیه اعمال انجام شده روی دندان
 • Dental Records: پرونده یا سوابق دندان پزشکی
 • Dental School: دانشکده دندان پزشکی
 • Dental Services: خدمات دندان پزشکی
 • Dental Work: انواع درمان روی دندان
 • Dentist Appointment: وقت دندان پزشکی
 • Oral Care: مراقبت دهان و درمان
 • Oral Health: بهداشت دهان و دندان
 • Oral Healthcare: مراقبت های بهداشت دهان و دندان
 • Root Canal: عصب کِشی
 • Tooth Care: مراقبت از دندان
 • Babysitting: پرستار بچه
 • Brushing: مسواک زدن
 • Buccal Health: سلامت دهانی
 • Dental Insurance: بیمه دندان پزشکی
 • Dental Polyclinic: پلی کلینیک دندانپزشکی
 • Mouth Care: مراقبت از دهان
 • Mouth Hygiene: بهداشت دهان
 • Oral Cleaning: نظافت دهان
 • Oral Cleansing: تمیز نگه داشتن دهان
 • Oral Health Care: مراقبت های بهداشتی دهان و دندان
 • Oral Health-Related: مربوط به بهداشت دهان و دندان
 • Oral Hygiene: بهداشت دهان و دندان
 • Oral Hygienic: تمیز نگه داشتن دهان و دندان
 • Plus Dental: دندان پزشکی پلاس
 • Tending: مراقبت کردن

اصطلاحات، عبارات و واژگان مربوط به آرایشگاه در زبان انگلیسی

واژگان رایج در دندانپزشکی

ارتباط بین دندان های بالا و پایین هنگام حرکت روی هم یا به سمت داخل یا خارج از یکدیگر

Articulation
سیم کشی دندان

Brace

پر کردن جای دندان خالی با استفاده از یک یا چند دندان مصنوعی

Bridge
تاج دندان

Cap

کرم خوردگی

Cavity
گرانولوم (کیست) که بیشتر در فک پایین رخ می دهد

Central Giant Cell Granuloma

تاج دندان

Crown
ورقه ی لاستیکی که برای خشک نگهداشتن دندان به کار می رود

Dam

نخ دندان

Dental Floss
کمک دندان پزشک

Dental Hygienist

دندان پزشک

Dental Practitioner
جراح دندانپزشکی

Dental Surgeon

کیست دندانی

Dentigerous Cyst
دندان پزشک

Dentist

دندان پزشکی

Dentistry
دندان مصنوعی

Denture

دندان کشیدن

Extraction
دندان پر کردن

Fill

عمل پر کردن دندان

Filling
نخ دندان

Floss

نخ دندان (برقی)

Flosser
عمل نخ کشیدن دندان ها

Flossing

فلوراید (ماده اصلی خمیر دندان که برای جلوگیری از کرم خوردگی دندان به کار می رود)

Fluoride
دهان شویه

Gargle

لثه

Gingiva
مربوط به لثه

Gingival

دندان قروچه

Grind
لثه

Gum

دستیار اول دندانپزشک

Hygienist
میان دندانی

Interdental

تکنسین جراحی دندان

Master Of Dental Surgery
مخفف Master Of Dental Surgery (تکنسین جراحی دندان)

MDS

بی حسی موضعی

Novocain
خوب جفت شدن (دندان های بالا و پایین)

Occlusion

دندان پزشک (متخصص بافت‌های اطراف دندان)

Odontologist
مطالعه‌ ساختار و درمان اختلالات دندان

Odontology

جراح دهان و دندان

Oral Surgeon
بی نظمی دندان

Orthodontic

اصلاح بی نظمی های دندان

Orthodontics
متخصص ارتودنسی

Orthodontist

پیرا دندان پزشکی

Periodontics
متخصص لثه

Periodontist

التهاب لثه

Periodontitis
حفره دندانی

Pocket

دندان سازی

Prosthodontics
دندان ساز

Prosthodontist

جرم گیری

Scale
مسواک

Toothbrush

خمیردندان

Toothpaste
خلال دندان

Toothpick

دانلود ۳ تا از بهترین و جدیدترین دیکشنری های پزشکی با تلفظ

زبانمهر

حتما بخوانید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست